สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

Slide บรรยายการประชุมวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย์ 30 เมษา 52

Admin |  2009-05-01 00:00:00 |  1503 |  0 |  0 

เชิญผู้สนใจดาวน์โหลด slide บรรยายในการประชุมวิชาการของสมาคมเทคนิคการแพทย์ 30 เมษายน 2552 บรรยายโดย วรรณิกา มโนรมณ์ และ นัยนา  วัฒนศรี

รายการไฟล์แนบ :
ตัวอย่างระเบียบปฏิบัติ IQC.doc ( Filesize : 103 KB )
Review IQC for LA.pdf ( Filesize : 6 MB )
QMS_Naiyana.pdf ( Filesize : 1 MB )
9 แผนปฏิบัติการทบทวนระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ.xls ( Filesize : 28 KB )
ตัวอย่างวิเคราะห์เรื่องบุคลากร.xls ( Filesize : 37 KB )
แผนการสอบเทียบเครื่องมือ.xls ( Filesize : 25 KB )
เอกสารและระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์.xls ( Filesize : 57 KB )