สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

สทนพ.14-58 คำขอแปลใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

Admin |  2019-02-27 11:53:00 |  3805 |  0 |  0 

การขอใบแปลใบอนุญาต

1. การขอใบอนุญาต เป็นภาษาอังกฤษ (ภาษาไทยได้อยู่แล้ว) ให้ยืื่น

1.1 แบบฟอร์ม สทนพ.14 Download ได้ที่ เอกสารแนบ

1.2 สำเนาใบอนุญาต

1.3 ภาพถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ท่าปกติ ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่สวมหมวก ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 ภาพ

1.4 เอกสารอื่นๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล / สำเนาการชำระค่าธรรมเนียม เป็นต้น

2. ค่าธรรมเนียมการขอใบแปล จำนวน 200 บาท โอนเข้าบัญชี สภาเทคนิคการแพทย์ ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 1420016105 

3. ส่งทั้งเอกสารหลักฐานหมดมาที่ สภาเทคนิคการแพทย์

ชั้น 2 ตึกกองวิศวกรรมการแพทย์ ถนนสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 เพื่อดำเนินการต่อไป

4. เอกสารหลักฐานที่เป็นสำเนาให้รับรองสำเนาด้วยครับ

รายการไฟล์แนบ :
สทนพ. 14- 58 คำขอแปลใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์.pdf ( Filesize : -unknown- )