สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
#หน่วยงานโรงพยาบาล / สถาบัน / บริษัทจังหวัดสถานะมาตรฐานวันที่รับรองครบกำหนดกำหนดส่งเอกสาร Suveillance
1กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิค ยะลายะลาLA2003-09-292005-09-28
2ห้องปฏิบัติการซีโรโลยี ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกรุงเทพมหานครLA2005-02-212007-02-20
3งานชันสูตรสาธารณสุขสมเด็จพระยุพราชปัวน่านLA2006-02-132008-02-12
4แผนกห้องปฏิบัติการ สมิติเวชศรีราชาชลบุรีLA2006-08-152009-08-14
5แผนกห้องปฏิบัติการ กรุงเทพจันทบุรีจันทบุรีLA2006-11-112009-11-10
6แผนกปฏิบัติการชันสูตรโรค เปาโลเมโมเรียล กรุงเทพมหานครRE-LA 32007-04-102010-04-09
7งานชันสูตรสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่นLA2007-06-222010-06-21
8งานชันสูตรสาธารณสุขเทิงเชียงรายLA2007-09-072010-09-06
9งานชันสูตรสาธารณสุขดอกคำใต้พะเยาLA2007-09-132010-09-12
10กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกมหาสารคามมหาสารคามLA2007-10-122010-10-11
11แผนกวิเคราะห์วิจัยกรุงเทพราชสีมานครราชสีมาLA2007-12-112010-12-10
12แผนกห้องปฏิบัติการ เจษฎาเวชการสมุทรสาครRE-LA 22008-03-102011-03-09
13ห้องปฏิบัติการ สมิติเวช ศรีนครินทร์ (บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด)กรุงเทพมหานครLA2008-04-022011-04-01
14ห้องปฏิบัติการ บี เอ็น เอช(บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด)กรุงเทพมหานครLA2008-04-022011-04-01
15แผนกห้องปฏิบัติการ พญาไทศรีราชาชลบุรีLA2008-06-162011-06-15
16งานชันสูตรสาธารณสุข ลอง แพร่LA2009-01-092012-01-08
17งานพยาธิวิทยาคลินิกสมเด็จพระยุพราชเชียงของเชียงรายLA2009-01-242012-01-23
18 กลุ่มงานพยาธิวิทยา ประสาทเชียงใหม่เชียงใหม่LA2009-02-192012-02-18
19งานชันสูตรสาธารณสุข สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม อุบลราชธานีLA2009-08-262012-08-25
20งานชันสูตรสาธารณสุข ขุนหาญ ศรีสะเกษ LA2009-10-102012-10-09
21งานชันสูตรสาธารณสุขอุทุมพรพิสัยศรีษะเกษLA2009-10-122012-10-11
22งานชันสูตรสาธารณสุข สมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา ยโสธรLA2009-10-192012-10-18
23งานชันสูตรสาธารณสุขสมเด็จพระยุพราชธาตุพนมนครพนมLA2009-10-282012-10-27
24ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคชุมพลบุรีสุรินทร์LA2009-12-092012-12-08
25งานชันสูตรสาธารณสุข เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย LA2010-02-182013-02-17
26กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก ยโสธรยโสธร LA2010-02-282013-02-27
27งานชันสูตรสาธารณสุขสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ปัตตานีLA2010-05-132013-05-12
28กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก น่านน่านLA2010-05-242013-05-23
29งานชันสูตรสาธารณสุขงาวลำปางLA2010-06-112013-06-10
30งานชันสูตรสาธารณสุข โพธิ์ไทร อุบลราชธานีLA2010-06-282013-06-27
31งานชันสูตรสาธารณสุข ร้องกวาง แพร่LA2010-07-122013-07-11
32แผนกพยาธิวิทยาค่ายพ่อขุนผาเมืองเพชรบูรณ์LA2010-07-192013-07-18
33งานชันสูตรสาธารณสุข แม่พริก ลำปางLA2010-07-292013-07-28
34งานชันสูตรสาธารณสุข เสริมงาม ลำปางLA2010-07-292013-07-28
35งานชันสูตรสาธารณสุข ท่าม่วง กาญจนบุรีLA2010-07-312013-07-30
36งานชันสูตรจักราชนครราชสีมาLA2010-08-202013-08-19
37งานชันสูตรสาธารณสุข แม่ใจพะเยา LA2010-08-312013-08-30
38งานชันสูตรสาธารณสุขควนกาหลง สตูล LA2010-11-022013-11-01
39ห้องปฏิบัติการ (ในโรงพยาบาลบางนา 2)บริษัท เพาเวอร์ ไดแอกนอสติด ลาโบราทอรี่ จำกัด สมุทรปราการ RE-LA 22011-02-022014-02-01
40งานชันสูตรสาธารณสุขลับแล อุตรดิตถ์ LA2011-02-162014-02-15
41งานชันสูตรสาธารณสุขไพรบึง ศรีสะเกษ LA2011-02-172014-02-16
42ห้องปฏิบัติการไม้แก่น ปัตตานีLA2011-02-182014-02-17
43ฝ่ายชันสูตรสาธารณสุขปะนาเระ ปัตตานีLA2011-02-252014-02-24
44งานชันสูตรสาธารณสุขปากน้ำชุมพรชุมพรLA2011-02-282014-02-27
45งานชันสูตรสาธารณสุขทรายมูล ยโสธร LA2011-03-072014-03-06
46ฝ่ายชันสูตรสาธารณสุขอู่ทอง สุพรรณบุรี LA2011-03-072014-03-06
47แผนกห้องปฏิบัติการคณะบุคคลลำปาง-ธนบุรีแลบเซนเตอร์ ลำปางLA2011-03-222014-03-21
48งานชันสูตรสาธารณสุข วังหินศรีสะเกษ LA2011-04-072014-04-06
49งานชันสูตรสาธารณสุขคำเขื่อนแก้วยโสธรLA2011-04-112014-04-10
50งานชันสูตรสาธารณสุขปากพลีนครนายกLA2011-04-292014-04-28
51กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์กะพ้อปัตตานีLA2011-04-292014-04-28
52กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แกลงระยองLA2011-05-112014-05-10
53งานชันสูตรสาธารณสุขยะรังปัตตานี LA2011-05-122014-05-11
54กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์คลองหลวงปทุมธานีLA2011-05-182014-05-17
55งานชันสูตรสาธารณสุขบ้านโฮ่งลำพูนLA2011-05-302014-05-29
56งานชันสูตรสาธารณสุขสามชุกสุพรรณบุรีLA2011-05-312014-05-30
57ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ยะหริ่งปัตตานีLA2011-06-092014-06-08
58งานชันสูตรสาธารณสุขบางกรวยนนทบุรีLA2011-06-212014-06-20
59กลุ่มงานชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือดลาดกระบังกรุงเทพมหานครLA2011-06-252014-06-24
60งานชันสูตรสาธารณสุขนาบอนนครศรีธรรมราชLA2011-07-112014-07-10
61กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ท่าตูมสุรินทร์LA2011-07-142014-07-13
62ห้องปฏิบัติการรัตนเวช 2พิษณุโลกRE-LA 22011-07-192014-07-18
63งานขันสูตรโรคศีขรภูมิสุรินทร์LA2011-07-292014-07-28
64งานชันสูตรสาธารณสุขเขาค้อเพชรบูรณ์LA2011-08-102014-08-09
65งานพยาธิวิทยาบ้านไผ่ขอนแก่นLA2011-08-102014-08-09
66งานชันสูตรสาธารณสุขบางใหญ่นนทบุรีLA2011-08-112014-08-10
67กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกพุทธชินราชพิษณุโลกRE-LA 22011-08-152014-08-14
68งานชันสูตรสาธารณสุขควนโดนสตูลLA2011-08-152014-08-14
69งานพยาธิวิทยาเชียรใหญ่นครศรีธรรมราช LA2011-08-162014-08-15
70งานชันสูตรสาธารณสุขภูผาม่านขอนแก่นLA2011-08-202014-08-19
71กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์คำชะอีมุกดาหารLA2011-09-012014-08-31
72งานชันสูตรสาธารณสุขสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่าเพชรบูรณ์LA2011-09-022014-09-01
73งานชันสูตรสาธารณสุขทุ่งเสลี่ยมสุโขทัยLA2011-09-172014-09-16
74งานห้องปฏิบัติการชันสูตร สหัสขันธุ์กาฬสินธุ์LA2011-09-232014-09-22
75 งานพยาธิวิทยาท่าฉางสุราษฎร์ธานีLA2011-09-262014-09-25
76งานชันสูตรสาธารณสุขวัดสิงห์ชัยนาทLA2011-10-012014-09-30
77งานชันสูตรสาธารณสุขอัมพวา สมุทรสงครามLA2011-10-232014-10-22
78กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บาเจาะนราธิวาสLA2011-11-182014-11-17
79กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ระแงะนราธิวาสLA2011-11-232014-11-22
80งานชันสูตรสาธารณสุขบ้านด่านลานหอยสุโขทัยLA2011-11-262014-11-25
81งานชันสูตรสาธารณสุขชัยบาดาลลพบุรีLA2011-11-302014-11-29
82งานพยาธิวิทยาคลินิกบางพลี สมุทรปราการ LA2011-12-062014-12-05
83งานชันสูตรโรครัตนบุรีสุรินทร์LA2011-12-082014-12-07
84แผนกชันสูตรสาธารณสุขและห้องปฏิบัติการเปาโลเมโมเรียลสมุทรปราการLA2011-12-092014-12-08
85งานชันสูตรสาธารณสุข พัฒนานิคม ลพบุรีLA2011-12-132014-12-12
86กลุ่มงานพยาธิวิทยาสมเด็จพระยุพราชสระแก้วสระแก้วLA2011-12-202014-12-19
87งานชันสูตรโรคพิชัยอุตรดิตถ์LA2011-12-282014-12-27
88ฝ่ายชันสูตรสาธารณสุข สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน พิจิตร. LA2012-01-232015-01-22
89งานชันสูตรหัวไทรนครศรีธรรมราชRE-LA 22012-01-242015-01-23
90งานพยาธิวิทยาเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวนกาญจนบุรีLA2012-01-272015-01-26
91งานห้องปฏิบัติการบางระจันสิงห์บุรีLA2012-01-302015-01-29
92งานชันสูตรร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราชLA2012-02-132015-02-12
93งานชันสูตรสาธารณสุขสมเด็จพระยุพราชยะหายะลาLA2012-03-022015-03-01
94แผนกห้องปฏิบัติการเปาโลเมโมเรียล นวมินทร์ กรุงเทพมหานครLA2012-03-062015-03-05
95งานชันสูตรโรคกะปงชัยพัฒน์ พังงาLA2012-05-212015-05-20
96งานชันสูตรสาธาณสุข ศรีสมเด็จร้อยเอ็ด LA2012-06-132015-06-12
97กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ประชาธิปัตย์ปทุมธานีLA2012-07-052015-07-04
98คลินิกเทคนิคการแพทย์ ไซโตเจนเนติคส์ ภูเก็ตบริษัทไซโตเจนเนติคส์ ลาบอราโทรี่ ภูเก็ต เซ็นเตอร์ภูเก็ต LA2012-07-162015-07-15
99งานชันสูตรสาธารณสุขพรหมคีรีนครศรีธรรมราชLA2012-07-172015-07-16
100ห้องปฏิบัติการสิริโรจน์ภูเก็ตLA2012-07-192015-07-18
101เวิลด์ แอดวานซ์ คลินิกเทคนิคการแพทย์บริษัทเวิลด์ แอดวานซ์ ไดแอกโนสติกส์ จำกัด กรุงเทพมหานครLA2012-07-312015-07-30
102กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ชานุมาน อำนาจเจริญLA2012-08-162015-08-15
103งานชันสูตรสาธารณสุขเรณูนคร นครพนมLA2012-08-242015-08-23
104งานชันสูตรสาธารณสุขห้วยเม็ก กาฬสินธุ์LA2012-08-282015-08-27
105กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ห้วยแถลง นครราชสีมาLA2012-09-032015-09-02
106กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ลานสกา นครศรีธรรมราชLA2012-09-042015-09-03
107งานชันสูตรสาธารณสุข กำแพงแสน นครปฐม LA2012-09-072015-09-06
108งานชันสูตรหางดง เชียงใหม่LA2012-09-112015-09-10
109งานชันสูตรสาธารณสุขตรอน อุตรดิตถ์LA2012-09-112015-09-10
110ห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร สกลนครLA2012-09-132015-09-12
111งานเทคนิคการแพทย์ เมืองจันทร์ศรีสะเกษLA2012-09-172015-09-16
112งานชันสูตรสาธารณสุขห้วยพลูนครปฐมLA2012-09-252015-09-24
113กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกมหาราชนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช LA2012-10-252015-10-24
114กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บ้านม่วง สกลนครLA2012-10-252015-10-24
115งานเทคนิคการแพทย์บ้านฝาง ขอนแก่นLA2012-10-302015-10-29
116กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราชLA2012-10-312015-10-30
117งานชันสูตรสาธารณสุขพรหมบุรี สิงห์บุรีLA2012-11-012015-10-31
118งานชันสูตรสาธารณสุขขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชรLA2012-11-012015-10-31
119งานชันสูตรสาธารณสุขสมเด็จพระยุพราชฉวาง นครศรีธรรมราชLA2012-11-022015-11-01
120กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี LA2012-11-102015-11-09
121งานชันสูตรสาธารณสุขดอยเต่า เชียงใหม่LA2012-11-192015-11-18
122กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ชาติตระการ พิษณุโลก LA2012-11-202015-11-19
123งานชันสูตรโรค บางบัวทอง นนทบุรีLA2012-11-212015-11-20
124กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ป่าซาง ลำพูนLA2012-11-282015-11-27
125งานชันสูตรสาธารณสุขสระโบสถ์ ลพบุรี LA2012-11-302015-11-29
126ฝ่ายพยาธิวิทยาคลินิกทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ กรุงเทพมหานครLA2012-12-012015-11-30
127ห้องปฏิบัติการชันสูตรพิษณุเวช พิษณุโลกRE-LA 22012-12-042015-12-03
128กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ลำสนธิ ลพบุรีLA2012-12-042015-12-03
129ห้องปฏิบัติการชันสูตรบึงสามพัน เพชรบูรณ์LA2012-12-202015-12-19
130งานชันสูตร เกาะพะงัน สุราษฎ์ธานีLA2012-12-202015-12-19
131ฝ่ายวิเคราะห์โรค ธนบุรี กรุงเทพมหานครLA2012-12-242015-12-23
132งานชันสูตรสาธารณสุขนาเชือก มหาสารคาม LA2013-01-022016-01-01
133งานชันสูตรสาธารณสุขบรบือ มหาสารคามLA2013-01-042016-01-03
134งานชันสูตรสาธารณสุขวาปีปทุมมหาสารคามLA2013-01-072016-01-06
135งานชันสูตรสาธารณสุข เขาสวนกวาง ขอนแก่นLA2013-01-312016-01-30
136งานเทคนิคการแพทย์ ท่าช้าง สิงห์บุรี LA2013-02-282016-02-27
137งานชันสูตรสาธารณสุขบ้านผืออุดรธานีRE-LA 22013-03-012016-02-28
138กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกศรีสังวรสุโขทัยสุโขทัยLA2013-03-112016-03-10
139กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า สมุทรสงครามLA2013-03-312016-03-30
140แผนกห้องปฏิบัติการรวมแพทย์(หมออนันต์)สุรินทร์LA2013-04-072016-04-06
141งานชันสูตรสาธารณสุขท่าหลวงลพบุรีLA2013-04-192016-04-18
142งานชันสูตรสาธารณสุขหนองม่วงลพบุรี LA2013-04-222016-04-21
143กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์LA2013-04-262016-04-25
144งานเทคนิคการแพทย์ศรีนครสุโขทัย LA2013-04-292016-04-28
145กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกสวรรคโลกสุโขทัยLA2013-05-022016-05-01
146กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ทับคล้อพิจิตรLA2013-05-212016-05-20
147กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ผาขาวเลยLA2013-06-032016-06-02
148งานชันสูตรกันทรลักษ์ ศรีสะเกษLA2013-06-082016-06-07
149กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บึงบูรพ์ศรีสะเกษLA2013-06-082016-06-07
150กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ห้วยยอด ตรังLA2013-06-082016-06-07
151แผนกวิเคราะห์โรคธนบุรี 2กรุงเทพมหานครLA2013-06-092016-06-08
152ห้องปฏิบัติการเกษมราษฎร์บางแคกรุงเทพมหานครLA2013-06-092016-06-08
153อุบลเซ็นทรัลแล็บอุบลเซ็นทรัลแล็บอุบลราชธานีLA2013-06-112016-06-10
154กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรีLA2013-06-122016-06-11
155กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ขนอมนครศรีธรรมราชLA2013-06-142016-06-13
156งานพยาธิวิทยาค่ายธนะรัชต์ ประจวบคีรีขันธ์ RE-LA 22013-06-192016-06-18
157ชันสูตรสาธารณสุขคำตากล้าสกลนครLA2013-06-282016-06-27
158ชันสูตรบางไทรพระนครศรีอยุธยาLA2013-06-282016-06-27
159แผนกพยาธิวิทยา ค่ายวีรวัฒน์โยธิน สุรินทร์LA2013-07-082016-07-07
160งานชันสูตรสาธารณสุข แกดำ มหาสารคามLA2013-07-092016-07-08
161งานชันสูตรสาธารณสุข ยางสีสุราชมหาสารคามLA2013-07-172016-07-16
162กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ นาดูน มหาสารคามLA2013-07-192016-07-18
163งานเทคนิคการแพทย์ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช LA2013-07-202016-07-19
164กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สามโคก ปทุมธานีLA2013-07-262016-07-25
165กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ขุขันธ์ศรีสะเกษLA2013-07-312016-07-30
166งานห้องปฏิบัติการ สินแพทย์ กรุงเทพมหานคร LA2013-07-312016-07-30
167ห้องปฏิบัติการโครงการวิจัย PHPT (IRD/PHPT Laboratory) Program for HIV Prevention and Treatment (PHPT) เชียงใหม่RE-LA 32013-08-052016-08-04
168ห้องปฏิบัติการเกษมราษฎร์ สุขาภิบาล 3กรุงเทพมหานครRE-LA 22013-08-182016-08-17
169กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์กันทรารมย์ศรีสะเกษLA2013-08-232016-08-22
170งานชันสูตรสาธารณสุข บึงสามัคคี กำแพงเพชรLA2013-08-232016-08-22
171งานพยาธิวิทยาหลวงพ่อเปิ่นนครปฐมLA2013-08-242016-08-23
172งานชันสูตรโรควังน้ำเย็นสระแก้วLA2013-08-262016-08-25
173งานชันสูตรสาธารณสุขสูงเม่นแพร่LA2013-08-292016-08-28
174กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สมเด็จพระยุพราชเด่นชัยแพร่LA2013-09-022016-09-01
175กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ละอุ่นระนองLA2013-09-022016-09-01
176กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกชลประทานนนทบุรีRE-LA 22013-09-082016-09-07
177กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์LA2013-09-162016-09-15
178ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ปราสาทสุรินทร์LA2013-09-172016-09-16
179กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แจ้ห่มลำปางLA2013-09-172016-09-16
180กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตากRE-LA 22013-09-262016-09-25
181กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แม่สอดตากLA2013-09-302016-09-29
182งานชันสูตรโรคนครชัยศรีนครปฐมLA2013-09-302016-09-29
183กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์LA2013-09-302016-09-29
184กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ปะคำบุรีรัมย์LA2013-10-022016-10-01
185กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พลับพลาชัยบุรีรัมย์LA2013-10-032016-10-02
186งานเทคนิคการแพทย์พญาเม็งรายเชียงรายLA2013-10-142016-10-13
187งานชันสูตรสาธารณสุขหนองพอกร้อยเอ็ดLA2013-10-182016-10-17
188งานชันสูตรสาธารณสุขลาดหลุมแก้ว ปทุมธานีLA2013-10-182016-10-17
189งานชันสูตรเสิงสางนครราชสีมาLA2013-11-012016-10-31
190งานชันสูตรสาธารณสุขปากชมเลยLA2013-11-032016-11-02
191งานชันสูตรห้วยผึ้งกาฬสินธุ์LA2013-11-082016-11-07
192งานชันสูตรสาธารณสุขสามพรานนครปฐมLA2013-11-112016-11-10
193กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พระอาจารย์แบน ธนากโรสกลนครLA2013-11-192016-11-18
194กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์กาฬสินธ์RE-LA 22013-12-012016-11-30
195กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เกาะลันตากระบี่LA2013-12-012016-11-30
196งานชันสูตรสาธารณสุขโคกสำโรงลพบุรีLA2013-12-032016-12-02
197กลุ่มงานพยาธิวิทยามะเร็ง ชลบุรีชลบุรีLA2013-12-122016-12-11
198แผนกห้องปฏิบัติการThe World Medical CenterนนทบุรีLA2013-12-202016-12-19
199งานชันสูตรสาธารณสุขสัตหีบ กม.10ชลบุรีLA2013-12-272016-12-26
200ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตรสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาชลบุรีRE-LA 42014-01-142017-01-13
201กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บางปะกงฉะเชิงเทราLA2014-01-232017-01-22
202กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17สุพรรณบุรีLA2014-02-112017-02-10
203กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์อ่าวลึก กระบี่LA2014-03-122017-03-11
204กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สุคิรินนราธิวาสLA2014-02-202017-02-19
205กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ตากใบนราธิวาสLA2014-02-212017-02-20
206งานชันสูตรโรคชนบทขอนแก่นLA2014-02-222017-02-21
207กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกสุไหงโก-ลกนราธิวาสLA2014-02-262017-02-25
208กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรีRE-LA 22014-03-072017-03-06
209กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์นิคมคำสร้อย มุกดาหารLA2014-03-312017-03-30
210กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกนครปฐมนครปฐมRE-LA 22014-04-032017-04-02
211ห้องปฏิบัติการบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพมหานครLA2014-04-152017-04-14
212กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์นราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาสLA2014-04-162017-04-15
213กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พานเชียงรายLA2014-04-222017-04-21
214กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เกษตรวิสัยร้อยเอ็ดLA2014-04-252017-04-24
215กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พระยืนขอนแก่นLA2014-04-282017-04-27
216งานชันสูตรสาธารณสุขดอนตาล มุกดาหารLA2014-05-012017-04-30
217งานชันสูตรโรคองครักษ์นครนายกLA2014-05-072017-05-06
218งานชันสูตรสาธารณสุข เอราวัณเลยRE-LA 22014-05-082017-05-07
219แผนกพยาธิวิทยาศุภมิตร สุพรรณบุรีLA2014-05-112017-05-10
220แผนกห้องปฏิบัติการ อินเตอร์เวชการพิษณุโลกLA2014-05-222017-05-21
221สุรนารี แล็บ(ขอนแก่น)บริษัท สุรนารี เมดิคอล แล็บ จำกัดขอนแก่นLA2014-05-272017-05-26
222แผนกพยาธิวิทยาค่ายขุนเจืองธรรมิกราชพะเยาLA2014-05-312017-05-30
223กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บางแก้วพัทลุงRE-LA 22014-06-042017-06-03
224กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก สุโขทัยสุโขทัยLA2014-06-172017-06-16
225งานปฏิบัติการชันสูตร เขาชัยสน พัทลุงRE-LA 22014-06-182017-06-17
226งานเทคนิคการแพทย์ กงหราพัทลุงRE-LA 22014-06-202017-06-19
227กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกบ้านหมี่ ลพบุรี LA2014-06-202017-06-19
228กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ด่านช้าง สุพรรณบุรีLA2014-06-202017-06-19
229กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ภูกระดึงเลยLA2014-07-032017-07-02
230กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บางซ้ายพระนครศรีอยุธยาLA2014-07-042017-07-03
231หน่วยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครLA2014-07-282017-07-27
232ศูนย์บีแคร์ เมดิคอล ลาโบลาทอรี่ เซ็นเตอร์บีแคร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานครRE-LA 22014-08-042017-08-03
233กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ไพศาลีนครสวรรค์LA2014-08-142017-08-13
234กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ หนองหงส์ บุรีรัมย์LA2014-08-262017-08-25
235กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ลานกระบือกำแพงเพชรLA2014-08-272017-08-26
236กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ คลองลานกำแพงเพชรLA2014-08-282017-08-27
237กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ หว้านใหญ่มุกดาหารLA2014-08-292017-08-28
238กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีRE-LA 22014-09-012017-08-31
239งานชันสูตรสาธารณสุขโพทะเลพิจิตรLA2014-09-012017-08-31
240กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรีLA2014-09-042017-09-03
241กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกโพธาราม ราชบุรีRE-LA 32014-09-082017-09-07
242กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โพนทราย ร้อยเอ็ดLA2014-09-082017-09-07
243งานพยาธิวิทยาคลินิกค่ายบางระจัน สิงห์บุรีLA2014-09-092017-09-08
244ห้องปฏิบัติการบริษัทแล็บเฮาส์ (ชลบุรี) จำกัดชลบุรีLA2014-09-112017-09-10
245งานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์นายูง อุดรธานีRE-LA 22014-09-232017-09-22
246กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เมืองปาน ลำปางRE-LA 32014-09-272017-09-26
247งานชันสูตร เขาสุกิมจันทบุรีLA2014-09-282017-09-27
248กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก พระพุทธบาทสระบุรีRE-LA 22014-10-032017-10-02
249ห้องปฏิบัติการปากช่องนานา นครราชสีมาRE-LA 22014-10-062017-10-05
250กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สีชมพู ขอนแก่นRE-LA 22014-10-102017-10-09
251ฝ่ายพยาธิวิทยาคลินิกมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลกRE-LA 22014-10-102017-10-09
252กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ไชยา สุราษฎร์ธานีRE-LA 22014-10-182017-10-17
253งานชันสูตรเลาขวัญกาญจนบุรีLA2014-10-182017-10-17
254งานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์น้ำโสม อุดรธานีLA2014-10-222017-10-21
255งานชันสูตรสาธารณสุขขามสะแกแสง นครราชสีมาLA2014-10-242017-10-23
256กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พยาบาลสถานพระบารมีกาญจนบุรีLA2014-10-252017-10-24
257กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บ้านฉาง ระยองRE-LA 32014-10-252017-10-24
258กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์กุดจับอุดรธานีLA2014-10-312017-10-30
259กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ปลายพระยา กระบี่RE-LA 22014-11-022017-11-01
260กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สร้างคอมอุดรธานีRE-LA 22014-11-042017-11-03
261กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เกาะยาวชัยพัฒน์ พังงาRE-LA 22014-11-052017-11-04
262กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ซำสูง ขอนแก่นLA2014-11-062017-11-05
263กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บางระกำพิษณุโลกRE-LA 22014-11-072017-11-06
264ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิกศูนย์สุขภาพวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอุบลราชธานีLA2014-11-072017-11-06
265กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เหนือคลองกระบี่RE-LA 22014-11-102017-11-09
266กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ท่าศาลานครศรีธรรมราชRE-LA 22014-11-102017-11-09
267กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานีLA2014-11-142017-11-14
268กลุ่มงานชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือด เวชการุณรัศมิ์ กรุงเทพมหานครRE-LA 22014-11-172017-11-16
269กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เทพาสงขลาRE-LA 22014-11-192017-11-18
270งานเทคนิคการแพทย์บางกล่ำสงขลาLA2014-11-202017-11-19
271กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เมืองสรวงร้อยเอ็ดLA2014-11-222017-11-21
272งานชันสูตรสาธารณสุข เวียงสา น่านLA2014-11-242017-11-23
273กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บ้านเขว้าชัยภูมิLA2014-11-242017-11-23
274ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์วังสามหมอ อุดรธานีRE-LA 22014-11-252017-11-24
275คลินิคลำปางโมเดอร์นแลบ คลินิคลำปางโมเดอร์นแลบ ลำปางLA2014-11-252017-11-24
276กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สังคมหนองคายLA2014-11-292017-11-28
277กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกวชิระภูเก็ต ภูเก็ตRE-LA 22014-12-012017-11-30
278ห้องปฏิบัติการชันสูตรทางการแพทย์ ตำรวจกรุงเทพมหานครRE-LA 42014-12-062017-12-05
279กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกเบตง ยะลาLA2014-12-152017-12-14
280กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกสกลนครสกลนครLA2014-12-162017-12-15
281กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ภูเวียง ขอนแก่นRE-LA 22014-12-182017-12-17
282ศูนย์คลังเลือดกลาง ขอนแก่นขอนแก่นLA2014-12-182017-12-17
283งานเทคนิคการแพทย์โนนสูงนครราชสีมาRE-LA 32014-12-242017-12-23
284งานชันสูตรสาธารณสุขน้ำพอง ขอนแก่นRE-LA 22014-12-252017-12-24
285กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และรังสีวิทยาบ้านเหลื่อม นครราชสีมาRE-LA 22014-12-292017-12-28
286งานชันสูตรโรคสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 ราชบุรี ราชบุรีRE-LA 22014-12-302017-12-29
287กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โนนสะอาด อุดรธานีLA2015-01-122018-01-112016-06-12
288กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ คลองท่อมกระบี่LA2015-01-132018-01-122016-06-13
289เชียงใหม่ อาร์ไอเอแล็บ เชียงใหม่ อาร์ไอเอแล็บเชียงใหม่LA2015-01-142018-01-132016-06-14
290แผนกห้องปฏิบัติการ เกษมราษฎร์ สระบุรี LA2015-01-192018-01-182016-06-19
291กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สรรพยา ชัยนาทLA2015-01-192018-01-182016-06-19
292กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พรเจริญ บึงกาฬRE-LA 22015-01-232018-01-222016-06-23
293กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เนินมะปรางพิษณุโลกRE-LA 22015-01-272018-01-262016-06-27
294งานชันสูตรสาธารณสุขลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยาRE-LA 22015-01-302018-01-292016-06-30
295กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ วังทอง พิษณุโลกRE-LA 22015-02-032018-02-022016-07-03
296กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เซกา บึงกาฬLA2015-02-082018-02-072016-07-08
297งานชันสูตรสาธารณสุขทุ่งช้างน่านLA2015-02-092018-02-082016-07-09
298แผนกห้องปฏิบัติการ หัวเฉียวกรุงเทพมหานครRE-LA 32015-02-092018-02-082016-07-09
299กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์คีรีมาศ สุโขทัยLA2015-02-112018-02-102016-07-11
300งานเทคนิคการแพทย์น้ำปาด อุตรดิตถ์LA2015-02-112018-02-102016-07-11
301กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สมเด็จพระยุพราชนครไทยพิษณุโลกRE-LA 22015-02-142018-02-132016-07-14
302กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ค่ายสุรศักดิ์มนตรีลำปางLA2015-02-172018-02-162016-07-17
303ทีมพัฒนาพยาธิวิทยาคลินิกและธนาคารเลือดราชวิถี กรุงเทพมหานครRE-LA 52015-02-232018-02-222016-07-23
304กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ปายแม่ฮ่องสอนLA2015-02-232018-02-222016-07-23
305กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์กงไกรลาศ สุโขทัยLA2015-02-272018-02-262016-07-27
306งานเทคนิคการแพทย์เขาสมิงตราดLA2015-03-032018-03-022016-08-03
307กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สมเด็จพระญาณสังวรเชียงรายRE-LA 32015-03-082018-03-072016-08-08
308กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ปากคาด บึงกาฬRE-LA 22015-03-132018-03-12
309ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ผักไห่พระนครศรีอยุธยาRE-LA 22015-03-132018-03-12
310กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แม่ลาวเชียงรายRE-LA 22015-03-162018-03-15
311งานชันสูตรโรคสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 ชลบุรี ชลบุรีLA2015-03-192018-03-18
312กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์RE-LA 22015-03-202018-03-19
313งานเทคนิคการแพทย์ภูสิงห์ศรีสะเกษRE-LA 22015-03-242018-03-23
314กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ห้างฉัตร ลำปางLA2015-03-262018-03-25
315กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ท่าวุ้งลพบุรีLA2015-03-272018-03-26
316งานเทคนิคการแพทย์โคกเจริญลพบุรีLA2015-03-272018-03-26
317งานชันสูตรสาธารณสุขแม่ลานปัตตานีLA2015-03-292018-03-28
318ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมาLA2015-03-312018-03-30
319แผนกห้องปฏิบัติการเอกชนบุรีรัมย์ บุรีรัมย์LA2015-04-032018-04-02
320งานพยาธิวิทยาวังหินศรีสะเกษRE-LA 22015-04-032018-04-02
321งานชันสูตรสาธารณสุขโคกศรีสุพรรณ สกลนครLA2015-04-072018-04-06
322กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บ้านธิลำพูนRE-LA 22015-04-092018-04-08
323กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์มโนรมย์ชัยนาทLA2015-04-092018-04-08
324กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ลี้ลำพูนRE-LA 22015-04-092018-04-08
325กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เชียงรายประชานุเคราะห์ เชียงรายRE-LA 32015-04-102018-04-09
326ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11นครศรีธรรมราชRE-LA 22015-04-172018-04-16
327ห้องปฏิบัติการชันสูตรบ้านตาก ตากLA2015-04-172018-04-16
328กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บางปะหันพระนครศรีอยุธยาRE-LA 22015-04-182018-04-17
329แผนกปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ กรุงเทพคริสเตียนกรุงเทพมหานครRE-LA 22015-04-212018-04-20
330กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โพนนาแก้วสกลนครLA2015-04-242018-04-23
331กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พระแสงสุราษฎร์ธานีRE-LA 22015-04-282018-04-27
332กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ สุราษฎร์ธานี RE-LA 22015-04-292018-04-28
333งานชันสูตรสาธารณสุขป่าติ้วยโสธรLA2015-05-012018-04-30
334กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เสนาพระนครศรีอยุธยาRE-LA 22015-05-022018-05-01
335ห้องปฏิบัติการ บริษัทอุบลอาร์ไอเอ จำกัด บริษัทอุบลอาร์ไอเอ จำกัดอุบลราชธานีRE-LA 32015-05-022018-05-01
336กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เขาพนมกระบี่RE-LA 22015-05-062018-05-05
337กองพยาธิวิทยาอานันทมหิดลลพบุรีLA2015-05-082018-05-07
338กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ชำนิบุรีรัมย์RE-LA 22015-05-082018-05-07
339ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เกษมราษฎร์ ประชาชื่น กรุงเทพมหานครRE-LA 32015-05-092018-05-08
340กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ลานสัก อุทัยธานีLA2015-05-152018-05-14
341กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ห้วยคตอุทัยธานีLA2015-05-152018-05-14
342กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สว่างอารมณ์ อุทัยธานีLA2015-05-152018-05-14
343กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หนองฉาง อุทัยธานีLA2015-05-152018-05-14
344กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หนองบัวแดงชัยภูมิLA2015-05-202018-05-19
345กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บุ่งคล้าบึงกาฬLA2015-05-272018-05-26
346ห้องปฏิบัติการชันสูตรสามเงา ตากLA2015-05-272018-05-26
347กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บำเหน็จณรงค์ชัยภูมิRE-LA 22015-05-182018-05-17
348กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 กาญจนบุรีRE-LA 22015-05-242018-05-23
349กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาสระบุรีRE-LA 22015-05-252018-05-24
350แผนกห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม กรุงเทพมหานครRE-LA 22015-05-272018-05-26
351กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ขุนตาล เชียงรายRE-LA 32015-05-282018-05-27
352ชันสูตรศรีวิไลบึงกาฬLA2015-05-292018-05-28
353กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สิเกา ตรังRE-LA 22015-06-012018-05-31
354หน่วยงานชันสูตรโรควัฒนแพทย์ตรังตรังLA2015-06-022018-06-01
355แผนกพยาธิวิทยาค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลกRE-LA 22015-06-032018-06-02
356ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์บ้านไร่ อุทัยธานีLA2015-06-032018-06-02
357 ห้องปฏิบัติการหจก. ท็อป คลินิกแล็บศรีสะเกษLA2015-06-042018-06-03
358กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน สกลนครLA2015-06-042018-06-03
359กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ส่องดาว สกลนครLA2015-06-052018-06-04
360กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พังโคนสกลนครLA2015-06-052018-06-04
361กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์นิคมน้ำอูนสกลนครLA2015-06-052018-06-04
362งานชันสูตรกุดบาก สกลนครLA2015-06-052018-06-04
363งานเทคนิคการแพทย์เต่างอยสกลนครLA2015-06-082018-06-07
364กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์วาริชภูมิสกลนครLA2015-06-092018-06-08
365งานเทคนิคการแพทย์สระใครหนองคายLA2015-06-092018-06-08
366กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โนนดินแดงบุรีรัมย์RE-LA 22015-06-092018-06-08
367กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ถลางภูเก็ตRE-LA 22015-06-102018-06-09
368งานชันสูตรสาธารณสุข สทิงพระ สงขลาLA2015-06-102018-06-09
369งานเทคนิคการแพทย์นาหว้า นครพนมLA2015-06-102018-06-09
370กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์กะเปอร์ระนองRE-LA 22015-06-112018-06-10
371งานชันสูตรสาธารณสุข เจริญศิลป์สกลนครLA2015-06-132018-06-12
372กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ตะกั่วทุ่ง พังงาRE-LA 22015-06-132018-06-12
373กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยานครพนมนครพนมRE-LA 22015-06-152018-06-14
374กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์กุสุมาลย์สกลนครLA2015-06-152018-06-14
375แผนกชันสูตร โคราชเมโมเรียล นครราชสีมาLA2015-06-162018-06-15
376กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โพนสวรรค์นครพนมLA2015-06-182018-06-17
377งานชันสูตรสาธารณสุขอุทัยพระนครศรีอยุธยาRE-LA 22015-06-202018-06-19
378กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์อากาศอำนวยสกลนครRE-LA 22015-06-232018-06-22
379ห้องปฏิบัติการชันสูตรบางไผ่กรุงเทพมหานครLA2015-06-252018-06-24
380ห้องปฏิบัติการชันสูตร เสลภูมิ ร้อยเอ็ดLA2015-06-252018-06-24
381กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ป่าตองภูเก็ตRE-LA 22015-06-262018-06-25
382งานเทคนิคการแพทย์ ภูหลวงเลยLA2015-06-262018-06-25
383กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พหลพลพยุหเสนา กาญจนบุรีRE-LA 22015-07-012018-06-30
384กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บางไทรพังงาRE-LA 22015-07-022018-07-01
385งานชันสูตรเฝ้าไร่หนองคายLA2015-07-032018-07-02
386กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โพนพิสัยหนองคายLA2015-07-072018-07-06
387แผนกห้องปฏิบัติการจุฬารัตน์ 9 สมุทรปราการRE-LA 22015-07-082018-07-07
388งานเทคนิคการแพทย์ บัวใหญ่ นครราชสีมาRE-LA 32015-07-102018-07-09
389งานเทคนิคการแพทย์ประทายนครราชสีมาLA2015-07-102018-07-09
390กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ วังม่วงสัทธรรม สระบุรี LA2015-07-132018-07-12
391กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์นาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา หนองบัวลำภูLA2015-07-152018-07-14
392งานเทคนิคการแพทย์นากลางหนองบัวลำภูRE-LA 22015-07-152018-07-14
393กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกกระทุ่มแบน สมุทรสาครRE-LA 22015-07-162018-07-15
394งานพยาธิวิทยาคลินิก ลำลูกกาปทุมธานีRE-LA 22015-07-162018-07-15
395งานเทคนิคการแพทย์ มหาราชพระนครศรีอยุธยาLA2015-07-162018-07-15
396กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกศรีสะเกษศรีสะเกษLA25552015-07-222018-07-21
397กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ศรีสัชนาลัยสุโขทัยRE-LA 325552015-07-222018-07-21
398กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์มหาวชิราลงกรณธัญบุรี ปทุมธานีRE-LA 225552015-07-242018-07-23
399ห้องปฏิบัติการ (โปรแล็บ)ปทุมเวช ปทุมธานีRE-LA 425552015-07-242018-07-23
400ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์โพธิ์ตาก หนองคายLA25552015-07-272018-07-26
401กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พระนั่งเกล้า นนทบุรีRE-LA 325552015-07-282018-07-27
402ห้องปฏิบัติการบริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์จำกัด โรงพยาบาลกรุงเทพ กรุงเทพมหานครLA25552015-08-132018-08-122017-01-13
403แผนกห้องปฏิบัติการเทพปัญญา เชียงใหม่LA25552015-08-132018-08-122017-01-13
404กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ระยองระยองLA25552015-08-142018-08-132017-01-14
405งานชันสูตรโรค บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์RE-LA 225552015-08-142018-08-132017-01-14
406คลีนิคนิรนามศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานครRE-LA 225552015-08-142018-08-132017-01-14
407งานชันสูตรสาธารณสุข บางสะพานประจวบคีรีขันธ์RE-LA 225552015-08-172018-08-162017-01-17
408ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์วิภารามกรุงเทพมหานครLA25552015-08-182018-08-172017-01-18
409กองพยาธิวิทยา ค่ายสุรนารี นครราชสีมาLA25552015-08-232018-08-222017-01-23
410งานเทคนิคการแพทย์ บางละมุง ชลบุรีLA25552015-08-292018-08-282017-01-29
411กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดLA25552015-08-302018-08-292017-01-30
412กลุ่มงานปฏิบัติการชันสูตรโรคอ้างอิงสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 สระบุรีLA25552015-09-022018-09-012017-02-02
413งานเทคนิคการแพทย์ หนองหินเลยLA25552015-09-042018-09-032017-02-04
414กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ นาทมนครพนมLA25552015-09-082018-09-072017-02-08
415กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๑๐๐ ปี นครราชสีมาLA25552015-09-102018-09-092017-02-10
416กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เกาะสมุย สุราษฎร์ธานีRE-LA 225552015-09-142018-09-132017-02-14
417กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรุงเทพมหานครRE-LA 225552015-09-182018-09-172017-02-18
418กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก พระจอมเกล้าเพชรบุรีRE-LA 325552015-09-212018-09-202017-02-21
419งานเทคนิคการแพทย์ นาตาล อุบลราชธานีLA25552015-09-222018-09-212017-02-22
420ห้องปฏิบัติการชันสูตรโขงเจียม อุบลราชธานีLA25552015-09-232018-09-222017-02-23
421กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ปทุมรัตต์ร้อยเอ็ดLA25552015-09-252018-09-242017-02-25
422งานเทคนิคการแพทย์ ดอนมดแดง อุบลราชธานีLA25552015-09-282018-09-272017-02-28
423ห้องปฏิบัติการงานเทคนิคการแพทย์ วังน้ำเขียวนครราชสีมาLA25552015-09-282018-09-272017-02-28
424กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เลยเลยRE-LA 225552015-09-302018-09-292017-03-02
425กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ชุมแสงนครสวรรค์RE-LA 225552015-09-302018-09-292017-03-02
426งานเทคนิคการแพทย์ ควนขนุน พัทลุงRE-LA 325552015-10-012018-09-302017-03-01
427กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ทุ่งโพธิ์ทะเล กำแพงเพชรLA25552015-10-012018-09-302017-03-01
428งานชันสูตร ศูนย์วัณโรคที่ 12 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลาLA25552015-10-022018-10-012017-03-02
429ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ สวี ชุมพรRE-LA 225552015-10-032018-10-022017-03-03
430กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สตึกบุรีรัมย์LA25552015-10-052018-10-042017-03-05
431แผนกเทคนิคการแพทย์ อุบลรักษ์ ธนบุรี อุบลราชธานีRE-LA 225552015-10-052018-10-042017-03-05
432งานห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์นครสวรรค์LA25552015-10-062018-10-052017-03-06
433กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ แม่วงก์นครสวรรค์RE-LA 225552015-10-062018-10-052017-03-06
434กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โกรกพระนครสวรรค์LA25552015-10-062018-10-052017-03-06
435งานชันสูตร กาบังยะลาLA25552015-10-072018-10-062017-03-07
436งานเทคนิคการแพทย์ นาหม่อมสงขลาLA25552015-10-082018-10-072017-03-08
437กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โนนแดงนครราชสีมาLA25552015-10-092018-10-082017-03-09
438กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สนมสุรินทร์LA25552015-10-092018-10-082017-03-09
439งานเวชกรรมชันสูตรคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนากรุงเทพมหานครRE-LA 225552015-10-102018-10-092017-03-10
440กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ หนองเรือ ขอนแก่นLA25552015-10-112018-10-102017-03-11
441กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น ขอนแก่นRE-LA 225552015-10-152018-10-142017-03-15
442งานเทคนิคการแพทย์ปางศิลาทองกำแพงเพชรLA25552015-10-152018-10-142017-03-15
443ห้องปฏิบัติการชันสูตร เวียงแหง เชียงใหม่LA25552015-10-162018-10-152017-03-16
444ห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขอรัญประเทศ สระแก้วRE-LA 225552015-10-192018-10-182017-03-19
445ห้องปฏิบัติการ ฝ่ายเทคนิคการแพทย์บุณฑริกอุบลราชธานีLA25552015-10-192018-10-182017-03-19
446กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พร้าวเชียงใหม่LA25552015-10-222018-10-212017-03-22
447กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ นาด้วงเลยLA25552015-10-252018-10-242017-03-25
448งานชันสูตรสาธารณสุข วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์RE-LA 325552015-10-292018-10-282017-03-29
449กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บึงโขงหลงบึงกาฬRE-LA 225552015-10-302018-10-292017-03-30
450กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สถาบันประสาทวิทยา กรุงเทพมหานครRE-LA 325552015-10-302018-10-292017-03-30
451กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ลำทะแมนชัย นครราชสีมาRE-LA 225552015-10-302018-10-292017-03-30
452งานเวชศาสตร์ชันสูตรส่งเสริมสุขภาพ นครราชสีมาRE-LA 225552015-11-022018-11-012017-04-02
453งานเทคนิคการแพทย์ หนองบุญมาก นครราชสีมาRE-LA 225552015-11-022018-11-012017-04-02
454กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ พังงาRE-LA 225552015-11-022018-11-012017-04-02
455กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สถาบันราชประชาสมาสัย สมุทรปราการLA25552015-11-092018-11-082017-04-09
456กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หนองไผ่เพชรบูรณ์LA25552015-11-092018-11-082017-04-09
457กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์มาบอำมฤต ชุมพรRE-LA 225552015-11-102018-11-092017-04-10
458กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หล่มสัก เพชรบูรณ์RE-LA 225552015-11-102018-11-092017-04-10
459กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ชลบุรีRE-LA 325552015-11-122018-11-112017-04-12
460กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แก้งสนามนางนครราชสีมาRE-LA 225552015-11-122018-11-112017-04-12
461กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ท่าชนะสุราษฎร์ธานีLA25552015-11-132018-11-122017-04-13
462แผนกพยาธิค่ายสุรสิงหนาทสระแก้วLA25552015-11-152018-11-142017-04-15
463งานชันสูตรสาธารณสุทรายทองวัฒนา กำแพงเพชรLA25552015-11-162018-11-152017-04-16
464กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ดอนสัก สุราษฎร์ธานีRE-LA 225552015-11-182018-11-172017-04-18
465งานเทคนิคการแพทย์ปากน้ำหลังสวนชุมพรRE-LA 225552015-11-182018-11-172017-04-18
466งานชันสูตรสาธารณสุขท่าแซะชุมพรLA25552015-11-182018-11-172017-04-18
467กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ชุมพรRE-LA 225552015-11-192018-11-182017-04-19
468กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โซ่พิสัยบึงกาฬRE-LA 225552015-11-202018-11-192017-04-20
469งานชันสูตรโรค ปะทิวชุมพรLA25552015-11-202018-11-192017-04-20
470กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ธารโต ยะลาLA25552015-11-232018-11-222017-04-23
471กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรคสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 13 กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครLA25552015-11-252018-11-242017-04-25
472ห้องปฏิบัติการมหาชัยสมุทรสาครLA25552015-11-302018-11-292017-04-30
473ห้องปฏิบัติการ Clinical Laboratory สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่RE-LA 225552015-12-042018-12-032017-05-04
474งานเทคนิคการแพทย์ แคนดง บุรีรัมย์LA25552015-12-022018-12-012017-05-02
475เมดิกา ลาบอราทอรีส์ (ประเทศไทย)คลินิกเทคนิคการแพทย์บริษัท เมดิกา ลาบอราทอรีส์(ประเทศไทย)จำกัด กรุงเทพมหานคร RE-LA 225552015-12-022018-12-012017-05-02
476นาแห้วนาแห้วเลยLA25552015-12-022018-12-012017-05-02
477กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ละหานทราย บุรีรัมย์RE-LA 325552015-12-082018-12-072017-05-08
478งานชันสูตรสาธารณสุขหนองกุงศรี กาฬสินธุ์LA25552015-12-082018-12-072017-05-08
479กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ วังเหนือ ลำปางLA25552015-12-082018-12-072017-05-08
480กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ รัษฎาตรังRE-LA 225552015-12-092018-12-082017-05-09
481กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เขื่องใน อุบลราชธานีRE-LA 325552015-12-162018-12-152017-05-16
482กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สิงหนครสงขลาLA25552015-12-162018-12-152017-05-16
483กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ นาโพธิ์บุรีรัมย์LA25552015-12-162018-12-152017-05-16
484กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ คีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานี LA25552015-12-202018-12-192017-05-20
485กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ค่ายเขตอุดมศักดิ์ชุมพรLA25552015-12-212018-12-202017-05-21
486กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์วิภาวดีสุราษฎร์ธานีLA25552015-12-222018-12-212017-05-22
487กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โกสุมพิสัย มหาสารคาม LA25552015-12-232018-12-222017-05-23
488กลุ่มงานพยาธิวิทยาสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. กรุงเทพมหานครRE-LA 225552015-12-232018-12-222017-05-23
489กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ท่าโรงช้าง สุราษฎร์ธานี RE-LA 225552015-12-232018-12-222017-05-23
490กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หลังสวนชุมพรLA25552015-12-252018-12-242017-05-25
491ห้องปฏิบัติการชันสูตรบางจาก สมุทรปราการLA25552015-12-292018-12-282017-05-29
492กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สุรินทร์LA25552015-12-292018-12-282017-05-29
493งานตรวจทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ขอนแก่นLA25552015-12-302018-12-292017-05-30
494งานเทคนิคการแพทย์ ชัยบุรี สุราษฎร์ธานีRE-LA 225552016-01-052019-01-042017-06-05
495กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และธนาคารโลหิตมะเร็งลำปาง ลำปางLA25552016-01-062019-01-052017-06-06
496กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ จุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครRE-LA 225552016-01-052019-01-042017-06-05
497กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บ้านนาสารสุราษฎร์ธานีRE-LA 325552016-01-052019-01-042017-06-05
498กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พนมสุราษฎร์ธานีRE-LA 225552016-01-062019-01-052017-06-06
499กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ค้อวัง ยโสธรLA25552016-01-062019-01-052017-06-06
500กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรคสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก พิษณุโลกRE-LA 225552016-01-072019-01-062017-06-07
501ห้องปฏิบัติการ บริษัทเนชั่นแนลเฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด พญาไท 1กรุงเทพมหานครRE-LA 525552016-01-082019-01-072017-06-08
502ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินโนเทค ลาบอราทอรี่ เซอร์วิส จำกัด สาขาอุดรธานี บริษัท อินโนเทค ลาบอราทอรี่ เซอร์วิส จำกัดอุดรธานีLA25552016-01-082019-01-072017-06-08
503กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ คุระบุรีชัยพัฒน์พังงาRE-LA 225552016-01-092019-01-082017-06-09
504กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ แหลมสิงห์ จันทบุรีLA25552016-01-102019-01-092017-06-10
505ห้องปฏิบัติการชันสูตร ดอยสะเก็ด เชียงใหม่LA25552016-01-102019-01-092017-06-10
506กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ น้ำยืน อุบลราชธานีLA25552016-01-112019-01-102017-06-11
507กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ห้วยราช บุรีรัมย์LA25552016-01-122019-01-112017-06-12
508งานเทคนิคการแพทย์ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยาRE-LA 225552016-01-142019-01-132017-06-14
509กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สระบุรีสระบุรีRE-LA 625552016-01-182019-01-172017-06-18
510กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก อำนาจเจริญอำนาจเจริญLA25552016-01-202019-01-192017-06-20
511กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ทับปุด พังงาRE-LA 225552016-01-232019-01-222017-06-23
512ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ฮอดเชียงใหม่RE-LA 225552016-01-282019-01-272017-06-28
513กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก บ้านโป่ง ราชบุรีRE-LA 225552016-01-302019-01-292017-06-30
514งานเทคนิคการแพทย์ แม่ระมาดตากLA25552016-01-312019-01-302017-07-01
515กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โป่งน้ำร้อน จันทบุรีLA25552016-02-012019-01-312017-07-01
516กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ขลุงจันทบุรีLA25552016-02-012019-01-312017-07-01
517กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ฝางเชียงใหม่LA25552016-02-012019-01-312017-07-01
518กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ นพรัตน์ราชธานี กรุงเทพมหานครRE-LA 225552016-02-022019-02-012017-07-02
519ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ปากน้ำโพ นครสวรรค์LA25552016-02-042019-02-032017-07-04
520กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กันตังตรังLA25552016-02-052019-02-042017-07-05
521กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สถาบันโรคทรวงอก นนทบุรีRE-LA 325552016-02-062019-02-052017-07-06
522ห้องปฏิบัติการ บริษัท จีโนมโมเลกุล แลบบอราตอรี่กรุงเทพมหานครRE-LA 325552016-02-082019-02-072017-07-08
523กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ มุกดาหารมุกดาหารRE-LA 325552016-02-092019-02-082017-07-09
524กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา กาญจนบุรีRE-LA 225552016-02-122019-02-112017-07-12
525งานชันสูตรสาธารณสุขโพธิ์ชัยร้อยเอ็ดLA25552016-02-152019-02-142017-07-15
526แผนกพยาธิวิทยาป. แพทย์ นครราชสีมาLA25552016-02-152019-02-142017-07-15
527งานชันสูตรสาธารณสุขปากพนังนครศรีธรรมราชLA25552016-02-222019-02-212017-07-22
528กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ทุ่งหัวช้างลำพูนLA25552016-02-232019-02-222017-07-23
529กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ปทุมธานีปทุมธานีRE-LA 425552016-02-242019-02-232017-07-24
530กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ แก้งคร้อชัยภูมิLA25552016-02-242019-02-232017-07-24
531ห้องปฏิบัติการบริษัทพีซีที ลาบอราตอรี่ เซอร์วิส จำกัด กรุงเทพมหานครRE-LA 325552016-02-242019-02-232017-07-24
532แผนกพยาธิวิทยาค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชร้อยเอ็ดLA25552016-02-242019-02-232017-07-24
533กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์อาจสามารถ ร้อยเอ็ดLA25552016-01-282019-01-272017-06-28
534กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บ้านตาขุนสุราษฎร์ธานี RE-LA 225552016-02-292019-02-282017-07-29
535กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์RE-LA 325552016-02-292019-02-282017-07-29
536กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ทองแสนขันอุตรดิตถ์RE-LA 225552016-02-292019-02-282017-07-29
537กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก อุทัยธานีอุทัยธานีRE-LA 325552016-03-092019-03-082017-08-09
538ห้องปฏิบัติการบริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัดพญาไท 2กรุงเทพมหานครRE-LA 525552016-03-162019-03-152017-08-16
539กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกพิจิตรพิจิตรRE-LA 325552016-03-162019-03-152017-08-16
540แผนกห้องปฏิบัติการเสรีรักษ์กรุงเทพมหานครLA25552016-03-172019-03-162017-08-17
541กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ แม่สรวยเชียงรายRE-LA 325552016-03-182019-03-172017-08-18
542กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สมุทรสาครสมุทรสาครLA25552016-03-182019-03-172017-08-18
543ห้องปฏิบัติการกลางวิชัยยุทธกรุงเทพมหานครRE-LA 425552016-03-232019-03-222017-08-23
544งานพยาธิวิทยาคลินิกกบินทร์บุรีปราจีนบุรีLA25552016-03-302019-03-292017-08-30
545ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ นภาลัยสมุทรสงครามLA25552016-03-302019-03-292017-08-30
546กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และรังสีวิทยา น้ำหนาว เพชรบูรณ์LA25552016-03-302019-03-292017-08-30
547กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์LA25552016-03-312019-03-302017-08-31
548งานเทคนิคการแพทย์ ศรีธัญญานนทบุรีLA25552016-04-012019-03-312017-09-01
549กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ มหาชนะชัยยโสธรLA25552016-04-042019-04-032017-09-04
550กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กุมภวาปีอุดรธานีRE-LA 325552016-04-072019-04-062017-09-07
551แผนกห้องปฏิบัติการเมืองพัทยา(โปรแล็บ)ชลบุรีLA25552016-04-082019-04-072017-09-08
552ห้องปฏิบัติการบางมดกรุงเทพมหานครLA25552016-04-092019-04-082017-09-09
553สถาบันพยาธิวิทยาศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้ากรุงเทพมหานครRE-LA 225552016-04-182019-04-172017-09-18
554กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เคียนซา สุราษฎร์ธานี RE-LA 225552016-04-182019-04-172017-09-18
555กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เพ็ญอุดรธานีRE-LA 325552016-04-192019-04-182017-09-19
556กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กระบุรีระนองRE-LA 225552016-04-222019-04-212017-09-22
557กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกสิงห์บุรีสิงห์บุรีRE-LA 225552016-04-252019-04-242017-09-25
558งานเทคนิคการแพทย์ ท่ายางเพชรบุรีRE-LA 225552016-04-272019-04-262017-09-27
559งานเทคนิคการแพทย์ มายอ ปัตตานีLA25552016-04-292019-04-282017-09-29
560กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ จิตเวชสงขลาราชนครินทร์สงขลาRE-LA 225552016-04-302019-04-292017-09-30
561กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บ้านนาเดิมสุราษฎร์ธานีRE-LA 225552016-04-302019-04-292017-09-30
562กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ แปลงยาว ฉะเชิงเทราLA25552016-05-022019-05-012017-10-02
563กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สุขสำราญระนองRE-LA 225552016-05-022019-05-012017-10-02
564กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สุวรรณคูหาหนองบัวลำภูRE-LA 225552016-05-032019-05-022017-10-03
565กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ระยอง RE-LA 225552016-05-042019-05-032017-10-04
566แผนกพยาธิวิทยา ค่ายวชิรปราการ ตากRE-LA 225552016-05-102019-05-092017-10-10
567ฝ่ายห้องปฏิบัติการร่มฉัตร นครสวรรค์RE-LA 225552016-05-102019-05-092017-10-10
568ห้องปฏิบัติการ บริษัท เอเชีย แล็บบอราทอรี่ เซ็นเตอร์บริษัท เอเชีย แล็บบอราทอรี่ เซ็นเตอร์กรุงเทพมหานครLA25552016-05-102019-05-092017-10-10
569กลุ่มงานชันสูตรโรคกลางและกลุ่มงานธนาคารเลือดกลางกรุงเทพมหานครRE-LA 225552016-05-112019-05-102017-10-11
570กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์วังจันทร์ ระยอง RE-LA 225552016-05-112019-05-102017-10-11
571กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สมเด็จพระยุพราชด่านซ้ายเลยRE-LA 225552016-05-132019-05-122017-10-13
572กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ มวกเหล็กสระบุรีLA25552016-05-132019-05-122017-10-13
573ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ นครธนกรุงเทพมหานครRE-LA 325552016-05-162019-05-152017-10-16
574กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กุดชุมยโสธรRE-LA 225552016-05-192019-05-182017-10-19
575งานเทคนิคการแพทย์ บ้านแหลมเพชรบุรีRE-LA 225552016-05-192019-05-182017-10-19
576กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ นาน้อย น่านLA25552016-05-192019-05-182017-10-19
577กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ย่านตาขาว ตรังRE-LA 225552016-05-242019-05-232017-10-24
578คลินิกเทคนิคการแพทย์บริษัท อินเตอร์ ลาโบราทอรี่ จำกัดนนทบุรีLA25552016-06-082019-06-072017-11-08
579กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก พัทลุงพัทลุงRE-LA 325552016-06-092019-06-082017-11-09
580งานเทคนิคการแพทย์ นาหมื่น น่านLA25552016-06-102019-06-092017-11-10
581กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ไทรน้อย นนทบุรีRE-LA 325552016-06-182019-06-172017-11-18
582กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โพนทอง ร้อยเอ็ดRE-LA 325552016-06-202019-06-192017-11-20
583กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อุดรธานีLA25552016-06-212019-06-202017-11-21
584กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรุงเทพมหานครRE-LA 325552016-06-232019-06-222017-11-23
585ห้องปฏิบัติการเอกชัย สมุทรสาครLA25552016-06-242019-06-232017-11-24
586ห้องปฏิบัติการบริษัท อินโนเทค ลาบอราทอรี่ เซอร์วิส จำกัด สาขากรุงเทพมหานคร บริษัท อินโนเทค ลาบอราทอรี่ เซอร์วิส จำกัด กรุงเทพมหนครLA25552016-06-242019-06-232017-11-24
587กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ภูเรือ เลยRE-LA 225552016-06-242019-06-232017-11-24
588กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หัวไทร นครศรีธรรมราชLA25552016-06-282019-06-272017-11-28
589กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เชียงคานเลยRE-LA 225552016-06-302019-06-292017-11-30
590กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ วัดโบสถ์ พิษณุโลกRE-LA 225552016-07-012019-06-302017-12-01
591กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ดLA25552016-07-072019-07-062017-12-07
592กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สันป่าตองเชียงใหม่RE-LA 225552016-07-102019-07-092017-12-10
593กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกลำปางลำปางRE-LA 325552016-07-142019-07-132017-12-14
594ห้องปฏิบัติการบริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์จำกัด ประจำสาขา โรงพยาบาลกรุงเทพไชน่าทาวน์ กรุงเทพมหานครLA25552016-07-152019-07-142017-12-15
595กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พระทองคำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษานครราชสีมาRE-LA 225552016-07-212019-07-202017-12-21
596กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์วชิรบารมี พิจิตรRE-LA 225552016-07-222019-07-212017-12-22
597กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ฟากท่าอุตรดิตถ์LA25552016-07-222019-07-212017-12-22
598แผนกห้องตรวจวิเคราะห์ เพชรเกษม 2 กรุงเทพมหานครLA25552016-07-222019-07-212017-12-22
599กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พุนพินสุราษฎร์ธานีRE-LA 325552016-07-242019-07-232017-12-24
600ห้องปฏิบัติการบริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร์ แลบบอราทอรี่ส์ (ประเทศไทย) กรุงเทพมหานครLA25552016-07-242019-07-232017-12-24
601กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บรรพตพิสัย นครสวรรค์ RE-LA 225552016-07-252019-07-242017-12-25
602กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ จังหาร ร้อยเอ็ดLA25552016-07-252019-07-242017-12-25
603ชันสูตรจัตุรัสชัยภูมิRE-LA 325552016-07-262019-07-252017-12-26
604กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เนินสง่าชัยภูมิLA25552016-07-272019-07-262017-12-27
605ห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข อุบลรัตน์ ขอนแก่นRE-LA 225552016-07-282019-07-272017-12-28
606กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บ้านม่วงสกลนครRE-LA 225552016-07-292019-07-282017-12-29
607กลุ่มปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และอ้างอิงด้านโรคติดเชื้อ สถาบันบำราศนราดูร นนทบุรีRE-LA 225552016-07-292019-07-282017-12-29
608กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พนัสนิคม ชลบุรีLA25552016-07-302019-07-292017-12-30
609กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หนองบัว นครสวรรค์ RE-LA 225552016-08-012019-07-312018-01-01
610แผนกพยาธิวิทยาค่ายพิชัยดาบหัก อุตรดิตถ์RE-LA 225552016-08-022019-08-012018-01-02
611กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สารภีเชียงใหม่RE-LA 225552016-08-022019-08-012018-01-02
612กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บ้านกรวดบุรีรัมย์RE-LA 225552016-08-042019-08-032018-01-04
613งานชันสูตรตากฟ้า นครสวรรค์RE-LA 225552016-08-052019-08-042018-01-05
614กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ตรังตรังRE-LA 325552016-08-102019-08-092018-01-10
615กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สะเดาสงขลาRE-LA 225552016-08-112019-08-102018-01-11
616ชันสูตรโรคมหาชัยเพชรรัชต์เพชรบุรีLA25552016-08-112016-08-102018-01-11
617กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ รามันยะลาLA25552016-08-132019-08-122018-01-13
618กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ชลบุรีชลบุรีRE-LA 325552016-08-152019-08-142018-01-15
619ห้องปฏิบัติการชันสูตรแก่งกระจานเพชรบุรีRE-LA 225552016-08-172019-08-162018-01-17
620งานพยาธิวิทยาค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกบุรีรัมย์RE-LA 225552016-08-182019-08-172018-01-18
621กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เขาคิชฌกูฏจันทบุรีLA25552016-08-182019-08-172018-01-18
622กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ดLA25552016-08-182019-08-172018-01-18
623กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอนLA25552016-08-192019-08-182018-01-19
624กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เลิดสิน กรุงเทพมหานคร RE-LA 225552016-08-192019-08-182018-01-19
625กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ วังวิเศษตรังRE-LA 225552016-08-242019-08-232018-01-24
626แผนกพยาธิวิทยาคลินิกค่ายศรีพัชรินทรขอนแก่นLA25552016-08-252019-08-242018-01-25
627กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ แม่แตงเชียงใหม่RE-LA 225552016-08-272019-08-262018-01-27
628แผนกตรวจวิเคราะห์ เกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ เชียงรายRE-LA 325552016-08-302019-08-292018-01-30
629 แผนกเวชชันสูตร นครินทร์นครศรีธรรมราชRE-LA 225552016-08-302019-08-302018-01-30
630งานเทคนิคการแพทย์ หนองแซงสระบุรีRE-LA 325552016-09-022019-09-012018-02-02
631งานชันสูตร ธัญญารักษ์สงขลาสงขลาLA25552016-09-072019-09-062018-02-07
632ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลาLA25552016-09-092019-09-082018-02-09
633แผนกห้องปฏิบัติการ กล้วยน้ำไทกรุงเทพมหานครRE-LA 225552016-09-092019-09-082018-02-09
634กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก นครนายกนครนายกRE-LA 325552016-09-102019-09-092018-02-10
635กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บางมูลนากพิจิตรRE-LA 225552016-09-112019-09-102018-02-11
636แอดไลฟ์ แลป คลินิกเทคนิคการแพทย์ แอดไลฟ์ แอนไทเอจจิ้ง เซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานครRE-LA 225552016-09-162019-09-152018-02-16
637ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์วิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อยสมุทรสาครRE-LA 225552016-09-202019-09-192018-02-20
638แผนกห้องปฏิบัติการพระราม 2กรุงเทพมหานครRE-LA 225552016-09-202019-09-192018-02-20
639ห้องปฏิบัติการบริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด ประจำสาขาโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น กรุงเทพขอนแก่น ขอนแก่นLA25552016-09-212019-09-202018-02-21
640กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีระยองRE-LA 225552016-09-212019-09-202018-02-21
641กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สิชลนครศรีธรรมราชRE-LA 325552016-09-232019-09-222018-02-23
642งานเทคนิคการแพทย์ ปะเหลียน ตรังRE-LA 225552016-09-232019-09-222018-02-23
643กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ นายายอาม จันทบุรีLA25552016-09-252019-09-242018-02-25
644ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ซานเปาโล หัวหินประจวบคีรีขันธ์LA25552016-09-252019-09-242018-02-25
645งานชันสูตรสาธารณสุข พนมไพรร้อยเอ็ดLA25552016-09-282019-09-272018-02-28
646แผนกปฏิบัติการการแพทย์เซนต์หลุยส์กรุงเทพมหานครRE-LA 625552016-10-042019-10-032018-03-04
647กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ลาดยาวนครสวรรค์RE-LA 325552016-10-052019-10-042018-03-05
648แผนกห้องปฏิบัติการศิครินทร์กรุงเทพมหานครRE-LA 425552016-10-062019-10-052018-03-06
649แผนกพยาธิวิทยา ค่ายวิภาวดีรังสิตสุราษฎร์ธานี RE-LA 225552016-10-112019-10-102018-03-11
650กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ นาโยงตรังRE-LA 325552016-10-122019-10-112018-03-12
651กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่เชียงใหม่RE-LA 225552016-10-122019-10-112018-03-12
652กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เกาะคาลำปางRE-LA 225552016-10-132019-10-122018-03-13
653แผนกพยาธิวิทยา ค่ายสุรสีห์ กาญจนบุรีRE-LA 225552016-10-142019-10-132018-03-14
654ห้องปฏิบัติการทางชีวโมเลกุล บริษัทยูทูไบโอ(ไทยแลนด์) กรุงเทพมหานครRE-LA 225552016-10-152019-10-142018-03-15
655งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตรเวชศาสตร์เขตร้อนกรุงเทพมหานครRE-LA 225552016-10-172019-10-162018-03-17
656กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ แม่เมาะ ลำปางLA25552016-10-172019-10-162018-03-17
657งานเทคนิคการแพทย์สวนสราญรมย์สุราษฎร์ธานีLA25552016-10-172019-10-162018-03-17
658กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สอยดาว จันทบุรี LA25552016-10-182019-10-172018-03-18
659กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สบปราบลำปางRE-LA 325552016-10-182019-10-172018-03-18
660ห้องปฏิบัติการชันสูตรเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ นนทบุรีRE-LA 225552016-10-202019-10-192018-03-20
661กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ตะโหมด พัทลุงRE-LA 325552016-10-212019-10-202018-03-21
662กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ปากพะยูน พัทลุงRE-LA 325552016-10-212019-10-202018-03-21
663ห้องปฏิบัติการชันสูตรศรีณรงค์สุรินทร์LA25552016-10-262019-10-252018-03-26
664กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พะโต๊ะ ชุมพรRE-LA 325552016-10-272019-10-262018-03-27
665กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ป่าพะยอม พัทลุงRE-LA 325552016-10-282019-10-272018-03-28
666กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เวียงป่าเป้าเชียงรายRE-LA 325552016-10-312019-10-302018-03-31
667กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ภูเขียว ชัยภูมิRE-LA 325552016-10-312019-10-302018-03-31
668กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เวียงแก่นเชียงรายRE-LA 225552016-11-032019-11-022018-04-03
669กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกอ่างทองอ่างทองRE-LA 325552016-11-082019-11-072018-04-08
670งานพยาธิวิทยาเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)นครปฐมRE-LA 325552016-11-142019-11-132018-04-14
671ห้องปฏิบัติการบริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด ประจำโรงพยาบาลวิรัชศิลป์ ชุมพรชุมพรLA25552016-11-242019-11-232018-04-24
672งานเทคนิคการแพทย์สหัสขันธ์กาฬสินธุ์LA25552016-11-272019-11-262018-04-27
673งานเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานเวชศาสตร์ชันสูตรส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลกพิษณุโลกRE-LA 225552016-11-282019-11-272018-04-28
674ห้องปฏิบัติการบริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด ประจำสาขาโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์กรุงเทพสนามจันทร์ นครปฐมLA25552016-11-282019-11-272018-04-28
675กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พะเยาพะเยาRE-LA 225552016-11-292019-11-282018-04-29
676กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์จุนพะเยาLA25552016-11-292019-11-282018-04-29
677กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ไทยเจริญยโสธรLA25552016-12-012019-11-302018-05-01
678แผนกห้องปฏิบัติการ สำโรงการแพทย์ สมุทรปราการRE-LA 225552016-12-012019-11-302018-05-01
679งานเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานเวชศาสตร์ชันสูตรส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์นครสวรรค์LA25552016-12-032019-12-022018-05-03
680กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ศรีบุญเรืองหนองบัวลำพูLA25552016-12-042019-12-032018-05-04
681กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ศรีสังวาลย์ แม่ฮ่องสอน LA25552016-12-052019-12-042018-05-05
682กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ขอนแก่นขอนแก่นRE-LA 325552016-12-062019-12-052018-05-06
683คลินิกเทคนิคการแพทย์เมดสตาร์แล็บเชียงใหม่RE-LA 225552016-12-072019-12-062018-05-07
684งานเทคนิคการแพทย์ วังน้อยสระบุรีRE-LA 225552016-12-072019-12-062018-05-07
685กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์วิหารแดง สระบุรีLA25552016-12-072019-12-062018-05-07
686ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์กรุงเทพคริสเตียนนครปฐม นครปฐมLA25552016-12-082019-12-072018-05-08
687ศูนย์ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์มงกุฏวัฒนะกรุงเทพมหานครLA25552016-12-092019-12-082018-05-09
688ห้องปฏิบัติการมิชชั่นภูเก็ต ภูเก็ตLA25552016-12-122019-12-112018-05-12
689ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์บางไทรพระนครศรีอยุธยาRE-LA 225552016-12-132019-12-122018-05-13
690กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เขาฉกรรจ์สระแก้วLA25552016-12-162019-12-152018-05-16
691กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ราชบุรีราชบุรีRE-LA 525552016-12-192019-12-182018-05-19
692แผนกห้องปฏิบัติการ บริษัท ไลฟ์ ไดแอ็ก จำกัด พระนครศรีอยุธยาLA25552016-12-202019-12-192018-05-20
693กลุ่มงานพยาธิวิทยา มะเร็งอุบลราชธานี อุบลราชธานีRE-LA 325552016-12-222019-12-212018-05-22
694กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พิปูน นครศรีธรรมราชRE-LA 225552016-12-232019-12-222018-05-23
695กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ หนองแคสระบุรีRE-LA 325552016-12-232019-12-222018-05-23
696ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์การุญเวชปทุมธานีปทุมธานีLA25552016-12-232019-12-222018-05-23
697แผนกห้องปฏิบัติการ เพชรเวช กรุงเทพมหานครRE-LA 225552016-12-232019-12-222018-05-23
698แผนกพยาธิวิทยาค่ายเทพสตรีศร๊สุนทรนครศรีธรรมราชRE-LA 225552016-12-272019-12-262018-05-27
699ห้องปฏิบัติการชันสูตรศุภมิตรเสนา พระนครศรีอยุธยาRE-LA 225552016-12-272019-12-262018-05-27
700งานชันสูตรสาธารณสุขสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) พระนครศรีอยุธยาLA25552016-12-302019-12-292018-05-30
701กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สองแควน่านLA25552016-12-302019-12-292018-05-30
702แผนกห้องปฏิบัติการ จุฬารัตน์ 11 บางปะกง ฉะเชิงเทราRE-LA 225552016-12-302019-12-292018-05-30
703กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ แก่งคอยสระบุรีRE-LA 325552017-01-042020-01-032018-06-04
704กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สำโรงอุบลราชธานีLA25552017-01-052020-01-042018-06-05
705งานเทคนิคการแพทย์นาดีปราจีนบุรีRE-LA 225552017-01-052020-01-042018-06-05
706ห้องปฏิบัติการบริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเทมส์จำกัดประจำสาขาโรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ ตรังLA25552017-01-062020-01-052018-06-06
707กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ศรีมหาโพธิปราจีนบุรีRE-LA 225552017-01-092020-01-082018-06-09
708งานเทคนิคการแพทย์ บ่อเกลือ น่านLA25552017-01-092020-01-082018-06-09
709กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ วารินชำราบ อุบลราชธานี RE-LA 225552017-01-102020-01-092018-06-10
710กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บางกระทุ่ม พิษณุโลกLA25552017-01-132020-01-122018-06-13
711ห้องปฏิบัติการกลางปิยะเวท กรุงเทพมหานครLA25552017-01-152020-01-142018-06-15
712กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ หนองมะโมง ชัยนาทLA25552017-01-172020-01-162018-06-17
713กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พรหมพิราม พิษณุโลกLA25552017-01-172020-01-162018-06-17
714กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ คำม่วงกาฬสินธุ์LA25552017-01-182020-01-172018-06-18
715กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ศรีสงคราม นครพนมLA25552017-01-182020-01-172018-06-18
716กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกสงขลาสงขลาRE-LA 225552017-01-202020-01-192018-06-20
717กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ มะขามจันทบุรีLA25552017-01-202020-01-192018-06-20
718ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ รวมแพทย์ชัยนาท ชัยนาทLA25552017-01-252020-01-242018-06-25
719กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เชียงคำพะเยาLA25552017-01-272020-01-262018-06-27
720งานห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี นครนายกRE-LA 325552017-01-302020-01-292018-06-30
721กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โนนสังหนองบัวลำภูLA25552017-01-302020-01-292018-06-30
722แผนกพยาธิวิทยา ค่ายจักรพงษ์ ปราจีนบุรีLA25552017-01-312020-01-302018-07-01
723กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิRE-LA 325552017-02-012020-01-312018-07-01
724กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บ้านแท่นชัยภูมิRE-LA 325552017-02-022020-02-012018-07-02
725แผนกห้องปฏิบัติการ เซ็นทรัลเยนเนอรัล กรุงเทพหานคร RE-LA 225552017-02-032020-02-022018-07-03
726กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ห้วยทับทัน ศรีสะเกษLA25552017-02-042020-02-032018-07-04
727ห้องปฏิบัติการ บริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัดสิริเวชจันทบุรีจันทบุรีLA25552017-02-092020-02-082018-07-09
728ห้องปฏิบัติการบริษัทโปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด กรุงเทพมหานคร RE-LA 525552017-02-142020-02-132018-07-14
729กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บ้านหมอสระบุรีRE-LA 325552017-02-112020-02-102018-07-11
730งานเทคนิคการแพทย์ บันนังสตายะลา RE-LA 225552017-02-122020-02-112018-07-12
731กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์คอนสวรรค์ ชัยภูมิRE-LA 225552017-02-152020-02-142018-07-15
732กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ศรีรัตนะศรีสะเกษRE-LA 225552017-02-152020-02-142018-07-15
733กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ภักดีชุมพลชัยภูมิRE-LA 225552017-02-172020-02-162018-07-17
734งานเทคนิคการแพทย์สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานีLA25552017-02-172020-02-162018-07-17
735แผนกห้องปฏิบัติการสายไหมกรุงเทพมหานครLA25552017-02-202020-02-192018-07-20
736กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ศรีเทพ เพชรบูรณ์RE-LA 225552017-02-222020-02-212018-07-22
737งานเทคนิคการแพทย์ครบุรีนครราชสีมาRE-LA 325552017-02-222020-02-212018-07-22
738กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เชียงกลางน่านLA25552017-02-232020-02-222018-07-23
739แผนกห้องปฏิบัติการ การุญเวช สุขาภิบาล 3กรุงเทพมหานครRE-LA 325552017-02-242020-02-232018-07-24
740แผนกห้องปฏิบัติการ นวมินทร์ 9กรุงเทพมหานครRE-LA 325552017-02-272020-02-262018-07-27
741แผนกชันสูตร โอเวอร์บรุ๊ค เชียงรายRE-LA 425552017-03-012020-02-282018-08-01
742ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ วิภารามอมตะนคร ชลบุรีLA25552017-03-012020-02-282018-08-01
743กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี RE-LA 325552017-03-012020-02-282018-08-01
744ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ปิยะมินทร์สมุทรปราการRE-LA 225552017-03-012020-02-292018-08-01
745แผนกพยาธิวิทยา ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานีRE-LA 225552017-03-022020-03-012018-08-02
746กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แม่ทะลำปางRE-LA 225552017-03-022020-03-012018-08-02
747งานพยาธิวิทยาคลินิก มะเร็งลพบุรีลพบุรีRE-LA 225552017-03-052020-03-042018-08-05
748ห้องปฏิบัติการกลางรามคำแหงกรุงเทพมหานครRE-LA 225552017-03-062020-03-052018-08-06
749งานพยาธิวิทยาคลินิก สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานครLA25552017-03-072020-03-062018-08-07
750กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เถินลำปางLA25552017-03-072020-03-062018-08-07
751กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สิรินธรอุบลราชธานีRE-LA 325552017-03-082020-03-072018-08-08
752ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์นนทเวช นนทบุรีRE-LA 425552017-03-102020-03-092018-08-10
753แผนกชันสูตร เดอะโกลเดนเกท นครราชสีมาLA25552017-03-102020-03-092018-08-10
754กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์วังสะพุงเลยRE-LA 225552017-03-102020-03-092018-08-10
755แผนกห้องปฏิบัติการเซนต์แมรี่ นครราชสีมาRE-LA 425552017-03-152020-03-142018-08-15
756กลุ่มงานชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือดสิรินธร กรุงเทพมหานครLA25552017-03-152020-03-142018-08-15
757แผนกพยาธิวิทยา ค่ายกฤษณ์สีวะรา สกลนครLA25552017-03-212020-03-202018-08-21
758กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์อุ้มผางตากLA25552017-03-212020-03-202018-08-21
759กลุ่มงานชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือดหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ กรุงเทพมหานครLA25552017-03-272020-03-262018-08-27
760งานเทคนิคการแพทย์เฉลิมพระเกียรติน่านLA25552017-03-292020-03-282018-08-29
761ห้องปฏิบัติการพยาธิแพทย์รังสิต ปทุมธานีRE-LA 225552017-03-302020-03-292018-08-30
762งานพยาธิและคลังโลหิต ทหารผ่านศึกกรุงเทพมหานครRE-LA 225552017-04-042020-04-032018-09-04
763กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แหลมงอบตราดLA25552017-04-122020-04-112018-09-12
764แผนกห้องปฏิบัติการนวมินทร์กรุงเทพมหานครRE-LA 225552017-04-132020-04-122018-09-13
765กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ป่าแดดเชียงรายRE-LA 325552017-04-182020-04-172018-09-18
766แผนกห้องปฏิบัติการ บริษัท เพอร์เฟคเฮลธแคร์แอนด์เช็คอัพ จำกัด กรุงเทพมหานครLA25552017-04-202020-04-192018-09-20
767กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ชุมแพขอนแก่นRE-LA 325552017-04-212020-04-202018-09-21
768กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สมเด็จพระยุพราชกระนวนขอนแก่นRE-LA 325552017-04-222020-04-212018-09-22
769กลุ่มงานพยาธิวิทยาสงฆ์กรุงเทพมหานครRE-LA 325552017-04-242020-04-232018-09-24
770กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พนมสารคาม ฉะเชิงเทราRE-LA 225552017-04-242020-04-232018-09-24
771กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์คูเมืองบุรีรัมย์RE-LA 225552017-04-242020-04-232018-09-24
772กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พบพระตากLA25552017-04-242020-04-232018-09-24
773งานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคามRE-LA 325552017-04-262020-04-252018-09-26
774งานชันสูตรโรคผู้ป่วยยาเสพติด กลุ่มงานพยาธิวิทยาสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ปทุมธานีLA25552017-04-262020-04-252018-09-26
775กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พิมายนครราชสีมาRE-LA 225552017-04-272020-04-262018-09-27
776กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์กระสังบุรีรัมย์RE-LA 225552017-05-022020-05-012018-10-02
777งานเทคนิคการแพทย์ เขมราฐอุบลราชธานีRE-LA 325552017-05-042020-05-032018-10-04
778สำนักงานชันสูตรสาธารณสุขสำนักอนามัย กรุงเทพมหานครLA25552017-05-092020-05-082018-10-09
779กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ท่าวังผาน่านRE-LA 225552017-05-112020-05-102018-10-11
780กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยาRE-LA 225552017-05-112020-05-102018-10-11
781งานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และงานธนาคารเลือดธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ปทุมธานีRE-LA 425552017-05-112020-05-102018-10-11
782งานชันสูตรโรคคลองหาด สระแก้วRE-LA 225552017-05-112020-05-102018-10-11
783กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ตาลสุมอุบลราชธานีRE-LA 225552017-05-132020-05-122018-10-13
784กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สมเด็จกาฬสินธุ์RE-LA 325552017-05-162020-05-152018-10-16
785ห้องปฏิบัติการราชธานีพระนครศรีอยุธยาRE-LA 225552017-05-212020-05-202018-10-21
786แผนกห้องปฏิบัติการ มเหสักข์กรุงเทพมหานครLA25552017-05-232020-05-222018-10-23
787กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กำแพงเพชรกำแพงเพชรRE-LA 325552017-05-232020-05-222018-10-23
788ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์วีระพลการแพทย์หนองบัวลำภูLA25552017-05-242020-05-232018-10-24
789ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ศรีสวรรค์ นครสวรรค์RE-LA 225552017-05-252020-05-242018-10-25
790กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ทุ่งยางแดง ปัตตานีRE-LA 225552017-05-252020-05-242018-10-25
791กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พานทอง ชลบุรีLA25552017-05-292020-05-282018-10-29
792กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เชียงยืน มหาสารคามLA25552017-06-022020-06-012018-11-02
793กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ตราดตราดRE-LA 325552017-06-022020-06-012018-11-02
794กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์กมลาไสย กาฬสินธุ์LA25552017-06-052020-06-042018-11-05
795กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์จะแนะ นราธิวาสLA25552017-06-062020-06-052018-11-06
796กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ทุ่งสงนครศรีธรรมราชLA25552017-06-062020-06-052018-11-06
797แผนกห้องปฏิบัติการประชาพัฒน์กรุงเทพมหานครLA25552017-06-122020-06-112018-11-12
798กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ท่าลี่เลยLA25552017-06-152020-06-142018-11-15
799กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ หนองบัวลำภูหนองบัวลำภูLA25552017-06-152020-06-142018-11-15
800งานเทคนิคการแพทย์ ระโนดสงขลาRE-LA 325552017-06-162020-06-152018-11-16
801กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บางคล้าฉะเชิงเทราRE-LA 225552017-06-162020-06-152018-11-16
802กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ละแมชุมพรRE-LA 225552017-06-192020-06-182018-11-19
803แผนกห้องปฏิบัติการ จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ สมุทรปราการLA25552017-06-202020-06-192018-11-20
804แผนกห้องปฏิบัติการการุญเวชรัตนาธิเบศร์ นนทบุรีLA25552017-06-232020-06-222018-11-23
805กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ คลองหอยโข่งสงขลาRE-LA 325552017-06-232020-06-222018-11-23
806งานชันสูตรโรค บ้านนานครนายกRE-LA 325552017-06-282020-06-272018-11-28
807ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมาLA25552017-06-282020-06-272018-11-28
808กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ทุ่งตะโกชุมพรRE-LA 225552017-06-292020-06-282018-11-29
809กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์LA25552017-06-292020-06-282018-11-29
810กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พยุห์ ศรีสะเกษLA25552017-06-292020-06-282018-11-29
811ห้องปฏิบัติการสิโรรสยะลาRE-LA 225552017-07-032020-07-022018-12-03
812กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ น้ำเกลี้ยงศรีสะเกษLA25552017-07-042020-07-032018-12-04
813แผนกพยาธิวิทยาค่ายกาวิละเชียงใหม่RE-LA 225552017-07-052020-07-042018-12-05
814กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ควนเนียงสงขลาLA25552017-07-062020-07-052018-12-06
815แผนกห้องปฏิบัติการคามิลเลี่ยน กรุงเทพมหานครRE-LA 225552017-07-112020-07-102018-12-11
816กลุ่มงานพยาธิวิทยากระบี่กระบี่RE-LA 325552017-07-112020-07-102018-12-11
817ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ นอร์ทอิสเทอร์น-วัฒนาอุดรธานีRE-LA 325552017-07-132020-07-122018-12-13
818กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ หนองคายหนองคายRE-LA 225552017-07-142020-07-132018-12-14
819กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์มะการักษ์กาญจนบุรีLA25552017-07-172020-07-162018-12-17
820กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ม่วงสามสิบอุบลราชธานีRE-LA 425552017-07-172020-07-162018-12-17
821งานเทคนิคการแพทย์และรังสีวิทยา ธัญญารักษ์เชียงใหม่เชียงใหม่RE-LA 225552017-07-252020-07-242018-12-25
822แผนกพยาธิวิทยาค่ายวชิราวุธนครศรีธรรมราชLA25552017-07-272020-07-262018-12-27
823กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พิบูลมังสาหารอุบลราชธานีRE-LA 325552017-07-282020-07-272018-12-28
824แผนกห้องปฏิบัติการบริษัท เวอร์คแล็บ จำกัด ปทุมธานีRE-LA 225552017-08-012020-07-312019-01-01
825กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บ่อพลอยกาญจนบุรีRE-LA 225552017-08-012020-07-312019-01-01
826กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ จุฬาภรณ์นครศรีธรรมราชLA25552017-08-022020-08-012019-01-02
827กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ด่านขุนทดนครราชสีมาRE-LA 425552017-08-032020-08-022019-01-03
828งานเทคนิคการแพทย์ กรงปีนังยะลาLA25552017-08-042020-08-032019-01-04
829กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ หนองสองห้องขอนแก่นRE-LA 325552017-08-052020-08-042019-01-05
830ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์วัดเพลงราชบุรีRE-LA 325552017-08-072020-08-062019-01-07
831แผนกห้องปฏิบัติการศิครินทร์ หาดใหญ่ สงขลาRE-LA 325552017-08-072020-08-062019-01-07
832กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สามง่ามพิจิตรRE-LA 225552017-08-162020-08-152019-01-16
833กลุ่มงานพยาธิวิทยา มะเร็งอุดรธานี อุดรธานี RE-LA 425552017-08-162020-08-152019-01-16
834กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สูงเนินนครราชสีมาRE-LA 425552017-08-182020-08-172019-01-18
835กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ปักธงชัยนครราชสีมาRE-LA 425552017-08-182020-08-172019-01-18
836กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ จะนะสงขลาRE-LA 325552017-08-212020-08-202019-01-21
837กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวีสงขลาRE-LA 325552017-08-212020-08-202019-01-21
838กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พระปกเกล้าจันทบุรีRE-LA 425552017-08-222020-08-212019-01-22
839กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สรรคบุรีชัยนาทLA25552017-08-232020-08-222019-01-23
840กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ปรางค์กู่ศรีสะเกษ LA25552017-08-242020-08-232019-01-24
841กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สีคิ้วนครราชสีมาRE-LA 425552017-08-252020-08-242019-01-25
842งานเทคนิคการแพทย์ทัพทันอุทัยธานีRE-LA 325552017-08-252020-08-242019-01-25
843งานเทคนิคการแพทย์เทพสถิต ชัยภูมิRE-LA 325552017-08-282020-08-272019-01-28
844กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ หนองจิกปัตตานีRE-LA 325552017-08-292020-08-282019-01-29
845กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ละงูสตูลRE-LA 325552017-08-302020-08-292019-01-30
846งานพยาธิวิทยาหนองบัวระเหว ชัยภูมิRE-LA 325552017-08-302020-08-292019-01-30
847ห้องปฏิบัติการงานเทคนิคการแพทย์ไชยวาน อุดรธานี RE-LA 325552017-08-302020-08-292019-01-30
848กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ราษีไศล ศรีสะเกษ LA25552017-08-282020-08-272019-01-28
849ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เกษมราษฎร์ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา RE-LA 225552017-09-042020-09-032019-02-04
850กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พรานกระต่ายกำแพงเพชรRE-LA 225552017-09-142020-09-132019-02-14
851กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สะบ้าย้อยสงขลาLA25552017-09-152020-09-142019-02-15
852กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หนองหาน อุดรธานีRE-LA 325552017-09-152020-09-142019-02-15
853กลุ่มงานพยาธิวิทยาปัตตานีปัตตานีLA25552017-09-172020-09-162019-02-17
854กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สตูลสตูลRE-LA 325552017-09-182020-09-172019-02-18
855งานเทคนิคการแพทย์ ท่าแพสตูลLA25552017-09-182020-09-172019-02-18
856งานชันสูตรสาธารณสุขศรีเชียงใหม่หนองคายRE-LA 325552017-09-192020-09-182019-02-19
857แผนกห้องปฏิบัติการเอกอุดรอุดรธานีRE-LA 225552017-09-192020-09-182019-02-19
858กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์LA25552017-09-202020-09-192019-02-20
859กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โนนไทยนครราชสีมาRE-LA 225552017-09-212020-09-202019-02-21
860กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ทับสะแกประจวบคีรีขันธ์LA25552017-09-222020-09-212019-02-22
861กลุ่มงานชันสูตรโรคกลางและกลุ่มงานธนาคารเลือดตากสินกรุงเทพมหานครLA25552017-10-022020-10-012019-03-02
862แผนกปฏิบัติการชันสูตร เปาโลรังสิตปทุมธานีLA25552017-10-042020-10-032019-03-04
863งานชันสูตรสาธารณสุขคลองขลุงกำแพงเพชรLA25552017-10-052020-10-042019-03-05
864กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พลขอนแก่นRE-LA 225552017-10-052020-10-042019-03-05
865คลินิกเทคนิคการแพทย์ฟ้าสีรุ้ง หาดใหญ่ศูนย์สุขภาพฟ้าสีรุ้ง หาดใหญ่ สงขลาLA25552017-10-062020-10-052019-03-06
866แผนกห้องปฏิบัติการมิชชั่นกรุงเทพมหานครRE-LA 225552017-10-092020-10-082019-03-09
867งานเทคนิคการแพทย์ ท่าตะโกนครสวรรค์RE-LA 225552017-10-092020-10-082019-03-09
868กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สุรินทร์สุรินทร์LA25552017-10-152020-10-142019-03-15
869ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ วิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลสมุทรสาครRE-LA 325552017-10-162020-10-152019-03-16
870กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พยุหะคีรีนครสวรรค์RE-LA 225552017-10-162020-10-152019-03-16
871กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ลืออำนาจอำนาจเจริญRE-LA 225552017-10-162020-10-152019-03-16
872แผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ บริษัท กรุงเทพ พยาธิ-แลป จำกัดกรุงเทพมหานครLA25552017-10-202020-10-192019-03-20
873ห้องปฏิบัติการภัทร ธนบุรีปทุมธานีLA25552017-10-222020-10-212019-03-22
874แผนกห้องปฏิบัติการ เปาโลเกษตรกรุงเทพมหานครRE-LA 325552017-10-242020-10-232019-03-24
875กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์นามนกาฬสินธุ์RE-LA 325552017-10-252020-10-242019-03-25
876กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกแพร่แพร่RE-LA 225552017-10-292020-10-282019-03-29
877กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ปทุมราชวงศาอำนาจเจริญLA25552017-10-302020-10-292019-03-30
878งานเทคนิคการแพทย์เขาย้อยเพชรบุรีRE-LA 325552017-11-032020-11-022019-04-03
879กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรคสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9 นครราชสีมาRE-LA 225552017-11-032020-11-022019-04-03
880ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์บางปะกอก 3สมุทรปราการRE-LA 225552017-11-062020-11-052019-04-06
881กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ท่าสองยาง ตากRE-LA 225552017-11-072020-11-062019-04-07
882กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โนนคูณศรีสะเกษ LA25552017-11-072020-11-062019-04-07
883กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ยางชุมน้อยศรีสะเกษLA25552017-11-082020-11-072019-04-08
884กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์กุดข้าวปุ้นอุบลราชธานีLA25552017-11-102020-11-092019-04-10
885แผนกห้องปฏิบัติการกรุงสยามเซ็นคาร์ลอส(Prolab)ปทุมธานีLA25552017-11-112020-11-102019-04-11
886กองพยาธิกรรมและกองบริการโลหิตภูมิพลอดุลยเดช กรุงเทพมหานครRE-LA 225552017-11-132020-11-122019-04-13
887กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา เทพรัตน์นครราชสีมานครราชสีมาRE-LA 225552017-11-182020-11-172019-04-18
888งานเทคนิคการแพทย์กระแสสินธุ์สงขลาLA25552017-11-212020-11-202019-04-21
889งานชันสูตรโรคสังขละบุรีกาญจนบุรี LA25552017-11-292020-11-282019-04-29
890กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ตระการพืชผล อุบลราชธานีRE-LA 225552017-11-292020-11-282019-04-29
891กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ศรีบรรพตพัทลุงRE-LA 325552017-11-302020-11-292019-04-30
892กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ชุมพวงนครราชสีมาRE-LA 225552017-12-032020-12-022019-05-03
893กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สุวรรณภูมิร้อยเอ็ดLA25552017-12-042020-12-032019-05-04
894กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ป่าบอนพัทลุงRE-LA 325552017-12-042020-12-032019-05-04
895งานเทคนิคการแพทย์ทองผาภูมิ กาญจนบุรี LA25552017-12-072020-12-062019-05-07
896แผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บจำกัดกรุงเทพมหานครLA25552017-12-072020-12-062019-05-07
897ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรีRE-LA 225552017-12-072020-12-062019-05-07
898กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกจอมทองเชียงใหม่LA25552017-12-072020-12-062019-05-07
899กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สวนผึ้งราชบุรีRE-LA 225552017-12-082020-12-072019-05-08
900แผนกห้องปฏิบัติการเมืองสมุทรปู่เจ้าสมิงพรายสมุทรปราการRE-LA 225552017-12-082020-12-072019-05-08
901งานเทคนิคการแพทย์รัตภูมิ สงขลาRE-LA 325552017-12-082020-12-072019-05-08
902กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) พัทลุงLA25552017-12-122020-12-112019-05-12
903กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกอินทร์บุรี สิงห์บุรีRE-LA 425552017-12-132020-12-122019-05-13
904กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี RE-LA 325552017-12-142020-12-132019-05-14
905งานเทคนิคการแพทย์บ้านโคก อุตรดิตถ์ LA25552017-12-142020-12-132019-05-14
906กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ปาดังเบซาร์สงขลาLA25552017-12-152020-12-142019-05-15
907กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ยางตลาดกาฬสินธุ์RE-LA 225552017-12-192020-12-182019-05-19
908กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บ้านลาด เพชรบุรี RE-LA 325552017-12-222020-12-212019-05-22
909กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ชะอำเพชรบุรีRE-LA 325552017-12-222020-12-212019-05-22
910กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ลำทับกระบี่RE-LA 325552017-12-262020-12-252019-05-26
911กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ไทรโยคกาญจนบุรี LA25552017-12-282020-12-272019-05-28
912กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ปากท่อราชบุรีRE-LA 225552017-12-292020-12-282019-05-29
913กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์50 พรรษามหาวชิราลงกรณอุบลราชธานี RE-LA 225552017-12-292020-12-282019-05-29
914กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ดำเนินสะดวกราชบุรีLA25552017-12-282020-12-272019-05-28
915กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และกลุ่มงานธนาคารเลือดเจริญกรุงประชารักษ์กรุงเทพมหานครRE-LA 325552018-01-042021-01-032019-06-04
916กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ชัยภูมิชัยภูมิLA25552018-01-182021-01-172019-06-18
917ห้องปฏิบัติการบางปะกอก 8กรุงเทพมหานครRE-LA 225552018-01-062021-01-052019-06-06
918กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โคกโพธิ์ปัตตานีRE-LA 325552018-01-292021-01-282019-06-29
919กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ท่าปลาอุตรดิถต์LA25552018-02-032021-02-022019-07-03
920กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก ระนองระนองLA25552018-02-132021-02-122019-07-13
921กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์วิเศษชัยชาญ อ่างทองLA25552018-02-162021-02-152019-07-16
922งานเทคนิคการแพทย์คอนสารชัยภูมิRE-LA 325552018-02-282021-02-272019-07-28
923กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สันทรายเชียงใหม่LA25552018-03-202021-03-192019-08-20
924ห้องปฏิบัติการมหาชัย 2 สมุทรสาครRE-LA 32017-11-072020-11-062019-04-07
925คลินิคเทคนิคการแพทย์ เม็งรายแล็บ เชียงรายRE-LA 32017-12-162020-12-152019-05-16
926แผนกห้องปฏิบัติการบางโพกรุงเทพมหานครRE-LA 32017-12-222020-12-212019-05-22
927กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ตะกั่วป่าพังงาRE-LA 32017-12-282020-12-282019-05-28
928ห้องปฏิบัติการราชธานี โรจนะ พระนครศรีอยุทธยา LA2018-01-032021-01-022019-06-03
929กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แม่จันเชียงรายRE-LA 32018-01-052021-01-042019-06-05
930กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ท่าเรือพระนครศรีอยุธยาRE-LA 32018-01-072021-01-062019-06-07
931กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์มหาราชนครราชสีมานครราชสีมาRE-LA 42018-01-122021-01-112019-06-12
932กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ดอนพุดสระบุรีLA2018-01-122021-01-112019-06-12
933กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สถาบันโรคผิวหนัง กรุงเทพมหานครRE-LA 22018-01-162021-01-152019-06-16
934กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ศรีเมืองใหม่อุบลราชธานีRE-LA 32018-01-172021-01-172019-06-17
935ห้องปฏิบัติการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัดประจำสาขารพ.กรุงเทพหาดใหญ่ สงขลาLA2018-01-172021-01-172019-06-17
936กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิทยาคลินิกบุรีรัมย์บุรีรัมย์RE-LA 22018-01-182021-01-172019-06-18
937กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เหล่าเสือโก๊ก อุบลราชธานีLA2018-01-222021-01-212019-06-22
938กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โพธิ์ทองอ่างทองLA2018-01-242021-01-232019-06-24
939กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แสวงหาอ่างทองLA2018-01-252021-01-242019-06-25
940ห้องปฏิบัติการมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล มุกดาหารLA2018-01-252021-01-242019-06-25
941กลุ่มงานพยาธิทยาคลินิกชัยนาทนเรนทรชัยนาทRE-LA 32018-01-312021-01-302019-07-01
942กลุ่มงานพยาธิทยาคลินิกและกายวิภาคพังงาพังงาRE-LA 22018-02-052021-02-042019-07-05
943แผนกห้องปฏิบัติการเอกชลชลบุรีRE-LA 22018-02-082021-02-072019-07-08
944แผนกห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์นายแพทย์หาญ ยโสธร LA2018-02-092021-02-082019-07-09
945แผนกห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์รวมแพทย์ยโสธร ยโสธร LA2018-02-102021-02-092019-07-10
946ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตาคลีนครสวรรค์RE-LA 22018-02-112021-02-102019-07-11
947กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ชนแดนเพชรบูรณ์LA2018-02-142021-02-132019-07-14
948กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หนองวัวซออุดรธานีRE-LA 52018-02-172021-02-162019-07-17
949กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ลำปลายมาศบุรีรัมย์RE-LA 22018-02-162021-02-152019-07-16
950กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ประโคนชัยบุรีรัมย์LA2018-02-162021-02-152019-07-16
951ห้องปฏิบัติการบริษัทเอทีที2016 จำกัดบางนา 5สมุทรปราการRE-LA 32018-02-162021-02-152019-07-16
952ห้องปฏิบัติการบริษัท เอทีทีเอ 2016 จำกัดบางนา1 กรุงเทพมหานครRE-LA 42018-02-192021-02-182019-07-19
953ห้องปฏิบัติการบริษัท เอทีทีเอ 2016 จำกัดบางนา2กรุงเทพมหานครRE-LA 42018-02-192021-02-182019-07-19
954กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์วังโป่งเพขรบูรณ์LA2018-02-222021-02-212019-07-22
955กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บ้านบึงชลบุรีLA2018-02-222021-02-212019-07-22
956แผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ วิภารามปากเกร็ดนนทบุรีLA2018-02-232021-02-222019-07-23
957กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โชคชัยนครราชสีมาRE-LA 22018-02-282021-02-272019-07-28
958กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์วานรนิวาสสกลนครRE-LA 22018-02-282021-02-272019-07-28
959กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ชะอวดนครศรีธรรมราชLA2018-03-022021-03-012019-08-02
960กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์นางรองบุรีรัมย์LA2018-03-022021-03-012019-08-02
961ห้องปฏิบัติการกรุงไทยนนทบุรีLA2018-03-032021-03-022019-08-03
962ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์วิภารามแหลมฉบังชลบุรีLA2018-03-082021-03-072019-08-08
963กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สมุทรปราการสมุทรปราการLA2018-03-092021-03-082019-08-09
964กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บ้านค่ายระยองLA2018-03-122021-03-112019-08-12
965กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แม่อายเชียงใหม่RE-LA 22018-03-172021-03-162019-08-17
966ห้องปฏิบัติการบริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราทอรี่ จำกัด สาขาชลบุรี ชลบุรีRE-LA 22018-03-202021-03-192019-08-20
967กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ทุ่งฝนอุดรธานีRE-LA 22018-03-222021-03-212019-08-22
968กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พิบูลย์รักษ์อุดรธานีRE-LA 32018-03-222021-03-212019-08-22
969กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกพระนารายณ์มหาราชลพบุรีRE-LA 32018-03-262021-03-252019-08-26
970บริษัทอาร์ไอเอ แลบบอราทอรี่จำกัดบริษัทอาร์ไอเอ แลบบอราทอรี่จำกัด สาขาโคราชนครราชสีมาRE-LA 22018-03-302021-03-292019-08-30
971กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แม่ทาลำพูนRE-LA 32018-04-022021-04-012019-09-02
972กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พุทธโสธร ฉะเชิงเทรา LA2018-04-052021-04-042019-09-05
973กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ดงหลวงมุกดาหารRE-LA 22018-04-102021-04-092019-09-10
974กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แม่ฟ้าหลวงเชียงรายLA2018-04-102021-04-092019-09-10
975กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พุทไธสง บุรีรัมย์RE-LA 32018-04-172021-04-162019-09-17
976กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์RE-LA 32018-04-192021-04-182019-09-19
977งานเทคนิคการแพทย์ศรีธาตุ อุดรธานี RE-LA 32018-04-202021-04-192019-09-20
978กลุ่มงานเวชศาสตร์ชันสูตรศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีRE-LA 22018-04-202021-04-192019-09-20
979กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บางปลาม้าสุพรรณบุรีLA2018-04-202021-04-192019-09-20
980งานเทคนิคการแพทย์หนองโดนสระบุรีRE-LA 32018-04-222021-04-212019-09-22
981กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรีLA2018-04-242021-04-232019-09-24
982แผนกห้องปฏิบัติการเมืองสมุทรปากน้ำสมุทรปราการRE-LA 22018-04-252021-04-242019-09-25
983กลุ่มห้องปฏิบัติทางการแพทย์ด้านควบคุมโรคสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานีอุบลราชธานีRE-LA 32018-04-252021-04-242019-09-25
984ฝ่ายปฏิบัติการพยาธิวิภาวดีกรุงเทพมหานครRE-LA 32018-04-272021-04-262019-09-27
985แผนกห้องปฏิบัติการมหาชัย 3สมุทรสาครRE-LA 22018-04-272021-04-262019-09-27
986แผนกห้องปฏิบัติการเอกชล 2ชลบุรีRE-LA 32018-04-302021-04-292019-09-30
987กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แม่สายเชียงรายLA2018-04-302021-04-292019-09-30
988กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิทยาคลินิกอุดรธานีอุดรธานี RE-LA 32018-05-032021-05-022019-10-03
989กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยาLA2018-05-032021-05-022019-10-03
990กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ หนองคายRE-LA 32018-05-042021-05-032019-10-04
991แผนกห้องปฏิบัติการ ยันฮีกรุงเทพมหานครRE-LA 42018-05-052021-05-042019-10-05
992ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์หริภุญชัยเมโมเรียลลำพูนRE-LA 22018-05-052021-05-042019-10-05
993กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เชียงแสนเชียงรายLA2018-05-062021-05-052019-10-06
994กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ท่าอุเทนนครพนมLA2018-05-072021-05-062019-10-07
995กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หนองแสงอุดรธานี RE-LA 32018-05-092021-05-082019-10-09
996แผนกเทคนิคการแพทย์ แมคคอร์มิค เชียงใหม่RE-LA 32018-05-122021-05-112019-10-12
997กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เขาวงกาฬสินธ์RE-LA 22018-05-152021-05-142019-10-15
998ห้องปฏิบัติการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัดสมิติเวช ธนบุรี กรุงเทพมหานครRE-LA 22018-05-252021-05-242019-10-25
999แผนกห้องปฏิบัติการรัทรินทร์ สมุทรปราการLA2018-05-312021-05-302019-10-31
1000แผนกพยาธิวิทยาค่ายประจักษ์ศิลปาคมอุดรธานีRE-LA 42018-06-022021-06-012019-11-02
1001ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์บางปะกอก 1กรุงเทพมหานครRE-LA 32018-06-042021-06-032019-11-04
1002งานชันสูตรสาธารณสุขเจ็ดเสมียนราชบุรีRE-LA 22018-06-072021-06-062019-11-07
1003กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เก้าเลี้ยวนครสวรรค์RE-LA 22018-06-082021-06-072019-11-08
1004งานชันสูตรสาธารณสุขไทรงามกำแพงเพชรLA2018-06-102021-06-092019-11-10
1005งานเทคนิคการแพทย์แหลมฉบังชลบุรีLA2018-06-112021-06-102019-11-11
1006งานเทคนิคการแพทย์สามร้อยยอดประจวบคีรีขันท์RE-LA 22018-06-142021-06-132019-11-14
1007ห้องปฏิบัติการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัดพญาไท 3กรุงเทพมหานครRE-LA 62018-06-152021-06-142019-11-15
1008งานพยาธิวิทยากุยบุรีประจวบคีรีขันท์RE-LA 22018-06-182021-06-172019-11-18
1009แผนกพยาธิวิทยาค่ายจิรประวัตินครสวรรค์RE-LA 22018-06-212021-06-202019-11-21
1010กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์นาจะหลวยอุบลราชธานีLA2018-06-252021-06-242019-11-25
1011กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บึงกาฬบึงกาฬLA2018-06-292021-06-282019-11-29
1012กลุ่มงานชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือดราชพิพัฒน์กรุงเทพมหานครRE-LA 42018-07-032021-07-022019-12-03
1013กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกหาดใหญ่สงขลาRE-LA 32018-07-062021-07-052019-12-06
1014กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โพธิ์ศรีสุวรรณศรีสะเกษ LA2018-07-092021-07-082019-12-09