สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ตัวอย่างการวิเคราะห์ภาระงานและสมรรถนะ

Admin |  2008-11-01 00:00:00 |  3552 |  0 |  0 
รายการไฟล์แนบ :
ตัวอย่างการวิเคราะห์ภาระงาน.xls ( Filesize : 53 KB )
ตัวอย่างการประเมินสมรรถนะนักเทคนิคการแพทย์.xls ( Filesize : 126 KB )