สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

สุนทรพจน์นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1

Admin |  2008-12-25 00:00:00 |  2381 |  0 |  0 
สุนทรพจน์ รองศาสตราจารย์สมชาย วิริยะยุทธกร นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ณ อาคารสหประชาชาติ วันที่ 11-13 ธันวาคม 2551
รายการไฟล์แนบ :
mtc.jpg ( Filesize : 398 KB )