สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

Lab Safety for LA

Admin |  2009-12-08 11:39:00 |  10009 |  0 |  0 

Slide และ แบบประเมินความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ  สำหรับเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการสู่การรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 

รายการไฟล์แนบ :
Lab Safety 2009.pdf ( Filesize : 4 MB )
LAB SAFETY Checklist 2551.xls ( Filesize : -unknown- )