สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้เทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 3/2557

Admin |  2014-10-14 08:00:00 |  1311 |  0 |  0 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้เทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 3/2557 ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 ณ ห้องพิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร เวลา 09.00-16.00 น. ตรวจสอบรายชื่อได้ในเอกสารแนบ

รายการไฟล์แนบ :
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ ครั้งที่ 3-2557.pdf ( Filesize : 104 KB )