สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ค่าใช้จ่ายในการขอรับการตรวจประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ อ้างอิงตามเอกสารปี ๒๕๕๓ ล่าสุด

Admin |  2012-06-30 23:18:06 |  2335 |  0 |  0 

ตามที่หน่วยงานที่ขอรับการตรวจประเมินตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ โดยประกาศ อ้างอิงค่าใช้จ่ายตามเอกสารที่แนบปี ๒๕๕๓

รายการไฟล์แนบ :
ค่าตรวจประเมิน_ปี_2553[1].pdf ( Filesize : 120 KB )