สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
#หน่วยงานโรงพยาบาล / สถาบัน / บริษัทจังหวัดสถานะมาตรฐานวันที่รับรองครบกำหนดกำหนดส่งเอกสาร Suveillance
1กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิค ยะลายะลาLA2003-09-292005-09-28
2ห้องปฏิบัติการซีโรโลยี ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกรุงเทพมหานครLA2005-02-212007-02-20
3งานชันสูตรสาธารณสุขสมเด็จพระยุพราชปัวน่านLA2006-02-132008-02-12
4แผนกห้องปฏิบัติการ สมิติเวชศรีราชาชลบุรีLA2006-08-152009-08-14
5แผนกห้องปฏิบัติการ กรุงเทพจันทบุรีจันทบุรีLA2006-11-112009-11-10
6แผนกปฏิบัติการชันสูตรโรค เปาโลเมโมเรียล กรุงเทพมหานครRE-LA 32007-04-102010-04-09
7งานชันสูตรสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่นLA2007-06-222010-06-21
8งานชันสูตรสาธารณสุขเทิงเชียงรายLA2007-09-072010-09-06
9งานชันสูตรสาธารณสุขดอกคำใต้พะเยาLA2007-09-132010-09-12
10กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกมหาสารคามมหาสารคามLA2007-10-122010-10-11
11แผนกห้องปฏิบัติการ เจษฎาเวชการสมุทรสาครRE-LA 22008-03-102011-03-09
12ห้องปฏิบัติการ สมิติเวช ศรีนครินทร์ (บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด)กรุงเทพมหานครLA2008-04-022011-04-01
13ห้องปฏิบัติการ บี เอ็น เอช(บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด)กรุงเทพมหานครLA2008-04-022011-04-01
14แผนกห้องปฏิบัติการ พญาไทศรีราชาชลบุรีLA2008-06-162011-06-15
15งานพยาธิวิทยาคลินิกสมเด็จพระยุพราชเชียงของเชียงรายLA2009-01-242012-01-23
16 กลุ่มงานพยาธิวิทยา ประสาทเชียงใหม่เชียงใหม่LA2009-02-192012-02-18
17งานชันสูตรสาธารณสุข สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม อุบลราชธานีLA2009-08-262012-08-25
18งานชันสูตรสาธารณสุขอุทุมพรพิสัยศรีษะเกษLA2009-10-122012-10-11
19งานชันสูตรสาธารณสุข สมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา ยโสธรLA2009-10-192012-10-18
20งานชันสูตรสาธารณสุขสมเด็จพระยุพราชธาตุพนมนครพนมLA2009-10-282012-10-27
21ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคชุมพลบุรีสุรินทร์LA2009-12-092012-12-08
22งานชันสูตรสาธารณสุข เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย LA2010-02-182013-02-17
23กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก ยโสธรยโสธร LA2010-02-282013-02-27
24งานชันสูตรสาธารณสุขสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ปัตตานีLA2010-05-132013-05-12
25กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก น่านน่านLA2010-05-242013-05-23
26งานชันสูตรสาธารณสุขงาวลำปางLA2010-06-112013-06-10
27งานชันสูตรสาธารณสุข โพธิ์ไทร อุบลราชธานีLA2010-06-282013-06-27
28งานชันสูตรสาธารณสุข ร้องกวาง แพร่LA2010-07-122013-07-11
29งานชันสูตรสาธารณสุข แม่พริก ลำปางLA2010-07-292013-07-28
30งานชันสูตรสาธารณสุข เสริมงาม ลำปางLA2010-07-292013-07-28
31งานชันสูตรสาธารณสุข ท่าม่วง กาญจนบุรีLA2010-07-312013-07-30
32งานชันสูตรสาธารณสุข แม่ใจพะเยา LA2010-08-312013-08-30
33งานชันสูตรสาธารณสุขควนกาหลง สตูล LA2010-11-022013-11-01
34ห้องปฏิบัติการ (ในโรงพยาบาลบางนา 2)บริษัท เพาเวอร์ ไดแอกนอสติด ลาโบราทอรี่ จำกัด สมุทรปราการ RE-LA 22011-02-022014-02-01
35งานชันสูตรสาธารณสุขลับแล อุตรดิตถ์ LA2011-02-162014-02-15
36งานชันสูตรสาธารณสุขไพรบึง ศรีสะเกษ LA2011-02-172014-02-16
37ห้องปฏิบัติการไม้แก่น ปัตตานีLA2011-02-182014-02-17
38ฝ่ายชันสูตรสาธารณสุขปะนาเระ ปัตตานีLA2011-02-252014-02-24
39งานชันสูตรสาธารณสุขทรายมูล ยโสธร LA2011-03-072014-03-06
40ฝ่ายชันสูตรสาธารณสุขอู่ทอง สุพรรณบุรี LA2011-03-072014-03-06
41แผนกห้องปฏิบัติการคณะบุคคลลำปาง-ธนบุรีแลบเซนเตอร์ ลำปางLA2011-03-222014-03-21
42งานชันสูตรสาธารณสุขปากพลีนครนายกLA2011-04-292014-04-28
43กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์กะพ้อปัตตานีLA2011-04-292014-04-28
44กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แกลงระยองLA2011-05-112014-05-10
45งานชันสูตรสาธารณสุขยะรังปัตตานี LA2011-05-122014-05-11
46กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์คลองหลวงปทุมธานีLA2011-05-182014-05-17
47งานชันสูตรสาธารณสุขบ้านโฮ่งลำพูนLA2011-05-302014-05-29
48งานชันสูตรสาธารณสุขสามชุกสุพรรณบุรีLA2011-05-312014-05-30
49ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ยะหริ่งปัตตานีLA2011-06-092014-06-08
50งานชันสูตรสาธารณสุขบางกรวยนนทบุรีLA2011-06-212014-06-20
51กลุ่มงานชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือดลาดกระบังกรุงเทพมหานครLA2011-06-252014-06-24
52งานชันสูตรสาธารณสุขนาบอนนครศรีธรรมราชLA2011-07-112014-07-10
53กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ท่าตูมสุรินทร์LA2011-07-142014-07-13
54ห้องปฏิบัติการรัตนเวช 2พิษณุโลกRE-LA 22011-07-192014-07-18
55งานขันสูตรโรคศีขรภูมิสุรินทร์LA2011-07-292014-07-28
56งานชันสูตรสาธารณสุขเขาค้อเพชรบูรณ์LA2011-08-102014-08-09
57งานพยาธิวิทยาบ้านไผ่ขอนแก่นLA2011-08-102014-08-09
58งานชันสูตรสาธารณสุขบางใหญ่นนทบุรีLA2011-08-112014-08-10
59กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกพุทธชินราชพิษณุโลกRE-LA 22011-08-152014-08-14
60งานชันสูตรสาธารณสุขควนโดนสตูลLA2011-08-152014-08-14
61งานพยาธิวิทยาเชียรใหญ่นครศรีธรรมราช LA2011-08-162014-08-15
62งานชันสูตรสาธารณสุขภูผาม่านขอนแก่นLA2011-08-202014-08-19
63กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์คำชะอีมุกดาหารLA2011-09-012014-08-31
64งานชันสูตรสาธารณสุขสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่าเพชรบูรณ์LA2011-09-022014-09-01
65งานชันสูตรสาธารณสุขทุ่งเสลี่ยมสุโขทัยLA2011-09-172014-09-16
66งานห้องปฏิบัติการชันสูตร สหัสขันธุ์กาฬสินธุ์LA2011-09-232014-09-22
67 งานพยาธิวิทยาท่าฉางสุราษฎร์ธานีLA2011-09-262014-09-25
68งานชันสูตรสาธารณสุขวัดสิงห์ชัยนาทLA2011-10-012014-09-30
69งานชันสูตรสาธารณสุขอัมพวา สมุทรสงครามLA2011-10-232014-10-22
70กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บาเจาะนราธิวาสLA2011-11-182014-11-17
71กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ระแงะนราธิวาสLA2011-11-232014-11-22
72งานชันสูตรสาธารณสุขบ้านด่านลานหอยสุโขทัยLA2011-11-262014-11-25
73งานชันสูตรสาธารณสุขชัยบาดาลลพบุรีLA2011-11-302014-11-29
74งานพยาธิวิทยาคลินิกบางพลี สมุทรปราการ LA2011-12-062014-12-05
75งานชันสูตรโรครัตนบุรีสุรินทร์LA2011-12-082014-12-07
76แผนกชันสูตรสาธารณสุขและห้องปฏิบัติการเปาโลเมโมเรียลสมุทรปราการLA2011-12-092014-12-08
77งานชันสูตรสาธารณสุข พัฒนานิคม ลพบุรีLA2011-12-132014-12-12
78กลุ่มงานพยาธิวิทยาสมเด็จพระยุพราชสระแก้วสระแก้วLA2011-12-202014-12-19
79งานชันสูตรโรคพิชัยอุตรดิตถ์LA2011-12-282014-12-27
80ฝ่ายชันสูตรสาธารณสุข สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน พิจิตร. LA2012-01-232015-01-22
81งานชันสูตรหัวไทรนครศรีธรรมราชRE-LA 22012-01-242015-01-23
82งานพยาธิวิทยาเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวนกาญจนบุรีLA2012-01-272015-01-26
83งานห้องปฏิบัติการบางระจันสิงห์บุรีLA2012-01-302015-01-29
84งานชันสูตรร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราชLA2012-02-132015-02-12
85งานชันสูตรสาธารณสุขสมเด็จพระยุพราชยะหายะลาLA2012-03-022015-03-01
86แผนกห้องปฏิบัติการเปาโลเมโมเรียล นวมินทร์ กรุงเทพมหานครLA2012-03-062015-03-05
87งานชันสูตรโรคกะปงชัยพัฒน์ พังงาLA2012-05-212015-05-20
88งานชันสูตรสาธาณสุข ศรีสมเด็จร้อยเอ็ด LA2012-06-132015-06-12
89กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ประชาธิปัตย์ปทุมธานีLA2012-07-052015-07-04
90คลินิกเทคนิคการแพทย์ ไซโตเจนเนติคส์ ภูเก็ตบริษัทไซโตเจนเนติคส์ ลาบอราโทรี่ ภูเก็ต เซ็นเตอร์ภูเก็ต LA2012-07-162015-07-15
91งานชันสูตรสาธารณสุขพรหมคีรีนครศรีธรรมราชLA2012-07-172015-07-16
92ห้องปฏิบัติการสิริโรจน์ภูเก็ตLA2012-07-192015-07-18
93เวิลด์ แอดวานซ์ คลินิกเทคนิคการแพทย์บริษัทเวิลด์ แอดวานซ์ ไดแอกโนสติกส์ จำกัด กรุงเทพมหานครLA2012-07-312015-07-30
94งานชันสูตรสาธารณสุขเรณูนคร นครพนมLA2012-08-242015-08-23
95งานชันสูตรสาธารณสุขห้วยเม็ก กาฬสินธุ์LA2012-08-282015-08-27
96กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ห้วยแถลง นครราชสีมาLA2012-09-032015-09-02
97กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ลานสกา นครศรีธรรมราชLA2012-09-042015-09-03
98งานชันสูตรสาธารณสุข กำแพงแสน นครปฐม LA2012-09-072015-09-06
99งานชันสูตรหางดง เชียงใหม่LA2012-09-112015-09-10
100งานชันสูตรสาธารณสุขตรอน อุตรดิตถ์LA2012-09-112015-09-10
101ห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร สกลนครLA2012-09-132015-09-12
102งานเทคนิคการแพทย์ เมืองจันทร์ศรีสะเกษLA2012-09-172015-09-16
103งานชันสูตรสาธารณสุขห้วยพลูนครปฐมLA2012-09-252015-09-24
104กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกมหาราชนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช LA2012-10-252015-10-24
105กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บ้านม่วง สกลนครLA2012-10-252015-10-24
106งานเทคนิคการแพทย์บ้านฝาง ขอนแก่นLA2012-10-302015-10-29
107กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราชLA2012-10-312015-10-30
108งานชันสูตรสาธารณสุขพรหมบุรี สิงห์บุรีLA2012-11-012015-10-31
109งานชันสูตรสาธารณสุขสมเด็จพระยุพราชฉวาง นครศรีธรรมราชLA2012-11-022015-11-01
110กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี LA2012-11-102015-11-09
111งานชันสูตรสาธารณสุขดอยเต่า เชียงใหม่LA2012-11-192015-11-18
112กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ชาติตระการ พิษณุโลก LA2012-11-202015-11-19
113งานชันสูตรโรค บางบัวทอง นนทบุรีLA2012-11-212015-11-20
114กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ป่าซาง ลำพูนLA2012-11-282015-11-27
115งานชันสูตรสาธารณสุขสระโบสถ์ ลพบุรี LA2012-11-302015-11-29
116ฝ่ายพยาธิวิทยาคลินิกทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ กรุงเทพมหานครLA2012-12-012015-11-30
117ห้องปฏิบัติการชันสูตรพิษณุเวช พิษณุโลกRE-LA 22012-12-042015-12-03
118กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ลำสนธิ ลพบุรีLA2012-12-042015-12-03
119งานชันสูตร เกาะพะงัน สุราษฎ์ธานีLA2012-12-202015-12-19
120งานชันสูตรสาธารณสุขนาเชือก มหาสารคาม LA2013-01-022016-01-01
121งานชันสูตรสาธารณสุขบรบือ มหาสารคามLA2013-01-042016-01-03
122งานชันสูตรสาธารณสุขวาปีปทุมมหาสารคามLA2013-01-072016-01-06
123งานชันสูตรสาธารณสุข เขาสวนกวาง ขอนแก่นLA2013-01-312016-01-30
124งานเทคนิคการแพทย์ ท่าช้าง สิงห์บุรี LA2013-02-282016-02-27
125งานชันสูตรสาธารณสุขบ้านผืออุดรธานีRE-LA 22013-03-012016-02-28
126กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า สมุทรสงครามLA2013-03-312016-03-30
127แผนกห้องปฏิบัติการรวมแพทย์(หมออนันต์)สุรินทร์LA2013-04-072016-04-06
128งานชันสูตรสาธารณสุขท่าหลวงลพบุรีLA2013-04-192016-04-18
129งานชันสูตรสาธารณสุขหนองม่วงลพบุรี LA2013-04-222016-04-21
130งานเทคนิคการแพทย์ศรีนครสุโขทัย LA2013-04-292016-04-28
131กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกสวรรคโลกสุโขทัยLA2013-05-022016-05-01
132กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ทับคล้อพิจิตรLA2013-05-212016-05-20
133กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ผาขาวเลยLA2013-06-032016-06-02
134งานชันสูตรกันทรลักษ์ ศรีสะเกษLA2013-06-082016-06-07
135กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บึงบูรพ์ศรีสะเกษLA2013-06-082016-06-07
136กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ห้วยยอด ตรังLA2013-06-082016-06-07
137แผนกวิเคราะห์โรคธนบุรี 2กรุงเทพมหานครLA2013-06-092016-06-08
138ห้องปฏิบัติการเกษมราษฎร์บางแคกรุงเทพมหานครLA2013-06-092016-06-08
139อุบลเซ็นทรัลแล็บอุบลเซ็นทรัลแล็บอุบลราชธานีLA2013-06-112016-06-10
140กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรีLA2013-06-122016-06-11
141กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ขนอมนครศรีธรรมราชLA2013-06-142016-06-13
142งานพยาธิวิทยาค่ายธนะรัชต์ ประจวบคีรีขันธ์ RE-LA 22013-06-192016-06-18
143ชันสูตรสาธารณสุขคำตากล้าสกลนครLA2013-06-282016-06-27
144ชันสูตรบางไทรพระนครศรีอยุธยาLA2013-06-282016-06-27
145แผนกพยาธิวิทยา ค่ายวีรวัฒน์โยธิน สุรินทร์LA2013-07-082016-07-07
146งานชันสูตรสาธารณสุข แกดำ มหาสารคามLA2013-07-092016-07-08
147งานชันสูตรสาธารณสุข ยางสีสุราชมหาสารคามLA2013-07-172016-07-16
148กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ นาดูน มหาสารคามLA2013-07-192016-07-18
149งานเทคนิคการแพทย์ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช LA2013-07-202016-07-19
150กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สามโคก ปทุมธานีLA2013-07-262016-07-25
151งานห้องปฏิบัติการ สินแพทย์ กรุงเทพมหานคร LA2013-07-312016-07-30
152ห้องปฏิบัติการโครงการวิจัย PHPT (IRD/PHPT Laboratory) Program for HIV Prevention and Treatment (PHPT) เชียงใหม่RE-LA 32013-08-052016-08-04
153ห้องปฏิบัติการเกษมราษฎร์ สุขาภิบาล 3กรุงเทพมหานครRE-LA 22013-08-182016-08-17
154กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์กันทรารมย์ศรีสะเกษLA2013-08-232016-08-22
155งานพยาธิวิทยาหลวงพ่อเปิ่นนครปฐมLA2013-08-242016-08-23
156งานชันสูตรโรควังน้ำเย็นสระแก้วLA2013-08-262016-08-25
157งานชันสูตรสาธารณสุขสูงเม่นแพร่LA2013-08-292016-08-28
158กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สมเด็จพระยุพราชเด่นชัยแพร่LA2013-09-022016-09-01
159กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ละอุ่นระนองLA2013-09-022016-09-01
160กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์LA2013-09-162016-09-15
161ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ปราสาทสุรินทร์LA2013-09-172016-09-16
162กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แจ้ห่มลำปางLA2013-09-172016-09-16
163กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แม่สอดตากLA2013-09-302016-09-29
164งานชันสูตรโรคนครชัยศรีนครปฐมLA2013-09-302016-09-29
165กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์LA2013-09-302016-09-29
166กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ปะคำบุรีรัมย์LA2013-10-022016-10-01
167กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พลับพลาชัยบุรีรัมย์LA2013-10-032016-10-02
168งานเทคนิคการแพทย์พญาเม็งรายเชียงรายLA2013-10-142016-10-13
169งานชันสูตรสาธารณสุขหนองพอกร้อยเอ็ดLA2013-10-182016-10-17
170งานชันสูตรสาธารณสุขลาดหลุมแก้ว ปทุมธานีLA2013-10-182016-10-17
171งานชันสูตรเสิงสางนครราชสีมาLA2013-11-012016-10-31
172งานชันสูตรสาธารณสุขปากชมเลยLA2013-11-032016-11-02
173งานชันสูตรห้วยผึ้งกาฬสินธุ์LA2013-11-082016-11-07
174งานชันสูตรสาธารณสุขสามพรานนครปฐมLA2013-11-112016-11-10
175กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พระอาจารย์แบน ธนากโรสกลนครLA2013-11-192016-11-18
176กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์กาฬสินธ์RE-LA 22013-12-012016-11-30
177กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เกาะลันตากระบี่LA2013-12-012016-11-30
178งานชันสูตรสาธารณสุขโคกสำโรงลพบุรีLA2013-12-032016-12-02
179กลุ่มงานพยาธิวิทยามะเร็ง ชลบุรีชลบุรีLA2013-12-122016-12-11
180แผนกห้องปฏิบัติการThe World Medical CenterนนทบุรีLA2013-12-202016-12-19
181กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บางปะกงฉะเชิงเทราLA2014-01-232017-01-22
182กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17สุพรรณบุรีLA2014-02-112017-02-10
183กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์อ่าวลึก กระบี่LA2014-03-122017-03-11
184กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สุคิรินนราธิวาสLA2014-02-202017-02-19
185กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ตากใบนราธิวาสLA2014-02-212017-02-20
186งานชันสูตรโรคชนบทขอนแก่นLA2014-02-222017-02-21
187กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกสุไหงโก-ลกนราธิวาสLA2014-02-262017-02-25
188กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรีRE-LA 22014-03-072017-03-06
189กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์นิคมคำสร้อย มุกดาหารLA2014-03-312017-03-30
190กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกนครปฐมนครปฐมRE-LA 22014-04-032017-04-02
191กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์นราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาสLA2014-04-162017-04-15
192กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พานเชียงรายLA2014-04-222017-04-21
193กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เกษตรวิสัยร้อยเอ็ดLA2014-04-252017-04-24
194กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พระยืนขอนแก่นLA2014-04-282017-04-27
195งานชันสูตรสาธารณสุขดอนตาล มุกดาหารLA2014-05-012017-04-30
196งานชันสูตรโรคองครักษ์นครนายกLA2014-05-072017-05-06
197งานชันสูตรสาธารณสุข เอราวัณเลยRE-LA 22014-05-082017-05-07
198แผนกพยาธิวิทยาศุภมิตร สุพรรณบุรีLA2014-05-112017-05-10
199แผนกห้องปฏิบัติการ อินเตอร์เวชการพิษณุโลกLA2014-05-222017-05-21
200สุรนารี แล็บ(ขอนแก่น)บริษัท สุรนารี เมดิคอล แล็บ จำกัดขอนแก่นLA2014-05-272017-05-26
201แผนกพยาธิวิทยาค่ายขุนเจืองธรรมิกราชพะเยาLA2014-05-312017-05-30
202กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บางแก้วพัทลุงRE-LA 22014-06-042017-06-03
203กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก สุโขทัยสุโขทัยLA2014-06-172017-06-16
204งานปฏิบัติการชันสูตร เขาชัยสน พัทลุงRE-LA 22014-06-182017-06-17
205งานเทคนิคการแพทย์ กงหราพัทลุงRE-LA 22014-06-202017-06-19
206กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกบ้านหมี่ ลพบุรี LA2014-06-202017-06-19
207กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ด่านช้าง สุพรรณบุรีLA2014-06-202017-06-19
208กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ภูกระดึงเลยLA2014-07-032017-07-02
209กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บางซ้ายพระนครศรีอยุธยาLA2014-07-042017-07-03
210หน่วยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครLA2014-07-282017-07-27
211กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ หนองหงส์ บุรีรัมย์LA2014-08-262017-08-25
212กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ลานกระบือกำแพงเพชรLA2014-08-272017-08-26
213กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ คลองลานกำแพงเพชรLA2014-08-282017-08-27
214กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ หว้านใหญ่มุกดาหารLA2014-08-292017-08-28
215กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีRE-LA 22014-09-012017-08-31
216งานชันสูตรสาธารณสุขโพทะเลพิจิตรLA2014-09-012017-08-31
217กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรีLA2014-09-042017-09-03
218กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกโพธาราม ราชบุรีRE-LA 32014-09-082017-09-07
219กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โพนทราย ร้อยเอ็ดLA2014-09-082017-09-07
220งานพยาธิวิทยาคลินิกค่ายบางระจัน สิงห์บุรีLA2014-09-092017-09-08
221ห้องปฏิบัติการบริษัทแล็บเฮาส์ (ชลบุรี) จำกัดชลบุรีLA2014-09-112017-09-10
222งานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์นายูง อุดรธานีRE-LA 22014-09-232017-09-22
223งานชันสูตร เขาสุกิมจันทบุรีLA2014-09-282017-09-27
224กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ไชยา สุราษฎร์ธานีRE-LA 22014-10-182017-10-17
225งานชันสูตรเลาขวัญกาญจนบุรีLA2014-10-182017-10-17
226งานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์น้ำโสม อุดรธานีLA2014-10-222017-10-21
227งานชันสูตรสาธารณสุขขามสะแกแสง นครราชสีมาLA2014-10-242017-10-23
228กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พยาบาลสถานพระบารมีกาญจนบุรีLA2014-10-252017-10-24
229กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บ้านฉาง ระยองRE-LA 32014-10-252017-10-24
230กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ปลายพระยา กระบี่RE-LA 22014-11-022017-11-01
231กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สร้างคอมอุดรธานีRE-LA 22014-11-042017-11-03
232กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ซำสูง ขอนแก่นLA2014-11-062017-11-05
233ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิกศูนย์สุขภาพวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอุบลราชธานีLA2014-11-072017-11-06
234กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เหนือคลองกระบี่RE-LA 22014-11-102017-11-09
235กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานีLA2014-11-142017-11-14
236กลุ่มงานชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือด เวชการุณรัศมิ์ กรุงเทพมหานครRE-LA 22014-11-172017-11-16
237งานเทคนิคการแพทย์บางกล่ำสงขลาLA2014-11-202017-11-19
238กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เมืองสรวงร้อยเอ็ดLA2014-11-222017-11-21
239ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์วังสามหมอ อุดรธานีRE-LA 22014-11-252017-11-24
240คลินิคลำปางโมเดอร์นแลบ คลินิคลำปางโมเดอร์นแลบ ลำปางLA2014-11-252017-11-24
241กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สังคมหนองคายLA2014-11-292017-11-28
242ห้องปฏิบัติการชันสูตรทางการแพทย์ ตำรวจกรุงเทพมหานครRE-LA 42014-12-062017-12-05
243ศูนย์คลังเลือดกลาง ขอนแก่นขอนแก่นLA2014-12-182017-12-17
244กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โนนสะอาด อุดรธานีLA2015-01-122018-01-112016-06-12
245กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ คลองท่อมกระบี่LA2015-01-132018-01-122016-06-13
246เชียงใหม่ อาร์ไอเอแล็บ เชียงใหม่ อาร์ไอเอแล็บเชียงใหม่LA2015-01-142018-01-132016-06-14
247แผนกห้องปฏิบัติการ เกษมราษฎร์ สระบุรี LA2015-01-192018-01-182016-06-19
248กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สรรพยา ชัยนาทLA2015-01-192018-01-182016-06-19
249กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พรเจริญ บึงกาฬRE-LA 22015-01-232018-01-222016-06-23
250กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เนินมะปรางพิษณุโลกRE-LA 22015-01-272018-01-262016-06-27
251งานชันสูตรสาธารณสุขลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยาRE-LA 22015-01-302018-01-292016-06-30
252กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ วังทอง พิษณุโลกRE-LA 22015-02-032018-02-022016-07-03
253กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เซกา บึงกาฬLA2015-02-082018-02-072016-07-08
254กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์คีรีมาศ สุโขทัยLA2015-02-112018-02-102016-07-11
255งานเทคนิคการแพทย์น้ำปาด อุตรดิตถ์LA2015-02-112018-02-102016-07-11
256กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สมเด็จพระยุพราชนครไทยพิษณุโลกRE-LA 22015-02-142018-02-132016-07-14
257กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ค่ายสุรศักดิ์มนตรีลำปางLA2015-02-172018-02-162016-07-17
258กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์กงไกรลาศ สุโขทัยLA2015-02-272018-02-262016-07-27
259งานเทคนิคการแพทย์เขาสมิงตราดLA2015-03-032018-03-022016-08-03
260กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สมเด็จพระญาณสังวรเชียงรายRE-LA 32015-03-082018-03-072016-08-08
261กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ปากคาด บึงกาฬRE-LA 22015-03-132018-03-12
262ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ผักไห่พระนครศรีอยุธยาRE-LA 22015-03-132018-03-12
263กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แม่ลาวเชียงรายRE-LA 22015-03-162018-03-15
264กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์RE-LA 22015-03-202018-03-19
265กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ห้างฉัตร ลำปางLA2015-03-262018-03-25
266กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ท่าวุ้งลพบุรีLA2015-03-272018-03-26
267งานเทคนิคการแพทย์โคกเจริญลพบุรีLA2015-03-272018-03-26
268งานชันสูตรสาธารณสุขแม่ลานปัตตานีLA2015-03-292018-03-28
269ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมาLA2015-03-312018-03-30
270แผนกห้องปฏิบัติการเอกชนบุรีรัมย์ บุรีรัมย์LA2015-04-032018-04-02
271งานชันสูตรสาธารณสุขโคกศรีสุพรรณ สกลนครLA2015-04-072018-04-06
272กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บ้านธิลำพูนRE-LA 22015-04-092018-04-08
273กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์มโนรมย์ชัยนาทLA2015-04-092018-04-08
274กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ลี้ลำพูนRE-LA 22015-04-092018-04-08
275กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เชียงรายประชานุเคราะห์ เชียงรายRE-LA 32015-04-102018-04-09
276ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11นครศรีธรรมราชRE-LA 22015-04-172018-04-16
277กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บางปะหันพระนครศรีอยุธยาRE-LA 22015-04-182018-04-17
278กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โพนนาแก้วสกลนครLA2015-04-242018-04-23
279กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พระแสงสุราษฎร์ธานีRE-LA 22015-04-282018-04-27
280กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ สุราษฎร์ธานี RE-LA 22015-04-292018-04-28
281ห้องปฏิบัติการ บริษัทอุบลอาร์ไอเอ จำกัด บริษัทอุบลอาร์ไอเอ จำกัดอุบลราชธานีRE-LA 32015-05-022018-05-01
282กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เขาพนมกระบี่RE-LA 22015-05-062018-05-05
283กองพยาธิวิทยาอานันทมหิดลลพบุรีLA2015-05-082018-05-07
284กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ชำนิบุรีรัมย์RE-LA 22015-05-082018-05-07
285ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เกษมราษฎร์ ประชาชื่น กรุงเทพมหานครRE-LA 32015-05-092018-05-08
286กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ลานสัก อุทัยธานีLA2015-05-152018-05-14
287กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ห้วยคตอุทัยธานีLA2015-05-152018-05-14
288กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สว่างอารมณ์ อุทัยธานีLA2015-05-152018-05-14
289กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หนองฉาง อุทัยธานีLA2015-05-152018-05-14
290กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บุ่งคล้าบึงกาฬLA2015-05-272018-05-26
291ห้องปฏิบัติการชันสูตรสามเงา ตากLA2015-05-272018-05-26
292กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาสระบุรีRE-LA 22015-05-252018-05-24
293กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ขุนตาล เชียงรายRE-LA 32015-05-282018-05-27
294ชันสูตรศรีวิไลบึงกาฬLA2015-05-292018-05-28
295กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สิเกา ตรังRE-LA 22015-06-012018-05-31
296หน่วยงานชันสูตรโรควัฒนแพทย์ตรังตรังLA2015-06-022018-06-01
297แผนกพยาธิวิทยาค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลกRE-LA 22015-06-032018-06-02
298ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์บ้านไร่ อุทัยธานีLA2015-06-032018-06-02
299 ห้องปฏิบัติการหจก. ท็อป คลินิกแล็บศรีสะเกษLA2015-06-042018-06-03
300กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน สกลนครLA2015-06-042018-06-03
301กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ส่องดาว สกลนครLA2015-06-052018-06-04
302กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พังโคนสกลนครLA2015-06-052018-06-04
303กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์นิคมน้ำอูนสกลนครLA2015-06-052018-06-04
304งานชันสูตรกุดบาก สกลนครLA2015-06-052018-06-04
305งานเทคนิคการแพทย์เต่างอยสกลนครLA2015-06-082018-06-07
306กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์วาริชภูมิสกลนครLA2015-06-092018-06-08
307งานเทคนิคการแพทย์สระใครหนองคายLA2015-06-092018-06-08
308กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โนนดินแดงบุรีรัมย์RE-LA 22015-06-092018-06-08
309กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ถลางภูเก็ตRE-LA 22015-06-102018-06-09
310งานชันสูตรสาธารณสุข สทิงพระ สงขลาLA2015-06-102018-06-09
311งานเทคนิคการแพทย์นาหว้า นครพนมLA2015-06-102018-06-09
312กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์กะเปอร์ระนองRE-LA 22015-06-112018-06-10
313งานชันสูตรสาธารณสุข เจริญศิลป์สกลนครLA2015-06-132018-06-12
314กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ตะกั่วทุ่ง พังงาRE-LA 22015-06-132018-06-12
315กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยานครพนมนครพนมRE-LA 22015-06-152018-06-14
316กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์กุสุมาลย์สกลนครLA2015-06-152018-06-14
317กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โพนสวรรค์นครพนมLA2015-06-182018-06-17
318งานชันสูตรสาธารณสุขอุทัยพระนครศรีอยุธยาRE-LA 22015-06-202018-06-19
319กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์อากาศอำนวยสกลนครRE-LA 22015-06-232018-06-22
320ห้องปฏิบัติการชันสูตรบางไผ่กรุงเทพมหานครLA2015-06-252018-06-24
321ห้องปฏิบัติการชันสูตร เสลภูมิ ร้อยเอ็ดLA2015-06-252018-06-24
322กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ป่าตองภูเก็ตRE-LA 22015-06-262018-06-25
323งานเทคนิคการแพทย์ ภูหลวงเลยLA2015-06-262018-06-25
324กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บางไทรพังงาRE-LA 22015-07-022018-07-01
325งานชันสูตรเฝ้าไร่หนองคายLA2015-07-032018-07-02
326กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โพนพิสัยหนองคายLA2015-07-072018-07-06
327แผนกห้องปฏิบัติการจุฬารัตน์ 9 สมุทรปราการRE-LA 22015-07-082018-07-07
328งานเทคนิคการแพทย์ บัวใหญ่ นครราชสีมาRE-LA 32015-07-102018-07-09
329งานเทคนิคการแพทย์ประทายนครราชสีมาLA2015-07-102018-07-09
330กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ วังม่วงสัทธรรม สระบุรี LA2015-07-132018-07-12
331กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์นาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา หนองบัวลำภูLA2015-07-152018-07-14
332งานเทคนิคการแพทย์นากลางหนองบัวลำภูRE-LA 22015-07-152018-07-14
333กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกกระทุ่มแบน สมุทรสาครRE-LA 22015-07-162018-07-15
334งานพยาธิวิทยาคลินิก ลำลูกกาปทุมธานีRE-LA 22015-07-162018-07-15
335งานเทคนิคการแพทย์ มหาราชพระนครศรีอยุธยาLA2015-07-162018-07-15
336กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกศรีสะเกษศรีสะเกษLA2015-07-222018-07-21
337กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ศรีสัชนาลัยสุโขทัยRE-LA 32015-07-222018-07-21
338ห้องปฏิบัติการ (โปรแล็บ)ปทุมเวช ปทุมธานีRE-LA 42015-07-242018-07-23
339ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์โพธิ์ตาก หนองคายLA2015-07-272018-07-26
340กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พระนั่งเกล้า นนทบุรีRE-LA 32015-07-282018-07-27
341ห้องปฏิบัติการบริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์จำกัด โรงพยาบาลกรุงเทพ กรุงเทพมหานครLA2015-08-132018-08-122017-01-13
342แผนกห้องปฏิบัติการเทพปัญญา เชียงใหม่LA2015-08-132018-08-122017-01-13
343กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ระยองระยองLA2015-08-142018-08-132017-01-14
344งานชันสูตรโรค บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์RE-LA 22015-08-142018-08-132017-01-14
345คลีนิคนิรนามศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานครRE-LA 22015-08-142018-08-132017-01-14
346งานชันสูตรสาธารณสุข บางสะพานประจวบคีรีขันธ์RE-LA 22015-08-172018-08-162017-01-17
347ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์วิภารามกรุงเทพมหานครLA2015-08-182018-08-172017-01-18
348กองพยาธิวิทยา ค่ายสุรนารี นครราชสีมาLA2015-08-232018-08-222017-01-23
349งานเทคนิคการแพทย์ บางละมุง ชลบุรีLA2015-08-292018-08-282017-01-29
350กลุ่มงานปฏิบัติการชันสูตรโรคอ้างอิงสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 สระบุรีLA2015-09-022018-09-012017-02-02
351งานเทคนิคการแพทย์ หนองหินเลยLA2015-09-042018-09-032017-02-04
352กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ นาทมนครพนมLA2015-09-082018-09-072017-02-08
353กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๑๐๐ ปี นครราชสีมาLA2015-09-102018-09-092017-02-10
354กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เกาะสมุย สุราษฎร์ธานีRE-LA 22015-09-142018-09-132017-02-14
355กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรุงเทพมหานครRE-LA 22015-09-182018-09-172017-02-18
356กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก พระจอมเกล้าเพชรบุรีRE-LA 32015-09-212018-09-202017-02-21
357งานเทคนิคการแพทย์ นาตาล อุบลราชธานีLA2015-09-222018-09-212017-02-22
358ห้องปฏิบัติการชันสูตรโขงเจียม อุบลราชธานีLA2015-09-232018-09-222017-02-23
359กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ปทุมรัตต์ร้อยเอ็ดLA2015-09-252018-09-242017-02-25
360งานเทคนิคการแพทย์ ดอนมดแดง อุบลราชธานีLA2015-09-282018-09-272017-02-28
361ห้องปฏิบัติการงานเทคนิคการแพทย์ วังน้ำเขียวนครราชสีมาLA2015-09-282018-09-272017-02-28
362กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เลยเลยRE-LA 22015-09-302018-09-292017-03-02
363กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ชุมแสงนครสวรรค์RE-LA 22015-09-302018-09-292017-03-02
364งานเทคนิคการแพทย์ ควนขนุน พัทลุงRE-LA 32015-10-012018-09-302017-03-01
365กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ทุ่งโพธิ์ทะเล กำแพงเพชรLA2015-10-012018-09-302017-03-01
366งานชันสูตร ศูนย์วัณโรคที่ 12 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลาLA2015-10-022018-10-012017-03-02
367กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สตึกบุรีรัมย์LA2015-10-052018-10-042017-03-05
368แผนกเทคนิคการแพทย์ อุบลรักษ์ ธนบุรี อุบลราชธานีRE-LA 22015-10-052018-10-042017-03-05
369กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ แม่วงก์นครสวรรค์RE-LA 22015-10-062018-10-052017-03-06
370กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โกรกพระนครสวรรค์LA2015-10-062018-10-052017-03-06
371กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พระศรีมหาโพธิ์อุบลราชธานีLA2015-10-062018-10-052017-03-06
372งานชันสูตร กาบังยะลาLA2015-10-072018-10-062017-03-07
373งานเทคนิคการแพทย์ นาหม่อมสงขลาLA2015-10-082018-10-072017-03-08
374กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โนนแดงนครราชสีมาLA2015-10-092018-10-082017-03-09
375กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สนมสุรินทร์LA2015-10-092018-10-082017-03-09
376งานเวชกรรมชันสูตรคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนากรุงเทพมหานครRE-LA 22015-10-102018-10-092017-03-10
377กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ หนองเรือ ขอนแก่นLA2015-10-112018-10-102017-03-11
378งานเทคนิคการแพทย์ปางศิลาทองกำแพงเพชรLA2015-10-152018-10-142017-03-15
379ห้องปฏิบัติการชันสูตร เวียงแหง เชียงใหม่LA2015-10-162018-10-152017-03-16
380ห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขอรัญประเทศ สระแก้วRE-LA 22015-10-192018-10-182017-03-19
381ห้องปฏิบัติการ ฝ่ายเทคนิคการแพทย์บุณฑริกอุบลราชธานีLA2015-10-192018-10-182017-03-19
382กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พร้าวเชียงใหม่LA2015-10-222018-10-212017-03-22
383กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ นาด้วงเลยLA2015-10-252018-10-242017-03-25
384งานชันสูตรสาธารณสุข วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์RE-LA 32015-10-292018-10-282017-03-29
385กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บึงโขงหลงบึงกาฬRE-LA 22015-10-302018-10-292017-03-30
386กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สถาบันประสาทวิทยา กรุงเทพมหานครRE-LA 32015-10-302018-10-292017-03-30
387กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ลำทะเมนชัย นครราชสีมาRE-LA 22015-10-302018-10-292017-03-30
388งานเวชศาสตร์ชันสูตรส่งเสริมสุขภาพ นครราชสีมาRE-LA 22015-11-022018-11-012017-04-02
389งานเทคนิคการแพทย์ หนองบุญมาก นครราชสีมาRE-LA 22015-11-022018-11-012017-04-02
390กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ พังงาRE-LA 22015-11-022018-11-012017-04-02
391กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สถาบันราชประชาสมาสัย สมุทรปราการLA2015-11-092018-11-082017-04-09
392กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หนองไผ่เพชรบูรณ์LA2015-11-092018-11-082017-04-09
393กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หล่มสัก เพชรบูรณ์RE-LA 22015-11-102018-11-092017-04-10
394กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ชลบุรีRE-LA 32015-11-122018-11-112017-04-12
395กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แก้งสนามนางนครราชสีมาRE-LA 22015-11-122018-11-112017-04-12
396กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ท่าชนะสุราษฎร์ธานีLA2015-11-132018-11-122017-04-13
397แผนกพยาธิค่ายสุรสิงหนาทสระแก้วLA2015-11-152018-11-142017-04-15
398งานชันสูตรสาธารณสุทรายทองวัฒนา กำแพงเพชรLA2015-11-162018-11-152017-04-16
399กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ดอนสัก สุราษฎร์ธานีRE-LA 22015-11-182018-11-172017-04-18
400งานเทคนิคการแพทย์ปากน้ำหลังสวนชุมพรRE-LA 22015-11-182018-11-172017-04-18
401กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โซ่พิสัยบึงกาฬRE-LA 22015-11-202018-11-192017-04-20
402กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ธารโต ยะลาLA2015-11-232018-11-222017-04-23
403กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรคสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 13 กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครLA2015-11-252018-11-242017-04-25
404ห้องปฏิบัติการมหาชัยสมุทรสาครLA25552015-11-302018-11-292017-04-30
405ห้องปฏิบัติการClinical Laboratory สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่RE-LA 225552015-12-042018-12-032017-05-04
406งานเทคนิคการแพทย์ แคนดง บุรีรัมย์LA25552015-12-022018-12-012017-05-02
407เมดิกา ลาบอราทอรีส์ (ประเทศไทย)คลินิกเทคนิคการแพทย์บริษัท เมดิกา ลาบอราทอรีส์(ประเทศไทย)จำกัด กรุงเทพมหานคร RE-LA 225552015-12-022018-12-012017-05-02
408นาแห้วนาแห้วเลยLA25552015-12-022018-12-012017-05-02
409กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ละหานทราย บุรีรัมย์RE-LA 325552015-12-082018-12-072017-05-08
410งานชันสูตรสาธารณสุขหนองกุงศรี กาฬสินธุ์LA25552015-12-082018-12-072017-05-08
411กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ วังเหนือ ลำปางLA25552015-12-082018-12-072017-05-08
412กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ รัษฎาตรังRE-LA 225552015-12-092018-12-082017-05-09
413กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เขื่องใน อุบลราชธานีRE-LA 325552015-12-162018-12-152017-05-16
414กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สิงหนครสงขลาLA25552015-12-162018-12-152017-05-16
415กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ นาโพธิ์บุรีรัมย์LA25552015-12-162018-12-152017-05-16
416กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ คีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานี LA25552015-12-202018-12-192017-05-20
417กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ค่ายเขตอุดมศักดิ์ชุมพรLA25552015-12-212018-12-202017-05-21
418กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์วิภาวดีสุราษฎร์ธานีLA25552015-12-222018-12-212017-05-22
419กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โกสุมพิสัย มหาสารคาม LA25552015-12-232018-12-222017-05-23
420กลุ่มงานพยาธิวิทยาสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. กรุงเทพมหานครRE-LA 225552015-12-232018-12-222017-05-23
421กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ท่าโรงช้าง สุราษฎร์ธานี RE-LA 225552015-12-232018-12-222017-05-23
422กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หลังสวนชุมพรLA25552015-12-252018-12-242017-05-25
423ห้องปฏิบัติการชันสูตรบางจาก สมุทรปราการLA25552015-12-292018-12-282017-05-29
424กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สุรินทร์LA25552015-12-292018-12-282017-05-29
425งานตรวจทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ขอนแก่นLA25552015-12-302018-12-292017-05-30
426งานเทคนิคการแพทย์ ชัยบุรี สุราษฎร์ธานีRE-LA 225552016-01-052019-01-042017-06-05
427กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และธนาคารโลหิตมะเร็งลำปาง ลำปางLA25552016-01-062019-01-052017-06-06
428กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ จุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครRE-LA 225552016-01-052019-01-042017-06-05
429กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บ้านนาสารสุราษฎร์ธานีRE-LA 325552016-01-052019-01-042017-06-05
430กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พนมสุราษฎร์ธานีRE-LA 225552016-01-062019-01-052017-06-06
431กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ค้อวัง ยโสธรLA25552016-01-062019-01-052017-06-06
432กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรคสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก พิษณุโลกRE-LA 225552016-01-072019-01-062017-06-07
433ห้องปฏิบัติการ บริษัทเนชั่นแนลเฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด ประจำโรงพยาบาลพญาไท 1กรุงเทพมหานครRE-LA 525552016-01-082019-01-072017-06-08
434ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินโนเทค ลาบอราทอรี่ เซอร์วิส จำกัด สาขาอุดรธานี บริษัท อินโนเทค ลาบอราทอรี่ เซอร์วิส จำกัดอุดรธานีLA25552016-01-082019-01-072017-06-08
435กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ คุระบุรีชัยพัฒน์พังงาRE-LA 225552016-01-092019-01-082017-06-09
436กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ แหลมสิงห์ จันทบุรีLA25552016-01-102019-01-092017-06-10
437ห้องปฏิบัติการชันสูตร ดอยสะเก็ด เชียงใหม่LA25552016-01-102019-01-092017-06-10
438กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ น้ำยืน อุบลราชธานีLA25552016-01-112019-01-102017-06-11
439กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ห้วยราช บุรีรัมย์LA25552016-01-122019-01-112017-06-12
440งานเทคนิคการแพทย์ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยาRE-LA 225552016-01-142019-01-132017-06-14
441กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สระบุรีสระบุรีRE-LA 625552016-01-182019-01-172017-06-18
442กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก อำนาจเจริญอำนาจเจริญLA25552016-01-202019-01-192017-06-20
443กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ทับปุด พังงาRE-LA 225552016-01-232019-01-222017-06-23
444ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ฮอดเชียงใหม่RE-LA 225552016-01-282019-01-272017-06-28
445กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก บ้านโป่ง ราชบุรีRE-LA 225552016-01-302019-01-292017-06-30
446งานเทคนิคการแพทย์ แม่ระมาดตากLA25552016-01-312019-01-302017-07-01
447กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โป่งน้ำร้อน จันทบุรีLA25552016-02-012019-01-312017-07-01
448กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ขลุงจันทบุรีLA25552016-02-012019-01-312017-07-01
449กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ฝางเชียงใหม่LA25552016-02-012019-01-312017-07-01
450กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ นพรัตน์ราชธานี กรุงเทพมหานครRE-LA 225552016-02-022019-02-012017-07-02
451ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ปากน้ำโพ นครสวรรค์LA25552016-02-042019-02-032017-07-04
452กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กันตังตรังLA25552016-02-052019-02-042017-07-05
453กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สถาบันโรคทรวงอก นนทบุรีRE-LA 325552016-02-062019-02-052017-07-06
454ห้องปฏิบัติการ บริษัท จีโนมโมเลกุล แลบบอราตอรี่กรุงเทพมหานครRE-LA 325552016-02-082019-02-072017-07-08
455กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ มุกดาหารมุกดาหารRE-LA 325552016-02-092019-02-082017-07-09
456กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา กาญจนบุรีRE-LA 225552016-02-122019-02-112017-07-12
457งานชันสูตรสาธารณสุขโพธิ์ชัยร้อยเอ็ดLA25552016-02-152019-02-142017-07-15
458แผนกพยาธิวิทยาป. แพทย์ นครราชสีมาLA25552016-02-152019-02-142017-07-15
459งานชันสูตรสาธารณสุขปากพนังนครศรีธรรมราชLA25552016-02-222019-02-212017-07-22
460กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ทุ่งหัวช้างลำพูนLA25552016-02-232019-02-222017-07-23
461กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ปทุมธานีปทุมธานีRE-LA 425552016-02-242019-02-232017-07-24
462กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ แก้งคร้อชัยภูมิLA25552016-02-242019-02-232017-07-24
463ห้องปฏิบัติการบริษัทพีซีที ลาบอราตอรี่ เซอร์วิส จำกัด กรุงเทพมหานครRE-LA 325552016-02-242019-02-232017-07-24
464แผนกพยาธิวิทยาค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชร้อยเอ็ดLA25552016-02-242019-02-232017-07-24
465กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์อาจสามารถ ร้อยเอ็ดLA25552016-01-282019-01-272017-06-28
466กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บ้านตาขุนสุราษฎร์ธานี RE-LA 225552016-02-292019-02-282017-07-29
467กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์RE-LA 325552016-02-292019-02-282017-07-29
468กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ทองแสนขันอุตรดิตถ์RE-LA 225552016-02-292019-02-282017-07-29
469กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก อุทัยธานีอุทัยธานีRE-LA 325552016-03-092019-03-082017-08-09
470ห้องปฏิบัติการบริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัดประจำโรงพยาบาลพญาไท 2กรุงเทพมหานครRE-LA 525552016-03-162019-03-152017-08-16
471กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกพิจิตรพิจิตรRE-LA 325552016-03-162019-03-152017-08-16
472แผนกห้องปฏิบัติการเสรีรักษ์กรุงเทพมหานครLA25552016-03-172019-03-162017-08-17
473กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ แม่สรวยเชียงรายRE-LA 325552016-03-182019-03-172017-08-18
474กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สมุทรสาครสมุทรสาครLA25552016-03-182019-03-172017-08-18
475ห้องปฏิบัติการกลางวิชัยยุทธกรุงเทพมหานครRE-LA 425552016-03-232019-03-222017-08-23
476งานพยาธิวิทยาคลินิกกบินทร์บุรีปราจีนบุรีLA25552016-03-302019-03-292017-08-30
477ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ นภาลัยสมุทรสงครามLA25552016-03-302019-03-292017-08-30
478กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และรังสีวิทยา น้ำหนาว เพชรบูรณ์LA25552016-03-302019-03-292017-08-30
479กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์LA25552016-03-312019-03-302017-08-31
480งานเทคนิคการแพทย์ ศรีธัญญานนทบุรีLA25552016-04-012019-03-312017-09-01
481กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ มหาชนะชัยยโสธรLA25552016-04-042019-04-032017-09-04
482กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กุมภวาปีอุดรธานีRE-LA 325552016-04-072019-04-062017-09-07
483แผนกห้องปฏิบัติการเมืองพัทยา(โปรแล็บ)ชลบุรีLA25552016-04-082019-04-072017-09-08
484ห้องปฏิบัติการบางมดกรุงเทพมหานครLA25552016-04-092019-04-082017-09-09
485สถาบันพยาธิวิทยาศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้ากรุงเทพมหานครRE-LA 225552016-04-182019-04-172017-09-18
486กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เคียนซา สุราษฎร์ธานี RE-LA 225552016-04-182019-04-172017-09-18
487กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เพ็ญอุดรธานีRE-LA 325552016-04-192019-04-182017-09-19
488กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กระบุรีระนองRE-LA 225552016-04-222019-04-212017-09-22
489กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกสิงห์บุรีสิงห์บุรีRE-LA 225552016-04-252019-04-242017-09-25
490งานเทคนิคการแพทย์ ท่ายางเพชรบุรีRE-LA 225552016-04-272019-04-262017-09-27
491งานเทคนิคการแพทย์ มายอ ปัตตานีLA25552016-04-292019-04-282017-09-29
492กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ จิตเวชสงขลาราชนครินทร์สงขลาRE-LA 225552016-04-302019-04-292017-09-30
493กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บ้านนาเดิมสุราษฎร์ธานีRE-LA 225552016-04-302019-04-292017-09-30
494กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ แปลงยาว ฉะเชิงเทราLA25552016-05-022019-05-012017-10-02
495กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สุขสำราญระนองRE-LA 225552016-05-022019-05-012017-10-02
496กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สุวรรณคูหาหนองบัวลำภูRE-LA 225552016-05-032019-05-022017-10-03
497กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ระยอง RE-LA 225552016-05-042019-05-032017-10-04
498แผนกพยาธิวิทยา ค่ายวชิรปราการ ตากRE-LA 225552016-05-102019-05-092017-10-10
499ฝ่ายห้องปฏิบัติการร่มฉัตร นครสวรรค์RE-LA 225552016-05-102019-05-092017-10-10
500ห้องปฏิบัติการ บริษัท เอเชีย แล็บบอราทอรี่ เซ็นเตอร์บริษัท เอเชีย แล็บบอราทอรี่ เซ็นเตอร์กรุงเทพมหานครLA25552016-05-102019-05-092017-10-10
501กลุ่มงานชันสูตรโรคกลางและกลุ่มงานธนาคารเลือดกลางกรุงเทพมหานครRE-LA 225552016-05-112019-05-102017-10-11
502กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์วังจันทร์ ระยอง RE-LA 225552016-05-112019-05-102017-10-11
503กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สมเด็จพระยุพราชด่านซ้ายเลยRE-LA 225552016-05-132019-05-122017-10-13
504กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ มวกเหล็กสระบุรีLA25552016-05-132019-05-122017-10-13
505ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ นครธนกรุงเทพมหานครRE-LA 325552016-05-162019-05-152017-10-16
506กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กุดชุมยโสธรRE-LA 225552016-05-192019-05-182017-10-19
507งานเทคนิคการแพทย์ บ้านแหลมเพชรบุรีRE-LA 225552016-05-192019-05-182017-10-19
508กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ นาน้อย น่านLA25552016-05-192019-05-182017-10-19
509กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ย่านตาขาว ตรังRE-LA 225552016-05-242019-05-232017-10-24
510คลินิกเทคนิคการแพทย์บริษัท อินเตอร์ ลาโบราทอรี่ จำกัดนนทบุรีLA25552016-06-082019-06-072017-11-08
511กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก พัทลุงพัทลุงRE-LA 325552016-06-092019-06-082017-11-09
512งานเทคนิคการแพทย์ นาหมื่น น่านLA25552016-06-102019-06-092017-11-10
513กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ไทรน้อย นนทบุรีRE-LA 325552016-06-182019-06-172017-11-18
514กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โพนทอง ร้อยเอ็ดRE-LA 325552016-06-202019-06-192017-11-20
515กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อุดรธานีLA25552016-06-212019-06-202017-11-21
516กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรุงเทพมหานครRE-LA 325552016-06-232019-06-222017-11-23
517ห้องปฏิบัติการเอกชัย สมุทรสาครLA25552016-06-242019-06-232017-11-24
518ห้องปฏิบัติการบริษัท อินโนเทค ลาบอราทอรี่ เซอร์วิส จำกัด สาขากรุงเทพมหานคร บริษัท อินโนเทค ลาบอราทอรี่ เซอร์วิส จำกัด กรุงเทพมหนครLA25552016-06-242019-06-232017-11-24
519กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ภูเรือ เลยRE-LA 225552016-06-242019-06-232017-11-24
520กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หัวไทร นครศรีธรรมราชLA25552016-06-282019-06-272017-11-28
521กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เชียงคานเลยRE-LA 225552016-06-302019-06-292017-11-30
522กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ วัดโบสถ์ พิษณุโลกRE-LA 225552016-07-012019-06-302017-12-01
523กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ดLA25552016-07-072019-07-062017-12-07
524กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สันป่าตองเชียงใหม่RE-LA 225552016-07-102019-07-092017-12-10
525กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกลำปางลำปางRE-LA 325552016-07-142019-07-132017-12-14
526ห้องปฏิบัติการบริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์จำกัด ประจำสาขา โรงพยาบาลกรุงเทพไชน่าทาวน์ กรุงเทพมหานครLA25552016-07-152019-07-142017-12-15
527กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พระทองคำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษานครราชสีมาRE-LA 225552016-07-212019-07-202017-12-21
528กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์วชิรบารมี พิจิตรRE-LA 225552016-07-222019-07-212017-12-22
529กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ฟากท่าอุตรดิตถ์LA25552016-07-222019-07-212017-12-22
530แผนกห้องตรวจวิเคราะห์ เพชรเกษม 2 กรุงเทพมหานครLA25552016-07-222019-07-212017-12-22
531กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พุนพินสุราษฎร์ธานีRE-LA 325552016-07-242019-07-232017-12-24
532ห้องปฏิบัติการบริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร์ แลบบอราทอรี่ส์ (ประเทศไทย) กรุงเทพมหานครLA25552016-07-242019-07-232017-12-24
533กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บรรพตพิสัย นครสวรรค์ RE-LA 225552016-07-252019-07-242017-12-25
534กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ จังหาร ร้อยเอ็ดLA25552016-07-252019-07-242017-12-25
535ชันสูตรจัตุรัสชัยภูมิRE-LA 325552016-07-262019-07-252017-12-26
536กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เนินสง่าชัยภูมิLA25552016-07-272019-07-262017-12-27
537ห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข อุบลรัตน์ ขอนแก่นRE-LA 225552016-07-282019-07-272017-12-28
538กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บ้านม่วงสกลนครRE-LA 225552016-07-292019-07-282017-12-29
539กลุ่มปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และอ้างอิงด้านโรคติดเชื้อ สถาบันบำราศนราดูร นนทบุรีRE-LA 225552016-07-292019-07-282017-12-29
540กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พนัสนิคม ชลบุรีLA25552016-07-302019-07-292017-12-30
541กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หนองบัว นครสวรรค์ RE-LA 225552016-08-012019-07-312018-01-01
542แผนกพยาธิวิทยาค่ายพิชัยดาบหัก อุตรดิตถ์RE-LA 225552016-08-022019-08-012018-01-02
543กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สารภีเชียงใหม่RE-LA 225552016-08-022019-08-012018-01-02
544กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บ้านกรวดบุรีรัมย์RE-LA 225552016-08-042019-08-032018-01-04
545งานชันสูตรตากฟ้า นครสวรรค์RE-LA 225552016-08-052019-08-042018-01-05
546กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ตรังตรังRE-LA 325552016-08-102019-08-092018-01-10
547กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สะเดาสงขลาRE-LA 225552016-08-112019-08-102018-01-11
548ชันสูตรโรคมหาชัยเพชรรัชต์เพชรบุรีLA25552016-08-112016-08-102018-01-11
549กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ รามันยะลาLA25552016-08-132019-08-122018-01-13
550กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ชลบุรีชลบุรีRE-LA 325552016-08-152019-08-142018-01-15
551ห้องปฏิบัติการชันสูตรแก่งกระจานเพชรบุรีRE-LA 225552016-08-172019-08-162018-01-17
552งานพยาธิวิทยาค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกบุรีรัมย์RE-LA 225552016-08-182019-08-172018-01-18
553กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เขาคิชฌกูฏจันทบุรีLA25552016-08-182019-08-172018-01-18
554กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ดLA25552016-08-182019-08-172018-01-18
555กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอนLA25552016-08-192019-08-182018-01-19
556กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เลิดสิน กรุงเทพมหานคร RE-LA 225552016-08-192019-08-182018-01-19
557กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ วังวิเศษตรังRE-LA 225552016-08-242019-08-232018-01-24
558แผนกพยาธิวิทยาคลินิกค่ายศรีพัชรินทรขอนแก่นLA25552016-08-252019-08-242018-01-25
559กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ แม่แตงเชียงใหม่RE-LA 225552016-08-272019-08-262018-01-27
560แผนกตรวจวิเคราะห์ เกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ เชียงรายRE-LA 325552016-08-302019-08-292018-01-30
561 แผนกเวชชันสูตร นครินทร์นครศรีธรรมราชRE-LA 225552016-08-302019-08-302018-01-30
562งานเทคนิคการแพทย์ หนองแซงสระบุรีRE-LA 325552016-09-022019-09-012018-02-02
563งานชันสูตร ธัญญารักษ์สงขลาสงขลาLA25552016-09-072019-09-062018-02-07
564ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลาLA25552016-09-092019-09-082018-02-09
565แผนกห้องปฏิบัติการ กล้วยน้ำไทกรุงเทพมหานครRE-LA 225552016-09-092019-09-082018-02-09
566กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก นครนายกนครนายกRE-LA 325552016-09-102019-09-092018-02-10
567กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บางมูลนากพิจิตรRE-LA 225552016-09-112019-09-102018-02-11
568แอดไลฟ์ แลป คลินิกเทคนิคการแพทย์ แอดไลฟ์ แอนไทเอจจิ้ง เซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานครRE-LA 225552016-09-162019-09-152018-02-16
569ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์วิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อยสมุทรสาครRE-LA 225552016-09-202019-09-192018-02-20
570แผนกห้องปฏิบัติการพระราม 2กรุงเทพมหานครRE-LA 225552016-09-202019-09-192018-02-20
571ห้องปฏิบัติการบริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัดประจำสาขารพ.กรุงเทพขอนแก่น ขอนแก่นLA25552016-09-212019-09-202018-02-21
572กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีระยองRE-LA 225552016-09-212019-09-202018-02-21
573กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สิชลนครศรีธรรมราชRE-LA 325552016-09-232019-09-222018-02-23
574งานเทคนิคการแพทย์ ปะเหลียน ตรังRE-LA 225552016-09-232019-09-222018-02-23
575กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ นายายอาม จันทบุรีLA25552016-09-252019-09-242018-02-25
576ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ซานเปาโล หัวหินประจวบคีรีขันธ์LA25552016-09-252019-09-242018-02-25
577งานชันสูตรสาธารณสุข พนมไพรร้อยเอ็ดLA25552016-09-282019-09-272018-02-28
578แผนกปฏิบัติการการแพทย์เซนต์หลุยส์กรุงเทพมหานครRE-LA 625552016-10-042019-10-032018-03-04
579กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ลาดยาวนครสวรรค์RE-LA 325552016-10-052019-10-042018-03-05
580แผนกห้องปฏิบัติการศิครินทร์กรุงเทพมหานครRE-LA 425552016-10-062019-10-052018-03-06
581แผนกพยาธิวิทยา ค่ายวิภาวดีรังสิตสุราษฎร์ธานี RE-LA 225552016-10-112019-10-102018-03-11
582กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ นาโยงตรังRE-LA 325552016-10-122019-10-112018-03-12
583กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่เชียงใหม่RE-LA 225552016-10-122019-10-112018-03-12
584กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เกาะคาลำปางRE-LA 225552016-10-132019-10-122018-03-13
585แผนกพยาธิวิทยา ค่ายสุรสีห์ กาญจนบุรีRE-LA 225552016-10-142019-10-132018-03-14
586ห้องปฏิบัติการทางชีวโมเลกุล บริษัทยูทูไบโอ(ไทยแลนด์) กรุงเทพมหานครRE-LA 225552016-10-152019-10-142018-03-15
587งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตรเวชศาสตร์เขตร้อนกรุงเทพมหานครRE-LA 225552016-10-172019-10-162018-03-17
588กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ แม่เมาะ ลำปางLA25552016-10-172019-10-162018-03-17
589งานเทคนิคการแพทย์สวนสราญรมย์สุราษฎร์ธานีLA25552016-10-172019-10-162018-03-17
590กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สอยดาว จันทบุรี LA25552016-10-182019-10-172018-03-18
591กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สบปราบลำปางRE-LA 325552016-10-182019-10-172018-03-18
592ห้องปฏิบัติการชันสูตรเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ นนทบุรีRE-LA 225552016-10-202019-10-192018-03-20
593กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ตะโหมด พัทลุงRE-LA 325552016-10-212019-10-202018-03-21
594กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ปากพะยูน พัทลุงRE-LA 325552016-10-212019-10-202018-03-21
595ห้องปฏิบัติการชันสูตรศรีณรงค์สุรินทร์LA25552016-10-262019-10-252018-03-26
596กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พะโต๊ะ ชุมพรRE-LA 325552016-10-272019-10-262018-03-27
597กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ป่าพะยอม พัทลุงRE-LA 325552016-10-282019-10-272018-03-28
598กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เวียงป่าเป้าเชียงรายRE-LA 325552016-10-312019-10-302018-03-31
599กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ภูเขียว ชัยภูมิRE-LA 325552016-10-312019-10-302018-03-31
600กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เวียงแก่นเชียงรายRE-LA 225552016-11-032019-11-022018-04-03
601กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกอ่างทองอ่างทองRE-LA 325552016-11-082019-11-072018-04-08
602งานพยาธิวิทยาเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)นครปฐมRE-LA 325552016-11-142019-11-132018-04-14
603ห้องปฏิบัติการบริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัดประจำโรงพยาบาลวิรัชศิลป์ ชุมพรชุมพรLA25552016-11-242019-11-232018-04-24
604งานเทคนิคการแพทย์สหัสขันธ์กาฬสินธุ์LA25552016-11-272019-11-262018-04-27
605งานเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานเวชศาสตร์ชันสูตรส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลกพิษณุโลกRE-LA 225552016-11-282019-11-272018-04-28
606ห้องปฏิบัติการบริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัดประจำสาขาโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์นครปฐมLA25552016-11-282019-11-272018-04-28
607กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พะเยาพะเยาRE-LA 225552016-11-292019-11-282018-04-29
608กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์จุนพะเยาLA25552016-11-292019-11-282018-04-29
609กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ไทยเจริญยโสธรLA25552016-12-012019-11-302018-05-01
610แผนกห้องปฏิบัติการ สำโรงการแพทย์ สมุทรปราการRE-LA 225552016-12-012019-11-302018-05-01
611งานเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานเวชศาสตร์ชันสูตรส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์นครสวรรค์LA25552016-12-032019-12-022018-05-03
612กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ศรีบุญเรืองหนองบัวลำพูLA25552016-12-042019-12-032018-05-04
613กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ศรีสังวาลย์ แม่ฮ่องสอน LA25552016-12-052019-12-042018-05-05
614กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ขอนแก่นขอนแก่นRE-LA 325552016-12-062019-12-052018-05-06
615คลินิกเทคนิคการแพทย์เมดสตาร์แล็บเชียงใหม่RE-LA 225552016-12-072019-12-062018-05-07
616งานเทคนิคการแพทย์ วังน้อยสระบุรีRE-LA 225552016-12-072019-12-062018-05-07
617กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์วิหารแดง สระบุรีLA25552016-12-072019-12-062018-05-07
618ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์กรุงเทพคริสเตียนนครปฐม นครปฐมLA25552016-12-082019-12-072018-05-08
619ศูนย์ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์มงกุฏวัฒนะกรุงเทพมหานครLA25552016-12-092019-12-082018-05-09
620ห้องปฏิบัติการมิชชั่นภูเก็ต ภูเก็ตLA25552016-12-122019-12-112018-05-12
621ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์บางไทรพระนครศรีอยุธยาRE-LA 225552016-12-132019-12-122018-05-13
622กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เขาฉกรรจ์สระแก้วLA25552016-12-162019-12-152018-05-16
623กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ราชบุรีราชบุรีRE-LA 525552016-12-192019-12-182018-05-19
624แผนกห้องปฏิบัติการ บริษัท ไลฟ์ ไดแอ็ก จำกัด พระนครศรีอยุธยาLA25552016-12-202019-12-192018-05-20
625กลุ่มงานพยาธิวิทยา มะเร็งอุบลราชธานี อุบลราชธานีRE-LA 325552016-12-222019-12-212018-05-22
626กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พิปูน นครศรีธรรมราชRE-LA 225552016-12-232019-12-222018-05-23
627กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ หนองแคสระบุรีRE-LA 325552016-12-232019-12-222018-05-23
628ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์การุญเวชปทุมธานีปทุมธานีLA25552016-12-232019-12-222018-05-23
629แผนกห้องปฏิบัติการ เพชรเวช กรุงเทพมหานครRE-LA 225552016-12-232019-12-222018-05-23
630แผนกพยาธิวิทยาค่ายเทพสตรีศร๊สุนทรนครศรีธรรมราชRE-LA 225552016-12-272019-12-262018-05-27
631ห้องปฏิบัติการชันสูตรศุภมิตรเสนา พระนครศรีอยุธยาRE-LA 225552016-12-272019-12-262018-05-27
632งานชันสูตรสาธารณสุขสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) พระนครศรีอยุธยาLA25552016-12-302019-12-292018-05-30
633กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สองแควน่านLA25552016-12-302019-12-292018-05-30
634แผนกห้องปฏิบัติการ จุฬารัตน์ 11 บางปะกง ฉะเชิงเทราRE-LA 225552016-12-302019-12-292018-05-30
635กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ แก่งคอยสระบุรีRE-LA 325552017-01-042020-01-032018-06-04
636กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สำโรงอุบลราชธานีLA25552017-01-052020-01-042018-06-05
637งานเทคนิคการแพทย์นาดีปราจีนบุรีRE-LA 225552017-01-052020-01-042018-06-05
638ห้องปฏิบัติการบริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเทมส์จำกัดประจำสาขาโรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ ตรังLA25552017-01-062020-01-052018-06-06
639กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ศรีมหาโพธิปราจีนบุรีRE-LA 225552017-01-092020-01-082018-06-09
640งานเทคนิคการแพทย์ บ่อเกลือ น่านLA25552017-01-092020-01-082018-06-09
641กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ วารินชำราบ อุบลราชธานี RE-LA 225552017-01-102020-01-092018-06-10
642กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บางกระทุ่ม พิษณุโลกLA25552017-01-132020-01-122018-06-13
643ห้องปฏิบัติการกลางปิยะเวท กรุงเทพมหานครLA25552017-01-152020-01-142018-06-15
644กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ หนองมะโมง ชัยนาทLA25552017-01-172020-01-162018-06-17
645กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พรหมพิราม พิษณุโลกLA25552017-01-172020-01-162018-06-17
646กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ คำม่วงกาฬสินธุ์LA25552017-01-182020-01-172018-06-18
647กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ศรีสงคราม นครพนมLA25552017-01-182020-01-172018-06-18
648กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกสงขลาสงขลาRE-LA 225552017-01-202020-01-192018-06-20
649กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ มะขามจันทบุรีLA25552017-01-202020-01-192018-06-20
650ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ รวมแพทย์ชัยนาท ชัยนาทLA25552017-01-252020-01-242018-06-25
651กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เชียงคำพะเยาLA25552017-01-272020-01-262018-06-27
652งานห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี นครนายกRE-LA 325552017-01-302020-01-292018-06-30
653กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โนนสังหนองบัวลำภูLA25552017-01-302020-01-292018-06-30
654แผนกพยาธิวิทยา ค่ายจักรพงษ์ ปราจีนบุรีLA25552017-01-312020-01-302018-07-01
655กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิRE-LA 325552017-02-012020-01-312018-07-01
656กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บ้านแท่นชัยภูมิRE-LA 325552017-02-022020-02-012018-07-02
657แผนกห้องปฏิบัติการ เซ็นทรัลเยนเนอรัล กรุงเทพหานคร RE-LA 225552017-02-032020-02-022018-07-03
658กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ห้วยทับทัน ศรีสะเกษLA25552017-02-042020-02-032018-07-04
659ห้องปฏิบัติการ บริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัดประจำโรงพยาบาลสิริเวชจันทบุรีจันทบุรีLA25552017-02-092020-02-082018-07-09
660ห้องปฏิบัติการบริษัทโปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด กรุงเทพมหานคร RE-LA 525552017-02-142020-02-132018-07-14
661กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บ้านหมอสระบุรีRE-LA 325552017-02-112020-02-102018-07-11
662งานเทคนิคการแพทย์ บันนังสตายะลา RE-LA 225552017-02-122020-02-112018-07-12
663กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์คอนสวรรค์ ชัยภูมิRE-LA 225552017-02-152020-02-142018-07-15
664กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ศรีรัตนะศรีสะเกษRE-LA 225552017-02-152020-02-142018-07-15
665กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ภักดีชุมพลชัยภูมิRE-LA 225552017-02-172020-02-162018-07-17
666งานเทคนิคการแพทย์สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานีLA25552017-02-172020-02-162018-07-17
667แผนกห้องปฏิบัติการสายไหมกรุงเทพมหานครLA25552017-02-202020-02-192018-07-20
668กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ศรีเทพ เพชรบูรณ์RE-LA 225552017-02-222020-02-212018-07-22
669งานเทคนิคการแพทย์ครบุรีนครราชสีมาRE-LA 325552017-02-222020-02-212018-07-22
670กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เชียงกลางน่านLA25552017-02-232020-02-222018-07-23
671แผนกห้องปฏิบัติการ การุญเวช สุขาภิบาล 3กรุงเทพมหานครRE-LA 325552017-02-242020-02-232018-07-24
672แผนกห้องปฏิบัติการ นวมินทร์ 9กรุงเทพมหานครRE-LA 325552017-02-272020-02-262018-07-27
673แผนกชันสูตร โอเวอร์บรุ๊ค เชียงรายRE-LA 425552017-03-012020-02-282018-08-01
674ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ วิภารามอมตะนคร ชลบุรีLA25552017-03-012020-02-282018-08-01
675กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี RE-LA 325552017-03-012020-02-282018-08-01
676ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ปิยะมินทร์สมุทรปราการRE-LA 225552017-03-012020-02-292018-08-01
677แผนกพยาธิวิทยา ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานีRE-LA 225552017-03-022020-03-012018-08-02
678กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แม่ทะลำปางRE-LA 225552017-03-022020-03-012018-08-02
679งานพยาธิวิทยาคลินิก มะเร็งลพบุรีลพบุรีRE-LA 225552017-03-052020-03-042018-08-05
680ห้องปฏิบัติการกลางรามคำแหงกรุงเทพมหานครRE-LA 225552017-03-062020-03-052018-08-06
681งานพยาธิวิทยาคลินิก สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานครLA25552017-03-072020-03-062018-08-07
682กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เถินลำปางLA25552017-03-072020-03-062018-08-07
683กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สิรินธรอุบลราชธานีRE-LA 325552017-03-082020-03-072018-08-08
684ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์นนทเวช นนทบุรีRE-LA 425552017-03-102020-03-092018-08-10
685แผนกชันสูตร เดอะโกลเดนเกท นครราชสีมาLA25552017-03-102020-03-092018-08-10
686กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์วังสะพุงเลยRE-LA 225552017-03-102020-03-092018-08-10
687แผนกห้องปฏิบัติการเซนต์แมรี่ นครราชสีมาRE-LA 425552017-03-152020-03-142018-08-15
688กลุ่มงานชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือดสิรินธร กรุงเทพมหานครLA25552017-03-152020-03-142018-08-15
689แผนกพยาธิวิทยา ค่ายกฤษณ์สีวะรา สกลนครLA25552017-03-212020-03-202018-08-21
690กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์อุ้มผางตากLA25552017-03-212020-03-202018-08-21
691กลุ่มงานชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือดหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ กรุงเทพมหานครLA25552017-03-272020-03-262018-08-27
692งานเทคนิคการแพทย์เฉลิมพระเกียรติน่านLA25552017-03-292020-03-282018-08-29
693ห้องปฏิบัติการพยาธิแพทย์รังสิต ปทุมธานีRE-LA 225552017-03-302020-03-292018-08-30
694งานพยาธิและคลังโลหิต ทหารผ่านศึกกรุงเทพมหานครRE-LA 225552017-04-042020-04-032018-09-04
695กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แหลมงอบตราดLA25552017-04-122020-04-112018-09-12
696แผนกห้องปฏิบัติการนวมินทร์กรุงเทพมหานครRE-LA 225552017-04-132020-04-122018-09-13
697กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ป่าแดดเชียงรายRE-LA 325552017-04-182020-04-172018-09-18
698แผนกห้องปฏิบัติการ บริษัท เพอร์เฟคเฮลธแคร์แอนด์เช็คอัพ จำกัด กรุงเทพมหานครLA25552017-04-202020-04-192018-09-20
699กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ชุมแพขอนแก่นRE-LA 325552017-04-212020-04-202018-09-21
700กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สมเด็จพระยุพราชกระนวนขอนแก่นRE-LA 325552017-04-222020-04-212018-09-22
701กลุ่มงานพยาธิวิทยาสงฆ์กรุงเทพมหานครRE-LA 325552017-04-242020-04-232018-09-24
702กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พนมสารคาม ฉะเชิงเทราRE-LA 225552017-04-242020-04-232018-09-24
703กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์คูเมืองบุรีรัมย์RE-LA 225552017-04-242020-04-232018-09-24
704กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พบพระตากLA25552017-04-242020-04-232018-09-24
705งานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคามRE-LA 325552017-04-262020-04-252018-09-26
706งานชันสูตรโรคผู้ป่วยยาเสพติด กลุ่มงานพยาธิวิทยาสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ปทุมธานีLA25552017-04-262020-04-252018-09-26
707กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พิมายนครราชสีมาRE-LA 225552017-04-272020-04-262018-09-27
708กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์กระสังบุรีรัมย์RE-LA 225552017-05-022020-05-012018-10-02
709งานเทคนิคการแพทย์ เขมราฐอุบลราชธานีRE-LA 325552017-05-042020-05-032018-10-04
710สำนักงานชันสูตรสาธารณสุขสำนักอนามัย กรุงเทพมหานครLA25552017-05-092020-05-082018-10-09
711กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ท่าวังผาน่านRE-LA 225552017-05-112020-05-102018-10-11
712กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยาRE-LA 225552017-05-112020-05-102018-10-11
713งานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และงานธนาคารเลือดธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ปทุมธานีRE-LA 425552017-05-112020-05-102018-10-11
714งานชันสูตรโรคคลองหาด สระแก้วRE-LA 225552017-05-112020-05-102018-10-11
715กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ตาลสุมอุบลราชธานีRE-LA 225552017-05-132020-05-122018-10-13
716กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สมเด็จกาฬสินธุ์RE-LA 325552017-05-162020-05-152018-10-16
717ห้องปฏิบัติการราชธานีพระนครศรีอยุธยาRE-LA 225552017-05-212020-05-202018-10-21
718แผนกห้องปฏิบัติการ มเหสักข์กรุงเทพมหานครLA25552017-05-232020-05-222018-10-23
719กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กำแพงเพชรกำแพงเพชรRE-LA 325552017-05-232020-05-222018-10-23
720ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์วีระพลการแพทย์หนองบัวลำภูLA25552017-05-242020-05-232018-10-24
721ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ศรีสวรรค์ นครสวรรค์RE-LA 225552017-05-252020-05-242018-10-25
722กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ทุ่งยางแดง ปัตตานีRE-LA 225552017-05-252020-05-242018-10-25
723กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พานทอง ชลบุรีLA25552017-05-292020-05-282018-10-29
724กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เชียงยืน มหาสารคามLA25552017-06-022020-06-012018-11-02
725กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ตราดตราดRE-LA 325552017-06-022020-06-012018-11-02
726กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์กมลาไสย กาฬสินธุ์LA25552017-06-052020-06-042018-11-05
727กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์จะแนะ นราธิวาสLA25552017-06-062020-06-052018-11-06
728กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ทุ่งสงนครศรีธรรมราชLA25552017-06-062020-06-052018-11-06
729แผนกห้องปฏิบัติการประชาพัฒน์กรุงเทพมหานครLA25552017-06-122020-06-112018-11-12
730กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ท่าลี่เลยLA25552017-06-152020-06-142018-11-15
731กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ หนองบัวลำภูหนองบัวลำภูLA25552017-06-152020-06-142018-11-15
732งานเทคนิคการแพทย์ ระโนดสงขลาRE-LA 325552017-06-162020-06-152018-11-16
733กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บางคล้าฉะเชิงเทราRE-LA 225552017-06-162020-06-152018-11-16
734กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ละแมชุมพรRE-LA 225552017-06-192020-06-182018-11-19
735แผนกห้องปฏิบัติการ จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ สมุทรปราการLA25552017-06-202020-06-192018-11-20
736แผนกห้องปฏิบัติการการุญเวชรัตนาธิเบศร์ นนทบุรีLA25552017-06-232020-06-222018-11-23
737กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ คลองหอยโข่งสงขลาRE-LA 325552017-06-232020-06-222018-11-23
738งานชันสูตรโรค บ้านนานครนายกRE-LA 325552017-06-282020-06-272018-11-28
739ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมาLA25552017-06-282020-06-272018-11-28
740กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ทุ่งตะโกชุมพรRE-LA 225552017-06-292020-06-282018-11-29
741กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์LA25552017-06-292020-06-282018-11-29
742กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พยุห์ ศรีสะเกษLA25552017-06-292020-06-282018-11-29
743ห้องปฏิบัติการสิโรรสยะลาRE-LA 225552017-07-032020-07-022018-12-03
744กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ น้ำเกลี้ยงศรีสะเกษLA25552017-07-042020-07-032018-12-04
745แผนกพยาธิวิทยาค่ายกาวิละเชียงใหม่RE-LA 225552017-07-052020-07-042018-12-05
746กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ควนเนียงสงขลาLA25552017-07-062020-07-052018-12-06
747แผนกห้องปฏิบัติการคามิลเลี่ยน กรุงเทพมหานครRE-LA 225552017-07-112020-07-102018-12-11
748กลุ่มงานพยาธิวิทยากระบี่กระบี่RE-LA 325552017-07-112020-07-102018-12-11
749ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ นอร์ทอิสเทอร์น-วัฒนาอุดรธานีRE-LA 325552017-07-132020-07-122018-12-13
750กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ หนองคายหนองคายRE-LA 225552017-07-142020-07-132018-12-14
751กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์มะการักษ์กาญจนบุรีLA25552017-07-172020-07-162018-12-17
752กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ม่วงสามสิบอุบลราชธานีRE-LA 425552017-07-172020-07-162018-12-17
753งานเทคนิคการแพทย์และรังสีวิทยา ธัญญารักษ์เชียงใหม่เชียงใหม่RE-LA 225552017-07-252020-07-242018-12-25
754แผนกพยาธิวิทยาค่ายวชิราวุธนครศรีธรรมราชLA25552017-07-272020-07-262018-12-27
755กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พิบูลมังสาหารอุบลราชธานีRE-LA 325552017-07-282020-07-272018-12-28
756แผนกห้องปฏิบัติการบริษัท เวอร์คแล็บ จำกัด ปทุมธานีRE-LA 225552017-08-012020-07-312019-01-01
757กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บ่อพลอยกาญจนบุรีRE-LA 225552017-08-012020-07-312019-01-01
758กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ จุฬาภรณ์นครศรีธรรมราชLA25552017-08-022020-08-012019-01-02
759กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ด่านขุนทดนครราชสีมาRE-LA 425552017-08-032020-08-022019-01-03
760งานเทคนิคการแพทย์ กรงปีนังยะลาLA25552017-08-042020-08-032019-01-04
761กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ หนองสองห้องขอนแก่นRE-LA 325552017-08-052020-08-042019-01-05
762ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์วัดเพลงราชบุรีRE-LA 325552017-08-072020-08-062019-01-07
763แผนกห้องปฏิบัติการศิครินทร์ หาดใหญ่ สงขลาRE-LA 325552017-08-072020-08-062019-01-07
764กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สามง่ามพิจิตรRE-LA 225552017-08-162020-08-152019-01-16
765กลุ่มงานพยาธิวิทยา มะเร็งอุดรธานี อุดรธานี RE-LA 425552017-08-162020-08-152019-01-16
766กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สูงเนินนครราชสีมาRE-LA 425552017-08-182020-08-172019-01-18
767กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ปักธงชัยนครราชสีมาRE-LA 425552017-08-182020-08-172019-01-18
768กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ จะนะสงขลาRE-LA 325552017-08-212020-08-202019-01-21
769กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวีสงขลาRE-LA 325552017-08-212020-08-202019-01-21
770กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พระปกเกล้าจันทบุรีRE-LA 425552017-08-222020-08-212019-01-22
771กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สรรคบุรีชัยนาทLA25552017-08-232020-08-222019-01-23
772กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ปรางค์กู่ศรีสะเกษ LA25552017-08-242020-08-232019-01-24
773กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สีคิ้วนครราชสีมาRE-LA 425552017-08-252020-08-242019-01-25
774งานเทคนิคการแพทย์ทัพทันอุทัยธานีRE-LA 325552017-08-252020-08-242019-01-25
775งานเทคนิคการแพทย์เทพสถิต ชัยภูมิRE-LA 325552017-08-282020-08-272019-01-28
776กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ หนองจิกปัตตานีRE-LA 325552017-08-292020-08-282019-01-29
777กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ละงูสตูลRE-LA 325552017-08-302020-08-292019-01-30
778งานพยาธิวิทยาหนองบัวระเหว ชัยภูมิRE-LA 325552017-08-302020-08-292019-01-30
779ห้องปฏิบัติการงานเทคนิคการแพทย์ไชยวาน อุดรธานี RE-LA 325552017-08-302020-08-292019-01-30
780กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ราษีไศล ศรีสะเกษ LA25552017-08-282020-08-272019-01-28
781ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เกษมราษฎร์ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา RE-LA 225552017-09-042020-09-032019-02-04
782กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พรานกระต่ายกำแพงเพชรRE-LA 225552017-09-142020-09-132019-02-14
783กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สะบ้าย้อยสงขลาLA25552017-09-152020-09-142019-02-15
784กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หนองหาน อุดรธานีRE-LA 325552017-09-152020-09-142019-02-15
785กลุ่มงานพยาธิวิทยาปัตตานีปัตตานีLA25552017-09-172020-09-162019-02-17
786กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สตูลสตูลRE-LA 325552017-09-182020-09-172019-02-18
787งานเทคนิคการแพทย์ ท่าแพสตูลLA25552017-09-182020-09-172019-02-18
788งานชันสูตรสาธารณสุขศรีเชียงใหม่หนองคายRE-LA 325552017-09-192020-09-182019-02-19
789แผนกห้องปฏิบัติการเอกอุดรอุดรธานีRE-LA 225552017-09-192020-09-182019-02-19
790กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์LA25552017-09-202020-09-192019-02-20
791กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โนนไทยนครราชสีมาRE-LA 225552017-09-212020-09-202019-02-21
792กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ทับสะแกประจวบคีรีขันธ์LA25552017-09-222020-09-212019-02-22
793กลุ่มงานชันสูตรโรคกลางและกลุ่มงานธนาคารเลือดตากสินกรุงเทพมหานครLA25552017-10-022020-10-012019-03-02
794แผนกปฏิบัติการชันสูตร เปาโลรังสิตปทุมธานีLA25552017-10-042020-10-032019-03-04
795งานชันสูตรสาธารณสุขคลองขลุงกำแพงเพชรLA25552017-10-052020-10-042019-03-05
796กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พลขอนแก่นRE-LA 225552017-10-052020-10-042019-03-05
797คลินิกเทคนิคการแพทย์ฟ้าสีรุ้ง หาดใหญ่ศูนย์สุขภาพฟ้าสีรุ้ง หาดใหญ่ สงขลาLA25552017-10-062020-10-052019-03-06
798แผนกห้องปฏิบัติการมิชชั่นกรุงเทพมหานครRE-LA 225552017-10-092020-10-082019-03-09
799งานเทคนิคการแพทย์ ท่าตะโกนครสวรรค์RE-LA 225552017-10-092020-10-082019-03-09
800กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สุรินทร์สุรินทร์LA25552017-10-152020-10-142019-03-15
801ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ วิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลสมุทรสาครRE-LA 325552017-10-162020-10-152019-03-16
802กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พยุหะคีรีนครสวรรค์RE-LA 225552017-10-162020-10-152019-03-16
803กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ลืออำนาจอำนาจเจริญRE-LA 225552017-10-162020-10-152019-03-16
804แผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ บริษัท กรุงเทพ พยาธิ-แลป จำกัดกรุงเทพมหานครLA25552017-10-202020-10-192019-03-20
805ห้องปฏิบัติการภัทร ธนบุรีปทุมธานีLA25552017-10-222020-10-212019-03-22
806แผนกห้องปฏิบัติการ เปาโลเกษตรกรุงเทพมหานครRE-LA 325552017-10-242020-10-232019-03-24
807กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์นามนกาฬสินธุ์RE-LA 325552017-10-252020-10-242019-03-25
808กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกแพร่แพร่RE-LA 225552017-10-292020-10-282019-03-29
809กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ปทุมราชวงศาอำนาจเจริญLA25552017-10-302020-10-292019-03-30
810งานเทคนิคการแพทย์เขาย้อยเพชรบุรีRE-LA 325552017-11-032020-11-022019-04-03
811กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรคสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมานครราชสีมาRE-LA 225552017-11-032020-11-022019-04-03
812ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์บางปะกอก 3สมุทรปราการRE-LA 225552017-11-062020-11-052019-04-06
813กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ท่าสองยาง ตากRE-LA 225552017-11-072020-11-062019-04-07
814กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โนนคูณศรีสะเกษ LA25552017-11-072020-11-062019-04-07
815กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ยางชุมน้อยศรีสะเกษLA25552017-11-082020-11-072019-04-08
816กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์กุดข้าวปุ้นอุบลราชธานีLA25552017-11-102020-11-092019-04-10
817บริษัทโปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัดประจำสาขารพ.กรุงสยามเซนต์คาร์ลอสปทุมธานีLA25552017-11-112020-11-102019-04-11
818กองพยาธิกรรมและกองบริการโลหิตภูมิพลอดุลยเดช กรุงเทพมหานครRE-LA 225552017-11-132020-11-122019-04-13
819กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา เทพรัตน์นครราชสีมานครราชสีมาRE-LA 225552017-11-182020-11-172019-04-18
820งานเทคนิคการแพทย์กระแสสินธุ์สงขลาLA25552017-11-212020-11-202019-04-21
821งานชันสูตรโรคสังขละบุรีกาญจนบุรี LA25552017-11-292020-11-282019-04-29
822กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ตระการพืชผล อุบลราชธานีRE-LA 225552017-11-292020-11-282019-04-29
823กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ศรีบรรพตพัทลุงRE-LA 325552017-11-302020-11-292019-04-30
824กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ชุมพวงนครราชสีมาRE-LA 225552017-12-032020-12-022019-05-03
825กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สุวรรณภูมิร้อยเอ็ดLA25552017-12-042020-12-032019-05-04
826กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ป่าบอนพัทลุงRE-LA 325552017-12-042020-12-032019-05-04
827งานเทคนิคการแพทย์ทองผาภูมิ กาญจนบุรี LA25552017-12-072020-12-062019-05-07
828แผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บจำกัดกรุงเทพมหานครLA25552017-12-072020-12-062019-05-07
829ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรีRE-LA 225552017-12-072020-12-062019-05-07
830กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกจอมทองเชียงใหม่LA25552017-12-072020-12-062019-05-07
831กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สวนผึ้งราชบุรีRE-LA 225552017-12-082020-12-072019-05-08
832แผนกห้องปฏิบัติการเมืองสมุทรปู่เจ้าสมิงพรายสมุทรปราการRE-LA 225552017-12-082020-12-072019-05-08
833งานเทคนิคการแพทย์รัตภูมิ สงขลาRE-LA 325552017-12-082020-12-072019-05-08
834กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) พัทลุงLA25552017-12-122020-12-112019-05-12
835กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกอินทร์บุรี สิงห์บุรีRE-LA 425552017-12-132020-12-122019-05-13
836กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี RE-LA 325552017-12-142020-12-132019-05-14
837งานเทคนิคการแพทย์บ้านโคก อุตรดิตถ์ LA25552017-12-142020-12-132019-05-14
838กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ปาดังเบซาร์สงขลาLA25552017-12-152020-12-142019-05-15
839กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ยางตลาดกาฬสินธุ์RE-LA 225552017-12-192020-12-182019-05-19
840กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บ้านลาด เพชรบุรี RE-LA 325552017-12-222020-12-212019-05-22
841กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ชะอำเพชรบุรีRE-LA 325552017-12-222020-12-212019-05-22
842กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ลำทับกระบี่RE-LA 325552017-12-262020-12-252019-05-26
843กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ไทรโยคกาญจนบุรี LA25552017-12-282020-12-272019-05-28
844กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ปากท่อราชบุรีRE-LA 225552017-12-292020-12-282019-05-29
845กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์50 พรรษามหาวชิราลงกรณอุบลราชธานี RE-LA 225552017-12-292020-12-282019-05-29
846กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ดำเนินสะดวกราชบุรีLA25552017-12-282020-12-272019-05-28
847กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และกลุ่มงานธนาคารเลือดเจริญกรุงประชารักษ์กรุงเทพมหานครRE-LA 325552018-01-042021-01-032019-06-04
848กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ชัยภูมิชัยภูมิLA25552018-01-182021-01-172019-06-18
849ห้องปฏิบัติการบางปะกอก 8กรุงเทพมหานครRE-LA 225552018-01-062021-01-052019-06-06
850กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โคกโพธิ์ปัตตานีRE-LA 325552018-01-292021-01-282019-06-29
851กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ท่าปลาอุตรดิถต์LA25552018-02-032021-02-022019-07-03
852กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก ระนองระนองLA25552018-02-132021-02-122019-07-13
853กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์วิเศษชัยชาญ อ่างทองLA25552018-02-162021-02-152019-07-16
854งานเทคนิคการแพทย์คอนสารชัยภูมิRE-LA 325552018-02-282021-02-272019-07-28
855กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สันทรายเชียงใหม่LA25552018-03-202021-03-192019-08-20
856ห้องปฏิบัติการมหาชัย 2 สมุทรสาครRE-LA 32017-11-072020-11-062019-04-07
857คลินิคเทคนิคการแพทย์ เม็งรายแล็บ เชียงรายRE-LA 32017-12-162020-12-152019-05-16
858แผนกห้องปฏิบัติการบางโพกรุงเทพมหานครRE-LA 32017-12-222020-12-212019-05-22
859กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ตะกั่วป่าพังงาRE-LA 32017-12-282020-12-282019-05-28
860ห้องปฏิบัติการราชธานี โรจนะ พระนครศรีอยุทธยา LA2018-01-032021-01-022019-06-03
861กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แม่จันเชียงรายRE-LA 32018-01-052021-01-042019-06-05
862กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ท่าเรือพระนครศรีอยุธยาRE-LA 32018-01-072021-01-062019-06-07
863กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์มหาราชนครราชสีมานครราชสีมาRE-LA 42018-01-122021-01-112019-06-12
864กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ดอนพุดสระบุรีLA2018-01-122021-01-112019-06-12
865กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สถาบันโรคผิวหนัง กรุงเทพมหานครRE-LA 22018-01-162021-01-152019-06-16
866กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ศรีเมืองใหม่อุบลราชธานีRE-LA 32018-01-172021-01-172019-06-17
867ห้องปฏิบัติการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัดประจำสาขารพ.กรุงเทพหาดใหญ่ สงขลาLA2018-01-172021-01-172019-06-17
868กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกบุรีรัมย์บุรีรัมย์RE-LA 22018-01-182021-01-172019-06-18
869กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เหล่าเสือโก๊ก อุบลราชธานีLA2018-01-222021-01-212019-06-22
870กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โพธิ์ทองอ่างทองLA2018-01-242021-01-232019-06-24
871กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แสวงหาอ่างทองLA2018-01-252021-01-242019-06-25
872ห้องปฏิบัติการมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล มุกดาหารLA2018-01-252021-01-242019-06-25
873กลุ่มงานพยาธิทยาคลินิกชัยนาทนเรนทรชัยนาทRE-LA 32018-01-312021-01-302019-07-01
874กลุ่มงานพยาธิทยาคลินิกและกายวิภาคพังงาพังงาRE-LA 22018-02-052021-02-042019-07-05
875แผนกห้องปฏิบัติการเอกชลชลบุรีRE-LA 22018-02-082021-02-072019-07-08
876แผนกห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์นายแพทย์หาญ ยโสธร LA2018-02-092021-02-082019-07-09
877แผนกห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์รวมแพทย์ยโสธร ยโสธร LA2018-02-102021-02-092019-07-10
878ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตาคลีนครสวรรค์RE-LA 22018-02-112021-02-102019-07-11
879กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ชนแดนเพชรบูรณ์LA2018-02-142021-02-132019-07-14
880กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หนองวัวซออุดรธานีRE-LA 52018-02-172021-02-162019-07-17
881กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ลำปลายมาศบุรีรัมย์RE-LA 22018-02-162021-02-152019-07-16
882กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ประโคนชัยบุรีรัมย์LA2018-02-162021-02-152019-07-16
883ห้องปฏิบัติการบริษัท เอทีทีเอ 2016 จำกัดประจำสาขารพ.บางนา 5สมุทรปราการRE-LA 32018-02-162021-02-152019-07-16
884ห้องปฏิบัติการบริษัท เอทีทีเอ 2016 จำกัดประจำสาขารพ.บางนา 1 กรุงเทพมหานครRE-LA 42018-02-192021-02-182019-07-19
885ห้องปฏิบัติการบริษัท เอทีทีเอ 2016 จำกัดประจำสาขารพ.บางนา 2สมุทรปราการRE-LA 42018-02-192021-02-182019-07-19
886กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์วังโป่งเพขรบูรณ์LA2018-02-222021-02-212019-07-22
887กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บ้านบึงชลบุรีLA2018-02-222021-02-212019-07-22
888แผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ วิภารามปากเกร็ดนนทบุรีLA2018-02-232021-02-222019-07-23
889กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โชคชัยนครราชสีมาRE-LA 22018-02-282021-02-272019-07-28
890กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์วานรนิวาสสกลนครRE-LA 22018-02-282021-02-272019-07-28
891กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ชะอวดนครศรีธรรมราชLA2018-03-022021-03-012019-08-02
892กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์นางรองบุรีรัมย์LA2018-03-022021-03-012019-08-02
893ห้องปฏิบัติการกรุงไทยนนทบุรีLA2018-03-032021-03-022019-08-03
894ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์วิภารามแหลมฉบังชลบุรีLA2018-03-082021-03-072019-08-08
895กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สมุทรปราการสมุทรปราการLA2018-03-092021-03-082019-08-09
896กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บ้านค่ายระยองLA2018-03-122021-03-112019-08-12
897กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แม่อายเชียงใหม่RE-LA 22018-03-172021-03-162019-08-17
898ห้องปฏิบัติการบริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราทอรี่ จำกัด สาขาชลบุรี ชลบุรีRE-LA 22018-03-202021-03-192019-08-20
899กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ทุ่งฝนอุดรธานีRE-LA 22018-03-222021-03-212019-08-22
900กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พิบูลย์รักษ์อุดรธานีRE-LA 32018-03-222021-03-212019-08-22
901กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกพระนารายณ์มหาราชลพบุรีRE-LA 32018-03-262021-03-252019-08-26
902ห้องปฏิบัติการบริษัทอาร์ไอเอ แลบบอราทอรี่จำกัด สาขาโคราชนครราชสีมาRE-LA 22018-03-302021-03-292019-08-30
903กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แม่ทาลำพูนRE-LA 32018-04-022021-04-012019-09-02
904กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พุทธโสธร ฉะเชิงเทรา LA2018-04-052021-04-042019-09-05
905กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ดงหลวงมุกดาหารRE-LA 22018-04-102021-04-092019-09-10
906กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แม่ฟ้าหลวงเชียงรายLA2018-04-102021-04-092019-09-10
907กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พุทไธสง บุรีรัมย์RE-LA 32018-04-172021-04-162019-09-17
908กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์RE-LA 32018-04-192021-04-182019-09-19
909งานเทคนิคการแพทย์ศรีธาตุ อุดรธานี RE-LA 32018-04-202021-04-192019-09-20
910กลุ่มงานเวชศาสตร์ชันสูตรศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีRE-LA 22018-04-202021-04-192019-09-20
911กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บางปลาม้าสุพรรณบุรีLA2018-04-202021-04-192019-09-20
912งานเทคนิคการแพทย์หนองโดนสระบุรีRE-LA 32018-04-222021-04-212019-09-22
913กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรีLA2018-04-242021-04-232019-09-24
914แผนกห้องปฏิบัติการเมืองสมุทรปากน้ำสมุทรปราการRE-LA 22018-04-252021-04-242019-09-25
915กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรคสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานีอุบลราชธานีRE-LA 32018-04-252021-04-242019-09-25
916ฝ่ายปฏิบัติการพยาธิวิภาวดีกรุงเทพมหานครRE-LA 32018-04-272021-04-262019-09-27
917แผนกห้องปฏิบัติการมหาชัย 3สมุทรสาครRE-LA 22018-04-272021-04-262019-09-27
918แผนกห้องปฏิบัติการเอกชล 2ชลบุรีRE-LA 32018-04-302021-04-292019-09-30
919กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แม่สายเชียงรายLA2018-04-302021-04-292019-09-30
920กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกอุดรธานีอุดรธานี RE-LA 32018-05-032021-05-022019-10-03
921กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยาLA2018-05-032021-05-022019-10-03
922กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ หนองคายRE-LA 32018-05-042021-05-032019-10-04
923แผนกห้องปฏิบัติการ ยันฮีกรุงเทพมหานครRE-LA 42018-05-052021-05-042019-10-05
924ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์หริภุญชัยเมโมเรียลลำพูนRE-LA 22018-05-052021-05-042019-10-05
925กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เชียงแสนเชียงรายLA2018-05-062021-05-052019-10-06
926กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ท่าอุเทนนครพนมLA2018-05-072021-05-062019-10-07
927กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หนองแสงอุดรธานี RE-LA 32018-05-092021-05-082019-10-09
928แผนกเทคนิคการแพทย์ แมคคอร์มิค เชียงใหม่RE-LA 32018-05-122021-05-112019-10-12
929กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เขาวงกาฬสินธ์RE-LA 22018-05-152021-05-142019-10-15
930ห้องปฏิบัติการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัดประจำโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี กรุงเทพมหานครRE-LA 22018-05-252021-05-242019-10-25
931แผนกห้องปฏิบัติการรัทรินทร์ สมุทรปราการLA2018-05-312021-05-302019-10-31
932แผนกพยาธิวิทยาค่ายประจักษ์ศิลปาคมอุดรธานีRE-LA 42018-06-022021-06-012019-11-02
933ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์บางปะกอก 1กรุงเทพมหานครRE-LA 32018-06-042021-06-032019-11-04
934งานชันสูตรสาธารณสุขเจ็ดเสมียนราชบุรีRE-LA 22018-06-072021-06-062019-11-07
935กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เก้าเลี้ยวนครสวรรค์RE-LA 22018-06-082021-06-072019-11-08
936งานชันสูตรสาธารณสุขไทรงามกำแพงเพชรLA2018-06-102021-06-092019-11-10
937งานเทคนิคการแพทย์แหลมฉบังชลบุรีLA2018-06-112021-06-102019-11-11
938งานชันสูตรบ้านตากตากRE-LA 22018-06-122021-06-112019-11-12
939งานเทคนิคการแพทย์สามร้อยยอดประจวบคีรีขันธ์RE-LA 22018-06-142021-06-132019-11-14
940ห้องปฏิบัติการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัดประจำโรงพยาบาลพญาไท 3กรุงเทพมหานครRE-LA 62018-06-152021-06-142019-11-15
941งานพยาธิวิทยากุยบุรีประจวบคีรีขันธ์RE-LA 22018-06-182021-06-172019-11-18
942กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บ้านเหลื่อมนครราชสีมาRE-LA 32018-06-192021-06-182019-11-19
943กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โนนสูงนครราชสีมาRE-LA 42018-06-202021-06-192019-11-20
944แผนกพยาธิวิทยาค่ายจิรประวัตินครสวรรค์RE-LA 22018-06-212021-06-202019-11-21
945ห้องปฏิบัติการบี.แคร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์กรุงเทพมหานครLA2018-06-212021-06-202019-11-21
946กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์นาจะหลวยอุบลราชธานีLA2018-06-252021-06-242019-11-25
947ห้องปฏิบัติการ สำนักงาน ธนาคารโลหิต จันทรุเบกษานครปฐมLA2018-06-282021-06-272019-11-28
948กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บึงกาฬบึงกาฬLA2018-06-292021-06-282019-11-29
949กลุ่มงานชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือดราชพิพัฒน์กรุงเทพมหานครRE-LA 42018-07-032021-07-022019-12-03
950กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกหาดใหญ่สงขลาRE-LA 32018-07-062021-07-052019-12-06
951กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โพธิ์ศรีสุวรรณศรีสะเกษ LA2018-07-092021-07-082019-12-09
952กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์กุดจับอุดรธานีRE-LA 22018-07-122021-07-112019-12-12
953ฝ่ายวิเคราะห์โรคธนบุรีกรุงเทพมหานครLA2018-07-122021-07-112019-12-12
954ห้องปฏิบัติการ บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนลกรุงเทพมหานครLA2018-07-132021-07-122019-12-13
955กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เสนาพระนครศรีอยุธยาRE-LA 32018-07-152021-07-142019-12-15
956กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ชานุมานอำนาจเจริญLA2018-07-172021-07-162019-12-17
957กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ขุขันธ์ศรีสะเกษ LA2018-07-172021-07-162019-12-17
958กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์น้ำขุ่นอุบลราชธานีLA2018-07-202021-07-192019-12-20
959กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พนาอำนาจเจริญLA2018-07-202021-07-192019-12-20
960กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ขุนหาญศรีสะเกษ LA2018-07-202021-07-192019-12-20
961กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สีชมพูขอนแก่นRE-LA 32018-07-242021-07-232019-12-24
962กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 กาญจนบุรีRE-LA 32018-07-262021-07-252019-12-26
963กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เบตงยะลาRE-LA 22018-07-272021-07-262019-12-27
964กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ไพศาลีนครสวรรค์RE-LA 22018-07-272021-07-262019-12-27
965ห้องปฏิบัติการ บริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด ประจำสาขาโรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมานครราชสีมาLA2018-08-042021-08-032020-01-04
966คลินิกเทคนิคการแพทย์คลินิกเทคนิคการแพทย์เอ็มพลัสเชียงใหม่LA2018-08-072021-08-062020-01-07
967กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ท่าศาลานครศรีธรรมราชRE-LA 32018-08-072021-08-062020-01-07
968กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สัตหีบ กม.10ชลบุรีLA2018-08-202021-08-192020-01-20
969กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ป่าติ้วยโสธรRE-LA 22018-08-232021-08-222020-01-23
970กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บึงสามัคคีกำแพงเพขรLA2018-08-232021-08-222020-01-23
971กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกสกลนครสกลนครRE-LA 22018-08-272021-08-262020-01-27
972แผนกห้องปฏิบัติการ หัวเฉียว กรุงเทพมหานครRE-LA 42018-08-312021-08-302020-01-31
973กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรคสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรีราชบุรีRE-LA 32018-09-032021-09-022020-02-03
974กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกพระพุทธบาทสระบุรีRE-LA 42018-09-042021-09-032020-02-04
975งานชันสูตร จักราชนครราชสีมาLA2018-09-062021-09-072020-02-06
976กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรคสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรีชลบุรีRE-LA 22018-09-072021-09-062020-02-07
977กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพขรLA2018-09-072021-09-062020-02-07
978ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์กรุงเทพคริสเตียนกรุงเทพมหานครRE-LA 32018-09-102021-09-092020-02-10
979กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตากLA2018-09-112021-09-122020-02-11
980กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หนองกี่บุรีรัมย์LA2018-09-182021-09-172020-02-18
981กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บ้านเขว้าชัยภูมิRE-LA 22018-09-192021-09-182020-02-19
982กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เมืองปานลำปางRE-LA 42018-09-202021-09-192020-02-20
983แผนกชันสูตรราชสีมาฮอสพิทอลนครราชสีมาRE-LA 22018-09-202021-09-192020-02-20
984กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ปากช่องนานานครราชสีมาRE-LA 32018-09-212021-09-202020-02-21
985กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เทพาสงขลาRE-LA 32018-09-212021-09-202020-02-21
986ฝ่ายพยาธิวิทยาคลินิกม.นเรศวรพิษณุโลกRE-LA 32018-09-262021-09-252020-02-26
987งานห้องปฏิบัติการมหาวชิราลงกรณธัญบุรีปทุมธานีRE-LA 32018-09-262021-09-252020-02-26
988กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บำเหน็จณรงค์ชัยภูมิRE-LA 32018-09-272021-09-262020-02-27
989กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์น้ำพองขอนแก่นRE-LA 32018-09-282021-09-272020-02-28
990งานชันสูตรบางบ่อสมุทรปราการLA2018-09-282021-09-272020-02-28
991กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกศรีสังวรสุโขทัยสุโขทัยLA2018-09-282021-09-272020-02-28
992ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตรสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาชลบุรีLA2018-10-032021-10-022020-03-03
993กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ราชวิถีกรุงเทพมหานครRE-LA 62018-10-042021-10-032020-03-04
994กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เกาะยาวชัยพัฒน์พังงาRE-LA 32018-10-052021-10-042020-03-05
995กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ลองแพร่LA2018-10-052021-10-042020-03-05
996กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรคสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ นครสวรรค์RE-LA 22018-10-062021-10-052020-03-06
997แผนกพยาธิวิทยาคลินิกค่ายพ่อขุนผาเมืองเพชรบูรณ์LA2018-10-092021-10-082020-03-09
998งานเทคนิคการแพทย์ปายแม่ฮ่องสอนRE-LA 22018-10-112021-10-102020-03-11
999กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์คำเขื่อนแก้วยโสธรLA2018-10-112021-10-102020-03-11
1000สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและกายวิภาค ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน นนทบุรีLA2018-10-122021-10-112020-03-12
1001กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พหลพลพยุหเสนากาญจนบุรีRE-LA 32018-10-122021-10-112020-03-12
1002งานเทคนิคการแพทย์ปางมะผ้าแม่ฮ่องสอนLA2018-10-122021-10-112020-03-12
1003กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์LA2018-10-132021-10-122020-03-13
1004กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บึงสามพันเพชรบูรณ์LA2018-10-142021-10-132020-03-14
1005กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรคสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่นขอนแก่นRE-LA 32018-10-152021-10-142020-03-15
1006กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์วชิระภูเก็ต ภูเก็ต RE-LA 32018-10-192021-10-182020-03-19
1007คลินิกเทคนิคการแพทย์ ซิสเตอร์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ ซิสเตอร์ มูลนิธิซิสเตอร์ชลบุรีLA2018-10-192021-10-182020-03-19
1008สวิงพัทยา คลินิกเทคนิคการแพทย์ สวิงพัทยา คลินิกเทคนิคการแพทย์ ชลบุรีLA2018-10-192021-10-182020-03-19
1009กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บางระกำพิษณุโลกRE-LA 32018-10-192021-10-182020-03-19
1010ห้องปฏิบัติการบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สมุทรสาครLA2018-10-202021-10-192020-03-20
1011กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดRE-LA 22018-10-202021-10-192020-03-20
1012ห้องปฏิบัติการบริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์จำกัด ประจำสาขาโรงพยาบาลกรุงเทพ เพชรบุรีเพชรบุรีLA2018-10-252021-10-242020-03-25
1013กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ภูสิงห์ศรีสะเกษRE-LA 32018-10-192021-10-182020-03-19
1014กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เวียงสาน่านRE-LA 22018-10-192021-10-182020-03-19
1015กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หนองบัวแดงชัยภูมิRE-LA 22018-11-052021-11-042020-04-05
1016กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สวีชุมพรRE-LA 32018-11-052021-11-042020-04-05
1017แผนกห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขมกรุงเทพมหานคร RE-LA 32018-11-092021-11-082020-04-09
1018กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ทุ่งช้างน่านRE-LA 22018-11-092021-11-082020-04-09
1019กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์มาบอำมฤตชุมพรRE-LA 32018-11-102021-11-092020-04-10
1020กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ปากน้ำชุมพรชุมพรLA2018-11-132021-11-122020-04-13
1021กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์วังหินศรีสะเกษRE-LA 32018-11-152021-11-142020-04-15
1022กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ภูเวียงขอนแก่นRE-LA 32018-11-152021-11-142020-04-15
1023กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ขุนยวมแม่ฮ่องสอนLA2018-11-162021-11-152020-04-16
1024กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ท่าแซะชุมพรRE-LA 22018-11-182021-11-172020-04-18
1025กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ชุมพรRE-LA 32018-11-202021-11-192020-04-20
1026กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ปะทิวชุมพรRE-LA 22018-11-202021-11-192020-04-20