สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

LAFORUM2016.....หัวข้อบรรยาย ความเสี่ยงด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ โดยพลอากาศตรี นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ (รองเลขาธิการแพทยสภา)

Admin |  2016-10-31 08:16:43 |  964 |  0 |  0 
{contentLang}
รายการไฟล์แนบ :
คำถาม;ความเสี่ยงด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ โดยทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ เลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์.pdf ( Filesize : -unknown- )
ความเสี่ยงด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ โดยพลอากาศตรี นายแพทย์ อิทธพร คณะเจริญ รองเลขาธิการแพทยสภา.pdf ( Filesize : -unknown- )