สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบความรู้เทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 2/2552 วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2552 เวลา 8.30-16.30 น.

Admin |  2009-05-19 00:00:00 |  797 |  0 |  0 

ด่วน  !!!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เทคนิคการแพทย์  ครั้งที่ 2/2552   วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2552  เวลา 8.30-16.30 น.

ลำดับที่ 1-242  สถานที่สอบ ห้องประชุมพญาไท   ชั้น 11  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  โรงพยาบาลราชวิถี

ลำดับที่  243 -251  สถานที่สอบ คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โปรดรวจสอบรายชื่อ