สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยการรับรองปริญญาในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ของสถาบันต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๕๓

Admin |  2012-06-01 15:45:02 |  2430 |  0 |  0 

ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์

ว่าด้วยการรับรองปริญญาในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ของสถาบันต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก  .. ๒๕๕๓ 

ตามเอกสารที่แนบ

รายการไฟล์แนบ :
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยรับรองปริญญา ปรกาศราชกิจานุเบกษา 19 พย.53...pdf ( Filesize : 172 KB )