สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
#หน่วยงานโรงพยาบาล / สถาบัน / บริษัทจังหวัดสถานะมาตรฐานวันที่รับรองครบกำหนดกำหนดส่งเอกสาร Suveillance
1กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิค ยะลายะลาLA2003-09-292005-09-28
2ห้องปฏิบัติการซีโรโลยี ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกรุงเทพมหานครLA2005-02-212007-02-20
3งานชันสูตรสาธารณสุขสมเด็จพระยุพราชปัวน่านLA2006-02-132008-02-12
4แผนกห้องปฏิบัติการ สมิติเวชศรีราชาชลบุรีLA2006-08-152009-08-14
5แผนกห้องปฏิบัติการ กรุงเทพจันทบุรีจันทบุรีLA2006-11-112009-11-10
6แผนกปฏิบัติการชันสูตรโรค เปาโลเมโมเรียล กรุงเทพมหานครRE-LA 32007-04-102010-04-09
7งานชันสูตรสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่นLA2007-06-222010-06-21
8งานชันสูตรสาธารณสุขเทิงเชียงรายLA2007-09-072010-09-06
9งานชันสูตรสาธารณสุขดอกคำใต้พะเยาLA2007-09-132010-09-12
10กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกมหาสารคามมหาสารคามLA2007-10-122010-10-11
11แผนกห้องปฏิบัติการ เจษฎาเวชการสมุทรสาครRE-LA 22008-03-102011-03-09
12ห้องปฏิบัติการ สมิติเวช ศรีนครินทร์ (บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด)กรุงเทพมหานครLA2008-04-022011-04-01
13ห้องปฏิบัติการ บี เอ็น เอช(บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด)กรุงเทพมหานครLA2008-04-022011-04-01
14แผนกห้องปฏิบัติการ พญาไทศรีราชาชลบุรีLA2008-06-162011-06-15
15งานพยาธิวิทยาคลินิกสมเด็จพระยุพราชเชียงของเชียงรายLA2009-01-242012-01-23
16 กลุ่มงานพยาธิวิทยา ประสาทเชียงใหม่เชียงใหม่LA2009-02-192012-02-18
17งานชันสูตรสาธารณสุข สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม อุบลราชธานีLA2009-08-262012-08-25
18งานชันสูตรสาธารณสุขอุทุมพรพิสัยศรีษะเกษLA2009-10-122012-10-11
19งานชันสูตรสาธารณสุข สมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา ยโสธรLA2009-10-192012-10-18
20งานชันสูตรสาธารณสุขสมเด็จพระยุพราชธาตุพนมนครพนมLA2009-10-282012-10-27
21ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคชุมพลบุรีสุรินทร์LA2009-12-092012-12-08
22งานชันสูตรสาธารณสุข เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย LA2010-02-182013-02-17
23กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก ยโสธรยโสธร LA2010-02-282013-02-27
24งานชันสูตรสาธารณสุขสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ปัตตานีLA2010-05-132013-05-12
25กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก น่านน่านLA2010-05-242013-05-23
26งานชันสูตรสาธารณสุขงาวลำปางLA2010-06-112013-06-10
27งานชันสูตรสาธารณสุข โพธิ์ไทร อุบลราชธานีLA2010-06-282013-06-27
28งานชันสูตรสาธารณสุข ร้องกวาง แพร่LA2010-07-122013-07-11
29งานชันสูตรสาธารณสุข แม่พริก ลำปางLA2010-07-292013-07-28
30งานชันสูตรสาธารณสุข เสริมงาม ลำปางLA2010-07-292013-07-28
31งานชันสูตรสาธารณสุข ท่าม่วง กาญจนบุรีLA2010-07-312013-07-30
32งานชันสูตรสาธารณสุข แม่ใจพะเยา LA2010-08-312013-08-30
33งานชันสูตรสาธารณสุขควนกาหลง สตูล LA2010-11-022013-11-01
34งานชันสูตรสาธารณสุขลับแล อุตรดิตถ์ LA2011-02-162014-02-15
35ห้องปฏิบัติการไม้แก่น ปัตตานีLA2011-02-182014-02-17
36ฝ่ายชันสูตรสาธารณสุขปะนาเระ ปัตตานีLA2011-02-252014-02-24
37งานชันสูตรสาธารณสุขทรายมูล ยโสธร LA2011-03-072014-03-06
38ฝ่ายชันสูตรสาธารณสุขอู่ทอง สุพรรณบุรี LA2011-03-072014-03-06
39แผนกห้องปฏิบัติการคณะบุคคลลำปาง-ธนบุรีแลบเซนเตอร์ ลำปางLA2011-03-222014-03-21
40งานชันสูตรสาธารณสุขปากพลีนครนายกLA2011-04-292014-04-28
41กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์กะพ้อปัตตานีLA2011-04-292014-04-28
42กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แกลงระยองLA2011-05-112014-05-10
43งานชันสูตรสาธารณสุขยะรังปัตตานี LA2011-05-122014-05-11
44กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์คลองหลวงปทุมธานีLA2011-05-182014-05-17
45งานชันสูตรสาธารณสุขบ้านโฮ่งลำพูนLA2011-05-302014-05-29
46งานชันสูตรสาธารณสุขสามชุกสุพรรณบุรีLA2011-05-312014-05-30
47ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ยะหริ่งปัตตานีLA2011-06-092014-06-08
48งานชันสูตรสาธารณสุขบางกรวยนนทบุรีLA2011-06-212014-06-20
49กลุ่มงานชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือดลาดกระบังกรุงเทพมหานครLA2011-06-252014-06-24
50งานชันสูตรสาธารณสุขนาบอนนครศรีธรรมราชLA2011-07-112014-07-10
51กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ท่าตูมสุรินทร์LA2011-07-142014-07-13
52ห้องปฏิบัติการรัตนเวช 2พิษณุโลกRE-LA 22011-07-192014-07-18
53งานขันสูตรโรคศีขรภูมิสุรินทร์LA2011-07-292014-07-28
54งานชันสูตรสาธารณสุขเขาค้อเพชรบูรณ์LA2011-08-102014-08-09
55งานพยาธิวิทยาบ้านไผ่ขอนแก่นLA2011-08-102014-08-09
56งานชันสูตรสาธารณสุขบางใหญ่นนทบุรีLA2011-08-112014-08-10
57กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกพุทธชินราชพิษณุโลกRE-LA 22011-08-152014-08-14
58งานชันสูตรสาธารณสุขควนโดนสตูลLA2011-08-152014-08-14
59งานพยาธิวิทยาเชียรใหญ่นครศรีธรรมราช LA2011-08-162014-08-15
60งานชันสูตรสาธารณสุขภูผาม่านขอนแก่นLA2011-08-202014-08-19
61กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์คำชะอีมุกดาหารLA2011-09-012014-08-31
62งานชันสูตรสาธารณสุขสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่าเพชรบูรณ์LA2011-09-022014-09-01
63งานชันสูตรสาธารณสุขทุ่งเสลี่ยมสุโขทัยLA2011-09-172014-09-16
64งานห้องปฏิบัติการชันสูตร สหัสขันธุ์กาฬสินธุ์LA2011-09-232014-09-22
65 งานพยาธิวิทยาท่าฉางสุราษฎร์ธานีLA2011-09-262014-09-25
66งานชันสูตรสาธารณสุขวัดสิงห์ชัยนาทLA2011-10-012014-09-30
67งานชันสูตรสาธารณสุขอัมพวา สมุทรสงครามLA2011-10-232014-10-22
68กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บาเจาะนราธิวาสLA2011-11-182014-11-17
69กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ระแงะนราธิวาสLA2011-11-232014-11-22
70งานชันสูตรสาธารณสุขบ้านด่านลานหอยสุโขทัยLA2011-11-262014-11-25
71งานชันสูตรสาธารณสุขชัยบาดาลลพบุรีLA2011-11-302014-11-29
72งานพยาธิวิทยาคลินิกบางพลี สมุทรปราการ LA2011-12-062014-12-05
73งานชันสูตรโรครัตนบุรีสุรินทร์LA2011-12-082014-12-07
74แผนกชันสูตรสาธารณสุขและห้องปฏิบัติการเปาโลเมโมเรียลสมุทรปราการLA2011-12-092014-12-08
75กลุ่มงานพยาธิวิทยาสมเด็จพระยุพราชสระแก้วสระแก้วLA2011-12-202014-12-19
76งานชันสูตรโรคพิชัยอุตรดิตถ์LA2011-12-282014-12-27
77ฝ่ายชันสูตรสาธารณสุข สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน พิจิตร. LA2012-01-232015-01-22
78งานชันสูตรหัวไทรนครศรีธรรมราชRE-LA 22012-01-242015-01-23
79งานพยาธิวิทยาเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวนกาญจนบุรีLA2012-01-272015-01-26
80งานห้องปฏิบัติการบางระจันสิงห์บุรีLA2012-01-302015-01-29
81งานชันสูตรร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราชLA2012-02-132015-02-12
82งานชันสูตรสาธารณสุขสมเด็จพระยุพราชยะหายะลาLA2012-03-022015-03-01
83แผนกห้องปฏิบัติการเปาโลเมโมเรียล นวมินทร์ กรุงเทพมหานครLA2012-03-062015-03-05
84งานชันสูตรโรคกะปงชัยพัฒน์ พังงาLA2012-05-212015-05-20
85งานชันสูตรสาธาณสุข ศรีสมเด็จร้อยเอ็ด LA2012-06-132015-06-12
86กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ประชาธิปัตย์ปทุมธานีLA2012-07-052015-07-04
87คลินิกเทคนิคการแพทย์ ไซโตเจนเนติคส์ ภูเก็ตบริษัทไซโตเจนเนติคส์ ลาบอราโทรี่ ภูเก็ต เซ็นเตอร์ภูเก็ต LA2012-07-162015-07-15
88งานชันสูตรสาธารณสุขพรหมคีรีนครศรีธรรมราชLA2012-07-172015-07-16
89ห้องปฏิบัติการสิริโรจน์ภูเก็ตLA2012-07-192015-07-18
90เวิลด์ แอดวานซ์ คลินิกเทคนิคการแพทย์บริษัทเวิลด์ แอดวานซ์ ไดแอกโนสติกส์ จำกัด กรุงเทพมหานครLA2012-07-312015-07-30
91งานชันสูตรสาธารณสุขเรณูนคร นครพนมLA2012-08-242015-08-23
92งานชันสูตรสาธารณสุขห้วยเม็ก กาฬสินธุ์LA2012-08-282015-08-27
93กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ห้วยแถลง นครราชสีมาLA2012-09-032015-09-02
94กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ลานสกา นครศรีธรรมราชLA2012-09-042015-09-03
95งานชันสูตรสาธารณสุข กำแพงแสน นครปฐม LA2012-09-072015-09-06
96งานชันสูตรหางดง เชียงใหม่LA2012-09-112015-09-10
97งานชันสูตรสาธารณสุขตรอน อุตรดิตถ์LA2012-09-112015-09-10
98ห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร สกลนครLA2012-09-132015-09-12
99งานชันสูตรสาธารณสุขห้วยพลูนครปฐมLA2012-09-252015-09-24
100กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกมหาราชนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช LA2012-10-252015-10-24
101กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บ้านม่วง สกลนครLA2012-10-252015-10-24
102งานเทคนิคการแพทย์บ้านฝาง ขอนแก่นLA2012-10-302015-10-29
103กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราชLA2012-10-312015-10-30
104งานชันสูตรสาธารณสุขพรหมบุรี สิงห์บุรีLA2012-11-012015-10-31
105งานชันสูตรสาธารณสุขสมเด็จพระยุพราชฉวาง นครศรีธรรมราชLA2012-11-022015-11-01
106กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี LA2012-11-102015-11-09
107งานชันสูตรสาธารณสุขดอยเต่า เชียงใหม่LA2012-11-192015-11-18
108งานชันสูตรโรค บางบัวทอง นนทบุรีLA2012-11-212015-11-20
109กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ป่าซาง ลำพูนLA2012-11-282015-11-27
110งานชันสูตรสาธารณสุขสระโบสถ์ ลพบุรี LA2012-11-302015-11-29
111ฝ่ายพยาธิวิทยาคลินิกทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ กรุงเทพมหานครLA2012-12-012015-11-30
112ห้องปฏิบัติการชันสูตรพิษณุเวช พิษณุโลกRE-LA 22012-12-042015-12-03
113งานชันสูตร เกาะพะงัน สุราษฎ์ธานีLA2012-12-202015-12-19
114งานชันสูตรสาธารณสุขนาเชือก มหาสารคาม LA2013-01-022016-01-01
115งานชันสูตรสาธารณสุขบรบือ มหาสารคามLA2013-01-042016-01-03
116งานชันสูตรสาธารณสุขวาปีปทุมมหาสารคามLA2013-01-072016-01-06
117งานชันสูตรสาธารณสุข เขาสวนกวาง ขอนแก่นLA2013-01-312016-01-30
118งานเทคนิคการแพทย์ ท่าช้าง สิงห์บุรี LA2013-02-282016-02-27
119งานชันสูตรสาธารณสุขบ้านผืออุดรธานีRE-LA 22013-03-012016-02-28
120กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า สมุทรสงครามLA2013-03-312016-03-30
121แผนกห้องปฏิบัติการรวมแพทย์(หมออนันต์)สุรินทร์LA2013-04-072016-04-06
122งานชันสูตรสาธารณสุขท่าหลวงลพบุรีLA2013-04-192016-04-18
123งานชันสูตรสาธารณสุขหนองม่วงลพบุรี LA2013-04-222016-04-21
124งานเทคนิคการแพทย์ศรีนครสุโขทัย LA2013-04-292016-04-28
125กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกสวรรคโลกสุโขทัยLA2013-05-022016-05-01
126กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ทับคล้อพิจิตรLA2013-05-212016-05-20
127กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ผาขาวเลยLA2013-06-032016-06-02
128งานชันสูตรกันทรลักษ์ ศรีสะเกษLA2013-06-082016-06-07
129กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บึงบูรพ์ศรีสะเกษLA2013-06-082016-06-07
130กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ห้วยยอด ตรังLA2013-06-082016-06-07
131แผนกวิเคราะห์โรคธนบุรี 2กรุงเทพมหานครLA2013-06-092016-06-08
132ห้องปฏิบัติการเกษมราษฎร์บางแคกรุงเทพมหานครLA2013-06-092016-06-08
133อุบลเซ็นทรัลแล็บอุบลเซ็นทรัลแล็บอุบลราชธานีLA2013-06-112016-06-10
134กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรีLA2013-06-122016-06-11
135กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ขนอมนครศรีธรรมราชLA2013-06-142016-06-13
136งานพยาธิวิทยาค่ายธนะรัชต์ ประจวบคีรีขันธ์ RE-LA 22013-06-192016-06-18
137ชันสูตรสาธารณสุขคำตากล้าสกลนครLA2013-06-282016-06-27
138ชันสูตรบางไทรพระนครศรีอยุธยาLA2013-06-282016-06-27
139แผนกพยาธิวิทยา ค่ายวีรวัฒน์โยธิน สุรินทร์LA2013-07-082016-07-07
140งานชันสูตรสาธารณสุข แกดำ มหาสารคามLA2013-07-092016-07-08
141งานชันสูตรสาธารณสุข ยางสีสุราชมหาสารคามLA2013-07-172016-07-16
142กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ นาดูน มหาสารคามLA2013-07-192016-07-18
143งานเทคนิคการแพทย์ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช LA2013-07-202016-07-19
144กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สามโคก ปทุมธานีLA2013-07-262016-07-25
145งานห้องปฏิบัติการ สินแพทย์ กรุงเทพมหานคร LA2013-07-312016-07-30
146ห้องปฏิบัติการโครงการวิจัย PHPT (IRD/PHPT Laboratory) Program for HIV Prevention and Treatment (PHPT) เชียงใหม่RE-LA 32013-08-052016-08-04
147ห้องปฏิบัติการเกษมราษฎร์ สุขาภิบาล 3กรุงเทพมหานครRE-LA 22013-08-182016-08-17
148งานพยาธิวิทยาหลวงพ่อเปิ่นนครปฐมLA2013-08-242016-08-23
149งานชันสูตรโรควังน้ำเย็นสระแก้วLA2013-08-262016-08-25
150งานชันสูตรสาธารณสุขสูงเม่นแพร่LA2013-08-292016-08-28
151กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สมเด็จพระยุพราชเด่นชัยแพร่LA2013-09-022016-09-01
152กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์LA2013-09-162016-09-15
153กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แจ้ห่มลำปางLA2013-09-172016-09-16
154กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แม่สอดตากLA2013-09-302016-09-29
155งานชันสูตรโรคนครชัยศรีนครปฐมLA2013-09-302016-09-29
156กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์LA2013-09-302016-09-29
157กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ปะคำบุรีรัมย์LA2013-10-022016-10-01
158กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พลับพลาชัยบุรีรัมย์LA2013-10-032016-10-02
159งานเทคนิคการแพทย์พญาเม็งรายเชียงรายLA2013-10-142016-10-13
160งานชันสูตรสาธารณสุขหนองพอกร้อยเอ็ดLA2013-10-182016-10-17
161งานชันสูตรสาธารณสุขลาดหลุมแก้ว ปทุมธานีLA2013-10-182016-10-17
162งานชันสูตรเสิงสางนครราชสีมาLA2013-11-012016-10-31
163งานชันสูตรสาธารณสุขปากชมเลยLA2013-11-032016-11-02
164งานชันสูตรห้วยผึ้งกาฬสินธุ์LA2013-11-082016-11-07
165งานชันสูตรสาธารณสุขสามพรานนครปฐมLA2013-11-112016-11-10
166กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พระอาจารย์แบน ธนากโรสกลนครLA2013-11-192016-11-18
167กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์กาฬสินธ์RE-LA 22013-12-012016-11-30
168กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เกาะลันตากระบี่LA2013-12-012016-11-30
169งานชันสูตรสาธารณสุขโคกสำโรงลพบุรีLA2013-12-032016-12-02
170กลุ่มงานพยาธิวิทยามะเร็ง ชลบุรีชลบุรีLA2013-12-122016-12-11
171แผนกห้องปฏิบัติการThe World Medical CenterนนทบุรีLA2013-12-202016-12-19
172กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บางปะกงฉะเชิงเทราLA2014-01-232017-01-22
173กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17สุพรรณบุรีLA2014-02-112017-02-10
174กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์อ่าวลึก กระบี่LA2014-03-122017-03-11
175กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สุคิรินนราธิวาสLA2014-02-202017-02-19
176กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ตากใบนราธิวาสLA2014-02-212017-02-20
177งานชันสูตรโรคชนบทขอนแก่นLA2014-02-222017-02-21
178กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกสุไหงโก-ลกนราธิวาสLA2014-02-262017-02-25
179กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์นิคมคำสร้อย มุกดาหารLA2014-03-312017-03-30
180กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกนครปฐมนครปฐมRE-LA 22014-04-032017-04-02
181กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์นราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาสLA2014-04-162017-04-15
182กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พานเชียงรายLA2014-04-222017-04-21
183กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พระยืนขอนแก่นLA2014-04-282017-04-27
184งานชันสูตรสาธารณสุขดอนตาล มุกดาหารLA2014-05-012017-04-30
185งานชันสูตรโรคองครักษ์นครนายกLA2014-05-072017-05-06
186แผนกพยาธิวิทยาศุภมิตร สุพรรณบุรีLA2014-05-112017-05-10
187แผนกห้องปฏิบัติการ อินเตอร์เวชการพิษณุโลกLA2014-05-222017-05-21
188สุรนารี แล็บ(ขอนแก่น)บริษัท สุรนารี เมดิคอล แล็บ จำกัดขอนแก่นLA2014-05-272017-05-26
189แผนกพยาธิวิทยาค่ายขุนเจืองธรรมิกราชพะเยาLA2014-05-312017-05-30
190กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บางแก้วพัทลุงRE-LA 22014-06-042017-06-03
191กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก สุโขทัยสุโขทัยLA2014-06-172017-06-16
192งานปฏิบัติการชันสูตร เขาชัยสน พัทลุงRE-LA 22014-06-182017-06-17
193งานเทคนิคการแพทย์ กงหราพัทลุงRE-LA 22014-06-202017-06-19
194กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกบ้านหมี่ ลพบุรี LA2014-06-202017-06-19
195กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ด่านช้าง สุพรรณบุรีLA2014-06-202017-06-19
196กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บางซ้ายพระนครศรีอยุธยาLA2014-07-042017-07-03
197หน่วยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครLA2014-07-282017-07-27
198กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ หนองหงส์ บุรีรัมย์LA2014-08-262017-08-25
199กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ลานกระบือกำแพงเพชรLA2014-08-272017-08-26
200กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ คลองลานกำแพงเพชรLA2014-08-282017-08-27
201กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ หว้านใหญ่มุกดาหารLA2014-08-292017-08-28
202กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรีLA2014-09-042017-09-03
203กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกโพธาราม ราชบุรีRE-LA 32014-09-082017-09-07
204กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โพนทราย ร้อยเอ็ดLA2014-09-082017-09-07
205งานพยาธิวิทยาคลินิกค่ายบางระจัน สิงห์บุรีLA2014-09-092017-09-08
206ห้องปฏิบัติการบริษัทแล็บเฮาส์ (ชลบุรี) จำกัดชลบุรีLA2014-09-112017-09-10
207งานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์นายูง อุดรธานีRE-LA 22014-09-232017-09-22
208งานชันสูตร เขาสุกิมจันทบุรีLA2014-09-282017-09-27
209กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ไชยา สุราษฎร์ธานีRE-LA 22014-10-182017-10-17
210งานชันสูตรเลาขวัญกาญจนบุรีLA2014-10-182017-10-17
211งานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์น้ำโสม อุดรธานีLA2014-10-222017-10-21
212งานชันสูตรสาธารณสุขขามสะแกแสง นครราชสีมาLA2014-10-242017-10-23
213กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พยาบาลสถานพระบารมีกาญจนบุรีLA2014-10-252017-10-24
214กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บ้านฉาง ระยองRE-LA 32014-10-252017-10-24
215กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สร้างคอมอุดรธานีRE-LA 22014-11-042017-11-03
216กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ซำสูง ขอนแก่นLA2014-11-062017-11-05
217ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิกศูนย์สุขภาพวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอุบลราชธานีLA2014-11-072017-11-06
218กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เหนือคลองกระบี่RE-LA 22014-11-102017-11-09
219กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานีLA2014-11-142017-11-14
220กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เมืองสรวงร้อยเอ็ดLA2014-11-222017-11-21
221ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์วังสามหมอ อุดรธานีRE-LA 22014-11-252017-11-24
222คลินิคลำปางโมเดอร์นแลบ คลินิคลำปางโมเดอร์นแลบ ลำปางLA2014-11-252017-11-24
223กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สังคมหนองคายLA2014-11-292017-11-28
224ห้องปฏิบัติการชันสูตรทางการแพทย์ ตำรวจกรุงเทพมหานครRE-LA 42014-12-062017-12-05
225ศูนย์คลังเลือดกลาง ขอนแก่นขอนแก่นLA2014-12-182017-12-17
226กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โนนสะอาด อุดรธานีLA2015-01-122018-01-112016-06-12
227กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ คลองท่อมกระบี่LA2015-01-132018-01-122016-06-13
228เชียงใหม่ อาร์ไอเอแล็บ เชียงใหม่ อาร์ไอเอแล็บเชียงใหม่LA2015-01-142018-01-132016-06-14
229กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เนินมะปรางพิษณุโลกRE-LA 22015-01-272018-01-262016-06-27
230งานชันสูตรสาธารณสุขลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยาRE-LA 22015-01-302018-01-292016-06-30
231กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เซกา บึงกาฬLA2015-02-082018-02-072016-07-08
232กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์คีรีมาศ สุโขทัยLA2015-02-112018-02-102016-07-11
233งานเทคนิคการแพทย์น้ำปาด อุตรดิตถ์LA2015-02-112018-02-102016-07-11
234กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สมเด็จพระยุพราชนครไทยพิษณุโลกRE-LA 22015-02-142018-02-132016-07-14
235กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ค่ายสุรศักดิ์มนตรีลำปางLA2015-02-172018-02-162016-07-17
236กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์กงไกรลาศ สุโขทัยLA2015-02-272018-02-262016-07-27
237งานเทคนิคการแพทย์เขาสมิงตราดLA2015-03-032018-03-022016-08-03
238กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ปากคาด บึงกาฬRE-LA 22015-03-132018-03-12
239กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แม่ลาวเชียงรายRE-LA 22015-03-162018-03-15
240กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ห้างฉัตร ลำปางLA2015-03-262018-03-25
241กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ท่าวุ้งลพบุรีLA2015-03-272018-03-26
242งานเทคนิคการแพทย์โคกเจริญลพบุรีLA2015-03-272018-03-26
243งานชันสูตรสาธารณสุขแม่ลานปัตตานีLA2015-03-292018-03-28
244ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมาLA2015-03-312018-03-30
245แผนกห้องปฏิบัติการเอกชนบุรีรัมย์ บุรีรัมย์LA2015-04-032018-04-02
246งานชันสูตรสาธารณสุขโคกศรีสุพรรณ สกลนครLA2015-04-072018-04-06
247กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บ้านธิลำพูนRE-LA 22015-04-092018-04-08
248กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ลี้ลำพูนRE-LA 22015-04-092018-04-08
249กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เชียงรายประชานุเคราะห์ เชียงรายRE-LA 32015-04-102018-04-09
250กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บางปะหันพระนครศรีอยุธยาRE-LA 22015-04-182018-04-17
251กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โพนนาแก้วสกลนครLA2015-04-242018-04-23
252กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พระแสงสุราษฎร์ธานีRE-LA 22015-04-282018-04-27
253กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ สุราษฎร์ธานี RE-LA 22015-04-292018-04-28
254ห้องปฏิบัติการ บริษัทอุบลอาร์ไอเอ จำกัด บริษัทอุบลอาร์ไอเอ จำกัดอุบลราชธานีRE-LA 32015-05-022018-05-01
255กองพยาธิวิทยาอานันทมหิดลลพบุรีLA2015-05-082018-05-07
256กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ชำนิบุรีรัมย์RE-LA 22015-05-082018-05-07
257กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ลานสัก อุทัยธานีLA2015-05-152018-05-14
258กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ห้วยคตอุทัยธานีLA2015-05-152018-05-14
259กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หนองฉาง อุทัยธานีLA2015-05-152018-05-14
260กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บุ่งคล้าบึงกาฬLA2015-05-272018-05-26
261กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาสระบุรีRE-LA 22015-05-252018-05-24
262กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ขุนตาล เชียงรายRE-LA 32015-05-282018-05-27
263ชันสูตรศรีวิไลบึงกาฬLA2015-05-292018-05-28
264แผนกพยาธิวิทยาค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลกRE-LA 22015-06-032018-06-02
265ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์บ้านไร่ อุทัยธานีLA2015-06-032018-06-02
266 ห้องปฏิบัติการหจก. ท็อป คลินิกแล็บศรีสะเกษLA2015-06-042018-06-03
267กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน สกลนครLA2015-06-042018-06-03
268กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ส่องดาว สกลนครLA2015-06-052018-06-04
269กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พังโคนสกลนครLA2015-06-052018-06-04
270กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์นิคมน้ำอูนสกลนครLA2015-06-052018-06-04
271งานชันสูตรกุดบาก สกลนครLA2015-06-052018-06-04
272งานเทคนิคการแพทย์เต่างอยสกลนครLA2015-06-082018-06-07
273กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์วาริชภูมิสกลนครLA2015-06-092018-06-08
274งานเทคนิคการแพทย์สระใครหนองคายLA2015-06-092018-06-08
275กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โนนดินแดงบุรีรัมย์RE-LA 22015-06-092018-06-08
276งานชันสูตรสาธารณสุข สทิงพระ สงขลาLA2015-06-102018-06-09
277งานเทคนิคการแพทย์นาหว้า นครพนมLA2015-06-102018-06-09
278กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์กะเปอร์ระนองRE-LA 22015-06-112018-06-10
279งานชันสูตรสาธารณสุข เจริญศิลป์สกลนครLA2015-06-132018-06-12
280กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ตะกั่วทุ่ง พังงาRE-LA 22015-06-132018-06-12
281กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยานครพนมนครพนมRE-LA 22015-06-152018-06-14
282กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์กุสุมาลย์สกลนครLA2015-06-152018-06-14
283กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โพนสวรรค์นครพนมLA2015-06-182018-06-17
284งานชันสูตรสาธารณสุขอุทัยพระนครศรีอยุธยาRE-LA 22015-06-202018-06-19
285กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์อากาศอำนวยสกลนครRE-LA 22015-06-232018-06-22
286ห้องปฏิบัติการชันสูตรบางไผ่กรุงเทพมหานครLA2015-06-252018-06-24
287ห้องปฏิบัติการชันสูตร เสลภูมิ ร้อยเอ็ดLA2015-06-252018-06-24
288งานเทคนิคการแพทย์ ภูหลวงเลยLA2015-06-262018-06-25
289กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บางไทรพังงาRE-LA 22015-07-022018-07-01
290งานชันสูตรเฝ้าไร่หนองคายLA2015-07-032018-07-02
291กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โพนพิสัยหนองคายLA2015-07-072018-07-06
292งานเทคนิคการแพทย์ประทายนครราชสีมาLA2015-07-102018-07-09
293กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ วังม่วงสัทธรรม สระบุรี LA2015-07-132018-07-12
294กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์นาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา หนองบัวลำภูLA2015-07-152018-07-14
295งานเทคนิคการแพทย์นากลางหนองบัวลำภูRE-LA 22015-07-152018-07-14
296กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกกระทุ่มแบน สมุทรสาครRE-LA 22015-07-162018-07-15
297งานพยาธิวิทยาคลินิก ลำลูกกาปทุมธานีRE-LA 22015-07-162018-07-15
298งานเทคนิคการแพทย์ มหาราชพระนครศรีอยุธยาLA2015-07-162018-07-15
299กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ศรีสัชนาลัยสุโขทัยRE-LA 32015-07-222018-07-21
300ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์โพธิ์ตาก หนองคายLA2015-07-272018-07-26
301แผนกห้องปฏิบัติการเทพปัญญา เชียงใหม่LA2015-08-132018-08-122017-01-13
302กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ระยองระยองLA2015-08-142018-08-132017-01-14
303งานชันสูตรโรค บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์RE-LA 22015-08-142018-08-132017-01-14
304คลีนิคนิรนามศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานครRE-LA 22015-08-142018-08-132017-01-14
305งานชันสูตรสาธารณสุข บางสะพานประจวบคีรีขันธ์RE-LA 22015-08-172018-08-162017-01-17
306ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์วิภารามกรุงเทพมหานครLA2015-08-182018-08-172017-01-18
307กองพยาธิวิทยา ค่ายสุรนารี นครราชสีมาLA2015-08-232018-08-222017-01-23
308งานเทคนิคการแพทย์ บางละมุง ชลบุรีLA2015-08-292018-08-282017-01-29
309งานเทคนิคการแพทย์ หนองหินเลยLA2015-09-042018-09-032017-02-04
310กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ นาทมนครพนมLA2015-09-082018-09-072017-02-08
311กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เกาะสมุย สุราษฎร์ธานีRE-LA 22015-09-142018-09-132017-02-14
312กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรุงเทพมหานครRE-LA 22015-09-182018-09-172017-02-18
313กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก พระจอมเกล้าเพชรบุรีRE-LA 32015-09-212018-09-202017-02-21
314งานเทคนิคการแพทย์ นาตาล อุบลราชธานีLA2015-09-222018-09-212017-02-22
315ห้องปฏิบัติการชันสูตรโขงเจียม อุบลราชธานีLA2015-09-232018-09-222017-02-23
316กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ปทุมรัตต์ร้อยเอ็ดLA2015-09-252018-09-242017-02-25
317งานเทคนิคการแพทย์ ดอนมดแดง อุบลราชธานีLA2015-09-282018-09-272017-02-28
318ห้องปฏิบัติการงานเทคนิคการแพทย์ วังน้ำเขียวนครราชสีมาLA2015-09-282018-09-272017-02-28
319กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เลยเลยRE-LA 22015-09-302018-09-292017-03-02
320กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ชุมแสงนครสวรรค์RE-LA 22015-09-302018-09-292017-03-02
321งานเทคนิคการแพทย์ ควนขนุน พัทลุงRE-LA 32015-10-012018-09-302017-03-01
322กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ทุ่งโพธิ์ทะเล กำแพงเพชรLA2015-10-012018-09-302017-03-01
323งานชันสูตร ศูนย์วัณโรคที่ 12 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลาLA2015-10-022018-10-012017-03-02
324กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สตึกบุรีรัมย์LA2015-10-052018-10-042017-03-05
325แผนกเทคนิคการแพทย์ อุบลรักษ์ ธนบุรี อุบลราชธานีRE-LA 22015-10-052018-10-042017-03-05
326กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ แม่วงก์นครสวรรค์RE-LA 22015-10-062018-10-052017-03-06
327กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โกรกพระนครสวรรค์LA2015-10-062018-10-052017-03-06
328งานชันสูตร กาบังยะลาLA2015-10-072018-10-062017-03-07
329งานเทคนิคการแพทย์ นาหม่อมสงขลาLA2015-10-082018-10-072017-03-08
330กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โนนแดงนครราชสีมาLA2015-10-092018-10-082017-03-09
331กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สนมสุรินทร์LA2015-10-092018-10-082017-03-09
332กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ หนองเรือ ขอนแก่นLA2015-10-112018-10-102017-03-11
333งานเทคนิคการแพทย์ปางศิลาทองกำแพงเพชรLA2015-10-152018-10-142017-03-15
334ห้องปฏิบัติการชันสูตร เวียงแหง เชียงใหม่LA2015-10-162018-10-152017-03-16
335ห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขอรัญประเทศ สระแก้วRE-LA 22015-10-192018-10-182017-03-19
336ห้องปฏิบัติการ ฝ่ายเทคนิคการแพทย์บุณฑริกอุบลราชธานีLA2015-10-192018-10-182017-03-19
337กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พร้าวเชียงใหม่LA2015-10-222018-10-212017-03-22
338กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ นาด้วงเลยLA2015-10-252018-10-242017-03-25
339งานชันสูตรสาธารณสุข วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์RE-LA 32015-10-292018-10-282017-03-29
340กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บึงโขงหลงบึงกาฬRE-LA 22015-10-302018-10-292017-03-30
341กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ พังงาRE-LA 22015-11-022018-11-012017-04-02
342กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สถาบันราชประชาสมาสัย สมุทรปราการLA2015-11-092018-11-082017-04-09
343กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หนองไผ่เพชรบูรณ์LA2015-11-092018-11-082017-04-09
344กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หล่มสัก เพชรบูรณ์RE-LA 22015-11-102018-11-092017-04-10
345กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ชลบุรีRE-LA 32015-11-122018-11-112017-04-12
346กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แก้งสนามนางนครราชสีมาRE-LA 22015-11-122018-11-112017-04-12
347กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ท่าชนะสุราษฎร์ธานีLA2015-11-132018-11-122017-04-13
348แผนกพยาธิค่ายสุรสิงหนาทสระแก้วLA2015-11-152018-11-142017-04-15
349งานชันสูตรสาธารณสุทรายทองวัฒนา กำแพงเพชรLA2015-11-162018-11-152017-04-16
350กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ดอนสัก สุราษฎร์ธานีRE-LA 22015-11-182018-11-172017-04-18
351กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โซ่พิสัยบึงกาฬRE-LA 22015-11-202018-11-192017-04-20
352กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ธารโต ยะลาLA2015-11-232018-11-222017-04-23
353ห้องปฏิบัติการมหาชัยสมุทรสาครLA2015-11-302018-11-292017-04-30
354งานเทคนิคการแพทย์ แคนดง บุรีรัมย์LA2015-12-022018-12-012017-05-02
355นาแห้วนาแห้วเลยLA2015-12-022018-12-012017-05-02
356กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ละหานทราย บุรีรัมย์RE-LA 32015-12-082018-12-072017-05-08
357งานชันสูตรสาธารณสุขหนองกุงศรี กาฬสินธุ์LA2015-12-082018-12-072017-05-08
358กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ วังเหนือ ลำปางLA2015-12-082018-12-072017-05-08
359กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ รัษฎาตรังRE-LA 22015-12-092018-12-082017-05-09
360กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สิงหนครสงขลาLA2015-12-162018-12-152017-05-16
361กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ นาโพธิ์บุรีรัมย์LA2015-12-162018-12-152017-05-16
362กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ คีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานี LA2015-12-202018-12-192017-05-20
363กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ค่ายเขตอุดมศักดิ์ชุมพรLA2015-12-212018-12-202017-05-21
364กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์วิภาวดีสุราษฎร์ธานีLA2015-12-222018-12-212017-05-22
365กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โกสุมพิสัย มหาสารคาม LA2015-12-232018-12-222017-05-23
366กลุ่มงานพยาธิวิทยาสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. กรุงเทพมหานครRE-LA 22015-12-232018-12-222017-05-23
367กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ท่าโรงช้าง สุราษฎร์ธานี RE-LA 22015-12-232018-12-222017-05-23
368ห้องปฏิบัติการชันสูตรบางจาก สมุทรปราการLA2015-12-292018-12-282017-05-29
369กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สุรินทร์LA2015-12-292018-12-282017-05-29
370งานตรวจทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ขอนแก่นLA2015-12-302018-12-292017-05-30
371งานเทคนิคการแพทย์ ชัยบุรี สุราษฎร์ธานีRE-LA 22016-01-052019-01-042017-06-05
372กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และธนาคารโลหิตมะเร็งลำปาง ลำปางLA2016-01-062019-01-052017-06-06
373กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ จุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครRE-LA 22016-01-052019-01-042017-06-05
374กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บ้านนาสารสุราษฎร์ธานีRE-LA 32016-01-052019-01-042017-06-05
375กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พนมสุราษฎร์ธานีRE-LA 22016-01-062019-01-052017-06-06
376กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ค้อวัง ยโสธรLA2016-01-062019-01-052017-06-06
377กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรคสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก พิษณุโลกRE-LA 22016-01-072019-01-062017-06-07
378ห้องปฏิบัติการ บริษัทเนชั่นแนลเฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด ประจำโรงพยาบาลพญาไท 1กรุงเทพมหานครRE-LA 52016-01-082019-01-072017-06-08
379ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินโนเทค ลาบอราทอรี่ เซอร์วิส จำกัด สาขาอุดรธานี บริษัท อินโนเทค ลาบอราทอรี่ เซอร์วิส จำกัดอุดรธานีLA2016-01-082019-01-072017-06-08
380กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ คุระบุรีชัยพัฒน์พังงาRE-LA 22016-01-092019-01-082017-06-09
381กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ แหลมสิงห์ จันทบุรีLA2016-01-102019-01-092017-06-10
382ห้องปฏิบัติการชันสูตร ดอยสะเก็ด เชียงใหม่LA2016-01-102019-01-092017-06-10
383กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ น้ำยืน อุบลราชธานีLA2016-01-112019-01-102017-06-11
384กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ห้วยราช บุรีรัมย์LA2016-01-122019-01-112017-06-12
385งานเทคนิคการแพทย์ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยาRE-LA 22016-01-142019-01-132017-06-14
386กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สระบุรีสระบุรีRE-LA 62016-01-182019-01-172017-06-18
387กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก อำนาจเจริญอำนาจเจริญLA2016-01-202019-01-192017-06-20
388กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ทับปุด พังงาRE-LA 22016-01-232019-01-222017-06-23
389ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ฮอดเชียงใหม่RE-LA 22016-01-282019-01-272017-06-28
390กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก บ้านโป่ง ราชบุรีRE-LA 22016-01-302019-01-292017-06-30
391งานเทคนิคการแพทย์ แม่ระมาดตากLA2016-01-312019-01-302017-07-01
392กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โป่งน้ำร้อน จันทบุรีLA2016-02-012019-01-312017-07-01
393กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ขลุงจันทบุรีLA2016-02-012019-01-312017-07-01
394กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ฝางเชียงใหม่LA2016-02-012019-01-312017-07-01
395กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ นพรัตน์ราชธานี กรุงเทพมหานครRE-LA 22016-02-022019-02-012017-07-02
396ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ปากน้ำโพ นครสวรรค์LA2016-02-042019-02-032017-07-04
397กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กันตังตรังLA2016-02-052019-02-042017-07-05
398กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สถาบันโรคทรวงอก นนทบุรีRE-LA 32016-02-062019-02-052017-07-06
399ห้องปฏิบัติการ บริษัท จีโนมโมเลกุล แลบบอราตอรี่กรุงเทพมหานครRE-LA 32016-02-082019-02-072017-07-08
400กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ มุกดาหารมุกดาหารRE-LA 32016-02-092019-02-082017-07-09
401กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา กาญจนบุรีRE-LA 22016-02-122019-02-112017-07-12
402งานชันสูตรสาธารณสุขโพธิ์ชัยร้อยเอ็ดLA2016-02-152019-02-142017-07-15
403แผนกพยาธิวิทยาป. แพทย์ นครราชสีมาLA2016-02-152019-02-142017-07-15
404งานชันสูตรสาธารณสุขปากพนังนครศรีธรรมราชLA2016-02-222019-02-212017-07-22
405กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ทุ่งหัวช้างลำพูนLA2016-02-232019-02-222017-07-23
406กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ปทุมธานีปทุมธานีRE-LA 42016-02-242019-02-232017-07-24
407กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ แก้งคร้อชัยภูมิLA2016-02-242019-02-232017-07-24
408แผนกพยาธิวิทยาค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชร้อยเอ็ดLA2016-02-242019-02-232017-07-24
409กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์อาจสามารถ ร้อยเอ็ดLA2016-01-282019-01-272017-06-28
410กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บ้านตาขุนสุราษฎร์ธานี RE-LA 22016-02-292019-02-282017-07-29
411กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์RE-LA 32016-02-292019-02-282017-07-29
412กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ทองแสนขันอุตรดิตถ์RE-LA 22016-02-292019-02-282017-07-29
413กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก อุทัยธานีอุทัยธานีRE-LA 32016-03-092019-03-082017-08-09
414ห้องปฏิบัติการบริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัดประจำโรงพยาบาลพญาไท 2กรุงเทพมหานครRE-LA 52016-03-162019-03-152017-08-16
415กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกพิจิตรพิจิตรRE-LA 32016-03-162019-03-152017-08-16
416แผนกห้องปฏิบัติการเสรีรักษ์กรุงเทพมหานครLA2016-03-172019-03-162017-08-17
417กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ แม่สรวยเชียงรายRE-LA 32016-03-182019-03-172017-08-18
418กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สมุทรสาครสมุทรสาครLA2016-03-182019-03-172017-08-18
419ห้องปฏิบัติการกลางวิชัยยุทธกรุงเทพมหานครRE-LA 425552016-03-232019-03-222017-08-23
420งานพยาธิวิทยาคลินิกกบินทร์บุรีปราจีนบุรีLA25552016-03-302019-03-292017-08-30
421ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ นภาลัยสมุทรสงครามLA25552016-03-302019-03-292017-08-30
422กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และรังสีวิทยา น้ำหนาว เพชรบูรณ์LA25552016-03-302019-03-292017-08-30
423กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์LA25552016-03-312019-03-302017-08-31
424งานเทคนิคการแพทย์ ศรีธัญญานนทบุรีLA25552016-04-012019-03-312017-09-01
425กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ มหาชนะชัยยโสธรLA25552016-04-042019-04-032017-09-04
426แผนกห้องปฏิบัติการเมืองพัทยา(โปรแล็บ)ชลบุรีLA25552016-04-082019-04-072017-09-08
427ห้องปฏิบัติการบางมดกรุงเทพมหานครLA25552016-04-092019-04-082017-09-09
428สถาบันพยาธิวิทยาศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้ากรุงเทพมหานครRE-LA 225552016-04-182019-04-172017-09-18
429กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เคียนซา สุราษฎร์ธานี RE-LA 225552016-04-182019-04-172017-09-18
430กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เพ็ญอุดรธานีRE-LA 325552016-04-192019-04-182017-09-19
431กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กระบุรีระนองRE-LA 225552016-04-222019-04-212017-09-22
432กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกสิงห์บุรีสิงห์บุรีRE-LA 225552016-04-252019-04-242017-09-25
433งานเทคนิคการแพทย์ ท่ายางเพชรบุรีRE-LA 225552016-04-272019-04-262017-09-27
434งานเทคนิคการแพทย์ มายอ ปัตตานีLA25552016-04-292019-04-282017-09-29
435กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ จิตเวชสงขลาราชนครินทร์สงขลาRE-LA 225552016-04-302019-04-292017-09-30
436กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บ้านนาเดิมสุราษฎร์ธานีRE-LA 225552016-04-302019-04-292017-09-30
437กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ แปลงยาว ฉะเชิงเทราLA25552016-05-022019-05-012017-10-02
438กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สุขสำราญระนองRE-LA 225552016-05-022019-05-012017-10-02
439กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สุวรรณคูหาหนองบัวลำภูRE-LA 225552016-05-032019-05-022017-10-03
440กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ระยอง RE-LA 225552016-05-042019-05-032017-10-04
441แผนกพยาธิวิทยา ค่ายวชิรปราการ ตากRE-LA 225552016-05-102019-05-092017-10-10
442ฝ่ายห้องปฏิบัติการร่มฉัตร นครสวรรค์RE-LA 225552016-05-102019-05-092017-10-10
443ห้องปฏิบัติการ บริษัท เอเชีย แล็บบอราทอรี่ เซ็นเตอร์บริษัท เอเชีย แล็บบอราทอรี่ เซ็นเตอร์กรุงเทพมหานครLA25552016-05-102019-05-092017-10-10
444กลุ่มงานชันสูตรโรคกลางและกลุ่มงานธนาคารเลือดกลางกรุงเทพมหานครRE-LA 225552016-05-112019-05-102017-10-11
445กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์วังจันทร์ ระยอง RE-LA 225552016-05-112019-05-102017-10-11
446กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สมเด็จพระยุพราชด่านซ้ายเลยRE-LA 225552016-05-132019-05-122017-10-13
447กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ มวกเหล็กสระบุรีLA25552016-05-132019-05-122017-10-13
448ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ นครธนกรุงเทพมหานครRE-LA 325552016-05-162019-05-152017-10-16
449กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กุดชุมยโสธรRE-LA 225552016-05-192019-05-182017-10-19
450งานเทคนิคการแพทย์ บ้านแหลมเพชรบุรีRE-LA 225552016-05-192019-05-182017-10-19
451กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ นาน้อย น่านLA25552016-05-192019-05-182017-10-19
452กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ย่านตาขาว ตรังRE-LA 225552016-05-242019-05-232017-10-24
453คลินิกเทคนิคการแพทย์บริษัท อินเตอร์ ลาโบราทอรี่ จำกัดนนทบุรีLA25552016-06-082019-06-072017-11-08
454กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก พัทลุงพัทลุงRE-LA 325552016-06-092019-06-082017-11-09
455งานเทคนิคการแพทย์ นาหมื่น น่านLA25552016-06-102019-06-092017-11-10
456กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ไทรน้อย นนทบุรีRE-LA 325552016-06-182019-06-172017-11-18
457กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โพนทอง ร้อยเอ็ดRE-LA 325552016-06-202019-06-192017-11-20
458กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อุดรธานีLA25552016-06-212019-06-202017-11-21
459กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรุงเทพมหานครRE-LA 325552016-06-232019-06-222017-11-23
460ห้องปฏิบัติการเอกชัย สมุทรสาครLA25552016-06-242019-06-232017-11-24
461ห้องปฏิบัติการบริษัท อินโนเทค ลาบอราทอรี่ เซอร์วิส จำกัด สาขากรุงเทพมหานคร บริษัท อินโนเทค ลาบอราทอรี่ เซอร์วิส จำกัด กรุงเทพมหนครLA25552016-06-242019-06-232017-11-24
462กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ภูเรือ เลยRE-LA 225552016-06-242019-06-232017-11-24
463กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หัวไทร นครศรีธรรมราชLA25552016-06-282019-06-272017-11-28
464กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เชียงคานเลยRE-LA 225552016-06-302019-06-292017-11-30
465กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ วัดโบสถ์ พิษณุโลกRE-LA 225552016-07-012019-06-302017-12-01
466กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ดLA25552016-07-072019-07-062017-12-07
467กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สันป่าตองเชียงใหม่RE-LA 225552016-07-102019-07-092017-12-10
468กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกลำปางลำปางRE-LA 325552016-07-142019-07-132017-12-14
469ห้องปฏิบัติการบริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์จำกัด ประจำสาขา โรงพยาบาลกรุงเทพไชน่าทาวน์ กรุงเทพมหานครLA25552016-07-152019-07-142017-12-15
470กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พระทองคำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษานครราชสีมาRE-LA 225552016-07-212019-07-202017-12-21
471กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์วชิรบารมี พิจิตรRE-LA 225552016-07-222019-07-212017-12-22
472กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ฟากท่าอุตรดิตถ์LA25552016-07-222019-07-212017-12-22
473แผนกห้องตรวจวิเคราะห์ เพชรเกษม 2 กรุงเทพมหานครLA25552016-07-222019-07-212017-12-22
474กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พุนพินสุราษฎร์ธานีRE-LA 325552016-07-242019-07-232017-12-24
475ห้องปฏิบัติการบริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร์ แลบบอราทอรี่ส์ (ประเทศไทย) กรุงเทพมหานครLA25552016-07-242019-07-232017-12-24
476กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บรรพตพิสัย นครสวรรค์ RE-LA 225552016-07-252019-07-242017-12-25
477กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ จังหาร ร้อยเอ็ดLA25552016-07-252019-07-242017-12-25
478ชันสูตรจัตุรัสชัยภูมิRE-LA 325552016-07-262019-07-252017-12-26
479กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เนินสง่าชัยภูมิLA25552016-07-272019-07-262017-12-27
480ห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข อุบลรัตน์ ขอนแก่นRE-LA 225552016-07-282019-07-272017-12-28
481กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บ้านม่วงสกลนครRE-LA 225552016-07-292019-07-282017-12-29
482กลุ่มปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และอ้างอิงด้านโรคติดเชื้อ สถาบันบำราศนราดูร นนทบุรีRE-LA 225552016-07-292019-07-282017-12-29
483กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พนัสนิคม ชลบุรีLA25552016-07-302019-07-292017-12-30
484กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หนองบัว นครสวรรค์ RE-LA 225552016-08-012019-07-312018-01-01
485แผนกพยาธิวิทยาค่ายพิชัยดาบหัก อุตรดิตถ์RE-LA 225552016-08-022019-08-012018-01-02
486กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สารภีเชียงใหม่RE-LA 225552016-08-022019-08-012018-01-02
487กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บ้านกรวดบุรีรัมย์RE-LA 225552016-08-042019-08-032018-01-04
488งานชันสูตรตากฟ้า นครสวรรค์RE-LA 225552016-08-052019-08-042018-01-05
489กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ตรังตรังRE-LA 325552016-08-102019-08-092018-01-10
490กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สะเดาสงขลาRE-LA 225552016-08-112019-08-102018-01-11
491ชันสูตรโรคมหาชัยเพชรรัชต์เพชรบุรีLA25552016-08-112016-08-102018-01-11
492กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ รามันยะลาLA25552016-08-132019-08-122018-01-13
493กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ชลบุรีชลบุรีRE-LA 325552016-08-152019-08-142018-01-15
494ห้องปฏิบัติการชันสูตรแก่งกระจานเพชรบุรีRE-LA 225552016-08-172019-08-162018-01-17
495งานพยาธิวิทยาค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกบุรีรัมย์RE-LA 225552016-08-182019-08-172018-01-18
496กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เขาคิชฌกูฏจันทบุรีLA25552016-08-182019-08-172018-01-18
497กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ดLA25552016-08-182019-08-172018-01-18
498กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอนLA25552016-08-192019-08-182018-01-19
499กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เลิดสิน กรุงเทพมหานคร RE-LA 225552016-08-192019-08-182018-01-19
500กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ วังวิเศษตรังRE-LA 225552016-08-242019-08-232018-01-24
501แผนกพยาธิวิทยาคลินิกค่ายศรีพัชรินทรขอนแก่นLA25552016-08-252019-08-242018-01-25
502กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ แม่แตงเชียงใหม่RE-LA 225552016-08-272019-08-262018-01-27
503แผนกตรวจวิเคราะห์ เกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ เชียงรายRE-LA 325552016-08-302019-08-292018-01-30
504 แผนกเวชชันสูตร นครินทร์นครศรีธรรมราชRE-LA 225552016-08-302019-08-302018-01-30
505งานเทคนิคการแพทย์ หนองแซงสระบุรีRE-LA 325552016-09-022019-09-012018-02-02
506งานชันสูตร ธัญญารักษ์สงขลาสงขลาLA25552016-09-072019-09-062018-02-07
507ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลาLA25552016-09-092019-09-082018-02-09
508แผนกห้องปฏิบัติการ กล้วยน้ำไทกรุงเทพมหานครRE-LA 225552016-09-092019-09-082018-02-09
509กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก นครนายกนครนายกRE-LA 325552016-09-102019-09-092018-02-10
510กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บางมูลนากพิจิตรRE-LA 225552016-09-112019-09-102018-02-11
511แอดไลฟ์ แลป คลินิกเทคนิคการแพทย์ แอดไลฟ์ แอนไทเอจจิ้ง เซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานครRE-LA 225552016-09-162019-09-152018-02-16
512ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์วิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อยสมุทรสาครRE-LA 225552016-09-202019-09-192018-02-20
513แผนกห้องปฏิบัติการพระราม 2กรุงเทพมหานครRE-LA 225552016-09-202019-09-192018-02-20
514ห้องปฏิบัติการบริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัดประจำสาขารพ.กรุงเทพขอนแก่น ขอนแก่นLA25552016-09-212019-09-202018-02-21
515กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีระยองRE-LA 225552016-09-212019-09-202018-02-21
516กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สิชลนครศรีธรรมราชRE-LA 325552016-09-232019-09-222018-02-23
517งานเทคนิคการแพทย์ ปะเหลียน ตรังRE-LA 225552016-09-232019-09-222018-02-23
518กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ นายายอาม จันทบุรีLA25552016-09-252019-09-242018-02-25
519ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ซานเปาโล หัวหินประจวบคีรีขันธ์LA25552016-09-252019-09-242018-02-25
520งานชันสูตรสาธารณสุข พนมไพรร้อยเอ็ดLA25552016-09-282019-09-272018-02-28
521แผนกปฏิบัติการการแพทย์เซนต์หลุยส์กรุงเทพมหานครRE-LA 625552016-10-042019-10-032018-03-04
522กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ลาดยาวนครสวรรค์RE-LA 325552016-10-052019-10-042018-03-05
523แผนกห้องปฏิบัติการศิครินทร์กรุงเทพมหานครRE-LA 425552016-10-062019-10-052018-03-06
524แผนกพยาธิวิทยา ค่ายวิภาวดีรังสิตสุราษฎร์ธานี RE-LA 225552016-10-112019-10-102018-03-11
525กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ นาโยงตรังRE-LA 325552016-10-122019-10-112018-03-12
526กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่เชียงใหม่RE-LA 225552016-10-122019-10-112018-03-12
527กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เกาะคาลำปางRE-LA 225552016-10-132019-10-122018-03-13
528แผนกพยาธิวิทยา ค่ายสุรสีห์ กาญจนบุรีRE-LA 225552016-10-142019-10-132018-03-14
529ห้องปฏิบัติการทางชีวโมเลกุล บริษัทยูทูไบโอ(ไทยแลนด์) กรุงเทพมหานครRE-LA 225552016-10-152019-10-142018-03-15
530งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตรเวชศาสตร์เขตร้อนกรุงเทพมหานครRE-LA 225552016-10-172019-10-162018-03-17
531กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ แม่เมาะ ลำปางLA25552016-10-172019-10-162018-03-17
532งานเทคนิคการแพทย์สวนสราญรมย์สุราษฎร์ธานีLA25552016-10-172019-10-162018-03-17
533กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สอยดาว จันทบุรี LA25552016-10-182019-10-172018-03-18
534กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สบปราบลำปางRE-LA 325552016-10-182019-10-172018-03-18
535ห้องปฏิบัติการชันสูตรเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ นนทบุรีRE-LA 225552016-10-202019-10-192018-03-20
536กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ตะโหมด พัทลุงRE-LA 325552016-10-212019-10-202018-03-21
537กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ปากพะยูน พัทลุงRE-LA 325552016-10-212019-10-202018-03-21
538ห้องปฏิบัติการชันสูตรศรีณรงค์สุรินทร์LA25552016-10-262019-10-252018-03-26
539กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พะโต๊ะ ชุมพรRE-LA 325552016-10-272019-10-262018-03-27
540กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ป่าพะยอม พัทลุงRE-LA 325552016-10-282019-10-272018-03-28
541กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เวียงป่าเป้าเชียงรายRE-LA 325552016-10-312019-10-302018-03-31
542กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ภูเขียว ชัยภูมิRE-LA 325552016-10-312019-10-302018-03-31
543กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เวียงแก่นเชียงรายRE-LA 225552016-11-032019-11-022018-04-03
544กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกอ่างทองอ่างทองRE-LA 325552016-11-082019-11-072018-04-08
545งานพยาธิวิทยาเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)นครปฐมRE-LA 325552016-11-142019-11-132018-04-14
546ห้องปฏิบัติการบริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัดประจำโรงพยาบาลวิรัชศิลป์ ชุมพรชุมพรLA25552016-11-242019-11-232018-04-24
547งานเทคนิคการแพทย์สหัสขันธ์กาฬสินธุ์LA25552016-11-272019-11-262018-04-27
548งานเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานเวชศาสตร์ชันสูตรส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลกพิษณุโลกRE-LA 225552016-11-282019-11-272018-04-28
549ห้องปฏิบัติการบริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัดประจำสาขาโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์นครปฐมLA25552016-11-282019-11-272018-04-28
550กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พะเยาพะเยาRE-LA 225552016-11-292019-11-282018-04-29
551กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์จุนพะเยาLA25552016-11-292019-11-282018-04-29
552กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ไทยเจริญยโสธรLA25552016-12-012019-11-302018-05-01
553แผนกห้องปฏิบัติการ สำโรงการแพทย์ สมุทรปราการRE-LA 225552016-12-012019-11-302018-05-01
554งานเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานเวชศาสตร์ชันสูตรส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์นครสวรรค์LA25552016-12-032019-12-022018-05-03
555กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ศรีบุญเรืองหนองบัวลำพูLA25552016-12-042019-12-032018-05-04
556กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ศรีสังวาลย์ แม่ฮ่องสอน LA25552016-12-052019-12-042018-05-05
557กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ขอนแก่นขอนแก่นRE-LA 325552016-12-062019-12-052018-05-06
558คลินิกเทคนิคการแพทย์เมดสตาร์แล็บเชียงใหม่RE-LA 225552016-12-072019-12-062018-05-07
559งานเทคนิคการแพทย์ วังน้อยสระบุรีRE-LA 225552016-12-072019-12-062018-05-07
560กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์วิหารแดง สระบุรีLA25552016-12-072019-12-062018-05-07
561ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์กรุงเทพคริสเตียนนครปฐม นครปฐมLA25552016-12-082019-12-072018-05-08
562ศูนย์ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์มงกุฏวัฒนะกรุงเทพมหานครLA25552016-12-092019-12-082018-05-09
563ห้องปฏิบัติการมิชชั่นภูเก็ต ภูเก็ตLA25552016-12-122019-12-112018-05-12
564ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์บางไทรพระนครศรีอยุธยาRE-LA 225552016-12-132019-12-122018-05-13
565กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เขาฉกรรจ์สระแก้วLA25552016-12-162019-12-152018-05-16
566กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ราชบุรีราชบุรีRE-LA 525552016-12-192019-12-182018-05-19
567แผนกห้องปฏิบัติการ บริษัท ไลฟ์ ไดแอ็ก จำกัด พระนครศรีอยุธยาLA25552016-12-202019-12-192018-05-20
568กลุ่มงานพยาธิวิทยา มะเร็งอุบลราชธานี อุบลราชธานีRE-LA 325552016-12-222019-12-212018-05-22
569กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พิปูน นครศรีธรรมราชRE-LA 225552016-12-232019-12-222018-05-23
570กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ หนองแคสระบุรีRE-LA 325552016-12-232019-12-222018-05-23
571ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์การุญเวชปทุมธานีปทุมธานีLA25552016-12-232019-12-222018-05-23
572แผนกห้องปฏิบัติการ เพชรเวช กรุงเทพมหานครRE-LA 225552016-12-232019-12-222018-05-23
573แผนกพยาธิวิทยาค่ายเทพสตรีศร๊สุนทรนครศรีธรรมราชRE-LA 225552016-12-272019-12-262018-05-27
574ห้องปฏิบัติการชันสูตรศุภมิตรเสนา พระนครศรีอยุธยาRE-LA 225552016-12-272019-12-262018-05-27
575งานชันสูตรสาธารณสุขสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) พระนครศรีอยุธยาLA25552016-12-302019-12-292018-05-30
576กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สองแควน่านLA25552016-12-302019-12-292018-05-30
577แผนกห้องปฏิบัติการ จุฬารัตน์ 11 บางปะกง ฉะเชิงเทราRE-LA 225552016-12-302019-12-292018-05-30
578กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ แก่งคอยสระบุรีRE-LA 325552017-01-042020-01-032018-06-04
579กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สำโรงอุบลราชธานีLA25552017-01-052020-01-042018-06-05
580งานเทคนิคการแพทย์นาดีปราจีนบุรีRE-LA 225552017-01-052020-01-042018-06-05
581ห้องปฏิบัติการบริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเทมส์จำกัดประจำสาขาโรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ ตรังLA25552017-01-062020-01-052018-06-06
582กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ศรีมหาโพธิปราจีนบุรีRE-LA 225552017-01-092020-01-082018-06-09
583งานเทคนิคการแพทย์ บ่อเกลือ น่านLA25552017-01-092020-01-082018-06-09
584กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ วารินชำราบ อุบลราชธานี RE-LA 225552017-01-102020-01-092018-06-10
585กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บางกระทุ่ม พิษณุโลกLA25552017-01-132020-01-122018-06-13
586ห้องปฏิบัติการกลางปิยะเวท กรุงเทพมหานครLA25552017-01-152020-01-142018-06-15
587กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ หนองมะโมง ชัยนาทLA25552017-01-172020-01-162018-06-17
588กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พรหมพิราม พิษณุโลกLA25552017-01-172020-01-162018-06-17
589กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ คำม่วงกาฬสินธุ์LA25552017-01-182020-01-172018-06-18
590กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ศรีสงคราม นครพนมLA25552017-01-182020-01-172018-06-18
591กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกสงขลาสงขลาRE-LA 225552017-01-202020-01-192018-06-20
592กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ มะขามจันทบุรีLA25552017-01-202020-01-192018-06-20
593ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ รวมแพทย์ชัยนาท ชัยนาทLA25552017-01-252020-01-242018-06-25
594กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เชียงคำพะเยาLA25552017-01-272020-01-262018-06-27
595งานห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี นครนายกRE-LA 325552017-01-302020-01-292018-06-30
596กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โนนสังหนองบัวลำภูLA25552017-01-302020-01-292018-06-30
597แผนกพยาธิวิทยา ค่ายจักรพงษ์ ปราจีนบุรีLA25552017-01-312020-01-302018-07-01
598กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิRE-LA 325552017-02-012020-01-312018-07-01
599กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บ้านแท่นชัยภูมิRE-LA 325552017-02-022020-02-012018-07-02
600แผนกห้องปฏิบัติการ เซ็นทรัลเยนเนอรัล กรุงเทพหานคร RE-LA 225552017-02-032020-02-022018-07-03
601กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ห้วยทับทัน ศรีสะเกษLA25552017-02-042020-02-032018-07-04
602ห้องปฏิบัติการ บริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัดประจำโรงพยาบาลสิริเวชจันทบุรีจันทบุรีLA25552017-02-092020-02-082018-07-09
603ห้องปฏิบัติการบริษัทโปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด กรุงเทพมหานคร RE-LA 525552017-02-142020-02-132018-07-14
604กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บ้านหมอสระบุรีRE-LA 325552017-02-112020-02-102018-07-11
605งานเทคนิคการแพทย์ บันนังสตายะลา RE-LA 225552017-02-122020-02-112018-07-12
606กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์คอนสวรรค์ ชัยภูมิRE-LA 225552017-02-152020-02-142018-07-15
607กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ศรีรัตนะศรีสะเกษRE-LA 225552017-02-152020-02-142018-07-15
608กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ภักดีชุมพลชัยภูมิRE-LA 225552017-02-172020-02-162018-07-17
609งานเทคนิคการแพทย์สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานีLA25552017-02-172020-02-162018-07-17
610แผนกห้องปฏิบัติการสายไหมกรุงเทพมหานครLA25552017-02-202020-02-192018-07-20
611กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ศรีเทพ เพชรบูรณ์RE-LA 225552017-02-222020-02-212018-07-22
612งานเทคนิคการแพทย์ครบุรีนครราชสีมาRE-LA 325552017-02-222020-02-212018-07-22
613กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เชียงกลางน่านLA25552017-02-232020-02-222018-07-23
614แผนกห้องปฏิบัติการ การุญเวช สุขาภิบาล 3กรุงเทพมหานครRE-LA 325552017-02-242020-02-232018-07-24
615แผนกห้องปฏิบัติการ นวมินทร์ 9กรุงเทพมหานครRE-LA 325552017-02-272020-02-262018-07-27
616แผนกชันสูตร โอเวอร์บรุ๊ค เชียงรายRE-LA 425552017-03-012020-02-282018-08-01
617ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ วิภารามอมตะนคร ชลบุรีLA25552017-03-012020-02-282018-08-01
618กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี RE-LA 325552017-03-012020-02-282018-08-01
619ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ปิยะมินทร์สมุทรปราการRE-LA 225552017-03-012020-02-292018-08-01
620แผนกพยาธิวิทยา ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานีRE-LA 225552017-03-022020-03-012018-08-02
621กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แม่ทะลำปางRE-LA 225552017-03-022020-03-012018-08-02
622งานพยาธิวิทยาคลินิก มะเร็งลพบุรีลพบุรีRE-LA 225552017-03-052020-03-042018-08-05
623ห้องปฏิบัติการกลางรามคำแหงกรุงเทพมหานครRE-LA 225552017-03-062020-03-052018-08-06
624งานพยาธิวิทยาคลินิก สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานครLA25552017-03-072020-03-062018-08-07
625กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เถินลำปางLA25552017-03-072020-03-062018-08-07
626กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สิรินธรอุบลราชธานีRE-LA 325552017-03-082020-03-072018-08-08
627ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์นนทเวช นนทบุรีRE-LA 425552017-03-102020-03-092018-08-10
628แผนกชันสูตร เดอะโกลเดนเกท นครราชสีมาLA25552017-03-102020-03-092018-08-10
629กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์วังสะพุงเลยRE-LA 225552017-03-102020-03-092018-08-10
630แผนกห้องปฏิบัติการเซนต์แมรี่ นครราชสีมาRE-LA 425552017-03-152020-03-142018-08-15
631กลุ่มงานชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือดสิรินธร กรุงเทพมหานครLA25552017-03-152020-03-142018-08-15
632แผนกพยาธิวิทยา ค่ายกฤษณ์สีวะรา สกลนครLA25552017-03-212020-03-202018-08-21
633กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์อุ้มผางตากLA25552017-03-212020-03-202018-08-21
634กลุ่มงานชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือดหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ กรุงเทพมหานครLA25552017-03-272020-03-262018-08-27
635งานเทคนิคการแพทย์เฉลิมพระเกียรติน่านLA25552017-03-292020-03-282018-08-29
636ห้องปฏิบัติการพยาธิแพทย์รังสิต ปทุมธานีRE-LA 225552017-03-302020-03-292018-08-30
637งานพยาธิและคลังโลหิต ทหารผ่านศึกกรุงเทพมหานครRE-LA 225552017-04-042020-04-032018-09-04
638กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แหลมงอบตราดLA25552017-04-122020-04-112018-09-12
639แผนกห้องปฏิบัติการนวมินทร์กรุงเทพมหานครRE-LA 225552017-04-132020-04-122018-09-13
640กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ป่าแดดเชียงรายRE-LA 325552017-04-182020-04-172018-09-18
641แผนกห้องปฏิบัติการ บริษัท เพอร์เฟคเฮลธแคร์แอนด์เช็คอัพ จำกัด กรุงเทพมหานครLA25552017-04-202020-04-192018-09-20
642กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ชุมแพขอนแก่นRE-LA 325552017-04-212020-04-202018-09-21
643กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สมเด็จพระยุพราชกระนวนขอนแก่นRE-LA 325552017-04-222020-04-212018-09-22
644กลุ่มงานพยาธิวิทยาสงฆ์กรุงเทพมหานครRE-LA 325552017-04-242020-04-232018-09-24
645กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พนมสารคาม ฉะเชิงเทราRE-LA 225552017-04-242020-04-232018-09-24
646กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์คูเมืองบุรีรัมย์RE-LA 225552017-04-242020-04-232018-09-24
647กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พบพระตากLA25552017-04-242020-04-232018-09-24
648งานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคามRE-LA 325552017-04-262020-04-252018-09-26
649งานชันสูตรโรคผู้ป่วยยาเสพติด กลุ่มงานพยาธิวิทยาสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ปทุมธานีLA25552017-04-262020-04-252018-09-26
650กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พิมายนครราชสีมาRE-LA 225552017-04-272020-04-262018-09-27
651กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์กระสังบุรีรัมย์RE-LA 225552017-05-022020-05-012018-10-02
652งานเทคนิคการแพทย์ เขมราฐอุบลราชธานีRE-LA 325552017-05-042020-05-032018-10-04
653สำนักงานชันสูตรสาธารณสุขสำนักอนามัย กรุงเทพมหานครLA25552017-05-092020-05-082018-10-09
654กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ท่าวังผาน่านRE-LA 225552017-05-112020-05-102018-10-11
655กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยาRE-LA 225552017-05-112020-05-102018-10-11
656งานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และงานธนาคารเลือดธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ปทุมธานีRE-LA 425552017-05-112020-05-102018-10-11
657งานชันสูตรโรคคลองหาด สระแก้วRE-LA 225552017-05-112020-05-102018-10-11
658กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ตาลสุมอุบลราชธานีRE-LA 225552017-05-132020-05-122018-10-13
659กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สมเด็จกาฬสินธุ์RE-LA 325552017-05-162020-05-152018-10-16
660ห้องปฏิบัติการราชธานีพระนครศรีอยุธยาRE-LA 225552017-05-212020-05-202018-10-21
661แผนกห้องปฏิบัติการ มเหสักข์กรุงเทพมหานครLA25552017-05-232020-05-222018-10-23
662กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กำแพงเพชรกำแพงเพชรRE-LA 325552017-05-232020-05-222018-10-23
663ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์วีระพลการแพทย์หนองบัวลำภูLA25552017-05-242020-05-232018-10-24
664ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ศรีสวรรค์ นครสวรรค์RE-LA 225552017-05-252020-05-242018-10-25
665กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ทุ่งยางแดง ปัตตานีRE-LA 225552017-05-252020-05-242018-10-25
666กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พานทอง ชลบุรีLA25552017-05-292020-05-282018-10-29
667กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เชียงยืน มหาสารคามLA25552017-06-022020-06-012018-11-02
668กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ตราดตราดRE-LA 325552017-06-022020-06-012018-11-02
669กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์กมลาไสย กาฬสินธุ์LA25552017-06-052020-06-042018-11-05
670กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์จะแนะ นราธิวาสLA25552017-06-062020-06-052018-11-06
671กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ทุ่งสงนครศรีธรรมราชLA25552017-06-062020-06-052018-11-06
672แผนกห้องปฏิบัติการประชาพัฒน์กรุงเทพมหานครLA25552017-06-122020-06-112018-11-12
673กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ท่าลี่เลยLA25552017-06-152020-06-142018-11-15
674กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ หนองบัวลำภูหนองบัวลำภูLA25552017-06-152020-06-142018-11-15
675งานเทคนิคการแพทย์ ระโนดสงขลาRE-LA 325552017-06-162020-06-152018-11-16
676กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บางคล้าฉะเชิงเทราRE-LA 225552017-06-162020-06-152018-11-16
677กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ละแมชุมพรRE-LA 225552017-06-192020-06-182018-11-19
678แผนกห้องปฏิบัติการ จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ สมุทรปราการLA25552017-06-202020-06-192018-11-20
679แผนกห้องปฏิบัติการการุญเวชรัตนาธิเบศร์ นนทบุรีLA25552017-06-232020-06-222018-11-23
680กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ คลองหอยโข่งสงขลาRE-LA 325552017-06-232020-06-222018-11-23
681งานชันสูตรโรค บ้านนานครนายกRE-LA 325552017-06-282020-06-272018-11-28
682ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมาLA25552017-06-282020-06-272018-11-28
683กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ทุ่งตะโกชุมพรRE-LA 225552017-06-292020-06-282018-11-29
684กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์LA25552017-06-292020-06-282018-11-29
685กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พยุห์ ศรีสะเกษLA25552017-06-292020-06-282018-11-29
686ห้องปฏิบัติการสิโรรสยะลาRE-LA 225552017-07-032020-07-022018-12-03
687กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ น้ำเกลี้ยงศรีสะเกษLA25552017-07-042020-07-032018-12-04
688แผนกพยาธิวิทยาค่ายกาวิละเชียงใหม่RE-LA 225552017-07-052020-07-042018-12-05
689กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ควนเนียงสงขลาLA25552017-07-062020-07-052018-12-06
690แผนกห้องปฏิบัติการคามิลเลี่ยน กรุงเทพมหานครRE-LA 225552017-07-112020-07-102018-12-11
691กลุ่มงานพยาธิวิทยากระบี่กระบี่RE-LA 325552017-07-112020-07-102018-12-11
692ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ นอร์ทอิสเทอร์น-วัฒนาอุดรธานีRE-LA 325552017-07-132020-07-122018-12-13
693กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ หนองคายหนองคายRE-LA 225552017-07-142020-07-132018-12-14
694กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์มะการักษ์กาญจนบุรีLA25552017-07-172020-07-162018-12-17
695กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ม่วงสามสิบอุบลราชธานีRE-LA 425552017-07-172020-07-162018-12-17
696งานเทคนิคการแพทย์และรังสีวิทยา ธัญญารักษ์เชียงใหม่เชียงใหม่RE-LA 225552017-07-252020-07-242018-12-25
697แผนกพยาธิวิทยาค่ายวชิราวุธนครศรีธรรมราชLA25552017-07-272020-07-262018-12-27
698กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พิบูลมังสาหารอุบลราชธานีRE-LA 325552017-07-282020-07-272018-12-28
699แผนกห้องปฏิบัติการบริษัท เวอร์คแล็บ จำกัด ปทุมธานีRE-LA 225552017-08-012020-07-312019-01-01
700กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บ่อพลอยกาญจนบุรีRE-LA 225552017-08-012020-07-312019-01-01
701กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ จุฬาภรณ์นครศรีธรรมราชLA25552017-08-022020-08-012019-01-02
702กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ด่านขุนทดนครราชสีมาRE-LA 425552017-08-032020-08-022019-01-03
703งานเทคนิคการแพทย์ กรงปีนังยะลาLA25552017-08-042020-08-032019-01-04
704กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ หนองสองห้องขอนแก่นRE-LA 325552017-08-052020-08-042019-01-05
705ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์วัดเพลงราชบุรีRE-LA 325552017-08-072020-08-062019-01-07
706แผนกห้องปฏิบัติการศิครินทร์ หาดใหญ่ สงขลาRE-LA 325552017-08-072020-08-062019-01-07
707กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สามง่ามพิจิตรRE-LA 225552017-08-162020-08-152019-01-16
708กลุ่มงานพยาธิวิทยา มะเร็งอุดรธานี อุดรธานี RE-LA 425552017-08-162020-08-152019-01-16
709กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สูงเนินนครราชสีมาRE-LA 425552017-08-182020-08-172019-01-18
710กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ปักธงชัยนครราชสีมาRE-LA 425552017-08-182020-08-172019-01-18
711กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ จะนะสงขลาRE-LA 325552017-08-212020-08-202019-01-21
712กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวีสงขลาRE-LA 325552017-08-212020-08-202019-01-21
713กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พระปกเกล้าจันทบุรีRE-LA 425552017-08-222020-08-212019-01-22
714กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สรรคบุรีชัยนาทLA25552017-08-232020-08-222019-01-23
715กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ปรางค์กู่ศรีสะเกษ LA25552017-08-242020-08-232019-01-24
716กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สีคิ้วนครราชสีมาRE-LA 425552017-08-252020-08-242019-01-25
717งานเทคนิคการแพทย์ทัพทันอุทัยธานีRE-LA 325552017-08-252020-08-242019-01-25
718งานเทคนิคการแพทย์เทพสถิต ชัยภูมิRE-LA 325552017-08-282020-08-272019-01-28
719กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ หนองจิกปัตตานีRE-LA 325552017-08-292020-08-282019-01-29
720กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ละงูสตูลRE-LA 325552017-08-302020-08-292019-01-30
721งานพยาธิวิทยาหนองบัวระเหว ชัยภูมิRE-LA 325552017-08-302020-08-292019-01-30
722ห้องปฏิบัติการงานเทคนิคการแพทย์ไชยวาน อุดรธานี RE-LA 325552017-08-302020-08-292019-01-30
723กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ราษีไศล ศรีสะเกษ LA25552017-08-282020-08-272019-01-28
724ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เกษมราษฎร์ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา RE-LA 225552017-09-042020-09-032019-02-04
725กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พรานกระต่ายกำแพงเพชรRE-LA 225552017-09-142020-09-132019-02-14
726กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สะบ้าย้อยสงขลาLA25552017-09-152020-09-142019-02-15
727กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หนองหาน อุดรธานีRE-LA 325552017-09-152020-09-142019-02-15
728กลุ่มงานพยาธิวิทยาปัตตานีปัตตานีLA25552017-09-172020-09-162019-02-17
729กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สตูลสตูลRE-LA 325552017-09-182020-09-172019-02-18
730งานเทคนิคการแพทย์ ท่าแพสตูลLA25552017-09-182020-09-172019-02-18
731งานชันสูตรสาธารณสุขศรีเชียงใหม่หนองคายRE-LA 325552017-09-192020-09-182019-02-19
732แผนกห้องปฏิบัติการเอกอุดรอุดรธานีRE-LA 225552017-09-192020-09-182019-02-19
733กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์LA25552017-09-202020-09-192019-02-20
734กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โนนไทยนครราชสีมาRE-LA 225552017-09-212020-09-202019-02-21
735กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ทับสะแกประจวบคีรีขันธ์LA25552017-09-222020-09-212019-02-22
736กลุ่มงานชันสูตรโรคกลางและกลุ่มงานธนาคารเลือดตากสินกรุงเทพมหานครLA25552017-10-022020-10-012019-03-02
737แผนกปฏิบัติการชันสูตร เปาโลรังสิตปทุมธานีLA25552017-10-042020-10-032019-03-04
738งานชันสูตรสาธารณสุขคลองขลุงกำแพงเพชรLA25552017-10-052020-10-042019-03-05
739กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พลขอนแก่นRE-LA 225552017-10-052020-10-042019-03-05
740คลินิกเทคนิคการแพทย์ฟ้าสีรุ้ง หาดใหญ่ศูนย์สุขภาพฟ้าสีรุ้ง หาดใหญ่ สงขลาLA25552017-10-062020-10-052019-03-06
741แผนกห้องปฏิบัติการมิชชั่นกรุงเทพมหานครRE-LA 225552017-10-092020-10-082019-03-09
742งานเทคนิคการแพทย์ ท่าตะโกนครสวรรค์RE-LA 225552017-10-092020-10-082019-03-09
743กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สุรินทร์สุรินทร์LA25552017-10-152020-10-142019-03-15
744ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ วิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลสมุทรสาครRE-LA 325552017-10-162020-10-152019-03-16
745กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พยุหะคีรีนครสวรรค์RE-LA 225552017-10-162020-10-152019-03-16
746กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ลืออำนาจอำนาจเจริญRE-LA 225552017-10-162020-10-152019-03-16
747แผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ บริษัท กรุงเทพ พยาธิ-แลป จำกัดกรุงเทพมหานครLA25552017-10-202020-10-192019-03-20
748ห้องปฏิบัติการภัทร ธนบุรีปทุมธานีLA25552017-10-222020-10-212019-03-22
749แผนกห้องปฏิบัติการ เปาโลเกษตรกรุงเทพมหานครRE-LA 325552017-10-242020-10-232019-03-24
750กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์นามนกาฬสินธุ์RE-LA 325552017-10-252020-10-242019-03-25
751กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกแพร่แพร่RE-LA 225552017-10-292020-10-282019-03-29
752กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ปทุมราชวงศาอำนาจเจริญLA25552017-10-302020-10-292019-03-30
753งานเทคนิคการแพทย์เขาย้อยเพชรบุรีRE-LA 325552017-11-032020-11-022019-04-03
754กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรคสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมานครราชสีมาRE-LA 225552017-11-032020-11-022019-04-03
755ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์บางปะกอก 3สมุทรปราการRE-LA 225552017-11-062020-11-052019-04-06
756กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ท่าสองยาง ตากRE-LA 225552017-11-072020-11-062019-04-07
757กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โนนคูณศรีสะเกษ LA25552017-11-072020-11-062019-04-07
758กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ยางชุมน้อยศรีสะเกษLA25552017-11-082020-11-072019-04-08
759กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์กุดข้าวปุ้นอุบลราชธานีLA25552017-11-102020-11-092019-04-10
760บริษัทโปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัดประจำสาขารพ.กรุงสยามเซนต์คาร์ลอสปทุมธานีLA25552017-11-112020-11-102019-04-11
761กองพยาธิกรรมและกองบริการโลหิตภูมิพลอดุลยเดช กรุงเทพมหานครRE-LA 225552017-11-132020-11-122019-04-13
762กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา เทพรัตน์นครราชสีมานครราชสีมาRE-LA 225552017-11-182020-11-172019-04-18
763งานเทคนิคการแพทย์กระแสสินธุ์สงขลาLA25552017-11-212020-11-202019-04-21
764งานชันสูตรโรคสังขละบุรีกาญจนบุรี LA25552017-11-292020-11-282019-04-29
765กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ตระการพืชผล อุบลราชธานีRE-LA 225552017-11-292020-11-282019-04-29
766กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ศรีบรรพตพัทลุงRE-LA 325552017-11-302020-11-292019-04-30
767กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ชุมพวงนครราชสีมาRE-LA 225552017-12-032020-12-022019-05-03
768กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สุวรรณภูมิร้อยเอ็ดLA25552017-12-042020-12-032019-05-04
769กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ป่าบอนพัทลุงRE-LA 325552017-12-042020-12-032019-05-04
770งานเทคนิคการแพทย์ทองผาภูมิ กาญจนบุรี LA25552017-12-072020-12-062019-05-07
771แผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บจำกัดกรุงเทพมหานครLA25552017-12-072020-12-062019-05-07
772ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรีRE-LA 225552017-12-072020-12-062019-05-07
773กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกจอมทองเชียงใหม่LA25552017-12-072020-12-062019-05-07
774กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สวนผึ้งราชบุรีRE-LA 225552017-12-082020-12-072019-05-08
775แผนกห้องปฏิบัติการเมืองสมุทรปู่เจ้าสมิงพรายสมุทรปราการRE-LA 225552017-12-082020-12-072019-05-08
776งานเทคนิคการแพทย์รัตภูมิ สงขลาRE-LA 325552017-12-082020-12-072019-05-08
777กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) พัทลุงLA25552017-12-122020-12-112019-05-12
778กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกอินทร์บุรี สิงห์บุรีRE-LA 425552017-12-132020-12-122019-05-13
779กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี RE-LA 325552017-12-142020-12-132019-05-14
780งานเทคนิคการแพทย์บ้านโคก อุตรดิตถ์ LA25552017-12-142020-12-132019-05-14
781กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ปาดังเบซาร์สงขลาLA25552017-12-152020-12-142019-05-15
782กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ยางตลาดกาฬสินธุ์RE-LA 225552017-12-192020-12-182019-05-19
783กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บ้านลาด เพชรบุรี RE-LA 325552017-12-222020-12-212019-05-22
784กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ชะอำเพชรบุรีRE-LA 325552017-12-222020-12-212019-05-22
785กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ลำทับกระบี่RE-LA 325552017-12-262020-12-252019-05-26
786กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ไทรโยคกาญจนบุรี LA25552017-12-282020-12-272019-05-28
787กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ปากท่อราชบุรีRE-LA 225552017-12-292020-12-282019-05-29
788กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์50 พรรษามหาวชิราลงกรณอุบลราชธานี RE-LA 225552017-12-292020-12-282019-05-29
789กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ดำเนินสะดวกราชบุรีLA25552017-12-282020-12-272019-05-28
790กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และกลุ่มงานธนาคารเลือดเจริญกรุงประชารักษ์กรุงเทพมหานครRE-LA 325552018-01-042021-01-032019-06-04
791กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ชัยภูมิชัยภูมิLA25552018-01-182021-01-172019-06-18
792ห้องปฏิบัติการบางปะกอก 8กรุงเทพมหานครRE-LA 225552018-01-062021-01-052019-06-06
793กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โคกโพธิ์ปัตตานีRE-LA 325552018-01-292021-01-282019-06-29
794กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ท่าปลาอุตรดิถต์LA25552018-02-032021-02-022019-07-03
795กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก ระนองระนองLA25552018-02-132021-02-122019-07-13
796กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์วิเศษชัยชาญ อ่างทองLA25552018-02-162021-02-152019-07-16
797งานเทคนิคการแพทย์คอนสารชัยภูมิRE-LA 325552018-02-282021-02-272019-07-28
798กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สันทรายเชียงใหม่LA25552018-03-202021-03-192019-08-20
799ห้องปฏิบัติการมหาชัย 2 สมุทรสาครRE-LA 32017-11-072020-11-062019-04-07
800คลินิคเทคนิคการแพทย์ เม็งรายแล็บ เชียงรายRE-LA 32017-12-162020-12-152019-05-16
801แผนกห้องปฏิบัติการบางโพกรุงเทพมหานครRE-LA 32017-12-222020-12-212019-05-22
802กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ตะกั่วป่าพังงาRE-LA 32017-12-282020-12-282019-05-28
803ห้องปฏิบัติการราชธานี โรจนะ พระนครศรีอยุทธยา LA2018-01-032021-01-022019-06-03
804กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แม่จันเชียงรายRE-LA 32018-01-052021-01-042019-06-05
805กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ท่าเรือพระนครศรีอยุธยาRE-LA 32018-01-072021-01-062019-06-07
806กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์มหาราชนครราชสีมานครราชสีมาRE-LA 42018-01-122021-01-112019-06-12
807กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ดอนพุดสระบุรีLA2018-01-122021-01-112019-06-12
808กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สถาบันโรคผิวหนัง กรุงเทพมหานครRE-LA 22018-01-162021-01-152019-06-16
809กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ศรีเมืองใหม่อุบลราชธานีRE-LA 32018-01-172021-01-172019-06-17
810ห้องปฏิบัติการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัดประจำสาขารพ.กรุงเทพหาดใหญ่ สงขลาLA2018-01-172021-01-172019-06-17
811กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกบุรีรัมย์บุรีรัมย์RE-LA 22018-01-182021-01-172019-06-18
812กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เหล่าเสือโก๊ก อุบลราชธานีLA2018-01-222021-01-212019-06-22
813กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โพธิ์ทองอ่างทองLA2018-01-242021-01-232019-06-24
814กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แสวงหาอ่างทองLA2018-01-252021-01-242019-06-25
815ห้องปฏิบัติการมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล มุกดาหารLA2018-01-252021-01-242019-06-25
816กลุ่มงานพยาธิทยาคลินิกชัยนาทนเรนทรชัยนาทRE-LA 32018-01-312021-01-302019-07-01
817กลุ่มงานพยาธิทยาคลินิกและกายวิภาคพังงาพังงาRE-LA 22018-02-052021-02-042019-07-05
818แผนกห้องปฏิบัติการเอกชลชลบุรีRE-LA 22018-02-082021-02-072019-07-08
819แผนกห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์นายแพทย์หาญ ยโสธร LA2018-02-092021-02-082019-07-09
820แผนกห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์รวมแพทย์ยโสธร ยโสธร LA2018-02-102021-02-092019-07-10
821ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตาคลีนครสวรรค์RE-LA 22018-02-112021-02-102019-07-11
822กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ชนแดนเพชรบูรณ์LA2018-02-142021-02-132019-07-14
823กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หนองวัวซออุดรธานีRE-LA 52018-02-172021-02-162019-07-17
824กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ลำปลายมาศบุรีรัมย์RE-LA 22018-02-162021-02-152019-07-16
825กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ประโคนชัยบุรีรัมย์LA2018-02-162021-02-152019-07-16
826ห้องปฏิบัติการบริษัท เอทีทีเอ 2016 จำกัดประจำสาขารพ.บางนา 5สมุทรปราการRE-LA 32018-02-162021-02-152019-07-16
827ห้องปฏิบัติการบริษัท เอทีทีเอ 2016 จำกัดประจำสาขารพ.บางนา 1 กรุงเทพมหานครRE-LA 42018-02-192021-02-182019-07-19
828ห้องปฏิบัติการบริษัท เอทีทีเอ 2016 จำกัดประจำสาขารพ.บางนา 2สมุทรปราการRE-LA 42018-02-192021-02-182019-07-19
829กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์วังโป่งเพขรบูรณ์LA2018-02-222021-02-212019-07-22
830กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บ้านบึงชลบุรีLA2018-02-222021-02-212019-07-22
831แผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ วิภารามปากเกร็ดนนทบุรีLA2018-02-232021-02-222019-07-23
832กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โชคชัยนครราชสีมาRE-LA 22018-02-282021-02-272019-07-28
833กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์วานรนิวาสสกลนครRE-LA 22018-02-282021-02-272019-07-28
834กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ชะอวดนครศรีธรรมราชLA2018-03-022021-03-012019-08-02
835กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์นางรองบุรีรัมย์LA2018-03-022021-03-012019-08-02
836ห้องปฏิบัติการกรุงไทยนนทบุรีLA2018-03-032021-03-022019-08-03
837ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์วิภารามแหลมฉบังชลบุรีLA2018-03-082021-03-072019-08-08
838กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สมุทรปราการสมุทรปราการLA2018-03-092021-03-082019-08-09
839กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บ้านค่ายระยองLA2018-03-122021-03-112019-08-12
840กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แม่อายเชียงใหม่RE-LA 22018-03-172021-03-162019-08-17
841ห้องปฏิบัติการบริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราทอรี่ จำกัด สาขาชลบุรี ชลบุรีRE-LA 22018-03-202021-03-192019-08-20
842กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ทุ่งฝนอุดรธานีRE-LA 22018-03-222021-03-212019-08-22
843กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พิบูลย์รักษ์อุดรธานีRE-LA 32018-03-222021-03-212019-08-22
844กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกพระนารายณ์มหาราชลพบุรีRE-LA 32018-03-262021-03-252019-08-26
845ห้องปฏิบัติการบริษัทอาร์ไอเอ แลบบอราทอรี่จำกัด สาขาโคราชนครราชสีมาRE-LA 22018-03-302021-03-292019-08-30
846กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แม่ทาลำพูนRE-LA 32018-04-022021-04-012019-09-02
847กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พุทธโสธร ฉะเชิงเทรา LA2018-04-052021-04-042019-09-05
848กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ดงหลวงมุกดาหารRE-LA 22018-04-102021-04-092019-09-10
849กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แม่ฟ้าหลวงเชียงรายLA2018-04-102021-04-092019-09-10
850กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พุทไธสง บุรีรัมย์RE-LA 32018-04-172021-04-162019-09-17
851กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์RE-LA 32018-04-192021-04-182019-09-19
852งานเทคนิคการแพทย์ศรีธาตุ อุดรธานี RE-LA 32018-04-202021-04-192019-09-20
853กลุ่มงานเวชศาสตร์ชันสูตรศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีRE-LA 22018-04-202021-04-192019-09-20
854กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บางปลาม้าสุพรรณบุรีLA2018-04-202021-04-192019-09-20
855งานเทคนิคการแพทย์หนองโดนสระบุรีRE-LA 32018-04-222021-04-212019-09-22
856กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรีLA2018-04-242021-04-232019-09-24
857แผนกห้องปฏิบัติการเมืองสมุทรปากน้ำสมุทรปราการRE-LA 22018-04-252021-04-242019-09-25
858กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรคสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานีอุบลราชธานีRE-LA 32018-04-252021-04-242019-09-25
859ฝ่ายปฏิบัติการพยาธิวิภาวดีกรุงเทพมหานครRE-LA 32018-04-272021-04-262019-09-27
860แผนกห้องปฏิบัติการมหาชัย 3สมุทรสาครRE-LA 22018-04-272021-04-262019-09-27
861แผนกห้องปฏิบัติการเอกชล 2ชลบุรีRE-LA 32018-04-302021-04-292019-09-30
862กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แม่สายเชียงรายLA2018-04-302021-04-292019-09-30
863กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกอุดรธานีอุดรธานี RE-LA 32018-05-032021-05-022019-10-03
864กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยาLA2018-05-032021-05-022019-10-03
865กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ หนองคายRE-LA 32018-05-042021-05-032019-10-04
866แผนกห้องปฏิบัติการ ยันฮีกรุงเทพมหานครRE-LA 42018-05-052021-05-042019-10-05
867ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์หริภุญชัยเมโมเรียลลำพูนRE-LA 22018-05-052021-05-042019-10-05
868กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เชียงแสนเชียงรายLA2018-05-062021-05-052019-10-06
869กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ท่าอุเทนนครพนมLA2018-05-072021-05-062019-10-07
870กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หนองแสงอุดรธานี RE-LA 32018-05-092021-05-082019-10-09
871แผนกเทคนิคการแพทย์ แมคคอร์มิค เชียงใหม่RE-LA 32018-05-122021-05-112019-10-12
872กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เขาวงกาฬสินธ์RE-LA 22018-05-152021-05-142019-10-15
873ห้องปฏิบัติการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัดประจำโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี กรุงเทพมหานครRE-LA 22018-05-252021-05-242019-10-25
874แผนกห้องปฏิบัติการรัทรินทร์ สมุทรปราการLA2018-05-312021-05-302019-10-31
875แผนกพยาธิวิทยาค่ายประจักษ์ศิลปาคมอุดรธานีRE-LA 42018-06-022021-06-012019-11-02
876ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์บางปะกอก 1กรุงเทพมหานครRE-LA 32018-06-042021-06-032019-11-04
877งานชันสูตรสาธารณสุขเจ็ดเสมียนราชบุรีRE-LA 22018-06-072021-06-062019-11-07
878กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เก้าเลี้ยวนครสวรรค์RE-LA 22018-06-082021-06-072019-11-08
879งานชันสูตรสาธารณสุขไทรงามกำแพงเพชรLA2018-06-102021-06-092019-11-10
880งานเทคนิคการแพทย์แหลมฉบังชลบุรีLA2018-06-112021-06-102019-11-11
881งานชันสูตรบ้านตากตากRE-LA 22018-06-122021-06-112019-11-12
882งานเทคนิคการแพทย์สามร้อยยอดประจวบคีรีขันธ์RE-LA 22018-06-142021-06-132019-11-14
883ห้องปฏิบัติการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัดประจำโรงพยาบาลพญาไท 3กรุงเทพมหานครRE-LA 62018-06-152021-06-142019-11-15
884งานพยาธิวิทยากุยบุรีประจวบคีรีขันธ์RE-LA 22018-06-182021-06-172019-11-18
885กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บ้านเหลื่อมนครราชสีมาRE-LA 32018-06-192021-06-182019-11-19
886กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โนนสูงนครราชสีมาRE-LA 42018-06-202021-06-192019-11-20
887แผนกพยาธิวิทยาค่ายจิรประวัตินครสวรรค์RE-LA 22018-06-212021-06-202019-11-21
888ห้องปฏิบัติการบี.แคร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์กรุงเทพมหานครLA2018-06-212021-06-202019-11-21
889กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์นาจะหลวยอุบลราชธานีLA2018-06-252021-06-242019-11-25
890ห้องปฏิบัติการ สำนักงาน ธนาคารโลหิต จันทรุเบกษานครปฐมLA2018-06-282021-06-272019-11-28
891กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บึงกาฬบึงกาฬLA2018-06-292021-06-282019-11-29
892กลุ่มงานชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือดราชพิพัฒน์กรุงเทพมหานครRE-LA 42018-07-032021-07-022019-12-03
893กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกหาดใหญ่สงขลาRE-LA 32018-07-062021-07-052019-12-06
894กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โพธิ์ศรีสุวรรณศรีสะเกษ LA2018-07-092021-07-082019-12-09
895กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์กุดจับอุดรธานีRE-LA 22018-07-122021-07-112019-12-12
896ฝ่ายวิเคราะห์โรคธนบุรีกรุงเทพมหานครLA2018-07-122021-07-112019-12-12
897ห้องปฏิบัติการ บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนลกรุงเทพมหานครLA2018-07-132021-07-122019-12-13
898กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เสนาพระนครศรีอยุธยาRE-LA 32018-07-152021-07-142019-12-15
899กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ชานุมานอำนาจเจริญLA2018-07-172021-07-162019-12-17
900กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ขุขันธ์ศรีสะเกษ LA2018-07-172021-07-162019-12-17
901กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์น้ำขุ่นอุบลราชธานีLA2018-07-202021-07-192019-12-20
902กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พนาอำนาจเจริญLA2018-07-202021-07-192019-12-20
903กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ขุนหาญศรีสะเกษ LA2018-07-202021-07-192019-12-20
904กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สีชมพูขอนแก่นRE-LA 32018-07-242021-07-232019-12-24
905กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 กาญจนบุรีRE-LA 32018-07-262021-07-252019-12-26
906กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เบตงยะลาRE-LA 22018-07-272021-07-262019-12-27
907กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ไพศาลีนครสวรรค์RE-LA 22018-07-272021-07-262019-12-27
908ห้องปฏิบัติการ บริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด ประจำสาขาโรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมานครราชสีมาLA2018-08-042021-08-032020-01-04
909คลินิกเทคนิคการแพทย์คลินิกเทคนิคการแพทย์เอ็มพลัสเชียงใหม่LA2018-08-072021-08-062020-01-07
910กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ท่าศาลานครศรีธรรมราชRE-LA 32018-08-072021-08-062020-01-07
911กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สัตหีบ กม.10ชลบุรีLA2018-08-202021-08-192020-01-20
912กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ป่าติ้วยโสธรRE-LA 22018-08-232021-08-222020-01-23
913กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บึงสามัคคีกำแพงเพขรLA2018-08-232021-08-222020-01-23
914กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกสกลนครสกลนครRE-LA 22018-08-272021-08-262020-01-27
915แผนกห้องปฏิบัติการ หัวเฉียว กรุงเทพมหานครRE-LA 42018-08-312021-08-302020-01-31
916กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรคสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรีราชบุรีRE-LA 32018-09-032021-09-022020-02-03
917กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกพระพุทธบาทสระบุรีRE-LA 42018-09-042021-09-032020-02-04
918งานชันสูตร จักราชนครราชสีมาLA2018-09-062021-09-072020-02-06
919กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรคสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรีชลบุรีRE-LA 22018-09-072021-09-062020-02-07
920กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพขรLA2018-09-072021-09-062020-02-07
921ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์กรุงเทพคริสเตียนกรุงเทพมหานครRE-LA 32018-09-102021-09-092020-02-10
922กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตากLA2018-09-112021-09-122020-02-11
923กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หนองกี่บุรีรัมย์LA2018-09-182021-09-172020-02-18
924กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บ้านเขว้าชัยภูมิRE-LA 22018-09-192021-09-182020-02-19
925กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เมืองปานลำปางRE-LA 42018-09-202021-09-192020-02-20
926แผนกชันสูตรราชสีมาฮอสพิทอลนครราชสีมาRE-LA 22018-09-202021-09-192020-02-20
927กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ปากช่องนานานครราชสีมาRE-LA 32018-09-212021-09-202020-02-21
928กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เทพาสงขลาRE-LA 32018-09-212021-09-202020-02-21
929ฝ่ายพยาธิวิทยาคลินิกม.นเรศวรพิษณุโลกRE-LA 32018-09-262021-09-252020-02-26
930งานห้องปฏิบัติการมหาวชิราลงกรณธัญบุรีปทุมธานีRE-LA 32018-09-262021-09-252020-02-26
931กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บำเหน็จณรงค์ชัยภูมิRE-LA 32018-09-272021-09-262020-02-27
932กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์น้ำพองขอนแก่นRE-LA 32018-09-282021-09-272020-02-28
933งานชันสูตรบางบ่อสมุทรปราการLA2018-09-282021-09-272020-02-28
934กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกศรีสังวรสุโขทัยสุโขทัยLA2018-09-282021-09-272020-02-28
935ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตรสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาชลบุรีLA2018-10-032021-10-022020-03-03
936กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ราชวิถีกรุงเทพมหานครRE-LA 62018-10-042021-10-032020-03-04
937กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เกาะยาวชัยพัฒน์พังงาRE-LA 32018-10-052021-10-042020-03-05
938กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ลองแพร่LA2018-10-052021-10-042020-03-05
939กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรคสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ นครสวรรค์RE-LA 22018-10-062021-10-052020-03-06
940แผนกพยาธิวิทยาคลินิกค่ายพ่อขุนผาเมืองเพชรบูรณ์LA2018-10-092021-10-082020-03-09
941งานเทคนิคการแพทย์ปายแม่ฮ่องสอนRE-LA 22018-10-112021-10-102020-03-11
942กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์คำเขื่อนแก้วยโสธรLA2018-10-112021-10-102020-03-11
943สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและกายวิภาค ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน นนทบุรีLA2018-10-122021-10-112020-03-12
944กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พหลพลพยุหเสนากาญจนบุรีRE-LA 32018-10-122021-10-112020-03-12
945งานเทคนิคการแพทย์ปางมะผ้าแม่ฮ่องสอนLA2018-10-122021-10-112020-03-12
946กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์LA2018-10-132021-10-122020-03-13
947กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บึงสามพันเพชรบูรณ์LA2018-10-142021-10-132020-03-14
948กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรคสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่นขอนแก่นRE-LA 32018-10-152021-10-142020-03-15
949กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์วชิระภูเก็ต ภูเก็ต RE-LA 32018-10-192021-10-182020-03-19
950คลินิกเทคนิคการแพทย์ ซิสเตอร์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ ซิสเตอร์ มูลนิธิซิสเตอร์ชลบุรีLA2018-10-192021-10-182020-03-19
951สวิงพัทยา คลินิกเทคนิคการแพทย์ สวิงพัทยา คลินิกเทคนิคการแพทย์ ชลบุรีLA2018-10-192021-10-182020-03-19
952กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บางระกำพิษณุโลกRE-LA 32018-10-192021-10-182020-03-19
953กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ภูสิงห์ศรีสะเกษRE-LA 32018-10-192021-10-182020-03-19
954กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เวียงสาน่านRE-LA 22018-10-192021-10-182020-03-19
955ห้องปฏิบัติการบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สมุทรสาครLA2018-10-202021-10-192020-03-20
956กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดRE-LA 22018-10-202021-10-192020-03-20
957แผนกห้องปฏิบัติการ บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัดกรุงเทพมหานครLA2018-10-202021-10-192020-03-20
958ห้องปฏิบัติการบริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์จำกัด ประจำสาขาโรงพยาบาลกรุงเทพ เพชรบุรีเพชรบุรีLA2018-10-252021-10-242020-03-25
959แผนกห้องปฏิบัติการ จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต สมุทรปราการRE-LA 32018-10-312021-10-302020-03-31
960ห้องปฏิบัติการบริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์จำกัด ประจำสาขาโรงพยาบาลกรุงเทพกรุงเทพมหานครRE-LA 22018-10-312021-10-302020-03-31
961บริษัทโปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัดประจำสาขารพ.ปทุมเวชปทุมธานีRE-LA 52018-11-022021-11-012020-04-02
962กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หนองบัวแดงชัยภูมิRE-LA 22018-11-052021-11-042020-04-05
963กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สวีชุมพรRE-LA 32018-11-052021-11-042020-04-05
964แผนกห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขมกรุงเทพมหานคร RE-LA 32018-11-092021-11-082020-04-09
965กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ทุ่งช้างน่านRE-LA 22018-11-092021-11-082020-04-09
966กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์มาบอำมฤตชุมพรRE-LA 32018-11-102021-11-092020-04-10
967กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ปากน้ำชุมพรชุมพรLA2018-11-132021-11-122020-04-13
968กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์วังหินศรีสะเกษRE-LA 32018-11-152021-11-142020-04-15
969กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ภูเวียงขอนแก่นRE-LA 32018-11-152021-11-142020-04-15
970กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ขุนยวมแม่ฮ่องสอนLA2018-11-162021-11-152020-04-16
971กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เอราวัณเลยLA2018-11-162021-11-152020-04-16
972กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ภูกระดึงเลยLA2018-11-162021-11-152020-04-16
973กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ท่าแซะชุมพรRE-LA 22018-11-182021-11-172020-04-18
974กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ปากน้ำหลังสวน ชุมพรRE-LA 32018-11-182021-11-172020-04-18
975กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บางกล่ำสงขลาRE-LA 22018-11-192021-11-182020-04-19
976กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ชุมพรRE-LA 32018-11-202021-11-192020-04-20
977กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ปะทิวชุมพรRE-LA 22018-11-202021-11-192020-04-20
978กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ละอุ่นระนองLA2018-11-252021-11-242020-04-25
979กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ถลางภูเก็ตRE-LA 32018-11-292021-11-282020-04-29
980กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา RE-LA 32018-12-032021-12-022020-05-03
981คลินิกเทคนิคการแพทย์รามคำแหงคลินิกเทคนิคการแพทย์รามคำแหงกรุงเทพมหานครLA2018-12-032021-12-022020-05-03
982บริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด ประจำสาขาโรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช ราชบุรีLA2018-12-042021-12-032020-05-04
983งานเทคนิคการแพทย์พัฒนานิคมลพบุรีLA2018-12-112021-12-102020-05-11
984กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เกาะจันทร์ชลบุรีLA2018-12-122021-12-112020-05-12
985กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เขาพนมกระบี่RE-LA 32018-12-122021-12-112020-05-12
986แผนกห้องปฏิบัติการ นครพัฒน์นครศรีธรรมราชLA2018-12-142021-12-132020-05-14
987กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เสนางคนิคมอำนาจเจริญLA2018-12-172021-12-162020-05-17
988กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์กันทรารมย์ศรีสะเกษLA2018-12-172021-12-162020-05-17
989กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ดLA2018-12-172021-12-162020-05-17
990กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์นาเยียอุบลราชธานีLA2018-12-172021-12-162020-05-17
991ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์หนองคายวัฒนาหนองคายLA2018-12-202021-12-192020-05-20
992ห้องปฏิบัติการบริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์จำกัด ประจำสาขาคลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมพรชุมพรLA2018-12-212021-12-202020-05-21
993กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หนองบุญมากนครราชสีมาRE-LA 32018-12-242021-12-232020-05-24
994แผนกพยาธิวิทยาค่ายอดิศรสระบุรีLA2018-12-252021-12-242020-05-25
995กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หลังสวนชุมพรRE-LA 22018-12-252021-12-242020-05-25
996ห้องปฏิบัติการบริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์จำกัด ประจำสาขาโรงพยาบาลกรุงเทพปากช่องนครราชสีมาLA2018-12-262021-12-252020-05-26
997กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรคสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราชRE-LA 32018-12-272021-12-262020-05-27
998งานเวชศาสตร์ชันสูตรส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมานครราชสีมาRE-LA 32018-12-272021-12-262020-05-27
999ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรุงเทพมหานครRE-LA 22018-12-272021-12-262020-05-27
1000กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ทุ่งศรีอุดมอุบลราชธานีLA2018-12-282021-12-272020-05-28
1001กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกปราสาทสุรินทร์ LA2018-12-282021-12-272020-05-28
1002แผนกวิเคราะห์โรค นครคริสเตียน นครศรีธรรมราชLA2019-01-032022-01-022020-06-03
1003กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกศรีสะเกษศรีสะเกษRE-LA 22019-01-092022-01-082020-06-09
1004กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สิเกาตรังRE-LA 32019-01-102022-01-092020-06-10
1005ห้องปฏิบัติการเกษมราษฎร์ ประชาชื่นกรุงเทพมหานครRE-LA 42019-01-122022-01-112020-06-12
1006กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พรเจริญบึงกาฬRE-LA 32019-01-132022-01-122020-06-13
1007กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โพทะเลพิจิตรLA2019-01-142022-01-132020-06-14
1008กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี นครราชสีมาRE-LA 22019-01-152022-01-142020-06-15
1009กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ลำทะเมนชัยนครราชสีมาRE-LA 32019-01-162022-01-152020-06-16
1010คลินิกเทคนิคการแพทย์ (บริษัท บลูเฮล แลป จำกัด) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราชLA2019-01-162022-01-152020-06-16
1011กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ไพรบึงศรีสะเกษLA2019-01-172022-01-162020-06-17
1012กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ชาติตระการพิษณุโลกLA2019-01-182022-01-172020-06-18
1013งานชันสูตร โนนนารายณ์ สุรินทร์ LA2019-01-212022-01-202020-06-21
1014กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เขื่องในอุบลราชธานีRE-LA 42019-01-222022-01-212020-06-22
1015ห้องปฏิบัติการเวชกรรมชันสูตรคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนากรุงเทพมหานครRE-LA 32019-01-252022-01-242020-06-25
1016กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์วังทองพิษณุโลกRE-LA 32019-01-252022-01-242020-06-25
1017กลุ่มงานชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือดเวชการุณรัศมิ์กรุงเทพมหานครLA2019-01-252022-01-242020-06-25
1018งานเทคนิคการแพทย์เมืองจันทร์ ศรีสะเกษLA2019-01-252022-01-242020-06-25
1019ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์พระนั่งเกล้านนทบุรีRE-LA 42019-01-262022-01-262020-06-26
1020กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ลำสนธิลพบุรีLA2019-01-282022-01-272020-06-28
1021กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ปลายพระยากระบี่ LA2019-01-282022-01-272020-06-28
1022กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โพธิ์ประทับช้างพิจิตรLA2019-01-282022-01-272020-06-28
1023ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ วิภาราม-ชัยปราการ สมุทรปราการLA2019-01-282022-01-272020-06-28
1024ห้องปฏิบัติการบริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์จำกัด ประจำสาขาโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่เชียงใหม่LA2019-01-292022-01-282020-06-29
1025แผนกเทคนิคการแพทย์ วัฒนแพทย์ตรัง ตรัง RE-LA 32019-02-012022-01-312020-07-01
1026กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สามเงาตากRE-LA 22019-02-052022-02-042020-07-05
1027แผนกห้องปฏิบัติการเกษมราษฎร์ สระบุรีสระบุรีRE-LA 22019-02-052022-02-042020-07-05
1028คลินิกเทคนิคการแพทย์เมดิกา ลาบอราทอรี่ส์บริษัทเมดิกา ลาบอราทอรี่ส์ จำกัดกรุงเทพมหานครRE-LA 32019-02-072022-02-062020-07-07
1029แผนกพยาธิวิทยา ค่ายนวมินทราชินี ชลบุรี LA2019-02-092022-02-082020-07-09
1030ห้องปฏิบัติการบริษัทพีซีที ลาบอราตอรี่ เซอร์วิส จำกัด กรุงเทพมหานครRE-LA 42019-02-122022-02-112020-07-12
1031งานเทคนิคการแพทย์พระศรีมหาโพธิ์ อุบลราชธานี RE-LA 22019-02-122022-02-112020-07-12
1032กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สมเด็จพระญาณสังวรเชียงรายRE-LA 42019-02-142022-02-132020-07-14
1033งานเทคนิคการแพทย์มโนรมย์ ชัยนาทRE-LA 22019-02-182022-02-172020-07-18
1034ห้องปฏิบัติการพระราม 9กรุงเทพมหานครLA2019-02-202022-02-192020-07-20
1035กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์กาญจนดิษฐ์สุราษฏร์ธานีLA2019-02-222022-02-212020-07-22
1036กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บัวใหญ่นครราชสีมาRE-LA 42019-02-262022-02-252020-07-26
1037แผนกพยาธิกรรมจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศนครปฐมLA2019-02-262022-02-252020-07-26
1038ห้องปฏิบัติการคลินิกสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่RE-LA 32019-02-262022-02-252020-07-26
1039กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรีLA2019-02-272022-02-262020-07-27
1040กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สว่างอารมณ์ อุทัยธานีRE-LA 22019-03-042022-03-032020-08-04
1041กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สรรพยา ชัยนาท LA2019-03-052022-03-042020-08-05
1042กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สถาบันประสาทวิทยา กรุงเทพมหานครRE-LA 42019-03-102022-03-092020-08-10
1043กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ป่าตองภูเก็ตRE-LA 32019-03-112022-03-102020-08-11
1044กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์RE-LA 32019-03-122022-03-112020-08-12
1045กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรคสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรีสระบุรีRE-LA 22019-03-132022-03-122020-08-13
1046แผนกเวชศาสตร์ชันสูตรส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่12 ยะลายะลาLA2019-03-142022-03-132020-08-14
1047กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กุมภวาปี อุดรธานีRE-LA 42019-04-062022-04-052020-09-06