สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
#หน่วยงานโรงพยาบาล / สถาบัน / บริษัทจังหวัดสถานะมาตรฐานวันที่รับรองครบกำหนดกำหนดส่งเอกสาร Suveillance
1กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิค ยะลายะลาLA2003-09-292005-09-28
2งานชันสูตรสาธารณสุขแม่สายเชียงรายLA2004-10-112006-10-10
3ห้องปฏิบัติการซีโรโลยี ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกรุงเทพมหานครLA2005-02-212007-02-20
4แผนกห้องปฏิบัติการ กรุงเทพหาดใหญ่สงขลาLA2005-03-212007-03-20
5งานชันสูตรสาธารณสุขสมเด็จพระยุพราชปัวน่านLA2006-02-132008-02-12
6แผนกห้องปฏิบัติการ สมิติเวชศรีราชาชลบุรีLA2006-08-152009-08-14
7แผนกห้องปฏิบัติการ กรุงเทพจันทบุรีจันทบุรีLA2006-11-112009-11-10
8แผนกปฏิบัติการชันสูตรโรค เปาโลเมโมเรียล กรุงเทพมหานครRE-LA 32007-04-102010-04-09
9งานชันสูตรสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่นLA2007-06-222010-06-21
10งานชันสูตรสาธารณสุขเทิงเชียงรายLA2007-09-072010-09-06
11งานชันสูตรสาธารณสุขดอกคำใต้พะเยาLA2007-09-132010-09-12
12กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกมหาสารคามมหาสารคามLA2007-10-122010-10-11
13แผนกวิเคราะห์วิจัยกรุงเทพราชสีมานครราชสีมาLA2007-12-112010-12-10
14แผนกห้องปฏิบัติการ เจษฎาเวชการสมุทรสาครRE-LA 22008-03-102011-03-09
15ห้องปฏิบัติการ สมิติเวช ศรีนครินทร์ (บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด)กรุงเทพมหานครLA2008-04-022011-04-01
16ห้องปฏิบัติการ บี เอ็น เอช(บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด)กรุงเทพมหานครLA2008-04-022011-04-01
17แผนกห้องปฏิบัติการ พญาไทศรีราชาชลบุรีLA2008-06-162011-06-15
18กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกเจ้าพระยายมราชสุพรรณบุรีLA2008-10-152011-10-14
19งานชันสูตรสาธารณสุข ลอง แพร่LA2009-01-092012-01-08
20งานพยาธิวิทยาคลินิกสมเด็จพระยุพราชเชียงของเชียงรายLA2009-01-242012-01-23
21 กลุ่มงานพยาธิวิทยา ประสาทเชียงใหม่เชียงใหม่LA2009-02-192012-02-18
22งานชันสูตรสาธารณสุข สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม อุบลราชธานีLA2009-08-262012-08-25
23งานชันสูตรสาธารณสุข ขุนหาญ ศรีสะเกษ LA2009-10-102012-10-09
24งานชันสูตรสาธารณสุขอุทุมพรพิสัยศรีษะเกษLA2009-10-122012-10-11
25งานชันสูตรสาธารณสุข สมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา ยโสธรLA2009-10-192012-10-18
26งานชันสูตรสาธารณสุขสมเด็จพระยุพราชธาตุพนมนครพนมLA2009-10-282012-10-27
27กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ LA2009-12-042012-12-03
28ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคชุมพลบุรีสุรินทร์LA2009-12-092012-12-08
29กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก สุรินทร์สุรินทร์LA2009-12-152012-12-14
30งานชันสูตรสาธารณสุข เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย LA2010-02-182013-02-17
31กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก ยโสธรยโสธร LA2010-02-282013-02-27
32งานชันสูตรสาธารณสุข ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญLA2010-03-242013-03-23
33งานชันสูตรสาธารณสุขสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ปัตตานีLA2010-05-132013-05-12
34กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก น่านน่านLA2010-05-242013-05-23
35งานชันสูตรสาธารณสุขประโคนชัยบุรีรัมย์LA2010-06-032013-06-02
36งานชันสูตรสาธารณสุขงาวลำปางLA2010-06-112013-06-10
37งานชันสูตรสาธารณสุข โพธิ์ไทร อุบลราชธานีLA2010-06-282013-06-27
38งานชันสูตรสาธารณสุข ร้องกวาง แพร่LA2010-07-122013-07-11
39แผนกพยาธิวิทยาค่ายพ่อขุนผาเมืองเพชรบูรณ์LA2010-07-192013-07-18
40งานชันสูตรสาธารณสุข แม่พริก ลำปางLA2010-07-292013-07-28
41งานชันสูตรสาธารณสุข เสริมงาม ลำปางLA2010-07-292013-07-28
42งานชันสูตรสาธารณสุข ท่าม่วง กาญจนบุรีLA2010-07-312013-07-30
43งานชันสูตรจักราชนครราชสีมาLA2010-08-202013-08-19
44งานชันสูตรสาธารณสุข แม่ใจพะเยา LA2010-08-312013-08-30
45งานชันสูตรสาธารณสุขควนกาหลง สตูล LA2010-11-022013-11-01
46งานชันสูตรสาธารณสุขท่าแพสตูล LA2010-11-022013-11-01
47ห้องปฏิบัติการ (ในโรงพยาบาลบางนา 2)บริษัท เพาเวอร์ ไดแอกนอสติด ลาโบราทอรี่ จำกัด สมุทรปราการ RE-LA 22011-02-022014-02-01
48งานชันสูตรสาธารณสุขลับแล อุตรดิตถ์ LA2011-02-162014-02-15
49งานชันสูตรสาธารณสุขไพรบึง ศรีสะเกษ LA2011-02-172014-02-16
50ห้องปฏิบัติการไม้แก่น ปัตตานีLA2011-02-182014-02-17
51ฝ่ายชันสูตรสาธารณสุขปะนาเระ ปัตตานีLA2011-02-252014-02-24
52งานชันสูตรสาธารณสุขปากน้ำชุมพรชุมพรLA2011-02-282014-02-27
53งานชันสูตรสาธารณสุขทรายมูล ยโสธร LA2011-03-072014-03-06
54ฝ่ายชันสูตรสาธารณสุขอู่ทอง สุพรรณบุรี LA2011-03-072014-03-06
55แผนกห้องปฏิบัติการคณะบุคคลลำปาง-ธนบุรีแลบเซนเตอร์ ลำปางLA2011-03-222014-03-21
56งานชันสูตร โนนคูณ ศรีสะเกษ LA2011-03-302014-03-29
57กลุ่มงานชันสูตรสาธารณสุข ท่าปลาอุตรดิตถ์ LA2011-04-012014-03-31
58งานชันสูตรสาธารณสุข วังหินศรีสะเกษ LA2011-04-072014-04-06
59งานชันสูตรสาธารณสุขคำเขื่อนแก้วยโสธรLA2011-04-112014-04-10
60งานชันสูตรสาธารณสุขปากพลีนครนายกLA2011-04-292014-04-28
61กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์กะพ้อปัตตานีLA2011-04-292014-04-28
62เม็งรายแล็บเม็งรายแล็บเชียงรายLA2011-05-062014-05-05
63กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แกลงระยองLA2011-05-112014-05-10
64งานชันสูตรสาธารณสุขยะรังปัตตานี LA2011-05-122014-05-11
65กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์คลองหลวงปทุมธานีLA2011-05-182014-05-17
66งานชันสูตรสาธารณสุขบ้านโฮ่งลำพูนLA2011-05-302014-05-29
67งานชันสูตรสาธารณสุขสามชุกสุพรรณบุรีLA2011-05-312014-05-30
68ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ยะหริ่งปัตตานีLA2011-06-092014-06-08
69งานชันสูตรสาธารณสุขบางกรวยนนทบุรีLA2011-06-212014-06-20
70กลุ่มงานชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือดลาดกระบังกรุงเทพมหานครLA2011-06-252014-06-24
71งานชันสูตรสาธารณสุขนาบอนนครศรีธรรมราชLA2011-07-112014-07-10
72กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ท่าตูมสุรินทร์LA2011-07-142014-07-13
73ห้องปฏิบัติการรัตนเวช 2พิษณุโลกRE-LA 22011-07-192014-07-18
74งานขันสูตรโรคศีขรภูมิสุรินทร์LA2011-07-292014-07-28
75กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พุทธโสธร ฉะเชิงเทราLA2011-08-022014-08-01
76งานชันสูตรสาธารณสุขเขาค้อเพชรบูรณ์LA2011-08-102014-08-09
77งานพยาธิวิทยาบ้านไผ่ขอนแก่นLA2011-08-102014-08-09
78งานชันสูตรสาธารณสุขบางใหญ่นนทบุรีLA2011-08-112014-08-10
79กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกพุทธชินราชพิษณุโลกRE-LA 22011-08-152014-08-14
80งานชันสูตรสาธารณสุขควนโดนสตูลLA2011-08-152014-08-14
81งานพยาธิวิทยาเชียรใหญ่นครศรีธรรมราช LA2011-08-162014-08-15
82งานชันสูตรสาธารณสุขบ้านโคกอุตรดิตถ์LA2011-08-162014-08-15
83งานชันสูตรสาธารณสุขภูผาม่านขอนแก่นLA2011-08-202014-08-19
84ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์บริษัท อุบล อาร์ไอเอ จำกัดอุบลราชธานีRE-LA 22011-08-252014-08-24
85กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์คำชะอีมุกดาหารLA2011-09-012014-08-31
86งานชันสูตรสาธารณสุขสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่าเพชรบูรณ์LA2011-09-022014-09-01
87งานพยาธิวิทยานางรอง บุรีรัมย์LA2011-09-152014-09-14
88กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ทุ่งสงนครศรีธรรมราชLA2011-09-152014-09-14
89งานชันสูตรสาธารณสุขทุ่งเสลี่ยมสุโขทัยLA2011-09-172014-09-16
90งานห้องปฏิบัติการชันสูตร สหัสขันธุ์กาฬสินธุ์LA2011-09-232014-09-22
91 งานพยาธิวิทยาท่าฉางสุราษฎร์ธานีLA2011-09-262014-09-25
92งานพยาธิวิทยาคลินิคทับสะแกประจวบคีรีขันธ์LA2011-09-292014-09-28
93งานชันสูตรสาธารณสุขวัดสิงห์ชัยนาทLA2011-10-012014-09-30
94งานชันสูตรสาธารณสุขอัมพวา สมุทรสงครามLA2011-10-232014-10-22
95งานชันสูตรสาธารณสุขไทรโยคกาญจนบุรีLA2011-10-232014-10-22
96งานห้องปฏิบัติการชันสูตรสะบ้าย้อยสงขลาLA2011-10-312014-10-30
97งานชันสูตรสาธารณสุขดอนพุดสระบุรีLA2011-11-162014-11-15
98กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บาเจาะนราธิวาสLA2011-11-182014-11-17
99งานชันสูตรสาธารณสุขวังโป่งเพชรบูรณ์LA2011-11-222014-11-21
100กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ระแงะนราธิวาสLA2011-11-232014-11-22
101งานชันสูตรสาธารณสุขบ้านด่านลานหอยสุโขทัยLA2011-11-262014-11-25
102งานชันสูตรสาธารณสุขชัยบาดาลลพบุรีLA2011-11-302014-11-29
103งานพยาธิวิทยาคลินิกบางพลี สมุทรปราการ LA2011-12-062014-12-05
104งานชันสูตรโรครัตนบุรีสุรินทร์LA2011-12-082014-12-07
105แผนกชันสูตรสาธารณสุขและห้องปฏิบัติการเปาโลเมโมเรียลสมุทรปราการLA2011-12-092014-12-08
106งานชันสูตรสาธารณสุข พัฒนานิคม ลพบุรีLA2011-12-132014-12-12
107กลุ่มงานพยาธิวิทยาสมเด็จพระยุพราชสระแก้วสระแก้วLA2011-12-202014-12-19
108งานชันสูตรโรคพิชัยอุตรดิตถ์LA2011-12-282014-12-27
109งานชันสูตรสาธารณสุขแสวงหาอ่างทองLA2012-01-102015-01-09
110กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา LA2012-01-162015-01-15
111ชันสูตรสาธารณสุขชนแดนเพชรบูรณ์ LA2012-01-202015-01-19
112ฝ่ายชันสูตรสาธารณสุข สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน พิจิตร. LA2012-01-232015-01-22
113งานชันสูตรหัวไทรนครศรีธรรมราชRE-LA 22012-01-242015-01-23
114งานพยาธิวิทยาเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวนกาญจนบุรีLA2012-01-272015-01-26
115งานห้องปฏิบัติการบางระจันสิงห์บุรีLA2012-01-302015-01-29
116งานชันสูตรสาธารณสุข ไทรงาม กำแพงเพชรLA2012-02-042015-02-03
117งานชันสูตรร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราชLA2012-02-132015-02-12
118งานชันสูตรสาธารณสุขสมเด็จพระยุพราชยะหายะลาLA2012-03-022015-03-01
119แผนกห้องปฏิบัติการเปาโลเมโมเรียล นวมินทร์ กรุงเทพมหานครLA2012-03-062015-03-05
120งานชันสูตรโรคกะปงชัยพัฒน์ พังงาLA2012-05-212015-05-20
121งานชันสูตรสาธาณสุข ศรีสมเด็จร้อยเอ็ด LA2012-06-132015-06-12
122กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ประชาธิปัตย์ปทุมธานีLA2012-07-052015-07-04
123คลินิกเทคนิคการแพทย์ ไซโตเจนเนติคส์ ภูเก็ตบริษัทไซโตเจนเนติคส์ ลาบอราโทรี่ ภูเก็ต เซ็นเตอร์ภูเก็ต LA2012-07-162015-07-15
124งานชันสูตรสาธารณสุขพรหมคีรีนครศรีธรรมราชLA2012-07-172015-07-16
125ห้องปฏิบัติการสิริโรจน์ภูเก็ตLA2012-07-192015-07-18
126เวิลด์ แอดวานซ์ คลินิกเทคนิคการแพทย์บริษัทเวิลด์ แอดวานซ์ ไดแอกโนสติกส์ จำกัด กรุงเทพมหานครLA2012-07-312015-07-30
127กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ชานุมาน อำนาจเจริญLA2012-08-162015-08-15
128งานชันสูตรสาธารณสุขเรณูนคร นครพนมLA2012-08-242015-08-23
129งานชันสูตรสาธารณสุขห้วยเม็ก กาฬสินธุ์LA2012-08-282015-08-27
130กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ห้วยแถลง นครราชสีมาLA2012-09-032015-09-02
131กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ลานสกา นครศรีธรรมราชLA2012-09-042015-09-03
132งานชันสูตรสาธารณสุข กำแพงแสน นครปฐม LA2012-09-072015-09-06
133งานชันสูตรหางดง เชียงใหม่LA2012-09-112015-09-10
134งานชันสูตรสาธารณสุขตรอน อุตรดิตถ์LA2012-09-112015-09-10
135ห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร สกลนครLA2012-09-132015-09-12
136งานเทคนิคการแพทย์ เมืองจันทร์ศรีสะเกษLA2012-09-172015-09-16
137งานชันสูตรสาธารณสุขห้วยพลูนครปฐมLA2012-09-252015-09-24
138ห้องปฏิบัติการคลินิกและธนาคารเลือด สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการพระมงกุฏเกล้า กรุงเทพมหานคร LA2012-10-292015-10-28
139กลุ่มงานชันสูตรโรคกลาง และกลุ่มงานธนาคารเลือดตากสิน กรุงเทพมหานครLA2012-10-192015-10-18
140กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกมหาราชนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช LA2012-10-252015-10-24
141กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บ้านม่วง สกลนครLA2012-10-252015-10-24
142งานเทคนิคการแพทย์บ้านฝาง ขอนแก่นLA2012-10-302015-10-29
143กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราชLA2012-10-312015-10-30
144งานชันสูตรสาธารณสุขพรหมบุรี สิงห์บุรีLA2012-11-012015-10-31
145งานชันสูตรสาธารณสุขขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชรLA2012-11-012015-10-31
146งานชันสูตรสาธารณสุขสมเด็จพระยุพราชฉวาง นครศรีธรรมราชLA2012-11-022015-11-01
147กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี LA2012-11-102015-11-09
148ภัทร แล็บ ภัทร ธนบุรี ปทุมธานี LA2012-11-162015-11-15
149งานชันสูตรสาธารณสุขดอยเต่า เชียงใหม่LA2012-11-192015-11-18
150กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ชาติตระการ พิษณุโลก LA2012-11-202015-11-19
151งานชันสูตรโรค บางบัวทอง นนทบุรีLA2012-11-212015-11-20
152กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ป่าซาง ลำพูนLA2012-11-282015-11-27
153งานชันสูตรสาธารณสุขสระโบสถ์ ลพบุรี LA2012-11-302015-11-29
154กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์LA2012-12-012015-11-30
155ฝ่ายพยาธิวิทยาคลินิกทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ กรุงเทพมหานครLA2012-12-012015-11-30
156ห้องปฏิบัติการชันสูตรพิษณุเวช พิษณุโลกRE-LA 22012-12-042015-12-03
157กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ลำสนธิ ลพบุรีLA2012-12-042015-12-03
158ห้องปฏิบัติการชันสูตรบึงสามพัน เพชรบูรณ์LA2012-12-202015-12-19
159งานชันสูตร เกาะพะงัน สุราษฎ์ธานีLA2012-12-202015-12-19
160ฝ่ายวิเคราะห์โรค ธนบุรี กรุงเทพมหานครLA2012-12-242015-12-23
161งานชันสูตรสาธารณสุขคลองขลุง กำแพงเพชรLA2012-12-282015-12-27
162งานชันสูตรสาธารณสุขนาเชือก มหาสารคาม LA2013-01-022016-01-01
163งานชันสูตรสาธารณสุขบรบือ มหาสารคามLA2013-01-042016-01-03
164งานชันสูตรสาธารณสุขวาปีปทุมมหาสารคามLA2013-01-072016-01-06
165ห้องปฏิบัติการจุฬารัตน์ 3สมุทรปราการLA2013-01-112016-01-10
166งานชันสูตรสาธารณสุข เขาสวนกวาง ขอนแก่นLA2013-01-312016-01-30
167งานชันสูตรสาธารณสุขชะอวด นครศรีธรรมราชLA2013-02-122016-02-11
168งานเทคนิคการแพทย์ ท่าช้าง สิงห์บุรี LA2013-02-282016-02-27
169งานชันสูตรสาธารณสุขบ้านผืออุดรธานีRE-LA 22013-03-012016-02-28
170กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกศรีสังวรสุโขทัยสุโขทัยLA2013-03-112016-03-10
171งานชันสูตรสาธารณสุขบางปลาม้า สุพรรณบุรี LA2013-03-202016-03-19
172กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า สมุทรสงครามLA2013-03-312016-03-30
173แผนกห้องปฏิบัติการรวมแพทย์(หมออนันต์)สุรินทร์LA2013-04-072016-04-06
174งานชันสูตรสาธารณสุขท่าหลวงลพบุรีLA2013-04-192016-04-18
175งานชันสูตรสาธารณสุขหนองม่วงลพบุรี LA2013-04-222016-04-21
176กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์LA2013-04-262016-04-25
177งานเทคนิคการแพทย์ศรีนครสุโขทัย LA2013-04-292016-04-28
178กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกสวรรคโลกสุโขทัยLA2013-05-022016-05-01
179กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ทับคล้อพิจิตรLA2013-05-212016-05-20
180กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ผาขาวเลยLA2013-06-032016-06-02
181งานชันสูตรกันทรลักษ์ ศรีสะเกษLA2013-06-082016-06-07
182กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ยางชุมน้อยศรีสะเกษLA2013-06-082016-06-07
183กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บึงบูรพ์ศรีสะเกษLA2013-06-082016-06-07
184กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ห้วยยอด ตรังLA2013-06-082016-06-07
185แผนกวิเคราะห์โรคธนบุรี 2กรุงเทพมหานครLA2013-06-092016-06-08
186ห้องปฏิบัติการเกษมราษฎร์บางแคกรุงเทพมหานครLA2013-06-092016-06-08
187อุบลเซ็นทรัลแล็บอุบลเซ็นทรัลแล็บอุบลราชธานีLA2013-06-112016-06-10
188กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรีLA2013-06-122016-06-11
189กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ขนอมนครศรีธรรมราชLA2013-06-142016-06-13
190งานชันสูตรสาธารณสุขจอมทอง เชียงใหม่LA2013-06-172016-06-16
191งานพยาธิวิทยาค่ายธนะรัชต์ ประจวบคีรีขันธ์ RE-LA 22013-06-192016-06-18
192กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บางคล้าฉะเชิงเทราLA2013-06-192016-06-18
193กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกสมุทรปราการสมุทรปราการRE-LA 22013-06-282016-06-27
194ชันสูตรสาธารณสุขคำตากล้าสกลนครLA2013-06-282016-06-27
195ชันสูตรบางไทรพระนครศรีอยุธยาLA2013-06-282016-06-27
196กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สันทราย เชียงใหม่ LA2013-06-302016-06-29
197แผนกพยาธิวิทยา ค่ายวีรวัฒน์โยธิน สุรินทร์LA2013-07-082016-07-07
198งานชันสูตรโรคสังขละบุรีกาญจนบุรีLA2013-07-092016-07-08
199งานชันสูตรสาธารณสุข แกดำ มหาสารคามLA2013-07-092016-07-08
200กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ศรีมหาโพธิปราจีนบุรีLA2013-07-162016-07-15
201งานชันสูตรสาธารณสุข ยางสีสุราชมหาสารคามLA2013-07-172016-07-16
202กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ นาดูน มหาสารคามLA2013-07-192016-07-18
203งานเทคนิคการแพทย์ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช LA2013-07-202016-07-19
204กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สามโคก ปทุมธานีLA2013-07-262016-07-25
205กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกดำเนินสะดวกราชบุรีLA2013-07-262016-07-25
206กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ขุขันธ์ศรีสะเกษLA2013-07-312016-07-30
207งานห้องปฏิบัติการ สินแพทย์ กรุงเทพมหานคร LA2013-07-312016-07-30
208ห้องปฏิบัติการโครงการวิจัย PHPT (IRD/PHPT Laboratory) Program for HIV Prevention and Treatment (PHPT) เชียงใหม่RE-LA 32013-08-052016-08-04
209ห้องปฏิบัติการเกษมราษฎร์ สุขาภิบาล 3กรุงเทพมหานครRE-LA 22013-08-182016-08-17
210กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์กันทรารมย์ศรีสะเกษLA2013-08-232016-08-22
211งานชันสูตรสาธารณสุข บึงสามัคคี กำแพงเพชรLA2013-08-232016-08-22
212งานพยาธิวิทยาหลวงพ่อเปิ่นนครปฐมLA2013-08-242016-08-23
213งานชันสูตรโรควังน้ำเย็นสระแก้วLA2013-08-262016-08-25
214งานชันสูตรสาธารณสุขสูงเม่นแพร่LA2013-08-292016-08-28
215กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สมเด็จพระยุพราชเด่นชัยแพร่LA2013-09-022016-09-01
216กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ละอุ่นระนองLA2013-09-022016-09-01
217กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกชลประทานนนทบุรีRE-LA 22013-09-082016-09-07
218กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ทองผาภูมิกาญจนบุรีLA2013-09-092016-09-08
219กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ระนองระนองLA2013-09-112016-09-10
220ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์แม่ฟ้าหลวงเชียงรายLA2013-09-132016-09-12
221กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์LA2013-09-162016-09-15
222ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ปราสาทสุรินทร์LA2013-09-172016-09-16
223กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แจ้ห่มลำปางLA2013-09-172016-09-16
224แผนกห้องปฏิบัติการเอกอุดรอุดรธานีLA2013-09-232016-09-22
225กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตากRE-LA 22013-09-262016-09-25
226กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หนองหานอุดรธานีRE-LA 22013-09-282016-09-27
227กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แม่สอดตากLA2013-09-302016-09-29
228งานชันสูตรโรคนครชัยศรีนครปฐมLA2013-09-302016-09-29
229กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์LA2013-09-302016-09-29
230กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ปะคำบุรีรัมย์LA2013-10-022016-10-01
231กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พลับพลาชัยบุรีรัมย์LA2013-10-032016-10-02
232แผนกห้องปฏิบัติการบริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอแล็บ จำกัดกรุงเทพมหานครRE-LA 22013-10-072016-10-06
233งานเทคนิคการแพทย์พญาเม็งรายเชียงรายLA2013-10-142016-10-13
234งานชันสูตรสาธารณสุขหนองพอกร้อยเอ็ดLA2013-10-182016-10-17
235งานชันสูตรสาธารณสุขลาดหลุมแก้ว ปทุมธานีLA2013-10-182016-10-17
236กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ นาจะหลวยอุบลราชธานีLA2013-10-222016-10-21
237กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พลขอนแก่นLA2013-10-302016-10-29
238งานชันสูตรปาดังเบซาร์สงขลาLA2013-10-312016-10-30
239งานชันสูตรบ้านค่ายระยองLA2013-10-312016-10-30
240งานชันสูตรเสิงสางนครราชสีมาLA2013-11-012016-10-31
241งานชันสูตรสาธารณสุขปากชมเลยLA2013-11-032016-11-02
242งานชันสูตรห้วยผึ้งกาฬสินธุ์LA2013-11-082016-11-07
243งานชันสูตรสาธารณสุขสามพรานนครปฐมLA2013-11-112016-11-10
244งานชันสูตรและวิจัยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5นครราชสีมาLA2013-11-112016-11-10
245กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ชัยภูมิชัยภูมิRE-LA 22013-11-122016-11-11
246งานเทคนิคการแพทย์ ท่าสองยาง ตากLA2013-11-132016-11-12
247กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สตูลสตูลRE-LA 22013-11-182016-11-17
248งานชันสูตรสาธารณสุขท่าอุเทนนครพนมLA2013-11-192016-11-18
249กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พระอาจารย์แบน ธนากโรสกลนครLA2013-11-192016-11-18
250งานชันสูตรเชียงแสนเชียงรายLA2013-11-212016-11-20
251กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์กาฬสินธ์RE-LA 22013-12-012016-11-30
252กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เกาะลันตากระบี่LA2013-12-012016-11-30
253งานชันสูตรสาธารณสุขโคกสำโรงลพบุรีLA2013-12-032016-12-02
254กลุ่มงานพยาธิวิทยามะเร็ง ชลบุรีชลบุรีLA2013-12-122016-12-11
255แผนกห้องปฏิบัติการมหาชัย 2สมุทรสาครRE-LA 22013-12-172016-12-16
256งานชันสูตรสาธารณสุขสัตหีบ กม.10ชลบุรีLA2013-12-272016-12-26
257กลุ่มงานชันสูตรโรคกลางและกลุ่มงานธนาคารเลือดเจริญกรุงประชารักษ์กรุงเทพมหานครRE-LA 22014-01-052017-01-04
258งานชันสูตรโรครัตภูมิสงขลาRE-LA 22014-01-102017-01-09
259แผนกห้องปฏิบัติการThe World Medical CenterนนทบุรีLA2013-12-202016-12-19
260แผนกบริการเทคนิคการแพทย์เมโยกรุงเทพมหานครRE-LA 22014-01-072017-01-06
261งานชันสูตรท่าเรืออยุธยาRE-LA 22014-01-112017-01-10
262ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตรสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาชลบุรีRE-LA 42014-01-142017-01-13
263กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บางปะกงฉะเชิงเทราLA2014-01-232017-01-22
264งานชันสูตรสาธารณสุขศรีเชียงใหม่หนองคายRE-LA 22014-01-292017-01-28
265กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พังงาพังงาLA2014-02-052017-02-04
266กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ยางตลาดกาฬสินธุ์LA2014-02-102017-02-09
267กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17สุพรรณบุรีLA2014-02-112017-02-10
268กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์อ่าวลึก กระบี่LA2014-03-122017-03-11
269กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกชัยนาทนเรนทรชัยนาทRE-LA 22014-02-112017-02-10
270กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สุคิรินนราธิวาสLA2014-02-202017-02-19
271กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ตากใบนราธิวาสLA2014-02-212017-02-20
272งานชันสูตรโรคชนบทขอนแก่นLA2014-02-222017-02-21
273กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกสุไหงโก-ลกนราธิวาสLA2014-02-262017-02-25
274กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ตระการพืชผลอุบลราชธานีLA2014-03-032017-03-02
275กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ท่าตะโกนครสวรรค์LA2014-03-062017-03-05
276กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์คอนสารชัยภูมิRE-LA 22014-03-072017-03-06
277กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรีRE-LA 22014-03-072017-03-06
278แผนกวิเคราะห์โรคมิชชั่นกรุงเทพมหานครLA2014-03-092017-03-08
279กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกแพร่ แพร่ LA2014-03-112017-03-10
280ห้องปฏิบัติการชันสูตรนามน กาฬสินธุ์RE-LA 22014-03-112017-03-10
281งานเทคนิคการแพทย์ ศรีเมืองใหม่อุบลราชธานีRE-LA 22014-03-132017-03-12
282ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรีLA2014-03-192017-03-18
283งานเทคนิคการแพทย์ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์อุบลราชธานีLA2014-03-212017-03-20
284กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกพระนารายณ์มหาราช ลพบุรีRE-LA 22014-03-292017-03-28
285กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์วานรนิวาส สกลนครLA2014-03-292017-03-28
286กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์นิคมคำสร้อย มุกดาหารLA2014-03-312017-03-30
287กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พรานกระต่าย กำแพงเพชร LA2014-04-022017-04-01
288กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกนครปฐมนครปฐมRE-LA 22014-04-032017-04-02
289ห้องปฏิบัติการบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพมหานครLA2014-04-152017-04-14
290กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์นราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาสLA2014-04-162017-04-15
291กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หนองวัวซอ อุดรธานีRE-LA 42014-04-172017-04-16
292งานชันสูตรสาธารณสุขพยุหะคีรี นครสวรรค์LA 2014-04-202017-04-19
293กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พานเชียงรายLA2014-04-222017-04-21
294แผนกพยาธิวิทยา ศิครินทร์ หาดใหญ่ สงขลาRE-LA 22014-04-222017-04-21
295กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โชคชัยนครราชสีมาLA2014-04-242017-04-23
296กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เกษตรวิสัยร้อยเอ็ดLA2014-04-252017-04-24
297กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พระยืนขอนแก่นLA2014-04-282017-04-27
298แผนกห้องปฏิบัติการมหาชัย 3สมุทรสาครLA2014-04-282017-04-27
299งานชันสูตรสาธารณสุขดอนตาล มุกดาหารLA2014-05-012017-04-30
300งานชันสูตรโรคองครักษ์นครนายกLA2014-05-072017-05-06
301งานชันสูตรสาธารณสุข เอราวัณเลยRE-LA 22014-05-082017-05-07
302แผนกพยาธิวิทยาศุภมิตร สุพรรณบุรีLA2014-05-112017-05-10
303ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์บางปะกอก 3สมุทรปราการLA2014-05-152017-05-14
304แผนกห้องปฏิบัติการ อินเตอร์เวชการพิษณุโลกLA2014-05-222017-05-21
305กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บึงกาฬ บึงกาฬ LA2014-05-262017-05-25
306สุรนารี แล็บ(ขอนแก่น)บริษัท สุรนารี เมดิคอล แล็บ จำกัดขอนแก่นLA2014-05-272017-05-26
307แผนกพยาธิวิทยาค่ายขุนเจืองธรรมิกราชพะเยาLA2014-05-312017-05-30
308งานเทคนิคการแพทย์ แม่จัน เชียงรายRE-LA 22014-06-042017-06-03
309กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บางแก้วพัทลุงRE-LA 22014-06-042017-06-03
310แผนกพยาธิวิทยาค่ายประจักษ์ศิลาปาคม อุดรธานีRE-LA 32014-06-052017-06-04
311กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เก้าเลี้ยวนครสวรรค์LA2014-06-102017-06-09
312กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ดงหลวงมุกดาหารLA2014-06-132017-06-12
313กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ลืออำนาจ อำนาจเจริญLA2014-06-172017-06-16
314กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก สุโขทัยสุโขทัยLA2014-06-172017-06-16
315งานปฏิบัติการชันสูตร เขาชัยสน พัทลุงRE-LA 22014-06-182017-06-17
316กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ศรีบรรพตพัทลุงRE-LA 22014-06-182017-06-17
317งานเทคนิคการแพทย์ กงหราพัทลุงRE-LA 22014-06-202017-06-19
318กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกบ้านหมี่ ลพบุรี LA2014-06-202017-06-19
319กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ด่านช้าง สุพรรณบุรีLA2014-06-202017-06-19
320กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โนนไทยนครราชสีมาLA2014-06-252017-06-24
321ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร RE-LA 22014-06-252017-06-24
322ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ป่าบอนพัทลุงRE-LA 22014-06-262017-06-25
323กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ชุมพวงนครราชสีมาLA2014-06-272017-06-26
324กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ภูกระดึงเลยLA2014-07-032017-07-02
325กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บางซ้ายพระนครศรีอยุธยาLA2014-07-042017-07-03
326งานเทคนิคการแพทย์หนองโดนสระบุรีRE-LA 22014-07-072017-07-06
327กองพยาธิกรรม ภูมิพลอดุลยเดช กรุงเทพมหานครLA2014-07-162017-07-15
328แผนกพยาธิวิทยาค่ายจิรประวัตินครสวรรค์LA2014-07-242017-07-23
329ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคสามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์LA2014-07-252017-07-24
330หน่วยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครLA2014-07-282017-07-27
331กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์มหาราชนครราชสีมานครราชสีมาRE-LA 32014-07-282017-07-27
332ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เมืองสมุทรปู่เจ้าสมิงพรายสมุทรปราการLA2014-07-282017-07-27
333ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์บางปะกอก 1 กรุงเทพมหานคร RE-LA 22014-07-292017-07-28
334ห้องปฏิบัติการบริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราทอรี่ จำกัด(สาขาชลบุรี) ชลบุรีLA2014-07-292017-07-28
335พยาธิวิทยาคลินิกกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์LA2014-08-012017-07-31
336ศูนย์บีแคร์ เมดิคอล ลาโบลาทอรี่ เซ็นเตอร์บีแคร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานครRE-LA 22014-08-042017-08-03
337กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ไพศาลีนครสวรรค์LA2014-08-142017-08-13
338งานชันสูตรเขาย้อยเพชรบุรีRE-LA 22014-08-232017-08-22
339กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ หนองหงส์ บุรีรัมย์LA2014-08-262017-08-25
340กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ลานกระบือกำแพงเพชรLA2014-08-272017-08-26
341กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ คลองลานกำแพงเพชรLA2014-08-282017-08-27
342กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ หว้านใหญ่มุกดาหารLA2014-08-292017-08-28
343กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีRE-LA 22014-09-012017-08-31
344งานชันสูตรสาธารณสุขโพทะเลพิจิตรLA2014-09-012017-08-31
345ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เอกชล ชลบุรีLA2014-09-032017-09-02
346กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรีLA2014-09-042017-09-03
347กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ หนองคายRE-LA 22014-09-052017-09-04
348งานเทคนิคการแพทย์ปากท่อ ราชบุรีLA2014-09-052017-09-04
349กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกโพธาราม ราชบุรีRE-LA 32014-09-082017-09-07
350กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โพนทราย ร้อยเอ็ดLA2014-09-082017-09-07
351งานพยาธิวิทยาคลินิกค่ายบางระจัน สิงห์บุรีLA2014-09-092017-09-08
352ห้องปฏิบัติการบริษัทแล็บเฮาส์ (ชลบุรี) จำกัดชลบุรีLA2014-09-112017-09-10
353กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เทพรัตน์นครราชสีมานครราชสีมาLA2014-09-152017-09-14
354กลุ่มงานเวชศาสตร์ชันสูตรส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรีราชบุรีLA25552014-09-192017-09-18
355ศูนย์เม็งรายแล็บศูนย์เม็งรายแล็บ เชียงรายLA25552014-09-202017-09-19
356งานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์นายูง อุดรธานีRE-LA 225552014-09-232017-09-22
357กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ชะอำ เพชรบุรีRE-LA 225552014-09-242017-09-23
358กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เมืองปาน ลำปางRE-LA 325552014-09-272017-09-26
359งานชันสูตร เขาสุกิมจันทบุรีLA25552014-09-282017-09-27
360กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก พระพุทธบาทสระบุรีRE-LA 225552014-10-032017-10-02
361กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์อินทร์บุรี สิงห์บุรีRE-LA 325552014-10-062017-10-05
362ห้องปฏิบัติการปากช่องนานา นครราชสีมาRE-LA 225552014-10-062017-10-05
363อาร์ไอเอ แลบบอราทอรี่ จำกัด (สาขาโคราช)อาร์ไอเอ แลบบอราทอรี่ จำกัด (สาขาโคราช) นครราชสีมาLA25552014-10-062017-10-05
364กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สีชมพู ขอนแก่นRE-LA 225552014-10-102017-10-09
365งานชันสูตร ลำปลายมาศ บุรีรัมย์LA25552014-10-102017-10-09
366ฝ่ายพยาธิวิทยาคลินิกมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลกRE-LA 225552014-10-102017-10-09
367ห้องปฏิบัติการชันสูตรเมืองสมุทรปากน้ำ สมุทรปราการLA25552014-10-102017-10-09
368งานชันสูตรสาธารณสุขเจ็ดเสมียน ราชบุรีLA25552014-10-172017-10-16
369กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บุรีรัมย์บุรีรัมย์LA25552014-10-172017-10-16
370กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ แม่ทา ลำพูนRE-LA 225552014-10-172017-10-16
371กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ไชยา สุราษฎร์ธานีRE-LA 225552014-10-182017-10-17
372งานชันสูตรเลาขวัญกาญจนบุรีLA25552014-10-182017-10-17
373กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ทุ่งฝนอุดรธานีLA25552014-10-202017-10-19
374กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สวนผึ้ง ราชบุรีLA25552014-10-212017-10-20
375กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ตาคลีนครสวรรค์LA25552014-10-222017-10-21
376กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ หนองแสงอุดรธานีLA25552014-10-222017-10-21
377งานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์น้ำโสม อุดรธานีLA25552014-10-222017-10-21
378งานชันสูตรสาธารณสุขขามสะแกแสง นครราชสีมาLA25552014-10-242017-10-23
379แผนกห้องปฏิบัติการบางโพ กรุงเทพมหานครRE-LA 225552014-10-242017-10-23
380กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พยาบาลสถานพระบารมีกาญจนบุรีLA25552014-10-252017-10-24
381กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บ้านฉาง ระยองRE-LA 325552014-10-252017-10-24
382กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์กุดจับอุดรธานีLA25552014-10-312017-10-30
383กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ปลายพระยา กระบี่RE-LA 225552014-11-022017-11-01
384กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ศรีธาตุ อุดรธานีRE-LA 225552014-11-042017-11-03
385กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สร้างคอมอุดรธานีRE-LA 225552014-11-042017-11-03
386กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เกาะยาวชัยพัฒน์ พังงาRE-LA 225552014-11-052017-11-04
387กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ตะกั่วป่า พังงาRE-LA 225552014-11-062017-11-05
388กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ซำสูง ขอนแก่นLA25552014-11-062017-11-05
389กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บางระกำพิษณุโลกRE-LA 225552014-11-072017-11-06
390ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิกศูนย์สุขภาพวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอุบลราชธานีLA25552014-11-072017-11-06
391ห้องปฏิบัติการชันสูตรบ้านลาด เพชรบุรีRE-LA 225552014-11-072017-11-06
392กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หนองหญ้าปล้องเพชรบุรีRE-LA 225552014-11-072017-11-06
393กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พิบูลย์รักษ์ อุดรธานีRE-LA 225552014-11-102017-11-09
394กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ลำทับกระบี่RE-LA 225552014-11-102017-11-09
395กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เหนือคลองกระบี่RE-LA 225552014-11-102017-11-09
396กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ท่าศาลานครศรีธรรมราชRE-LA 225552014-11-102017-11-09
397กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานีLA25552014-11-142017-11-14
398กลุ่มงานชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือด เวชการุณรัศมิ์ กรุงเทพมหานครRE-LA 225552014-11-172017-11-16
399แผนกปฏิบัติการพยาธิวิภาวดีกรุงเทพมหานครRE-LA 225552014-11-192017-11-18
400กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เทพาสงขลาRE-LA 225552014-11-192017-11-18
401ห้องปฏิบัติการ บริษัท เพาเวอร์ ไดแอกนอสติค ลาโบราทอรี่จำกัด บางนา 5สมุทรปราการRE-LA 225552014-11-192017-11-18
402งานเทคนิคการแพทย์บางกล่ำสงขลาLA25552014-11-202017-11-19
403ห้องปฏิบัติการควบคุมโรคสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานีRE-LA 225552014-11-222017-11-21
404กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เมืองสรวงร้อยเอ็ดLA25552014-11-222017-11-21
405งานชันสูตรสาธารณสุข เวียงสา น่านLA25552014-11-242017-11-23
406กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บ้านเขว้าชัยภูมิLA25552014-11-242017-11-23
407ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์วังสามหมอ อุดรธานีRE-LA 225552014-11-252017-11-24
408คลินิคลำปางโมเดอร์นแลบ คลินิคลำปางโมเดอร์นแลบ ลำปางLA25552014-11-252017-11-24
409กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แม่อายเชียงใหม่LA25552014-11-282017-11-27
410กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สังคมหนองคายLA25552014-11-292017-11-28
411กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกวชิระภูเก็ต ภูเก็ตRE-LA 225552014-12-012017-11-30
412ห้องปฏิบัติการชันสูตรทางการแพทย์ ตำรวจกรุงเทพมหานครRE-LA 425552014-12-062017-12-05
413กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์อุดรธานีอุดรธานีRE-LA 225552014-12-092017-12-08
414กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกเบตง ยะลาLA25552014-12-152017-12-14
415กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกสกลนครสกลนครLA25552014-12-162017-12-15
416กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ภูเวียง ขอนแก่นRE-LA 225552014-12-182017-12-17
417ศูนย์คลังเลือดกลาง ขอนแก่นขอนแก่นLA25552014-12-182017-12-17
418กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก,กลุ่มงานโรคติดเชื้อสถาบันโรคผิวหนัง กรุงเทพมหานครLA25552014-12-202017-12-19
419ห้องปฏิบัติการ บริษัท เพาเวอร์ ไดแอกนอสติค ลาโบราทอรี่จำกัด บางนา 1สมุทรปราการRE-LA 325552014-12-232017-12-22
420งานเทคนิคการแพทย์โนนสูงนครราชสีมาRE-LA 325552014-12-242017-12-23
421งานชันสูตรสาธารณสุขน้ำพอง ขอนแก่นRE-LA 225552014-12-252017-12-24
422ห้องปฏิบัติการ บางปะกอก 8 กรุงเทพมหานครLA25552014-12-262017-12-25
423กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และรังสีวิทยาบ้านเหลื่อม นครราชสีมาRE-LA 225552014-12-292017-12-28
424งานชันสูตรโรคสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 ราชบุรี ราชบุรีRE-LA 225552014-12-302017-12-29
425กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โนนสะอาด อุดรธานีLA25552015-01-122018-01-112016-06-12
426ห้องปฏิบัติการ บริษัท เพาเวอร์ ไดแอกนอสติค ลาโบราทกรี่บางนา 2สมุทรปราการRE-LA 325552015-01-122018-01-112016-06-12
427กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ คลองท่อมกระบี่LA25552015-01-132018-01-122016-06-13
428เชียงใหม่ อาร์ไอเอแล็บ เชียงใหม่ อาร์ไอเอแล็บเชียงใหม่LA25552015-01-142018-01-132016-06-14
429แผนกห้องปฏิบัติการ เกษมราษฎร์ สระบุรี LA25552015-01-192018-01-182016-06-19
430กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สรรพยา ชัยนาทLA25552015-01-192018-01-182016-06-19
431กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พรเจริญ บึงกาฬRE-LA 225552015-01-232018-01-222016-06-23
432กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เนินมะปรางพิษณุโลกRE-LA 225552015-01-272018-01-262016-06-27
433งานชันสูตรสาธารณสุขลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยาRE-LA 225552015-01-302018-01-292016-06-30
434กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ วังทอง พิษณุโลกRE-LA 225552015-02-032018-02-022016-07-03
435แผนกเทคนิคการแพทย์ แมคคอร์มิค เชียงใหม่RE-LA 225552015-02-052018-02-042016-07-05
436ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ หริภุญชัย เมโมเรียลลำพูนLA25552015-02-062018-02-052016-07-06
437กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เซกา บึงกาฬLA25552015-02-082018-02-072016-07-08
438งานชันสูตรสาธารณสุขทุ่งช้างน่านLA25552015-02-092018-02-082016-07-09
439แผนกห้องปฏิบัติการ หัวเฉียวกรุงเทพมหานครRE-LA 325552015-02-092018-02-082016-07-09
440กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์คีรีมาศ สุโขทัยLA25552015-02-112018-02-102016-07-11
441งานเทคนิคการแพทย์น้ำปาด อุตรดิตถ์LA25552015-02-112018-02-102016-07-11
442กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สมเด็จพระยุพราชนครไทยพิษณุโลกRE-LA 225552015-02-142018-02-132016-07-14
443กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ค่ายสุรศักดิ์มนตรีลำปางLA25552015-02-172018-02-162016-07-17
444ห้องปฏิบัติการ บริษัทเนชั่นแนลเฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สมิติเวช ธนบุรีกรุงเทพมหานครLA25552015-02-182018-02-172016-07-18
445ห้องปฏิบัติการ บริษัทเนชั่นแนลเฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด พญาไท 3กรุงเทพมหานครRE-LA 525552015-02-202018-02-192016-07-20
446ทีมพัฒนาพยาธิวิทยาคลินิกและธนาคารเลือดราชวิถี กรุงเทพมหานครRE-LA 525552015-02-232018-02-222016-07-23
447กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ปายแม่ฮ่องสอนLA25552015-02-232018-02-222016-07-23
448กลุ่มงานชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือดราชพิพัฒน์ กรุงเทพมหานครRE-LA 325552015-02-242018-02-232016-07-24
449กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์กงไกรลาศ สุโขทัยLA25552015-02-272018-02-262016-07-27
450งานเทคนิคการแพทย์เขาสมิงตราดLA25552015-03-032018-03-022016-08-03
451กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สมเด็จพระญาณสังวรเชียงรายRE-LA 325552015-03-082018-03-072016-08-08
452กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พุทไธสง บุรีรัมย์RE-LA 225552015-03-092018-03-082016-08-09
453กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เขาวง กาฬสินธุ์LA25552015-03-122018-03-112016-08-12
454กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ปากคาด บึงกาฬRE-LA 225552015-03-132018-03-122016-08-13
455ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ผักไห่พระนครศรีอยุธยาRE-LA 225552015-03-132018-03-122016-08-13
456กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แม่ลาวเชียงรายRE-LA 225552015-03-162018-03-152016-08-16
457งานชันสูตรโรคสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 ชลบุรี ชลบุรีLA25552015-03-192018-03-182016-08-19
458กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์RE-LA 225552015-03-202018-03-192016-08-20
459กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกหาดใหญ่สงขลาRE-LA 225552015-03-232018-03-222016-08-23
460งานเทคนิคการแพทย์ภูสิงห์ศรีสะเกษRE-LA 225552015-03-242018-03-232016-08-24
461กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ห้างฉัตร ลำปางLA25552015-03-262018-03-252016-08-26
462กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ท่าวุ้งลพบุรีLA25552015-03-272018-03-262016-08-27
463งานเทคนิคการแพทย์โคกเจริญลพบุรีLA25552015-03-272018-03-262016-08-27
464งานชันสูตรสาธารณสุขแม่ลานปัตตานีLA25552015-03-292018-03-282016-08-29
465ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมาLA25552015-03-312018-03-302016-08-31
466แผนกห้องปฏิบัติการเอกชนบุรีรัมย์ บุรีรัมย์LA25552015-04-032018-04-022016-09-03
467งานพยาธิวิทยาวังหินศรีสะเกษRE-LA 225552015-04-032018-04-022016-09-03
468งานชันสูตรสาธารณสุขโคกศรีสุพรรณ สกลนครLA25552015-04-072018-04-062016-09-07
469งานชันสูตรโรคบ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์RE-LA 225552015-04-082018-04-072016-09-08
470กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บ้านธิลำพูนRE-LA 225552015-04-092018-04-082016-09-09
471กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์มโนรมย์ชัยนาทLA25552015-04-092018-04-082016-09-09
472กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ลี้ลำพูนRE-LA 225552015-04-092018-04-082016-09-09
473กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เชียงรายประชานุเคราะห์ เชียงรายRE-LA 325552015-04-102018-04-092016-09-10
474ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11นครศรีธรรมราขRE-LA 225552015-04-172018-04-162016-09-17
475ห้องปฏิบัติการชันสูตรบ้านตาก ตากLA25552015-04-172018-04-162016-09-17
476กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บางปะหันพระนครศรีอยุธยาRE-LA 225552015-04-182018-04-172016-09-18
477แผนกปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ กรุงเทพคริสเตียนกรุงเทพมหานครRE-LA 225552015-04-212018-04-202016-09-21
478กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โพนนาแก้วสกลนครLA25552015-04-242018-04-232016-09-24
479กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พระแสงสุราษฎร์ธานีRE-LA 225552015-04-282018-04-272016-09-28
480กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ สุราษฎร์ธานี RE-LA 225552015-04-292018-04-282016-09-29
481แผนกห้องปฏิบัติการ เอกชล 2ชลบุรีRE-LA 225552015-04-302018-04-292016-09-30
482งานชันสูตรสาธารณสุขป่าติ้วยโสธรLA25552015-05-012018-04-302016-10-01
483กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เสนาพระนครศรีอยุธยาRE-LA 225552015-05-022018-05-012016-10-02
484ห้องปฏิบัติการ บริษัทอุบลอาร์ไอเอ จำกัด บริษัทอุบลอาร์ไอเอ จำกัดอุบลราชธานีRE-LA 325552015-05-022018-05-012016-10-02
485กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เขาพนมกระบี่RE-LA 225552015-05-062018-05-052016-10-06
486กองพยาธิวิทยาอานันทมหิดลลพบุรีLA25552015-05-082018-05-072016-10-08
487กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ชำนิบุรีรัมย์RE-LA 225552015-05-082018-05-072016-10-08
488ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เกษมราษฎร์ ประชาชื่น กรุงเทพมหานครRE-LA 325552015-05-092018-05-082016-10-09
489แผนกห้องปฏิบัติการ ยันฮีกรุงเทพมหานครRE-LA 325552015-05-122018-05-112016-10-12
490กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ลานสัก อุทัยธานีLA25552015-05-152018-05-142016-10-15
491กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ห้วยคตอุทัยธานีLA25552015-05-152018-05-142016-10-15
492กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สว่างอารมณ์ อุทัยธานีLA25552015-05-152018-05-142016-10-15
493กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หนองฉาง อุทัยธานีLA25552015-05-152018-05-142016-10-15
494กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หนองบัวแดงชัยภูมิLA25552015-05-202018-05-192016-10-20
495กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บุ่งคล้าบึงกาฬLA25552015-05-272018-05-262016-10-27
496ห้องปฏิบัติการชันสูตรสามเงา ตากLA25552015-05-272018-05-262016-10-27
497กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บำเหน็จณรงค์ชัยภูมิRE-LA 225552015-05-182018-05-172016-10-18
498กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 กาญจนบุรีRE-LA 225552015-05-242018-05-232016-10-24
499กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาสระบุรีRE-LA 225552015-05-252018-05-242016-10-25
500แผนกห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม กรุงเทพมหานครRE-LA 225552015-05-272018-05-262016-10-27
501กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ขุนตาล เชียงรายRE-LA 325552015-05-282018-05-272016-10-28
502ชันสูตรศรีวิไลบึงกาฬLA25552015-05-292018-05-282016-10-29
503กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สิเกา ตรังRE-LA 225552015-06-012018-05-312016-11-01
504หน่วยงานชันสูตรโรควัฒนแพทย์ตรังตรังLA25552015-06-022018-06-012016-11-02
505แผนกพยาธิวิทยาค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลกRE-LA 225552015-06-032018-06-022016-11-03
506ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์บ้านไร่ อุทัยธานีLA25552015-06-032018-06-022016-11-03
507 ห้องปฏิบัติการหจก. ท็อป คลินิกแล็บศรีสะเกษLA25552015-06-042018-06-032016-11-04
508กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน สกลนครLA25552015-06-042018-06-032016-11-04
509กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ส่องดาว สกลนครLA25552015-06-052018-06-042016-11-05
510กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พังโคนสกลนครLA25552015-06-052018-06-042016-11-05
511กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์นิคมน้ำอูนสกลนครLA25552015-06-052018-06-042016-11-05
512งานชันสูตรกุดบาก สกลนครLA25552015-06-052018-06-042016-11-05
513งานเทคนิคการแพทย์เต่างอยสกลนครLA25552015-06-082018-06-072016-11-08
514กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์วาริชภูมิสกลนครLA25552015-06-092018-06-082016-11-09
515งานเทคนิคการแพทย์สระใครหนองคายLA25552015-06-092018-06-082016-11-09
516กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โนนดินแดงบุรีรัมย์RE-LA 225552015-06-092018-06-082016-11-09
517กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ถลางภูเก็ตRE-LA 225552015-06-102018-06-092016-11-10
518งานชันสูตรสาธารณสุข สทิงพระ สงขลาLA25552015-06-102018-06-092016-11-10
519งานเทคนิคการแพทย์นาหว้า นครพนมLA25552015-06-102018-06-092016-11-10
520กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์กะเปอร์ระนองRE-LA 225552015-06-112018-06-102016-11-11
521งานชันสูตรสาธารณสุข เจริญศิลป์สกลนครLA25552015-06-132018-06-122016-11-13
522กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ตะกั่วทุ่ง พังงาRE-LA 225552015-06-132018-06-122016-11-13
523กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยานครพนมนครพนมRE-LA 225552015-06-152018-06-142016-11-15
524กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์กุสุมาลย์สกลนครLA25552015-06-152018-06-142016-11-15
525แผนกชันสูตร โคราชเมโมเรียล นครราชสีมาLA25552015-06-162018-06-152016-11-16
526กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โพนสวรรค์นครพนมLA25552015-06-182018-06-172016-11-18
527งานชันสูตรสาธารณสุขอุทัยพระนครศรีอยุธยาRE-LA 225552015-06-202018-06-192016-11-20
528กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์อากาศอำนวยสกลนครRE-LA 225552015-06-232018-06-222016-11-23
529ห้องปฏิบัติการชันสูตรบางไผ่กรุงเทพมหานครLA25552015-06-252018-06-242016-11-25
530ห้องปฏิบัติการชันสูตร เสลภูมิ ร้อยเอ็ดLA25552015-06-252018-06-242016-11-25
531กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ป่าตองภูเก็ตRE-LA 225552015-06-262018-06-252016-11-26
532งานเทคนิคการแพทย์ ภูหลวงเลยLA25552015-06-262018-06-252016-11-26
533กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พหลพลพยุหเสนา กาญจนบุรีRE-LA 225552015-07-012018-06-302016-12-01
534กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บางไทรพังงาRE-LA 225552015-07-022018-07-012016-12-02
535งานชันสูตรเฝ้าไร่หนองคายLA25552015-07-032018-07-022016-12-03
536กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โพนพิสัยหนองคายLA25552015-07-072018-07-062016-12-07
537แผนกห้องปฏิบัติการจุฬารัตน์ 9 สมุทรปราการRE-LA 225552015-07-082018-07-072016-12-08
538งานเทคนิคการแพทย์ บัวใหญ่ นครราชสีมาRE-LA 325552015-07-102018-07-092016-12-10
539งานเทคนิคการแพทย์ประทายนครราชสีมาLA25552015-07-102018-07-092016-12-10
540กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ วังม่วงสัทธรรม สระบุรี LA25552015-07-132018-07-122016-12-13
541กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์นาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา หนองบัวลำภูLA25552015-07-152018-07-142016-12-15
542งานเทคนิคการแพทย์นากลางหนองบัวลำภูRE-LA 225552015-07-152018-07-142016-12-15
543กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกกระทุ่มแบน สมุทรสาครRE-LA 225552015-07-162018-07-152016-12-16
544งานพยาธิวิทยาคลินิก ลำลูกกาปทุมธานีRE-LA 225552015-07-162018-07-152016-12-16
545งานเทคนิคการแพทย์ มหาราชพระนครศรีอยุธยาLA25552015-07-162018-07-152016-12-16
546กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกศรีสะเกษศรีสะเกษLA25552015-07-222018-07-212016-12-22
547กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ศรีสัชนาลัยสุโขทัยRE-LA 325552015-07-222018-07-212016-12-22
548กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์มหาวชิราลงกรณธัญบุรี ปทุมธานีRE-LA 225552015-07-242018-07-232016-12-24
549ห้องปฏิบัติการ (โปรแล็บ)ปทุมเวช ปทุมธานีRE-LA 425552015-07-242018-07-232016-12-24
550ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์โพธิ์ตาก หนองคายLA25552015-07-272018-07-262016-12-27
551กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พระนั่งเกล้า นนทบุรีRE-LA 325552015-07-282018-07-272016-12-28
552ห้องปฏิบัติการบริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์จำกัด โรงพยาบาลกรุงเทพ กรุงเทพมหานครLA25552015-08-132018-08-122017-01-13
553แผนกห้องปฏิบัติการเทพปัญญา เชียงใหม่LA25552015-08-132018-08-122017-01-13
554กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ระยองระยองLA25552015-08-142018-08-132017-01-14
555งานชันสูตรโรค บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์RE-LA 225552015-08-142018-08-132017-01-14
556คลีนิคนิรนามศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานครRE-LA 225552015-08-142018-08-132017-01-14
557งานชันสูตรสาธารณสุข บางสะพานประจวบคีรีขันธ์RE-LA 225552015-08-172018-08-162017-01-17
558ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์วิภารามกรุงเทพมหานครLA25552015-08-182018-08-172017-01-18
559กองพยาธิวิทยา ค่ายสุรนารี นครราชสีมาLA25552015-08-232018-08-222017-01-23
560งานเทคนิคการแพทย์ บางละมุง ชลบุรีLA25552015-08-292018-08-282017-01-29
561กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดLA25552015-08-302018-08-292017-01-30
562กลุ่มงานปฏิบัติการชันสูตรโรคอ้างอิงสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 สระบุรีLA25552015-09-022018-09-012017-02-02
563งานเทคนิคการแพทย์ หนองหินเลยLA25552015-09-042018-09-032017-02-04
564กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ นาทมนครพนมLA25552015-09-082018-09-072017-02-08
565กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๑๐๐ ปี นครราชสีมาLA25552015-09-102018-09-092017-02-10
566กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เกาะสมุย สุราษฎร์ธานีRE-LA 225552015-09-142018-09-132017-02-14
567กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรุงเทพมหานครRE-LA 225552015-09-182018-09-172017-02-18
568กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก พระจอมเกล้าเพชรบุรีRE-LA 325552015-09-212018-09-202017-02-21
569งานเทคนิคการแพทย์ นาตาล อุบลราชธานีLA25552015-09-222018-09-212017-02-22
570ห้องปฏิบัติการชันสูตรโขงเจียม อุบลราชธานีLA25552015-09-232018-09-222017-02-23
571กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ปทุมรัตต์ร้อยเอ็ดLA25552015-09-252018-09-242017-02-25
572งานเทคนิคการแพทย์ ดอนมดแดง อุบลราชธานีLA25552015-09-282018-09-272017-02-28
573ห้องปฏิบัติการงานเทคนิคการแพทย์ วังน้ำเขียวนครราชสีมาLA25552015-09-282018-09-272017-02-28
574กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เลยเลยRE-LA 225552015-09-302018-09-292017-03-02
575กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ชุมแสงนครสวรรค์RE-LA 225552015-09-302018-09-292017-03-02
576งานเทคนิคการแพทย์ ควนขนุน พัทลุงRE-LA 325552015-10-012018-09-302017-03-01
577กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ทุ่งโพธิ์ทะเล กำแพงเพชรLA25552015-10-012018-09-302017-03-01
578งานชันสูตร ศูนย์วัณโรคที่ 12 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลาLA25552015-10-022018-10-012017-03-02
579ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ สวี ชุมพรRE-LA 225552015-10-032018-10-022017-03-03
580กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สตึกบุรีรัมย์LA25552015-10-052018-10-042017-03-05
581แผนกเทคนิคการแพทย์ อุบลรักษ์ ธนบุรี อุบลราชธานีRE-LA 225552015-10-052018-10-042017-03-05
582งานห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์นครสวรรค์LA25552015-10-062018-10-052017-03-06
583กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ แม่วงก์นครสวรรค์RE-LA 225552015-10-062018-10-052017-03-06
584กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โกรกพระนครสวรรค์LA25552015-10-062018-10-052017-03-06
585งานชันสูตร กาบังกาบังLA25552015-10-072018-10-062017-03-07
586งานเทคนิคการแพทย์ นาหม่อมสงขลาLA25552015-10-082018-10-072017-03-08
587กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โนนแดงนครราชสีมาLA25552015-10-092018-10-082017-03-09
588กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สนมสุรินทร์LA25552015-10-092018-10-082017-03-09
589งานเวชกรรมชันสูตรคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนากรุงเทพมหานครRE-LA 225552015-10-102018-10-092017-03-10
590กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ หนองเรือ ขอนแก่นLA25552015-10-112018-10-102017-03-11
591กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น ขอนแก่นRE-LA 225552015-10-152018-10-142017-03-15
592งานเทคนิคการแพทย์ปางศิลาทองกำแพงเพชรLA25552015-10-152018-10-142017-03-15
593ห้องปฏิบัติการชันสูตร เวียงแหง เชียงใหม่LA25552015-10-162018-10-152017-03-16
594ห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขอรัญประเทศ สระแก้วRE-LA 225552015-10-192018-10-182017-03-19
595ห้องปฏิบัติการ ฝ่ายเทคนิคการแพทย์บุณฑริกอุบลราชธานีLA25552015-10-192018-10-182017-03-19
596กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พร้าวเชียงใหม่LA25552015-10-222018-10-212017-03-22
597กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ นาด้วงเลยLA25552015-10-252018-10-242017-03-25
598งานชันสูตรสาธารณสุข วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์RE-LA 325552015-10-292018-10-282017-03-29
599กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บึงโขงหลงบึงกาฬRE-LA 225552015-10-302018-10-292017-03-30
600กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สถาบันประสาทวิทยา กรุงเทพมหานครRE-LA 325552015-10-302018-10-292017-03-30
601กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ลำทะแมนชัย นครราชสีมาRE-LA 225552015-10-302018-10-292017-03-30
602งานเวชศาสตร์ชันสูตรส่งเสริมสุขภาพ นครราชสีมาRE-LA 225552015-11-022018-11-012017-04-02
603งานเทคนิคการแพทย์ หนองบุญมาก นครราชสีมาRE-LA 225552015-11-022018-11-012017-04-02
604กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ พังงาRE-LA 225552015-11-022018-11-012017-04-02
605กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สถาบันราชประชาสมาสัย สถาบันราชประชาสมาสัย LA25552015-11-092018-11-082017-04-09
606กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หนองไผ่เพชรบูรณ์LA25552015-11-092018-11-082017-04-09
607กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์มาบอำมฤต ชุมพรRE-LA 225552015-11-102018-11-092017-04-10
608กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หล่มสัก เพชรบูรณ์RE-LA 225552015-11-102018-11-092017-04-10
609กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ชลบุรีRE-LA 325552015-11-122018-11-112017-04-12
610กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แก้งสนามนางนครราชสีมาRE-LA 225552015-11-122018-11-112017-04-12
611กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ท่าชนะสุราษฎร์ธานีLA25552015-11-132018-11-122017-04-13
612แผนกพยาธิค่ายสุรสิงหนาทสระแก้วLA25552015-11-152018-11-142017-04-15
613งานชันสูตรสาธารณสุทรายทองวัฒนา กำแพงเพชรLA25552015-11-162018-11-152017-04-16
614กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ดอนสัก สุราษฎร์ธาRE-LA 225552015-11-182018-11-172017-04-18
615งานเทคนิคการแพทย์ปากน้ำหลังสวนชุมพรRE-LA 225552015-11-182018-11-172017-04-18
616งานชันสูตรสาธารณสุขท่าแซะชุมพรLA25552015-11-182018-11-172017-04-18
617กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ชุมพรRE-LA 225552015-11-192018-11-182017-04-19
618กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โซ่พิสัยบึงกาฬRE-LA 225552015-11-202018-11-192017-04-20
619งานชันสูตรโรค ปะทิวชุมพรLA25552015-11-202018-11-192017-04-20
620กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ธารโต ยะลาLA25552015-11-232018-11-222017-04-23
621กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรคสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 13 กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครLA25552015-11-252018-11-242017-04-25
622ห้องปฏิบัติการมหาชัยสมุทรสาครLA25552015-11-302018-11-292017-04-30
623ห้องปฏิบัติการ Clinical Laboratory สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่RE-LA 225552015-12-042018-12-032017-05-04
624งานเทคนิคการแพทย์ แคนดง บุรีรัมย์LA25552015-12-022018-12-012017-05-02
625เมดิกา ลาบอราทอรีส์ (ประเทศไทย)คลินิกเทคนิคการแพทย์บริษัท เมดิกา ลาบอราทอรีส์(ประเทศไทย)จำกัด กรุงเทพมหานคร RE-LA 225552015-12-022018-12-012017-05-02
626นาแห้วนาแห้วเลยLA25552015-12-022018-12-012017-05-02
627กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ละหานทราย บุรีรัมย์RE-LA 325552015-12-082018-12-072017-05-08
628งานชันสูตรสาธารณสุขหนองกุงศรี กาฬสินธุ์LA25552015-12-082018-12-072017-05-08
629กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ วังเหนือ ลำปางLA25552015-12-082018-12-072017-05-08
630กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ รัษฎาตรังRE-LA 225552015-12-092018-12-082017-05-09
631กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เขื่องใน อุบลราชธานีRE-LA 325552015-12-162018-12-152017-05-16
632กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สิงหนครสงขลาLA25552015-12-162018-12-152017-05-16
633กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ นาโพธิ์บุรีรัมย์LA25552015-12-162018-12-152017-05-16
634กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ คีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานี LA25552015-12-202018-12-192017-05-20
635กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ค่ายเขตอุดมศักดิ์ชุมพรLA25552015-12-212018-12-202017-05-21
636กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์วิภาวดีสุราษฎร์ธานีLA25552015-12-222018-12-212017-05-22
637กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โกสุมพิสัย มหาสารคาม LA25552015-12-232018-12-222017-05-23
638กลุ่มงานพยาธิวิทยาสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. กรุงเทพมหานครRE-LA 225552015-12-232018-12-222017-05-23
639กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ท่าโรงช้าง สุราษฎร์ธานี RE-LA 225552015-12-232018-12-222017-05-23
640กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หลังสวนชุมพรLA25552015-12-252018-12-242017-05-25
641ห้องปฏิบัติการชันสูตรบางจาก สมุทรปราการLA25552015-12-292018-12-282017-05-29
642กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สุรินทร์LA25552015-12-292018-12-282017-05-29
643งานตรวจทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ขอนแก่นLA25552015-12-302018-12-292017-05-30
644งานเทคนิคการแพทย์ ชัยบุรี สุราษฎร์ธานีRE-LA 225552016-01-052019-01-042017-06-05
645กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และธนาคารโลหิตมะเร็งลำปาง ลำปางLA25552016-01-062019-01-052017-06-06
646กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ จุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครRE-LA 225552016-01-052019-01-042017-06-05
647กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บ้านนาสารสุราษฎร์ธานีRE-LA 325552016-01-052019-01-042017-06-05
648กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พนมสุราษฎร์ธานีRE-LA 225552016-01-062019-01-052017-06-06
649กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ค้อวัง ยโสธรLA25552016-01-062019-01-052017-06-06
650กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรคสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก พิษณุโลกRE-LA 225552016-01-072019-01-062017-06-07
651ห้องปฏิบัติการ บริษัทเนชั่นแนลเฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด พญาไท 1กรุงเทพมหานครRE-LA 525552016-01-082019-01-072017-06-08
652ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินโนเทค ลาบอราทอรี่ เซอร์วิส จำกัด สาขาอุดรธานี บริษัท อินโนเทค ลาบอราทอรี่ เซอร์วิส จำกัดอุดรธานีLA25552016-01-082019-01-072017-06-08
653กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ คุระบุรีชัยพัฒน์พังงาRE-LA 225552016-01-092019-01-082017-06-09
654กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ แหลมสิงห์ จันทบุรีLA25552016-01-102019-01-092017-06-10
655ห้องปฏิบัติการชันสูตร ดอยสะเก็ด เชียงใหม่LA25552016-01-102019-01-092017-06-10
656กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ น้ำยืน อุบลราชธานีLA25552016-01-112019-01-102017-06-11
657กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ห้วยราช บุรีรัมย์LA25552016-01-122019-01-112017-06-12
658งานเทคนิคการแพทย์ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยาRE-LA 225552016-01-142019-01-132017-06-14
659กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สระบุรีสระบุรีRE-LA 625552016-01-182019-01-172017-06-18
660กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก อำนาจเจริญอำนาจเจริญLA25552016-01-202019-01-192017-06-20
661กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ทับปุด พังงาRE-LA 225552016-01-232019-01-222017-06-23
662ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ฮอดเชียงใหม่RE-LA 225552016-01-282019-01-272017-06-28
663กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก บ้านโป่ง ราชบุรีRE-LA 225552016-01-302019-01-292017-06-30
664งานเทคนิคการแพทย์ แม่ระมาดตากLA25552016-01-312019-01-302017-07-01
665กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โป่งน้ำร้อน จันทบุรีLA25552016-02-012019-01-312017-07-01
666กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ขลุงจันทบุรีLA25552016-02-012019-01-312017-07-01
667กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ฝางเชียงใหม่LA25552016-02-012019-01-312017-07-01
668กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ นพรัตน์ราชธานี กรุงเทพมหานครRE-LA 225552016-02-022019-02-012017-07-02
669ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ปากน้ำโพ นครสวรรค์LA25552016-02-042019-02-032017-07-04
670กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กันตังตรังLA25552016-02-052019-02-042017-07-05
671กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สถาบันโรคทรวงอก นนทบุรีRE-LA 325552016-02-062019-02-052017-07-06
672ห้องปฏิบัติการ บริษัท จีโนมโมเลกุล แลบบอราตอรี่กรุงเทพมหานครRE-LA 325552016-02-082019-02-072017-07-08
673กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ มุกดาหารมุกดาหารRE-LA 325552016-02-092019-02-082017-07-09
674กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา กาญจนบุรีRE-LA 225552016-02-122019-02-112017-07-12
675งานชันสูตรสาธารณสุขโพธิ์ชัยร้อยเอ็ดLA25552016-02-152019-02-142017-07-15
676แผนกพยาธิวิทยาป. แพทย์ นครราชสีมาLA25552016-02-152019-02-142017-07-15
677งานชันสูตรสาธารณสุขปากพนังนครศรีธรรมราชLA25552016-02-222019-02-212017-07-22
678กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ทุ่งหัวช้างลำพูนLA25552016-02-232019-02-222017-07-23
679กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ปทุมธานีปทุมธานีRE-LA 425552016-02-242019-02-232017-07-24
680กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ แก้งคร้อชัยภูมิLA25552016-02-242019-02-232017-07-24
681ห้องปฏิบัติการบริษัทพีซีที ลาบอราตอรี่ เซอร์วิส จำกัด กรุงเทพมหานครRE-LA 325552016-02-242019-02-232017-07-24
682แผนกพยาธิวิทยาค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชร้อยเอ็ดLA25552016-02-242019-02-232017-07-24
683กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์อาจสามารถ ร้อยเอ็ดLA25552016-01-282019-01-272017-06-28
684กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บ้านตาขุนสุราษฎร์ธานี RE-LA 225552016-02-292019-02-282017-07-29
685กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์RE-LA 325552016-02-292019-02-282017-07-29
686กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ทองแสนขันอุตรดิตถ์RE-LA 225552016-02-292019-02-282017-07-29
687กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก อุทัยธานีอุทัยธานีRE-LA 325552016-03-092019-03-082017-08-09
688ห้องปฏิบัติการบริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัดพญาไท 2กรุงเทพมหานครRE-LA 525552016-03-162019-03-152017-08-16
689กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกพิจิตรพิจิตรRE-LA 325552016-03-162019-03-152017-08-16
690แผนกห้องปฏิบัติการเสรีรักษ์กรุงเทพมหานครLA25552016-03-172019-03-162017-08-17
691กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ แม่สรวยเชียงรายRE-LA 325552016-03-182019-03-172017-08-18
692กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สมุทรสาครสมุทรสาครLA25552016-03-182019-03-172017-08-18
693ห้องปฏิบัติการกลางวิชัยยุทธกรุงเทพมหานครRE-LA 425552016-03-232019-03-222017-08-23
694งานพยาธิวิทยาคลินิกกบินทร์บุรีปราจีนบุรีLA25552016-03-302019-03-292017-08-30
695ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ นภาลัยสมุทรสงครามLA25552016-03-302019-03-292017-08-30
696กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และรังสีวิทยา น้ำหนาว เพชรบูรณ์LA25552016-03-302019-03-292017-08-30
697กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์LA25552016-03-312019-03-302017-08-31
698งานเทคนิคการแพทย์ ศรีธัญญานนทบุรีLA25552016-04-012019-03-312017-09-01
699กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ มหาชนะชัยยโสธรLA25552016-04-042019-04-032017-09-04
700กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กุมภวาปีอุดรธานีRE-LA 325552016-04-072019-04-062017-09-07
701แผนกห้องปฏิบัติการเมืองพัทยา(โปรแล็บ)ชลบุรีLA25552016-04-082019-04-072017-09-08
702ห้องปฏิบัติการบางมดกรุงเทพมหานครLA25552016-04-092019-04-082017-09-09
703สถาบันพยาธิวิทยาศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้ากรุงเทพมหานครRE-LA 225552016-04-182019-04-172017-09-18
704กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เคียนซา สุราษฎร์ธานี RE-LA 225552016-04-182019-04-172017-09-18
705กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เพ็ญอุดรธานีRE-LA 325552016-04-192019-04-182017-09-19
706กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กระบุรีระนองRE-LA 225552016-04-222019-04-212017-09-22
707กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกสิงห์บุรีสิงห์บุรีRE-LA 225552016-04-252019-04-242017-09-25
708งานเทคนิคการแพทย์ ท่ายางเพชรบุรีRE-LA 225552016-04-272019-04-262017-09-27
709งานเทคนิคการแพทย์ มายอ ปัตตานีLA25552016-04-292019-04-282017-09-29
710กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ จิตเวชสงขลาราชนครินทร์สงขลาRE-LA 225552016-04-302019-04-292017-09-30
711กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บ้านนาเดิมสุราษฎร์ธานีRE-LA 225552016-04-302019-04-292017-09-30
712กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ แปลงยาว ฉะเชิงเทราLA25552016-05-022019-05-012017-10-02
713กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สุขสำราญระนองRE-LA 225552016-05-022019-05-012017-10-02
714กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สุวรรณคูหาหนองบัวลำภูRE-LA 225552016-05-032019-05-022017-10-03
715กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ระยอง RE-LA 225552016-05-042019-05-032017-10-04
716แผนกพยาธิวิทยา ค่ายวชิรปราการ ตากRE-LA 225552016-05-102019-05-092017-10-10
717ฝ่ายห้องปฏิบัติการร่มฉัตร นครสวรรค์RE-LA 225552016-05-102019-05-092017-10-10
718ห้องปฏิบัติการ บริษัท เอเชีย แล็บบอราทอรี่ เซ็นเตอร์บริษัท เอเชีย แล็บบอราทอรี่ เซ็นเตอร์กรุงเทพมหานครLA25552016-05-102019-05-092017-10-10
719กลุ่มงานชันสูตรโรคกลางและกลุ่มงานธนาคารเลือดกลางกรุงเทพมหานครRE-LA 225552016-05-112019-05-102017-10-11
720กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์วังจันทร์ ระยอง RE-LA 225552016-05-112019-05-102017-10-11
721กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สมเด็จพระยุพราชด่านซ้ายเลยRE-LA 225552016-05-132019-05-122017-10-13
722กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ มวกเหล็กสระบุรีLA25552016-05-132019-05-122017-10-13
723ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ นครธนกรุงเทพมหานครRE-LA 325552016-05-162019-05-152017-10-16
724กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กุดชุมยโสธรRE-LA 225552016-05-192019-05-182017-10-19
725งานเทคนิคการแพทย์ บ้านแหลมเพชรบุรีRE-LA 225552016-05-192019-05-182017-10-19
726กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ นาน้อย น่านLA25552016-05-192019-05-182017-10-19
727กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ย่านตาขาว ตรังRE-LA 225552016-05-242019-05-232017-10-24
728คลินิกเทคนิคการแพทย์บริษัท อินเตอร์ ลาโบราทอรี่ จำกัดนนทบุรีLA25552016-06-082019-06-072017-11-08
729กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก พัทลุงพัทลุงRE-LA 325552016-06-092019-06-082017-11-09
730งานเทคนิคการแพทย์ นาหมื่น น่านLA25552016-06-102019-06-092017-11-10
731กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ไทรน้อย นนทบุรีRE-LA 325552016-06-182019-06-172017-11-18
732กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โพนทอง ร้อยเอ็ดRE-LA 325552016-06-202019-06-192017-11-20
733กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อุดรธานีLA25552016-06-212019-06-202017-11-21
734กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรุงเทพมหานครRE-LA 325552016-06-232019-06-222017-11-23
735ห้องปฏิบัติการเอกชัย สมุทรสาครLA25552016-06-242019-06-232017-11-24
736ห้องปฏิบัติการบริษัท อินโนเทค ลาบอราทอรี่ เซอร์วิส จำกัด สาขากรุงเทพมหานคร บริษัท อินโนเทค ลาบอราทอรี่ เซอร์วิส จำกัด กรุงเทพมหนครLA25552016-06-242019-06-232017-11-24
737กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ภูเรือ เลยRE-LA 225552016-06-242019-06-232017-11-24
738กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หัวไทร นครศรีธรรมราชLA25552016-06-282019-06-272017-11-28
739กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เชียงคานเลยRE-LA 225552016-06-302019-06-292017-11-30
740กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ วัดโบสถ์ พิษณุโลกRE-LA 225552016-07-012019-06-302017-12-01
741กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ดLA25552016-07-072019-07-062017-12-07
742กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สันป่าตองเชียงใหม่RE-LA 225552016-07-102019-07-092017-12-10
743กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกลำปางลำปางRE-LA 325552016-07-142019-07-132017-12-14
744ห้องปฏิบัติการบริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์จำกัด ประจำสาขา โรงพยาบาลกรุงเทพไชน่าทาวน์ กรุงเทพมหานครLA25552016-07-152019-07-142017-12-15
745กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พระทองคำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษานครราชสีมาRE-LA 225552016-07-212019-07-202017-12-21
746กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์วชิรบารมี พิจิตรRE-LA 225552016-07-222019-07-212017-12-22
747กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ฟากท่าอุตรดิตถ์LA25552016-07-222019-07-212017-12-22
748แผนกห้องตรวจวิเคราะห์ เพชรเกษม 2 กรุงเทพมหานครLA25552016-07-222019-07-212017-12-22
749กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พุนพินสุราษฏร์ธานีRE-LA 325552016-07-242019-07-232017-12-24
750ห้องปฏิบัติการบริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร์ แลบบอราทอรี่ส์ (ประเทศไทย) กรุงเทพมหานครLA25552016-07-242019-07-232017-12-24
751กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บรรพตพิสัย นครสวรรค์ RE-LA 225552016-07-252019-07-242017-12-25
752กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ จังหาร จังหาร LA25552016-07-252019-07-242017-12-25
753ชันสูตรจัตุรัสชัยภูมิRE-LA 325552016-07-262019-07-252017-12-26
754กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เนินสง่าชัยภูมิLA25552016-07-272019-07-262017-12-27
755ห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข อุบลรัตน์ ขอนแก่นRE-LA 225552016-07-282019-07-272017-12-28
756กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บ้านม่วงสกลนครRE-LA 225552016-07-292019-07-282017-12-29
757กลุ่มปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และอ้างอิงด้านโรคติดเชื้อ สถาบันบำราศนราดูร นนทบุรีRE-LA 225552016-07-292019-07-282017-12-29
758กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พนัสนิคม ชลบุรีLA25552016-07-302019-07-292017-12-30
759กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หนองบัว นครสวรรค์ RE-LA 225552016-08-012019-07-312018-01-01
760แผนกพยาธิวิทยาค่ายพิชัยดาบหัก อุตรดิตถ์RE-LA 225552016-08-022019-08-012018-01-02
761กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สารภีเชียงใหม่RE-LA 225552016-08-022019-08-012018-01-02
762กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บ้านกรวดบุรีรัมย์RE-LA 225552016-08-042019-08-032018-01-04
763งานชันสูตรตากฟ้า นครสวรรค์RE-LA 225552016-08-052019-08-042018-01-05
764กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ตรังตรังRE-LA 325552016-08-102019-08-092018-01-10
765กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สะเดาสงขลาRE-LA 225552016-08-112019-08-102018-01-11
766ชันสูตรโรคมหาชัยเพชรรัชต์เพชรบุรีLA25552016-08-112016-08-102018-01-11
767กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ รามันยะลาLA25552016-08-132019-08-122018-01-13
768กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ชลบุรีชลบุรีRE-LA 325552016-08-152019-08-142018-01-15
769ห้องปฏิบัติการชันสูตรแก่งกระจานเพชรบุรีRE-LA 225552016-08-172019-08-162018-01-17
770งานพยาธิวิทยาค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกบุรีรัมย์RE-LA 225552016-08-182019-08-172018-01-18
771กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เขาคิชฌกูฏจันทบุรีLA25552016-08-182019-08-172018-01-18
772กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ดLA25552016-08-182019-08-172018-01-18
773กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอนLA25552016-08-192019-08-182018-01-19
774กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เลิดสิน กรุงเทพมหานคร RE-LA 225552016-08-192019-08-182018-01-19
775กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ วังวิเศษตรังRE-LA 225552016-08-242019-08-232018-01-24
776แผนกพยาธิวิทยาคลินิกค่ายศรีพัชรินทรขอนแก่นLA25552016-08-252019-08-242018-01-25
777กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ แม่แตงเชียงใหม่RE-LA 225552016-08-272019-08-262018-01-27
778แผนกตรวจวิเคราะห์ เกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ เชียงรายRE-LA 325552016-08-302019-08-292018-01-30
779 แผนกเวชชันสูตร นครินทร์นครศรีธรรมราชRE-LA 225552016-08-302019-08-302018-01-30
780งานเทคนิคการแพทย์ หนองแซงสระบุรีRE-LA 325552016-09-022019-09-012018-02-02
781งานชันสูตร ธัญญารักษ์สงขลาสงขลาLA25552016-09-072019-09-062018-02-07
782ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลาLA25552016-09-092019-09-082018-02-09
783แผนกห้องปฏิบัติการ กล้วยน้ำไทกรุงเทพมหานครRE-LA 225552016-09-092019-09-082018-02-09
784กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก นครนายกนครนายกRE-LA 325552016-09-102019-09-092018-02-10
785กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บางมูลนากพิจิตรRE-LA 225552016-09-112019-09-102018-02-11
786แอดไลฟ์ แลป คลินิกเทคนิคการแพทย์ แอดไลฟ์ แอนไทเอจจิ้ง เซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานครRE-LA 225552016-09-162019-09-152018-02-16
787ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์วิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อยสมุทรสาครRE-LA 225552016-09-202019-09-192018-02-20
788แผนกห้องปฏิบัติการพระราม 2กรุงเทพมหานครRE-LA 225552016-09-202019-09-192018-02-20
789ห้องปฏิบัติการบริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด ประจำสาขาโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น กรุงเทพขอนแก่น ขอนแก่นLA25552016-09-212019-09-202018-02-21
790กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีระยองRE-LA 225552016-09-212019-09-202018-02-21
791กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สิชลนครศรีธรรมราชRE-LA 325552016-09-232019-09-222018-02-23
792งานเทคนิคการแพทย์ ปะเหลียน ตรังRE-LA 225552016-09-232019-09-222018-02-23
793กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ นายายอาม จันทบุรีLA25552016-09-252019-09-242018-02-25
794ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ซานเปาโล หัวหินประจวบคีรีขันท์LA25552016-09-252019-09-242018-02-25
795งานชันสูตรสาธารณสุข พนมไพรร้อยเอ็ดLA25552016-09-282019-09-272018-02-28
796แผนกปฏิบัติการการแพทย์เซนต์หลุยส์กรุงเทพมหานครRE-LA 625552016-10-042019-10-032018-03-04
797กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ลาดยาวนครสวรรค์RE-LA 325552016-10-052019-10-042018-03-05
798แผนกห้องปฏิบัติการศิครินทร์กรุงเทพมหานครRE-LA 425552016-10-062019-10-052018-03-06
799แผนกพยาธิวิทยา ค่ายวิภาวดีรังสิตสุราษฎร์ธานี RE-LA 225552016-10-112019-10-102018-03-11
800กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ นาโยงตรังRE-LA 325552016-10-122019-10-112018-03-12
801กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่เชียงใหม่RE-LA 225552016-10-122019-10-112018-03-12
802กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เกาะคาลำปางRE-LA 225552016-10-132019-10-122018-03-13
803แผนกพยาธิวิทยา ค่ายสุรสีห์ กาญจนบุรีRE-LA 225552016-10-142019-10-132018-03-14
804ห้องปฏิบัติการทางชีวโมเลกุล บริษัทยูทูไบโอ(ไทยแลนด์) กรุงเทพมหานครRE-LA 225552016-10-152019-10-142018-03-15
805งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตรเวชศาสตร์เขตร้อนกรุงเทพมหานครRE-LA 225552016-10-172019-10-162018-03-17
806กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ แม่เมาะ ลำปางLA25552016-10-172019-10-162018-03-17
807งานเทคนิคการแพทย์สวนสราญรมย์สุราษฎร์ธานีLA25552016-10-172019-10-162018-03-17
808กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สอยดาว จันทบุรี LA25552016-10-182019-10-172018-03-18
809กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สบปราบลำปางRE-LA 325552016-10-182019-10-172018-03-18
810ห้องปฏิบัติการชันสูตรเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ นนทบุรีRE-LA 225552016-10-202019-10-192018-03-20
811กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ตะโหมด พัทลุงRE-LA 325552016-10-212019-10-202018-03-21
812กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ปากพะยูน พัทลุงRE-LA 325552016-10-212019-10-202018-03-21
813ห้องปฏิบัติการชันสูตรศรีณรงค์สุรินทร์LA25552016-10-262019-10-252018-03-26
814กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พะโต๊ะ ชุมพรRE-LA 325552016-10-272019-10-262018-03-27
815กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ป่าพะยอม พัทลุงRE-LA 325552016-10-282019-10-272018-03-28
816กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เวียงป่าเป้าเชียงรายRE-LA 325552016-10-312019-10-302018-03-31
817กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ภูเขียว ชัยภูมิRE-LA 325552016-10-312019-10-302018-03-31
818กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เวียงแก่นเชียงรายRE-LA 225552016-11-032019-11-022018-04-03
819กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกอ่างทองอ่างทองRE-LA 325552016-11-082019-11-072018-04-08
820งานพยาธิวิทยาเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)นครปฐมRE-LA 325552016-11-142019-11-132018-04-14
821ห้องปฏิบัติการบริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด ประจำโรงพยาบาลวิรัชศิลป์ ชุมพรชุมพรLA25552016-11-242019-11-232018-04-24
822งานเทคนิคการแพทย์สหัสขันธ์กาฬสินธุ์LA25552016-11-272019-11-262018-04-27
823งานเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานเวชศาสตร์ชันสูตรส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลกพิษณุโลกRE-LA 225552016-11-282019-11-272018-04-28
824ห้องปฏิบัติการบริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด ประจำสาขาโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์กรุงเทพสนามจันทร์ นครปฐมLA25552016-11-282019-11-272018-04-28
825กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พะเยาพะเยาRE-LA 225552016-11-292019-11-282018-04-29
826กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์จุนพะเยาLA25552016-11-292019-11-282018-04-29
827กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ไทยเจริญยโสธรLA25552016-12-012019-11-302018-05-01
828แผนกห้องปฏิบัติการ สำโรงการแพทย์ สมุทรปราการRE-LA 225552016-12-012019-11-302018-05-01
829งานเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานเวชศาสตร์ชันสูตรส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์นครสวรรค์LA25552016-12-032019-12-022018-05-03
830กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ศรีบุญเรืองหนองบัวลำพูLA25552016-12-042019-12-032018-05-04
831กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ศรีสังวาลย์ แม่ฮ่องสอน LA25552016-12-052019-12-042018-05-05
832กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ขอนแก่นขอนแก่นRE-LA 325552016-12-062019-12-052018-05-06
833คลินิกเทคนิคการแพทย์เมดสตาร์แล็บเชียงใหม่RE-LA 225552016-12-072019-12-062018-05-07
834งานเทคนิคการแพทย์ วังน้อยสระบุรีRE-LA 225552016-12-072019-12-062018-05-07
835กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์วิหารแดง สระบุรีLA25552016-12-072019-12-062018-05-07
836ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์กรุงเทพคริสเตียนนครปฐม นครปฐมLA25552016-12-082019-12-072018-05-08
837ศูนย์ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์มงกุฏวัฒนะกรุงเทพมหานครLA25552016-12-092019-12-082018-05-09
838ห้องปฏิบัติการมิชชั่นภูเก็ต ภูเก็ตLA25552016-12-122019-12-112018-05-12
839ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์บางไทรพระนครศรีอยุธยาRE-LA 225552016-12-132019-12-122018-05-13
840กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เขาฉกรรจ์สระแก้วLA25552016-12-162019-12-152018-05-16
841กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ราชบุรีราชบุรีRE-LA 525552016-12-192019-12-182018-05-19
842แผนกห้องปฏิบัติการ บริษัท ไลฟ์ ไดแอ็ก จำกัด พระนครศรีอยุธยาLA25552016-12-202019-12-192018-05-20
843กลุ่มงานพยาธิวิทยา มะเร็งอุบลราชธานี อุบลราชธานีRE-LA 325552016-12-222019-12-212018-05-22
844กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พิปูน นครศรีธรรมราชRE-LA 225552016-12-232019-12-222018-05-23
845กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ หนองแคสระบุรีRE-LA 325552016-12-232019-12-222018-05-23
846ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์การุญเวชปทุมธานีปทุมธานีLA25552016-12-232019-12-222018-05-23
847แผนกห้องปฏิบัติการ เพชรเวช กรุงเทพมหานครRE-LA 225552016-12-232019-12-222018-05-23
848แผนกพยาธิวิทยาค่ายเทพสตรีศร๊สุนทรนครศรีธรรมราชRE-LA 225552016-12-272019-12-262018-05-27
849ห้องปฏิบัติการชันสูตรศุภมิตรเสนา พระนครศรีอยุธยาRE-LA 225552016-12-272019-12-262018-05-27
850งานชันสูตรสาธารณสุขสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) พระนครศรีอยุธยาLA25552016-12-302019-12-292018-05-30
851กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สองแควน่านLA25552016-12-302019-12-292018-05-30
852แผนกห้องปฏิบัติการ จุฬารัตน์ 11 บางปะกง ฉะเชิงเทราRE-LA 225552016-12-302019-12-292018-05-30
853กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ แก่งคอยสระบุรีRE-LA 325552017-01-042020-01-032018-06-04
854กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สำโรงอุบลราชธานีLA25552017-01-052020-01-042018-06-05
855งานเทคนิคการแพทย์นาดีปราจีนบุรีRE-LA 225552017-01-052020-01-042018-06-05
856ห้องปฏิบัติการบริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเทมส์จำกัดประจำสาขาโรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ ตรังLA25552017-01-062020-01-052018-06-06
857กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ศรีมหาโพธิปราจีนบุรีRE-LA 225552017-01-092020-01-082018-06-09
858งานเทคนิคการแพทย์ บ่อเกลือ น่านLA25552017-01-092020-01-082018-06-09
859กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ วารินชำราบ อุบลราชธานี RE-LA 225552017-01-102020-01-092018-06-10
860กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บางกระทุ่ม พิษณุโลกLA25552017-01-132020-01-122018-06-13
861ห้องปฏิบัติการกลางปิยะเวท กรุงเทพมหานครLA25552017-01-152020-01-142018-06-15
862กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ หนองมะโมง ชัยนาทLA25552017-01-172020-01-162018-06-17
863กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พรหมพิราม พิษณุโลกLA25552017-01-172020-01-162018-06-17
864กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ คำม่วงกาฬสินธุ์LA25552017-01-182020-01-172018-06-18
865กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ศรีสงคราม นครพนมLA25552017-01-182020-01-172018-06-18
866กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกสงขลาสงขลาRE-LA 225552017-01-202020-01-192018-06-20
867กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ มะขามจันทบุรีLA25552017-01-202020-01-192018-06-20
868ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ รวมแพทย์ชัยนาท ชัยนาทLA25552017-01-252020-01-242018-06-25
869กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เชียงคำพะเยาLA25552017-01-272020-01-262018-06-27
870งานห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี นครนายกRE-LA 325552017-01-302020-01-292018-06-30
871กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โนนสังหนองบัวลำภูLA25552017-01-302020-01-292018-06-30
872แผนกพยาธิวิทยา ค่ายจักรพงษ์ ปราจีนบุรีLA25552017-01-312020-01-302018-07-01
873กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิRE-LA 325552017-02-012020-01-312018-07-01
874กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บ้านแท่นชัยภูมิRE-LA 325552017-02-022020-02-012018-07-02
875แผนกห้องปฏิบัติการ เซ็นทรัลเยนเนอรัล กรุงเทพหานคร RE-LA 225552017-02-032020-02-022018-07-03
876กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ห้วยทับทัน ศรีสะเกษLA25552017-02-042020-02-032018-07-04
877ห้องปฏิบัติการ บริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัดสิริเวชจันทบุรีจันทบุรีLA25552017-02-092020-02-082018-07-09
878ห้องปฏิบัติการบริษัทโปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด กรุงเทพมหานคร RE-LA 525552017-02-142020-02-132018-07-14
879กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บ้านหมอสระบุรีRE-LA 325552017-02-112020-02-102018-07-11
880งานเทคนิคการแพทย์ บันนังสตายะลา RE-LA 225552017-02-122020-02-112018-07-12
881กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์คอนสวรรค์ ชัยภูมิRE-LA 225552017-02-152020-02-142018-07-15
882กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ศรีรัตนะศรีสะเกษRE-LA 225552017-02-152020-02-142018-07-15
883กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ภักดีชุมพลชัยภูมิRE-LA 225552017-02-172020-02-162018-07-17
884งานเทคนิคการแพทย์สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานีLA25552017-02-172020-02-162018-07-17
885แผนกห้องปฏิบัติการสายไหมกรุงเทพมหานครLA25552017-02-202020-02-192018-07-20
886กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ศรีเทพ เพชรบูรณ์RE-LA 225552017-02-222020-02-212018-07-22
887งานเทคนิคการแพทย์ครบุรีนครราชสีมาLA25552017-02-222020-02-212018-07-22
888กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เชียงกลางน่านLA25552017-02-232020-02-222018-07-23
889แผนกห้องปฏิบัติการ การุญเวช สุขาภิบาล 3กรุงเทพมหานครRE-LA 325552017-02-242020-02-232018-07-24
890แผนกห้องปฏิบัติการ นวมินทร์ 9กรุงเทพมหานครRE-LA 325552017-02-272020-02-262018-07-27
891แผนกชันสูตร โอเวอร์บรุ๊ค เชียงรายRE-LA 425552017-03-012020-02-282018-08-01
892ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ วิภารามอมตะนคร ชลบุรีLA25552017-03-012020-02-282018-08-01
893กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี RE-LA 325552017-03-012020-02-282018-08-01
894ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ปิยะมินทร์สมุทรปราการRE-LA 225552017-03-012020-02-292018-08-01
895แผนกพยาธิวิทยา ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานีRE-LA 225552017-03-022020-03-012018-08-02
896กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แม่ทะลำปางRE-LA 225552017-03-022020-03-012018-08-02
897งานพยาธิวิทยาคลินิก มะเร็งลพบุรีลพบุรีRE-LA 225552017-03-052020-03-042018-08-05
898ห้องปฏิบัติการกลางรามคำแหงกรุงเทพมหานครRE-LA 225552017-03-062020-03-052018-08-06
899งานพยาธิวิทยาคลินิก สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานครLA25552017-03-072020-03-062018-08-07
900กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เถินลำปางLA25552017-03-072020-03-062018-08-07
901กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สิรินธรอุบลราชธานีRE-LA 325552017-03-082020-03-072018-08-08
902ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์นนทเวช นนทบุรีRE-LA 425552017-03-102020-03-092018-08-10
903แผนกชันสูตร เดอะโกลเดนเกท นครราชสีมาLA25552017-03-102020-03-092018-08-10
904กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์วังสะพุงเลยRE-LA 225552017-03-102020-03-092018-08-10
905แผนกห้องปฏิบัติการเซนต์แมรี่ นครราชสีมาRE-LA 425552017-03-152020-03-142018-08-15
906กลุ่มงานชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือดสิรินธร กรุงเทพมหานครLA25552017-03-152020-03-142018-08-15
907แผนกพยาธิวิทยา ค่ายกฤษณ์สีวะรา สกลนครLA25552017-03-212020-03-202018-08-21
908กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์อุ้มผางตากLA25552017-03-212020-03-202018-08-21
909กลุ่มงานชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือดหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ กรุงเทพมหานครLA25552017-03-272020-03-262018-08-27
910งานเทคนิคการแพทย์เฉลิมพระเกียรติน่านLA25552017-03-292020-03-282018-08-29
911ห้องปฏิบัติการพยาธิแพทย์รังสิต ปทุมธานีRE-LA 225552017-03-302020-03-292018-08-30
912งานพยาธิและคลังโลหิต ทหารผ่านศึกกรุงเทพมหานครRE-LA 225552017-04-042020-04-032018-09-04
913กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แหลมงอบตราดLA25552017-04-122020-04-112018-09-12
914แผนกห้องปฏิบัติการนวมินทร์กรุงเทพมหานครRE-LA 225552017-04-132020-04-122018-09-13
915กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ป่าแดดเชียงรายRE-LA 325552017-04-182020-04-172018-09-18
916แผนกห้องปฏิบัติการ บริษัท เพอร์เฟคเฮลธแคร์แอนด์เช็คอัพ จำกัด กรุงเทพมหานครLA25552017-04-202020-04-192018-09-20
917กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ชุมแพขอนแก่นRE-LA 325552017-04-212020-04-202018-09-21
918กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สมเด็จพระยุพราชกระนวนขอนแก่นRE-LA 325552017-04-222020-04-212018-09-22
919กลุ่มงานพยาธิวิทยาสงฆ์กรุงเทพมหานครRE-LA 325552017-04-242020-04-232018-09-24
920กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พนมสารคาม ฉะเชิงเทราRE-LA 225552017-04-242020-04-232018-09-24
921กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์คูเมืองบุรีรัมย์RE-LA 225552017-04-242020-04-232018-09-24
922กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พบพระตากLA25552017-04-242020-04-232018-09-24
923งานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคามRE-LA 325552017-04-262020-04-252018-09-26
924งานชันสูตรโรคผู้ป่วยยาเสพติด กลุ่มงานพยาธิวิทยาสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ปทุมธานีLA25552017-04-262020-04-252018-09-26
925กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พิมายนครรราชสีมาRE-LA 225552017-04-272020-04-262018-09-27
926กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์กระสังบุรีรัมย์RE-LA 225552017-05-022020-05-012018-10-02
927งานเทคนิคการแพทย์ เขมราฐอุบลราชธานีRE-LA 325552017-05-042020-05-032018-10-04
928สำนักงานชันสูตรสาธารณสุขสำนักอนามัย กรุงเทพมหานครLA25552017-05-092020-05-082018-10-09
929กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ท่าวังผาน่านRE-LA 225552017-05-112020-05-102018-10-11
930กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยาRE-LA 225552017-05-112020-05-102018-10-11
931งานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และงานธนาคารเลือดธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ปทุมธานีRE-LA 425552017-05-112020-05-102018-10-11
932งานชันสูตรโรคคลองหาด สระแก้วRE-LA 225552017-05-112020-05-102018-10-11
933กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ตาลสุมอุบลราชธานีRE-LA 225552017-05-132020-05-122018-10-13
934กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สมเด็จกาฬสินธุ์RE-LA 325552017-05-162020-05-152018-10-16
935ห้องปฏิบัติการราชธานีพระนครศรีอยุธยาRE-LA 225552017-05-212020-05-202018-10-21
936แผนกห้องปฏิบัติการ มเหสักข์กรุงเทพมหานครLA25552017-05-232020-05-222018-10-23
937กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กำแพงเพชรกำแพงเพชรRE-LA 325552017-05-232020-05-222018-10-23
938ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์วีระพลการแพทย์หนองบัวลำภูLA25552017-05-242020-05-232018-10-24
939ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ศรีสวรรค์ นครสวรรค์RE-LA 225552017-05-252020-05-242018-10-25
940กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ทุ่งยางแดง ปัตตานีRE-LA 225552017-05-252020-05-242018-10-25
941กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พานทอง ชลบุรีLA25552017-05-292020-05-282018-10-29
942กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เชียงยืน มหาสารคามLA25552017-06-022020-06-012018-11-02
943กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ตราดตราดRE-LA 325552017-06-022020-06-012018-11-02
944กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์กมลาไสย กาฬสินธุ์LA25552017-06-052020-06-042018-11-05
945กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์จะแนะ นราธิวาสLA25552017-06-062020-06-052018-11-06
946แผนกห้องปฏิบัติการประชาพัฒน์กรุงเทพมหานครLA25552017-06-122020-06-112018-11-12
947กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ท่าลี่เลยLA25552017-06-152020-06-142018-11-15
948กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ หนองบัวลำภูหนองบัวลำภูLA25552017-06-152020-06-142018-11-15
949งานเทคนิคการแพทย์ ระโนดสงขลาRE-LA 325552017-06-162020-06-152018-11-16
950กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ละแมชุมพรRE-LA 225552017-06-192020-06-182018-11-19
951แผนกห้องปฏิบัติการการุญเวชรัตนาธิเบศร์ นนทบุรีLA25552017-06-232020-06-222018-11-23
952กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ คลองหอยโข่งสงขลาRE-LA 325552017-06-232020-06-222018-11-23
953งานชันสูตรโรค บ้านนานครนายกRE-LA 325552017-06-282020-06-272018-11-28
954ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมาLA25552017-06-282020-06-272018-11-28
955กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ทุ่งตะโกชุมพรRE-LA 225552017-06-292020-06-282018-11-29
956กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์LA25552017-06-292020-06-282018-11-29
957กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พยุห์ ศรีสะเกษLA25552017-06-292020-06-282018-11-29
958ห้องปฏิบัติการสิโรรสยะลาRE-LA 225552017-07-032020-07-022018-12-03
959กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ น้ำเกลี้ยงศรีสะเกษLA25552017-07-042020-07-032018-12-04
960แผนกพยาธิวิทยาค่ายกาวิละเชียงใหม่RE-LA 225552017-07-052020-07-042018-12-05
961กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ควนเนียงสงขลาLA25552017-07-062020-07-052018-12-06
962แผนกห้องปฏิบัติการคามิลเลี่ยน กรุงเทพมหานครRE-LA225552017-07-112020-07-102018-12-11
963กลุ่มงานพยาธิวิทยากระบี่กระบี่RE-LA 325552017-07-112020-07-102018-12-11
964ห้องปฏิบัติทางการแพทย์ นอร์ทอิสเทอร์น-วัฒนาอุดรธานีRE-LA 325552017-07-132020-07-122018-12-13
965กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ หนองคายหนองคายRE-LA225552017-07-142020-07-132018-12-14
966กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์มะการักษ์กาญจนบุรีLA25552017-07-172020-07-162018-12-17
967กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ม่วงสามสิบอุบลราชธานีRE-LA 425552017-07-172020-07-162018-12-17
968งานเทคนิคการแพทย์และรังสีวิทยา ธัญญารักษ์เชียงใหม่เชียงใหม่RE-LA225552017-07-252020-07-242018-12-25
969แผนกพยาธิวิทยาค่ายวชิราวุธนครศรีธรรมราชLA25552017-07-272020-07-262018-12-27
970กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พิบูลมังสาหารอุบลราชธานีRE-LA 325552017-07-282020-07-272018-12-28
971แผนกห้องปฏิบัติการบริษัท เวอร์คแล็บ จำกัด ปทุมธานีRE-LA225552017-08-012020-07-312019-01-01
972กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บ่อพลอยกาญจนบุรีRE-LA225552017-08-012020-07-312019-01-01
973กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ จุฬาภรณ์นครศรีธรรมราชLA25552017-08-022020-08-012019-01-02
974กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ด่านขุนทดนครราชสีมาRE-LA 425552017-08-032020-08-022019-01-03
975งานเทคนิคการแพทย์ กรงปีนังยะลาLA25552017-08-042020-08-032019-01-04
976กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ หนองสองห้องขอนแก่นRE-LA 325552017-08-052020-08-042019-01-05
977ห้องปฏิบัติทางการแพทย์วัดเพลงราชบุรีRE-LA 325552017-08-072020-08-062019-01-07
978กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สามง่ามพิจิตรRE-LA225552017-08-162020-08-152019-01-16
979กลุ่มงานพยาธิวิทยา มะเร็งอุดรธานี อุดรธานี RE-LA425552017-08-162020-08-152019-01-16
980กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สูงเนินนครราชสีมาRE-LA 425552017-08-182020-08-172019-01-18
981กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ปักธงชัยนครราชสีมาRE-LA 425552017-08-182020-08-172019-01-18
982กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ จะนะสงขลาRE-LA 325552017-08-212020-08-202019-01-21
983กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อ.นาทวีสงขลาRE-LA 325552017-08-212020-08-202019-01-21
984กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พระปกเกล้าจันทบุรีRE-LA 425552017-08-222020-08-212019-01-22
985กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สรรคบุรีชัยนาทLA25552017-08-232020-08-222019-01-23
986กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ปรางค์กู่ศรีสะเกษ LA25552017-08-242020-08-232019-01-24
987กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สีคิ้วนครราชสีมาRE-LA 325552017-08-252020-08-242019-01-25
988งานเทคนิคการแพทย์ทัพทันอุทัยธานีRE-LA 325552017-08-252020-08-242019-01-25
989งานเทคนิคการแพทย์เทพสถิต ชัยภูมิRE-LA 325552017-08-282020-08-272019-01-28
990กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ หนองจิกปัตตานีRE-LA 325552017-08-292020-08-282019-01-29
991กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ละงูสตูลRE-LA 325552017-08-302020-08-292019-01-30
992งานพยาธิวิทยาหนองบัวระเหว ชัยภูมิRE-LA 325552017-08-302020-08-292019-01-30
993ห้องปฏิบัติการงานเทคนิคการแพทย์ไชยวาน อุดรธานี RE-LA 325552017-08-302020-08-292019-01-30
994กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ราษีไศล ศรีสะเกษ LA25552017-08-272020-08-282019-01-27
995ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เกษมราษฎร์ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา RE-LA 225552017-09-042020-09-032019-02-04
996กลุ่มงานพยาธิวิทยาปัตตานีปัตตานีLA25552017-09-172020-09-162019-02-17
997กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โคกโพธิ์ปัตตานีRE-LA 325552018-01-292021-01-282019-06-29