สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

อัพเดต!!! การรับสมัครและการสอบความรู้ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘

Admin |  2014-12-15 00:00:00 |  224 |  0 |  0 

สภาเทคนิคการแพทย์ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการในการรับสมัครและการสอบความรู้ เพื่อเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ประจำปี พ..๒๕๕๘


ตั้งแต่วันบัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ

รายการไฟล์แนบ :
ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่อง การรับสมัครและการสอบความรู้ ครั้งที่ 1_2558.pdf ( Filesize : 260 KB )
คำขอสอบความรู้ฯ สทนพ.๖ และ สทนพ.๑๗.pdf ( Filesize : 96 KB )