สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » คลังภาพ » รูปภาพพิธีรับใบประกาศงานมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้ง 7 ณ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองธานี จ.นนทบุรี (The 7th Thailand LA Forum 2018)