สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

แบบฟอร์มใบสมัครขอรับการตรวจประเมิน LA และแบบฟอร์ม Surveillant

Admin |  2017-03-08 05:59:51 |  31679 |  0 |  0 

 

- แบบฟอร์มใบสมัครขอรับการตรวจประเมิน LA 2560  สามารถดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง

- เอกสารรายงานการเฝ้าระวังระบบคุณภาพภายหลังการรับรองแล้ว 1 ปี 6 เดือน (Surveillant)  ใช้แบบฟอร์ม  F-21 Checklist Surveillant  โดยบันทึกไฟล์ลงอุปกรณ์เก็บข้อมูล  แล้วส่งมาที่สภาเทคนิคการแพทย์  

- แบบฟอร์มเพื่อประเมินตนเองและเชื่อมโยงหลักฐานการปฎิบัติ สำหรับการตรวจประเมินแบบ online

รายการไฟล์แนบ :
ขอแจ้งอัตราค่าการตรวจประเมินระบบคุณภาพ LA (3-12-2561).pdf ( Filesize : -unknown- )
LA Audit form (8-7-63).zip ( Filesize : -unknown- )
F-21_Checklist Surveillant-MT-60_20-Jan-2019.xlsx ( Filesize : -unknown- )
Checklist-MT2560-30July 2021 for Online.xlsx ( Filesize : -unknown- )