สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

คู่มือการเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ยาและเลือด(ฉบับร่าง)

Admin |  2009-11-27 21:00:00 |  2971 |  0 |  0 

 คู่มือการเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ยาและเลือด(ฉบับร่าง) มีจุดมุ่งหมายเพื่อ

1.1.  เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

2.  สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์และบริบทของแต่ละหน่วยงาน

3.3.  ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในทางกฎหมายได้

 จากวรรณิกา  มโนรมณ์

 

 

รายการไฟล์แนบ :
คู่มือการเพิ่มความปลอดภัย ภาคีสภาวิชาชีพ.pdf ( Filesize : 2 MB )
Patient Safety Update Nov 09.pdf ( Filesize : 4 MB )
ร่างคู่มือการเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ยาและเลือด.pdf ( Filesize : 1 MB )