สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ตัวอย่าง Excel การลงบันทึกรายการจัดซื้อและประเมินผู้ขาย

Admin |  2015-10-19 04:08:00 |  29568 |  0 |  0 

ตัวอย่างการใช้ Excel พื้นฐาน เพื่อการลงบันทึกรายการวัสดุที่จัดซื้อและการประเมินผู้ขาย สำหรับห้องปฏิบัติการขนาดเล็กให้ใช้งานอย่างง่าย ๆ และสอดคล้องตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ในเรื่องการบันทึกรายการจัดซื้อและการประเมินผู้ขาย    สามารถดัดแปลงให้เหมาะสมตามเกณฑ์ประเมินผู้ขายของหน่วยงาน   ให้ทดลองใช้ และ feed back เพื่อการปรับปรุงได้ที่ wanika.manorom@gmail.com

วรรณิกา  มโนรมณ์

รายการไฟล์แนบ :
Example Purchasing Reagent2010.xls ( Filesize : 657 KB )