สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
#หน่วยงานโรงพยาบาล / สถาบัน / บริษัทจังหวัดสถานะมาตรฐานวันที่รับรองครบกำหนดกำหนดส่งเอกสาร Suveillance
1กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิค ยะลายะลาLA2003-09-292005-09-28
2ห้องปฏิบัติการซีโรโลยี ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกรุงเทพมหานครLA2005-02-212007-02-20
3งานชันสูตรสาธารณสุขสมเด็จพระยุพราชปัวน่านLA2006-02-132008-02-12
4แผนกห้องปฏิบัติการ สมิติเวชศรีราชาชลบุรีLA2006-08-152009-08-14
5แผนกห้องปฏิบัติการ กรุงเทพจันทบุรีจันทบุรีLA2006-11-112009-11-10
6แผนกปฏิบัติการชันสูตรโรค เปาโลเมโมเรียล กรุงเทพมหานครRE-LA 32007-04-102010-04-09
7งานชันสูตรสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่นLA2007-06-222010-06-21
8งานชันสูตรสาธารณสุขเทิงเชียงรายLA2007-09-072010-09-06
9งานชันสูตรสาธารณสุขดอกคำใต้พะเยาLA2007-09-132010-09-12
10กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกมหาสารคามมหาสารคามLA2007-10-122010-10-11
11แผนกห้องปฏิบัติการ เจษฎาเวชการสมุทรสาครRE-LA 22008-03-102011-03-09
12ห้องปฏิบัติการ สมิติเวช ศรีนครินทร์ (บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด)กรุงเทพมหานครLA2008-04-022011-04-01
13ห้องปฏิบัติการ บี เอ็น เอช(บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด)กรุงเทพมหานครLA2008-04-022011-04-01
14แผนกห้องปฏิบัติการ พญาไทศรีราชาชลบุรีLA2008-06-162011-06-15
15งานพยาธิวิทยาคลินิกสมเด็จพระยุพราชเชียงของเชียงรายLA2009-01-242012-01-23
16 กลุ่มงานพยาธิวิทยา ประสาทเชียงใหม่เชียงใหม่LA2009-02-192012-02-18
17งานชันสูตรสาธารณสุข สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม อุบลราชธานีLA2009-08-262012-08-25
18งานชันสูตรสาธารณสุขอุทุมพรพิสัยศรีษะเกษLA2009-10-122012-10-11
19งานชันสูตรสาธารณสุข สมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา ยโสธรLA2009-10-192012-10-18
20งานชันสูตรสาธารณสุขสมเด็จพระยุพราชธาตุพนมนครพนมLA2009-10-282012-10-27
21ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคชุมพลบุรีสุรินทร์LA2009-12-092012-12-08
22งานชันสูตรสาธารณสุข เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย LA2010-02-182013-02-17
23กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก ยโสธรยโสธร LA2010-02-282013-02-27
24งานชันสูตรสาธารณสุขสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ปัตตานีLA2010-05-132013-05-12
25กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก น่านน่านLA2010-05-242013-05-23
26งานชันสูตรสาธารณสุขงาวลำปางLA2010-06-112013-06-10
27งานชันสูตรสาธารณสุข โพธิ์ไทร อุบลราชธานีLA2010-06-282013-06-27
28งานชันสูตรสาธารณสุข ร้องกวาง แพร่LA2010-07-122013-07-11
29งานชันสูตรสาธารณสุข แม่พริก ลำปางLA2010-07-292013-07-28
30งานชันสูตรสาธารณสุข เสริมงาม ลำปางLA2010-07-292013-07-28
31งานชันสูตรสาธารณสุข ท่าม่วง กาญจนบุรีLA2010-07-312013-07-30
32งานชันสูตรสาธารณสุข แม่ใจพะเยา LA2010-08-312013-08-30
33งานชันสูตรสาธารณสุขควนกาหลง สตูล LA2010-11-022013-11-01
34ห้องปฏิบัติการ (ในโรงพยาบาลบางนา 2)บริษัท เพาเวอร์ ไดแอกนอสติด ลาโบราทอรี่ จำกัด สมุทรปราการ RE-LA 22011-02-022014-02-01
35งานชันสูตรสาธารณสุขลับแล อุตรดิตถ์ LA2011-02-162014-02-15
36งานชันสูตรสาธารณสุขไพรบึง ศรีสะเกษ LA2011-02-172014-02-16
37ห้องปฏิบัติการไม้แก่น ปัตตานีLA2011-02-182014-02-17
38ฝ่ายชันสูตรสาธารณสุขปะนาเระ ปัตตานีLA2011-02-252014-02-24
39งานชันสูตรสาธารณสุขทรายมูล ยโสธร LA2011-03-072014-03-06
40ฝ่ายชันสูตรสาธารณสุขอู่ทอง สุพรรณบุรี LA2011-03-072014-03-06
41แผนกห้องปฏิบัติการคณะบุคคลลำปาง-ธนบุรีแลบเซนเตอร์ ลำปางLA2011-03-222014-03-21
42งานชันสูตรสาธารณสุขปากพลีนครนายกLA2011-04-292014-04-28
43กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์กะพ้อปัตตานีLA2011-04-292014-04-28
44กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แกลงระยองLA2011-05-112014-05-10
45งานชันสูตรสาธารณสุขยะรังปัตตานี LA2011-05-122014-05-11
46กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์คลองหลวงปทุมธานีLA2011-05-182014-05-17
47งานชันสูตรสาธารณสุขบ้านโฮ่งลำพูนLA2011-05-302014-05-29
48งานชันสูตรสาธารณสุขสามชุกสุพรรณบุรีLA2011-05-312014-05-30
49ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ยะหริ่งปัตตานีLA2011-06-092014-06-08
50งานชันสูตรสาธารณสุขบางกรวยนนทบุรีLA2011-06-212014-06-20
51กลุ่มงานชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือดลาดกระบังกรุงเทพมหานครLA2011-06-252014-06-24
52งานชันสูตรสาธารณสุขนาบอนนครศรีธรรมราชLA2011-07-112014-07-10
53กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ท่าตูมสุรินทร์LA2011-07-142014-07-13
54ห้องปฏิบัติการรัตนเวช 2พิษณุโลกRE-LA 22011-07-192014-07-18
55งานขันสูตรโรคศีขรภูมิสุรินทร์LA2011-07-292014-07-28
56งานชันสูตรสาธารณสุขเขาค้อเพชรบูรณ์LA2011-08-102014-08-09
57งานพยาธิวิทยาบ้านไผ่ขอนแก่นLA2011-08-102014-08-09
58งานชันสูตรสาธารณสุขบางใหญ่นนทบุรีLA2011-08-112014-08-10
59กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกพุทธชินราชพิษณุโลกRE-LA 22011-08-152014-08-14
60งานชันสูตรสาธารณสุขควนโดนสตูลLA2011-08-152014-08-14
61งานพยาธิวิทยาเชียรใหญ่นครศรีธรรมราช LA2011-08-162014-08-15
62งานชันสูตรสาธารณสุขภูผาม่านขอนแก่นLA2011-08-202014-08-19
63กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์คำชะอีมุกดาหารLA2011-09-012014-08-31
64งานชันสูตรสาธารณสุขสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่าเพชรบูรณ์LA2011-09-022014-09-01
65งานชันสูตรสาธารณสุขทุ่งเสลี่ยมสุโขทัยLA2011-09-172014-09-16
66งานห้องปฏิบัติการชันสูตร สหัสขันธุ์กาฬสินธุ์LA2011-09-232014-09-22
67 งานพยาธิวิทยาท่าฉางสุราษฎร์ธานีLA2011-09-262014-09-25
68งานชันสูตรสาธารณสุขวัดสิงห์ชัยนาทLA2011-10-012014-09-30
69งานชันสูตรสาธารณสุขอัมพวา สมุทรสงครามLA2011-10-232014-10-22
70กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บาเจาะนราธิวาสLA2011-11-182014-11-17
71กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ระแงะนราธิวาสLA2011-11-232014-11-22
72งานชันสูตรสาธารณสุขบ้านด่านลานหอยสุโขทัยLA2011-11-262014-11-25
73งานชันสูตรสาธารณสุขชัยบาดาลลพบุรีLA2011-11-302014-11-29
74งานพยาธิวิทยาคลินิกบางพลี สมุทรปราการ LA2011-12-062014-12-05
75งานชันสูตรโรครัตนบุรีสุรินทร์LA2011-12-082014-12-07
76แผนกชันสูตรสาธารณสุขและห้องปฏิบัติการเปาโลเมโมเรียลสมุทรปราการLA2011-12-092014-12-08
77งานชันสูตรสาธารณสุข พัฒนานิคม ลพบุรีLA2011-12-132014-12-12
78กลุ่มงานพยาธิวิทยาสมเด็จพระยุพราชสระแก้วสระแก้วLA2011-12-202014-12-19
79งานชันสูตรโรคพิชัยอุตรดิตถ์LA2011-12-282014-12-27
80ฝ่ายชันสูตรสาธารณสุข สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน พิจิตร. LA2012-01-232015-01-22
81งานชันสูตรหัวไทรนครศรีธรรมราชRE-LA 22012-01-242015-01-23
82งานพยาธิวิทยาเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวนกาญจนบุรีLA2012-01-272015-01-26
83งานห้องปฏิบัติการบางระจันสิงห์บุรีLA2012-01-302015-01-29
84งานชันสูตรร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราชLA2012-02-132015-02-12
85งานชันสูตรสาธารณสุขสมเด็จพระยุพราชยะหายะลาLA2012-03-022015-03-01
86แผนกห้องปฏิบัติการเปาโลเมโมเรียล นวมินทร์ กรุงเทพมหานครLA2012-03-062015-03-05
87งานชันสูตรโรคกะปงชัยพัฒน์ พังงาLA2012-05-212015-05-20
88งานชันสูตรสาธาณสุข ศรีสมเด็จร้อยเอ็ด LA2012-06-132015-06-12
89กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ประชาธิปัตย์ปทุมธานีLA2012-07-052015-07-04
90คลินิกเทคนิคการแพทย์ ไซโตเจนเนติคส์ ภูเก็ตบริษัทไซโตเจนเนติคส์ ลาบอราโทรี่ ภูเก็ต เซ็นเตอร์ภูเก็ต LA2012-07-162015-07-15
91งานชันสูตรสาธารณสุขพรหมคีรีนครศรีธรรมราชLA2012-07-172015-07-16
92ห้องปฏิบัติการสิริโรจน์ภูเก็ตLA2012-07-192015-07-18
93เวิลด์ แอดวานซ์ คลินิกเทคนิคการแพทย์บริษัทเวิลด์ แอดวานซ์ ไดแอกโนสติกส์ จำกัด กรุงเทพมหานครLA2012-07-312015-07-30
94งานชันสูตรสาธารณสุขเรณูนคร นครพนมLA2012-08-242015-08-23
95งานชันสูตรสาธารณสุขห้วยเม็ก กาฬสินธุ์LA2012-08-282015-08-27
96กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ห้วยแถลง นครราชสีมาLA2012-09-032015-09-02
97กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ลานสกา นครศรีธรรมราชLA2012-09-042015-09-03
98งานชันสูตรสาธารณสุข กำแพงแสน นครปฐม LA2012-09-072015-09-06
99งานชันสูตรหางดง เชียงใหม่LA2012-09-112015-09-10
100งานชันสูตรสาธารณสุขตรอน อุตรดิตถ์LA2012-09-112015-09-10
101ห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร สกลนครLA2012-09-132015-09-12
102งานเทคนิคการแพทย์ เมืองจันทร์ศรีสะเกษLA2012-09-172015-09-16
103งานชันสูตรสาธารณสุขห้วยพลูนครปฐมLA2012-09-252015-09-24
104กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกมหาราชนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช LA2012-10-252015-10-24
105กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บ้านม่วง สกลนครLA2012-10-252015-10-24
106งานเทคนิคการแพทย์บ้านฝาง ขอนแก่นLA2012-10-302015-10-29
107กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราชLA2012-10-312015-10-30
108งานชันสูตรสาธารณสุขพรหมบุรี สิงห์บุรีLA2012-11-012015-10-31
109งานชันสูตรสาธารณสุขสมเด็จพระยุพราชฉวาง นครศรีธรรมราชLA2012-11-022015-11-01
110กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี LA2012-11-102015-11-09
111งานชันสูตรสาธารณสุขดอยเต่า เชียงใหม่LA2012-11-192015-11-18
112กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ชาติตระการ พิษณุโลก LA2012-11-202015-11-19
113งานชันสูตรโรค บางบัวทอง นนทบุรีLA2012-11-212015-11-20
114กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ป่าซาง ลำพูนLA2012-11-282015-11-27
115งานชันสูตรสาธารณสุขสระโบสถ์ ลพบุรี LA2012-11-302015-11-29
116ฝ่ายพยาธิวิทยาคลินิกทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ กรุงเทพมหานครLA2012-12-012015-11-30
117ห้องปฏิบัติการชันสูตรพิษณุเวช พิษณุโลกRE-LA 22012-12-042015-12-03
118กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ลำสนธิ ลพบุรีLA2012-12-042015-12-03
119งานชันสูตร เกาะพะงัน สุราษฎ์ธานีLA2012-12-202015-12-19
120งานชันสูตรสาธารณสุขนาเชือก มหาสารคาม LA2013-01-022016-01-01
121งานชันสูตรสาธารณสุขบรบือ มหาสารคามLA2013-01-042016-01-03
122งานชันสูตรสาธารณสุขวาปีปทุมมหาสารคามLA2013-01-072016-01-06
123งานชันสูตรสาธารณสุข เขาสวนกวาง ขอนแก่นLA2013-01-312016-01-30
124งานเทคนิคการแพทย์ ท่าช้าง สิงห์บุรี LA2013-02-282016-02-27
125งานชันสูตรสาธารณสุขบ้านผืออุดรธานีRE-LA 22013-03-012016-02-28
126กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า สมุทรสงครามLA2013-03-312016-03-30
127แผนกห้องปฏิบัติการรวมแพทย์(หมออนันต์)สุรินทร์LA2013-04-072016-04-06
128งานชันสูตรสาธารณสุขท่าหลวงลพบุรีLA2013-04-192016-04-18
129งานชันสูตรสาธารณสุขหนองม่วงลพบุรี LA2013-04-222016-04-21
130งานเทคนิคการแพทย์ศรีนครสุโขทัย LA2013-04-292016-04-28
131กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกสวรรคโลกสุโขทัยLA2013-05-022016-05-01
132กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ทับคล้อพิจิตรLA2013-05-212016-05-20
133กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ผาขาวเลยLA2013-06-032016-06-02
134งานชันสูตรกันทรลักษ์ ศรีสะเกษLA2013-06-082016-06-07
135กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บึงบูรพ์ศรีสะเกษLA2013-06-082016-06-07
136กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ห้วยยอด ตรังLA2013-06-082016-06-07
137แผนกวิเคราะห์โรคธนบุรี 2กรุงเทพมหานครLA2013-06-092016-06-08
138ห้องปฏิบัติการเกษมราษฎร์บางแคกรุงเทพมหานครLA2013-06-092016-06-08
139อุบลเซ็นทรัลแล็บอุบลเซ็นทรัลแล็บอุบลราชธานีLA2013-06-112016-06-10
140กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรีLA2013-06-122016-06-11
141กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ขนอมนครศรีธรรมราชLA2013-06-142016-06-13
142งานพยาธิวิทยาค่ายธนะรัชต์ ประจวบคีรีขันธ์ RE-LA 22013-06-192016-06-18
143ชันสูตรสาธารณสุขคำตากล้าสกลนครLA2013-06-282016-06-27
144ชันสูตรบางไทรพระนครศรีอยุธยาLA2013-06-282016-06-27
145แผนกพยาธิวิทยา ค่ายวีรวัฒน์โยธิน สุรินทร์LA2013-07-082016-07-07
146งานชันสูตรสาธารณสุข แกดำ มหาสารคามLA2013-07-092016-07-08
147งานชันสูตรสาธารณสุข ยางสีสุราชมหาสารคามLA2013-07-172016-07-16
148กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ นาดูน มหาสารคามLA2013-07-192016-07-18
149งานเทคนิคการแพทย์ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช LA2013-07-202016-07-19
150กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สามโคก ปทุมธานีLA2013-07-262016-07-25
151งานห้องปฏิบัติการ สินแพทย์ กรุงเทพมหานคร LA2013-07-312016-07-30
152ห้องปฏิบัติการโครงการวิจัย PHPT (IRD/PHPT Laboratory) Program for HIV Prevention and Treatment (PHPT) เชียงใหม่RE-LA 32013-08-052016-08-04
153ห้องปฏิบัติการเกษมราษฎร์ สุขาภิบาล 3กรุงเทพมหานครRE-LA 22013-08-182016-08-17
154กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์กันทรารมย์ศรีสะเกษLA2013-08-232016-08-22
155งานพยาธิวิทยาหลวงพ่อเปิ่นนครปฐมLA2013-08-242016-08-23
156งานชันสูตรโรควังน้ำเย็นสระแก้วLA2013-08-262016-08-25
157งานชันสูตรสาธารณสุขสูงเม่นแพร่LA2013-08-292016-08-28
158กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สมเด็จพระยุพราชเด่นชัยแพร่LA2013-09-022016-09-01
159กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ละอุ่นระนองLA2013-09-022016-09-01
160กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์LA2013-09-162016-09-15
161ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ปราสาทสุรินทร์LA2013-09-172016-09-16
162กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แจ้ห่มลำปางLA2013-09-172016-09-16
163กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แม่สอดตากLA2013-09-302016-09-29
164งานชันสูตรโรคนครชัยศรีนครปฐมLA2013-09-302016-09-29
165กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์LA2013-09-302016-09-29
166กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ปะคำบุรีรัมย์LA2013-10-022016-10-01
167กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พลับพลาชัยบุรีรัมย์LA2013-10-032016-10-02
168งานเทคนิคการแพทย์พญาเม็งรายเชียงรายLA2013-10-142016-10-13
169งานชันสูตรสาธารณสุขหนองพอกร้อยเอ็ดLA2013-10-182016-10-17
170งานชันสูตรสาธารณสุขลาดหลุมแก้ว ปทุมธานีLA2013-10-182016-10-17
171งานชันสูตรเสิงสางนครราชสีมาLA2013-11-012016-10-31
172งานชันสูตรสาธารณสุขปากชมเลยLA2013-11-032016-11-02
173งานชันสูตรห้วยผึ้งกาฬสินธุ์LA2013-11-082016-11-07
174งานชันสูตรสาธารณสุขสามพรานนครปฐมLA2013-11-112016-11-10
175กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พระอาจารย์แบน ธนากโรสกลนครLA2013-11-192016-11-18
176กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์กาฬสินธ์RE-LA 22013-12-012016-11-30
177กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เกาะลันตากระบี่LA2013-12-012016-11-30
178งานชันสูตรสาธารณสุขโคกสำโรงลพบุรีLA2013-12-032016-12-02
179กลุ่มงานพยาธิวิทยามะเร็ง ชลบุรีชลบุรีLA2013-12-122016-12-11
180แผนกห้องปฏิบัติการThe World Medical CenterนนทบุรีLA2013-12-202016-12-19
181กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บางปะกงฉะเชิงเทราLA2014-01-232017-01-22
182กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17สุพรรณบุรีLA2014-02-112017-02-10
183กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์อ่าวลึก กระบี่LA2014-03-122017-03-11
184กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สุคิรินนราธิวาสLA2014-02-202017-02-19
185กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ตากใบนราธิวาสLA2014-02-212017-02-20
186งานชันสูตรโรคชนบทขอนแก่นLA2014-02-222017-02-21
187กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกสุไหงโก-ลกนราธิวาสLA2014-02-262017-02-25
188กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรีRE-LA 22014-03-072017-03-06
189กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์นิคมคำสร้อย มุกดาหารLA2014-03-312017-03-30
190กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกนครปฐมนครปฐมRE-LA 22014-04-032017-04-02
191กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์นราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาสLA2014-04-162017-04-15
192กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พานเชียงรายLA2014-04-222017-04-21
193กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เกษตรวิสัยร้อยเอ็ดLA2014-04-252017-04-24
194กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พระยืนขอนแก่นLA2014-04-282017-04-27
195งานชันสูตรสาธารณสุขดอนตาล มุกดาหารLA2014-05-012017-04-30
196งานชันสูตรโรคองครักษ์นครนายกLA2014-05-072017-05-06
197แผนกพยาธิวิทยาศุภมิตร สุพรรณบุรีLA2014-05-112017-05-10
198แผนกห้องปฏิบัติการ อินเตอร์เวชการพิษณุโลกLA2014-05-222017-05-21
199สุรนารี แล็บ(ขอนแก่น)บริษัท สุรนารี เมดิคอล แล็บ จำกัดขอนแก่นLA2014-05-272017-05-26
200แผนกพยาธิวิทยาค่ายขุนเจืองธรรมิกราชพะเยาLA2014-05-312017-05-30
201กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บางแก้วพัทลุงRE-LA 22014-06-042017-06-03
202กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก สุโขทัยสุโขทัยLA2014-06-172017-06-16
203งานปฏิบัติการชันสูตร เขาชัยสน พัทลุงRE-LA 22014-06-182017-06-17
204งานเทคนิคการแพทย์ กงหราพัทลุงRE-LA 22014-06-202017-06-19
205กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกบ้านหมี่ ลพบุรี LA2014-06-202017-06-19
206กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ด่านช้าง สุพรรณบุรีLA2014-06-202017-06-19
207กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บางซ้ายพระนครศรีอยุธยาLA2014-07-042017-07-03
208หน่วยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครLA2014-07-282017-07-27
209กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ หนองหงส์ บุรีรัมย์LA2014-08-262017-08-25
210กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ลานกระบือกำแพงเพชรLA2014-08-272017-08-26
211กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ คลองลานกำแพงเพชรLA2014-08-282017-08-27
212กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ หว้านใหญ่มุกดาหารLA2014-08-292017-08-28
213กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีRE-LA 22014-09-012017-08-31
214งานชันสูตรสาธารณสุขโพทะเลพิจิตรLA2014-09-012017-08-31
215กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรีLA2014-09-042017-09-03
216กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกโพธาราม ราชบุรีRE-LA 32014-09-082017-09-07
217กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โพนทราย ร้อยเอ็ดLA2014-09-082017-09-07
218งานพยาธิวิทยาคลินิกค่ายบางระจัน สิงห์บุรีLA2014-09-092017-09-08
219ห้องปฏิบัติการบริษัทแล็บเฮาส์ (ชลบุรี) จำกัดชลบุรีLA2014-09-112017-09-10
220งานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์นายูง อุดรธานีRE-LA 22014-09-232017-09-22
221งานชันสูตร เขาสุกิมจันทบุรีLA2014-09-282017-09-27
222กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ไชยา สุราษฎร์ธานีRE-LA 22014-10-182017-10-17
223งานชันสูตรเลาขวัญกาญจนบุรีLA2014-10-182017-10-17
224งานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์น้ำโสม อุดรธานีLA2014-10-222017-10-21
225งานชันสูตรสาธารณสุขขามสะแกแสง นครราชสีมาLA2014-10-242017-10-23
226กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พยาบาลสถานพระบารมีกาญจนบุรีLA2014-10-252017-10-24
227กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บ้านฉาง ระยองRE-LA 32014-10-252017-10-24
228กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ปลายพระยา กระบี่RE-LA 22014-11-022017-11-01
229กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สร้างคอมอุดรธานีRE-LA 22014-11-042017-11-03
230กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ซำสูง ขอนแก่นLA2014-11-062017-11-05
231ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิกศูนย์สุขภาพวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอุบลราชธานีLA2014-11-072017-11-06
232กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เหนือคลองกระบี่RE-LA 22014-11-102017-11-09
233กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานีLA2014-11-142017-11-14
234กลุ่มงานชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือด เวชการุณรัศมิ์ กรุงเทพมหานครRE-LA 22014-11-172017-11-16
235กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เมืองสรวงร้อยเอ็ดLA2014-11-222017-11-21
236ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์วังสามหมอ อุดรธานีRE-LA 22014-11-252017-11-24
237คลินิคลำปางโมเดอร์นแลบ คลินิคลำปางโมเดอร์นแลบ ลำปางLA2014-11-252017-11-24
238กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สังคมหนองคายLA2014-11-292017-11-28
239ห้องปฏิบัติการชันสูตรทางการแพทย์ ตำรวจกรุงเทพมหานครRE-LA 42014-12-062017-12-05
240ศูนย์คลังเลือดกลาง ขอนแก่นขอนแก่นLA2014-12-182017-12-17
241กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โนนสะอาด อุดรธานีLA2015-01-122018-01-112016-06-12
242กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ คลองท่อมกระบี่LA2015-01-132018-01-122016-06-13
243เชียงใหม่ อาร์ไอเอแล็บ เชียงใหม่ อาร์ไอเอแล็บเชียงใหม่LA2015-01-142018-01-132016-06-14
244แผนกห้องปฏิบัติการ เกษมราษฎร์ สระบุรี LA2015-01-192018-01-182016-06-19
245กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สรรพยา ชัยนาทLA2015-01-192018-01-182016-06-19
246กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พรเจริญ บึงกาฬRE-LA 22015-01-232018-01-222016-06-23
247กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เนินมะปรางพิษณุโลกRE-LA 22015-01-272018-01-262016-06-27
248งานชันสูตรสาธารณสุขลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยาRE-LA 22015-01-302018-01-292016-06-30
249กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ วังทอง พิษณุโลกRE-LA 22015-02-032018-02-022016-07-03
250กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เซกา บึงกาฬLA2015-02-082018-02-072016-07-08
251กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์คีรีมาศ สุโขทัยLA2015-02-112018-02-102016-07-11
252งานเทคนิคการแพทย์น้ำปาด อุตรดิตถ์LA2015-02-112018-02-102016-07-11
253กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สมเด็จพระยุพราชนครไทยพิษณุโลกRE-LA 22015-02-142018-02-132016-07-14
254กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ค่ายสุรศักดิ์มนตรีลำปางLA2015-02-172018-02-162016-07-17
255กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์กงไกรลาศ สุโขทัยLA2015-02-272018-02-262016-07-27
256งานเทคนิคการแพทย์เขาสมิงตราดLA2015-03-032018-03-022016-08-03
257กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สมเด็จพระญาณสังวรเชียงรายRE-LA 32015-03-082018-03-072016-08-08
258กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ปากคาด บึงกาฬRE-LA 22015-03-132018-03-12
259กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แม่ลาวเชียงรายRE-LA 22015-03-162018-03-15
260กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์RE-LA 22015-03-202018-03-19
261กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ห้างฉัตร ลำปางLA2015-03-262018-03-25
262กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ท่าวุ้งลพบุรีLA2015-03-272018-03-26
263งานเทคนิคการแพทย์โคกเจริญลพบุรีLA2015-03-272018-03-26
264งานชันสูตรสาธารณสุขแม่ลานปัตตานีLA2015-03-292018-03-28
265ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมาLA2015-03-312018-03-30
266แผนกห้องปฏิบัติการเอกชนบุรีรัมย์ บุรีรัมย์LA2015-04-032018-04-02
267งานชันสูตรสาธารณสุขโคกศรีสุพรรณ สกลนครLA2015-04-072018-04-06
268กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บ้านธิลำพูนRE-LA 22015-04-092018-04-08
269กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์มโนรมย์ชัยนาทLA2015-04-092018-04-08
270กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ลี้ลำพูนRE-LA 22015-04-092018-04-08
271กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เชียงรายประชานุเคราะห์ เชียงรายRE-LA 32015-04-102018-04-09
272ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11นครศรีธรรมราชRE-LA 22015-04-172018-04-16
273กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บางปะหันพระนครศรีอยุธยาRE-LA 22015-04-182018-04-17
274กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โพนนาแก้วสกลนครLA2015-04-242018-04-23
275กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พระแสงสุราษฎร์ธานีRE-LA 22015-04-282018-04-27
276กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ สุราษฎร์ธานี RE-LA 22015-04-292018-04-28
277ห้องปฏิบัติการ บริษัทอุบลอาร์ไอเอ จำกัด บริษัทอุบลอาร์ไอเอ จำกัดอุบลราชธานีRE-LA 32015-05-022018-05-01
278กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เขาพนมกระบี่RE-LA 22015-05-062018-05-05
279กองพยาธิวิทยาอานันทมหิดลลพบุรีLA2015-05-082018-05-07
280กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ชำนิบุรีรัมย์RE-LA 22015-05-082018-05-07
281ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เกษมราษฎร์ ประชาชื่น กรุงเทพมหานครRE-LA 32015-05-092018-05-08
282กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ลานสัก อุทัยธานีLA2015-05-152018-05-14
283กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ห้วยคตอุทัยธานีLA2015-05-152018-05-14
284กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สว่างอารมณ์ อุทัยธานีLA2015-05-152018-05-14
285กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หนองฉาง อุทัยธานีLA2015-05-152018-05-14
286กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บุ่งคล้าบึงกาฬLA2015-05-272018-05-26
287ห้องปฏิบัติการชันสูตรสามเงา ตากLA2015-05-272018-05-26
288กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาสระบุรีRE-LA 22015-05-252018-05-24
289กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ขุนตาล เชียงรายRE-LA 32015-05-282018-05-27
290ชันสูตรศรีวิไลบึงกาฬLA2015-05-292018-05-28
291กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สิเกา ตรังRE-LA 22015-06-012018-05-31
292หน่วยงานชันสูตรโรควัฒนแพทย์ตรังตรังLA2015-06-022018-06-01
293แผนกพยาธิวิทยาค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลกRE-LA 22015-06-032018-06-02
294ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์บ้านไร่ อุทัยธานีLA2015-06-032018-06-02
295 ห้องปฏิบัติการหจก. ท็อป คลินิกแล็บศรีสะเกษLA2015-06-042018-06-03
296กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน สกลนครLA2015-06-042018-06-03
297กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ส่องดาว สกลนครLA2015-06-052018-06-04
298กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พังโคนสกลนครLA2015-06-052018-06-04
299กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์นิคมน้ำอูนสกลนครLA2015-06-052018-06-04
300งานชันสูตรกุดบาก สกลนครLA2015-06-052018-06-04
301งานเทคนิคการแพทย์เต่างอยสกลนครLA2015-06-082018-06-07
302กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์วาริชภูมิสกลนครLA2015-06-092018-06-08
303งานเทคนิคการแพทย์สระใครหนองคายLA2015-06-092018-06-08
304กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โนนดินแดงบุรีรัมย์RE-LA 22015-06-092018-06-08
305กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ถลางภูเก็ตRE-LA 22015-06-102018-06-09
306งานชันสูตรสาธารณสุข สทิงพระ สงขลาLA2015-06-102018-06-09
307งานเทคนิคการแพทย์นาหว้า นครพนมLA2015-06-102018-06-09
308กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์กะเปอร์ระนองRE-LA 22015-06-112018-06-10
309งานชันสูตรสาธารณสุข เจริญศิลป์สกลนครLA2015-06-132018-06-12
310กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ตะกั่วทุ่ง พังงาRE-LA 22015-06-132018-06-12
311กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยานครพนมนครพนมRE-LA 22015-06-152018-06-14
312กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์กุสุมาลย์สกลนครLA2015-06-152018-06-14
313กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โพนสวรรค์นครพนมLA2015-06-182018-06-17
314งานชันสูตรสาธารณสุขอุทัยพระนครศรีอยุธยาRE-LA 22015-06-202018-06-19
315กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์อากาศอำนวยสกลนครRE-LA 22015-06-232018-06-22
316ห้องปฏิบัติการชันสูตรบางไผ่กรุงเทพมหานครLA2015-06-252018-06-24
317ห้องปฏิบัติการชันสูตร เสลภูมิ ร้อยเอ็ดLA2015-06-252018-06-24
318กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ป่าตองภูเก็ตRE-LA 22015-06-262018-06-25
319งานเทคนิคการแพทย์ ภูหลวงเลยLA2015-06-262018-06-25
320กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บางไทรพังงาRE-LA 22015-07-022018-07-01
321งานชันสูตรเฝ้าไร่หนองคายLA2015-07-032018-07-02
322กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โพนพิสัยหนองคายLA2015-07-072018-07-06
323งานเทคนิคการแพทย์ บัวใหญ่ นครราชสีมาRE-LA 32015-07-102018-07-09
324งานเทคนิคการแพทย์ประทายนครราชสีมาLA2015-07-102018-07-09
325กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ วังม่วงสัทธรรม สระบุรี LA2015-07-132018-07-12
326กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์นาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา หนองบัวลำภูLA2015-07-152018-07-14
327งานเทคนิคการแพทย์นากลางหนองบัวลำภูRE-LA 22015-07-152018-07-14
328กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกกระทุ่มแบน สมุทรสาครRE-LA 22015-07-162018-07-15
329งานพยาธิวิทยาคลินิก ลำลูกกาปทุมธานีRE-LA 22015-07-162018-07-15
330งานเทคนิคการแพทย์ มหาราชพระนครศรีอยุธยาLA2015-07-162018-07-15
331กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกศรีสะเกษศรีสะเกษLA2015-07-222018-07-21
332กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ศรีสัชนาลัยสุโขทัยRE-LA 32015-07-222018-07-21
333ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์โพธิ์ตาก หนองคายLA2015-07-272018-07-26
334กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พระนั่งเกล้า นนทบุรีRE-LA 32015-07-282018-07-27
335แผนกห้องปฏิบัติการเทพปัญญา เชียงใหม่LA2015-08-132018-08-122017-01-13
336กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ระยองระยองLA2015-08-142018-08-132017-01-14
337งานชันสูตรโรค บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์RE-LA 22015-08-142018-08-132017-01-14
338คลีนิคนิรนามศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานครRE-LA 22015-08-142018-08-132017-01-14
339งานชันสูตรสาธารณสุข บางสะพานประจวบคีรีขันธ์RE-LA 22015-08-172018-08-162017-01-17
340ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์วิภารามกรุงเทพมหานครLA2015-08-182018-08-172017-01-18
341กองพยาธิวิทยา ค่ายสุรนารี นครราชสีมาLA2015-08-232018-08-222017-01-23
342งานเทคนิคการแพทย์ บางละมุง ชลบุรีLA2015-08-292018-08-282017-01-29
343กลุ่มงานปฏิบัติการชันสูตรโรคอ้างอิงสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 สระบุรีLA2015-09-022018-09-012017-02-02
344งานเทคนิคการแพทย์ หนองหินเลยLA2015-09-042018-09-032017-02-04
345กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ นาทมนครพนมLA2015-09-082018-09-072017-02-08
346กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๑๐๐ ปี นครราชสีมาLA2015-09-102018-09-092017-02-10
347กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เกาะสมุย สุราษฎร์ธานีRE-LA 22015-09-142018-09-132017-02-14
348กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรุงเทพมหานครRE-LA 22015-09-182018-09-172017-02-18
349กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก พระจอมเกล้าเพชรบุรีRE-LA 32015-09-212018-09-202017-02-21
350งานเทคนิคการแพทย์ นาตาล อุบลราชธานีLA2015-09-222018-09-212017-02-22
351ห้องปฏิบัติการชันสูตรโขงเจียม อุบลราชธานีLA2015-09-232018-09-222017-02-23
352กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ปทุมรัตต์ร้อยเอ็ดLA2015-09-252018-09-242017-02-25
353งานเทคนิคการแพทย์ ดอนมดแดง อุบลราชธานีLA2015-09-282018-09-272017-02-28
354ห้องปฏิบัติการงานเทคนิคการแพทย์ วังน้ำเขียวนครราชสีมาLA2015-09-282018-09-272017-02-28
355กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เลยเลยRE-LA 22015-09-302018-09-292017-03-02
356กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ชุมแสงนครสวรรค์RE-LA 22015-09-302018-09-292017-03-02
357งานเทคนิคการแพทย์ ควนขนุน พัทลุงRE-LA 32015-10-012018-09-302017-03-01
358กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ทุ่งโพธิ์ทะเล กำแพงเพชรLA2015-10-012018-09-302017-03-01
359งานชันสูตร ศูนย์วัณโรคที่ 12 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลาLA2015-10-022018-10-012017-03-02
360กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สตึกบุรีรัมย์LA2015-10-052018-10-042017-03-05
361แผนกเทคนิคการแพทย์ อุบลรักษ์ ธนบุรี อุบลราชธานีRE-LA 22015-10-052018-10-042017-03-05
362กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ แม่วงก์นครสวรรค์RE-LA 22015-10-062018-10-052017-03-06
363กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โกรกพระนครสวรรค์LA2015-10-062018-10-052017-03-06
364กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พระศรีมหาโพธิ์อุบลราชธานีLA2015-10-062018-10-052017-03-06
365งานชันสูตร กาบังยะลาLA2015-10-072018-10-062017-03-07
366งานเทคนิคการแพทย์ นาหม่อมสงขลาLA2015-10-082018-10-072017-03-08
367กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โนนแดงนครราชสีมาLA2015-10-092018-10-082017-03-09
368กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สนมสุรินทร์LA2015-10-092018-10-082017-03-09
369งานเวชกรรมชันสูตรคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนากรุงเทพมหานครRE-LA 22015-10-102018-10-092017-03-10
370กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ หนองเรือ ขอนแก่นLA2015-10-112018-10-102017-03-11
371งานเทคนิคการแพทย์ปางศิลาทองกำแพงเพชรLA2015-10-152018-10-142017-03-15
372ห้องปฏิบัติการชันสูตร เวียงแหง เชียงใหม่LA2015-10-162018-10-152017-03-16
373ห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขอรัญประเทศ สระแก้วRE-LA 22015-10-192018-10-182017-03-19
374ห้องปฏิบัติการ ฝ่ายเทคนิคการแพทย์บุณฑริกอุบลราชธานีLA2015-10-192018-10-182017-03-19
375กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พร้าวเชียงใหม่LA2015-10-222018-10-212017-03-22
376กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ นาด้วงเลยLA2015-10-252018-10-242017-03-25
377งานชันสูตรสาธารณสุข วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์RE-LA 32015-10-292018-10-282017-03-29
378กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บึงโขงหลงบึงกาฬRE-LA 22015-10-302018-10-292017-03-30
379กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สถาบันประสาทวิทยา กรุงเทพมหานครRE-LA 32015-10-302018-10-292017-03-30
380กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ลำทะเมนชัย นครราชสีมาRE-LA 22015-10-302018-10-292017-03-30
381งานเวชศาสตร์ชันสูตรส่งเสริมสุขภาพ นครราชสีมาRE-LA 22015-11-022018-11-012017-04-02
382งานเทคนิคการแพทย์ หนองบุญมาก นครราชสีมาRE-LA 22015-11-022018-11-012017-04-02
383กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ พังงาRE-LA 22015-11-022018-11-012017-04-02
384กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สถาบันราชประชาสมาสัย สมุทรปราการLA2015-11-092018-11-082017-04-09
385กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หนองไผ่เพชรบูรณ์LA2015-11-092018-11-082017-04-09
386กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หล่มสัก เพชรบูรณ์RE-LA 22015-11-102018-11-092017-04-10
387กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ชลบุรีRE-LA 32015-11-122018-11-112017-04-12
388กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แก้งสนามนางนครราชสีมาRE-LA 22015-11-122018-11-112017-04-12
389กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ท่าชนะสุราษฎร์ธานีLA2015-11-132018-11-122017-04-13
390แผนกพยาธิค่ายสุรสิงหนาทสระแก้วLA2015-11-152018-11-142017-04-15
391งานชันสูตรสาธารณสุทรายทองวัฒนา กำแพงเพชรLA2015-11-162018-11-152017-04-16
392กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ดอนสัก สุราษฎร์ธานีRE-LA 22015-11-182018-11-172017-04-18
393กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โซ่พิสัยบึงกาฬRE-LA 22015-11-202018-11-192017-04-20
394กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ธารโต ยะลาLA2015-11-232018-11-222017-04-23
395กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรคสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 13 กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครLA2015-11-252018-11-242017-04-25
396ห้องปฏิบัติการมหาชัยสมุทรสาครLA2015-11-302018-11-292017-04-30
397ห้องปฏิบัติการClinical Laboratory สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่RE-LA 22015-12-042018-12-032017-05-04
398งานเทคนิคการแพทย์ แคนดง บุรีรัมย์LA2015-12-022018-12-012017-05-02
399เมดิกา ลาบอราทอรีส์ (ประเทศไทย)คลินิกเทคนิคการแพทย์บริษัท เมดิกา ลาบอราทอรีส์(ประเทศไทย)จำกัด กรุงเทพมหานคร RE-LA 22015-12-022018-12-012017-05-02
400นาแห้วนาแห้วเลยLA2015-12-022018-12-012017-05-02
401กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ละหานทราย บุรีรัมย์RE-LA 32015-12-082018-12-072017-05-08
402งานชันสูตรสาธารณสุขหนองกุงศรี กาฬสินธุ์LA2015-12-082018-12-072017-05-08
403กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ วังเหนือ ลำปางLA2015-12-082018-12-072017-05-08
404กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ รัษฎาตรังRE-LA 22015-12-092018-12-082017-05-09
405กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เขื่องใน อุบลราชธานีRE-LA 32015-12-162018-12-152017-05-16
406กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สิงหนครสงขลาLA2015-12-162018-12-152017-05-16
407กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ นาโพธิ์บุรีรัมย์LA2015-12-162018-12-152017-05-16
408กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ คีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานี LA25552015-12-202018-12-192017-05-20
409กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ค่ายเขตอุดมศักดิ์ชุมพรLA25552015-12-212018-12-202017-05-21
410กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์วิภาวดีสุราษฎร์ธานีLA25552015-12-222018-12-212017-05-22
411กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โกสุมพิสัย มหาสารคาม LA25552015-12-232018-12-222017-05-23
412กลุ่มงานพยาธิวิทยาสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. กรุงเทพมหานครRE-LA 225552015-12-232018-12-222017-05-23
413กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ท่าโรงช้าง สุราษฎร์ธานี RE-LA 225552015-12-232018-12-222017-05-23
414ห้องปฏิบัติการชันสูตรบางจาก สมุทรปราการLA25552015-12-292018-12-282017-05-29
415กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สุรินทร์LA25552015-12-292018-12-282017-05-29
416งานตรวจทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ขอนแก่นLA25552015-12-302018-12-292017-05-30
417งานเทคนิคการแพทย์ ชัยบุรี สุราษฎร์ธานีRE-LA 225552016-01-052019-01-042017-06-05
418กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และธนาคารโลหิตมะเร็งลำปาง ลำปางLA25552016-01-062019-01-052017-06-06
419กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ จุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครRE-LA 225552016-01-052019-01-042017-06-05
420กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บ้านนาสารสุราษฎร์ธานีRE-LA 325552016-01-052019-01-042017-06-05
421กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พนมสุราษฎร์ธานีRE-LA 225552016-01-062019-01-052017-06-06
422กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ค้อวัง ยโสธรLA25552016-01-062019-01-052017-06-06
423กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรคสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก พิษณุโลกRE-LA 225552016-01-072019-01-062017-06-07
424ห้องปฏิบัติการ บริษัทเนชั่นแนลเฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด ประจำโรงพยาบาลพญาไท 1กรุงเทพมหานครRE-LA 525552016-01-082019-01-072017-06-08
425ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินโนเทค ลาบอราทอรี่ เซอร์วิส จำกัด สาขาอุดรธานี บริษัท อินโนเทค ลาบอราทอรี่ เซอร์วิส จำกัดอุดรธานีLA25552016-01-082019-01-072017-06-08
426กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ คุระบุรีชัยพัฒน์พังงาRE-LA 225552016-01-092019-01-082017-06-09
427กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ แหลมสิงห์ จันทบุรีLA25552016-01-102019-01-092017-06-10
428ห้องปฏิบัติการชันสูตร ดอยสะเก็ด เชียงใหม่LA25552016-01-102019-01-092017-06-10
429กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ น้ำยืน อุบลราชธานีLA25552016-01-112019-01-102017-06-11
430กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ห้วยราช บุรีรัมย์LA25552016-01-122019-01-112017-06-12
431งานเทคนิคการแพทย์ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยาRE-LA 225552016-01-142019-01-132017-06-14
432กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สระบุรีสระบุรีRE-LA 625552016-01-182019-01-172017-06-18
433กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก อำนาจเจริญอำนาจเจริญLA25552016-01-202019-01-192017-06-20
434กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ทับปุด พังงาRE-LA 225552016-01-232019-01-222017-06-23
435ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ฮอดเชียงใหม่RE-LA 225552016-01-282019-01-272017-06-28
436กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก บ้านโป่ง ราชบุรีRE-LA 225552016-01-302019-01-292017-06-30
437งานเทคนิคการแพทย์ แม่ระมาดตากLA25552016-01-312019-01-302017-07-01
438กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โป่งน้ำร้อน จันทบุรีLA25552016-02-012019-01-312017-07-01
439กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ขลุงจันทบุรีLA25552016-02-012019-01-312017-07-01
440กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ฝางเชียงใหม่LA25552016-02-012019-01-312017-07-01
441กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ นพรัตน์ราชธานี กรุงเทพมหานครRE-LA 225552016-02-022019-02-012017-07-02
442ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ปากน้ำโพ นครสวรรค์LA25552016-02-042019-02-032017-07-04
443กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กันตังตรังLA25552016-02-052019-02-042017-07-05
444กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สถาบันโรคทรวงอก นนทบุรีRE-LA 325552016-02-062019-02-052017-07-06
445ห้องปฏิบัติการ บริษัท จีโนมโมเลกุล แลบบอราตอรี่กรุงเทพมหานครRE-LA 325552016-02-082019-02-072017-07-08
446กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ มุกดาหารมุกดาหารRE-LA 325552016-02-092019-02-082017-07-09
447กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา กาญจนบุรีRE-LA 225552016-02-122019-02-112017-07-12
448งานชันสูตรสาธารณสุขโพธิ์ชัยร้อยเอ็ดLA25552016-02-152019-02-142017-07-15
449แผนกพยาธิวิทยาป. แพทย์ นครราชสีมาLA25552016-02-152019-02-142017-07-15
450งานชันสูตรสาธารณสุขปากพนังนครศรีธรรมราชLA25552016-02-222019-02-212017-07-22
451กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ทุ่งหัวช้างลำพูนLA25552016-02-232019-02-222017-07-23
452กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ปทุมธานีปทุมธานีRE-LA 425552016-02-242019-02-232017-07-24
453กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ แก้งคร้อชัยภูมิLA25552016-02-242019-02-232017-07-24
454ห้องปฏิบัติการบริษัทพีซีที ลาบอราตอรี่ เซอร์วิส จำกัด กรุงเทพมหานครRE-LA 325552016-02-242019-02-232017-07-24
455แผนกพยาธิวิทยาค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชร้อยเอ็ดLA25552016-02-242019-02-232017-07-24
456กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์อาจสามารถ ร้อยเอ็ดLA25552016-01-282019-01-272017-06-28
457กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บ้านตาขุนสุราษฎร์ธานี RE-LA 225552016-02-292019-02-282017-07-29
458กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์RE-LA 325552016-02-292019-02-282017-07-29
459กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ทองแสนขันอุตรดิตถ์RE-LA 225552016-02-292019-02-282017-07-29
460กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก อุทัยธานีอุทัยธานีRE-LA 325552016-03-092019-03-082017-08-09
461ห้องปฏิบัติการบริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัดประจำโรงพยาบาลพญาไท 2กรุงเทพมหานครRE-LA 525552016-03-162019-03-152017-08-16
462กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกพิจิตรพิจิตรRE-LA 325552016-03-162019-03-152017-08-16
463แผนกห้องปฏิบัติการเสรีรักษ์กรุงเทพมหานครLA25552016-03-172019-03-162017-08-17
464กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ แม่สรวยเชียงรายRE-LA 325552016-03-182019-03-172017-08-18
465กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สมุทรสาครสมุทรสาครLA25552016-03-182019-03-172017-08-18
466ห้องปฏิบัติการกลางวิชัยยุทธกรุงเทพมหานครRE-LA 425552016-03-232019-03-222017-08-23
467งานพยาธิวิทยาคลินิกกบินทร์บุรีปราจีนบุรีLA25552016-03-302019-03-292017-08-30
468ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ นภาลัยสมุทรสงครามLA25552016-03-302019-03-292017-08-30
469กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และรังสีวิทยา น้ำหนาว เพชรบูรณ์LA25552016-03-302019-03-292017-08-30
470กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์LA25552016-03-312019-03-302017-08-31
471งานเทคนิคการแพทย์ ศรีธัญญานนทบุรีLA25552016-04-012019-03-312017-09-01
472กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ มหาชนะชัยยโสธรLA25552016-04-042019-04-032017-09-04
473กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กุมภวาปีอุดรธานีRE-LA 325552016-04-072019-04-062017-09-07
474แผนกห้องปฏิบัติการเมืองพัทยา(โปรแล็บ)ชลบุรีLA25552016-04-082019-04-072017-09-08
475ห้องปฏิบัติการบางมดกรุงเทพมหานครLA25552016-04-092019-04-082017-09-09
476สถาบันพยาธิวิทยาศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้ากรุงเทพมหานครRE-LA 225552016-04-182019-04-172017-09-18
477กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เคียนซา สุราษฎร์ธานี RE-LA 225552016-04-182019-04-172017-09-18
478กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เพ็ญอุดรธานีRE-LA 325552016-04-192019-04-182017-09-19
479กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กระบุรีระนองRE-LA 225552016-04-222019-04-212017-09-22
480กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกสิงห์บุรีสิงห์บุรีRE-LA 225552016-04-252019-04-242017-09-25
481งานเทคนิคการแพทย์ ท่ายางเพชรบุรีRE-LA 225552016-04-272019-04-262017-09-27
482งานเทคนิคการแพทย์ มายอ ปัตตานีLA25552016-04-292019-04-282017-09-29
483กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ จิตเวชสงขลาราชนครินทร์สงขลาRE-LA 225552016-04-302019-04-292017-09-30
484กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บ้านนาเดิมสุราษฎร์ธานีRE-LA 225552016-04-302019-04-292017-09-30
485กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ แปลงยาว ฉะเชิงเทราLA25552016-05-022019-05-012017-10-02
486กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สุขสำราญระนองRE-LA 225552016-05-022019-05-012017-10-02
487กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สุวรรณคูหาหนองบัวลำภูRE-LA 225552016-05-032019-05-022017-10-03
488กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ระยอง RE-LA 225552016-05-042019-05-032017-10-04
489แผนกพยาธิวิทยา ค่ายวชิรปราการ ตากRE-LA 225552016-05-102019-05-092017-10-10
490ฝ่ายห้องปฏิบัติการร่มฉัตร นครสวรรค์RE-LA 225552016-05-102019-05-092017-10-10
491ห้องปฏิบัติการ บริษัท เอเชีย แล็บบอราทอรี่ เซ็นเตอร์บริษัท เอเชีย แล็บบอราทอรี่ เซ็นเตอร์กรุงเทพมหานครLA25552016-05-102019-05-092017-10-10
492กลุ่มงานชันสูตรโรคกลางและกลุ่มงานธนาคารเลือดกลางกรุงเทพมหานครRE-LA 225552016-05-112019-05-102017-10-11
493กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์วังจันทร์ ระยอง RE-LA 225552016-05-112019-05-102017-10-11
494กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สมเด็จพระยุพราชด่านซ้ายเลยRE-LA 225552016-05-132019-05-122017-10-13
495กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ มวกเหล็กสระบุรีLA25552016-05-132019-05-122017-10-13
496ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ นครธนกรุงเทพมหานครRE-LA 325552016-05-162019-05-152017-10-16
497กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กุดชุมยโสธรRE-LA 225552016-05-192019-05-182017-10-19
498งานเทคนิคการแพทย์ บ้านแหลมเพชรบุรีRE-LA 225552016-05-192019-05-182017-10-19
499กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ นาน้อย น่านLA25552016-05-192019-05-182017-10-19
500กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ย่านตาขาว ตรังRE-LA 225552016-05-242019-05-232017-10-24
501คลินิกเทคนิคการแพทย์บริษัท อินเตอร์ ลาโบราทอรี่ จำกัดนนทบุรีLA25552016-06-082019-06-072017-11-08
502กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก พัทลุงพัทลุงRE-LA 325552016-06-092019-06-082017-11-09
503งานเทคนิคการแพทย์ นาหมื่น น่านLA25552016-06-102019-06-092017-11-10
504กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ไทรน้อย นนทบุรีRE-LA 325552016-06-182019-06-172017-11-18
505กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โพนทอง ร้อยเอ็ดRE-LA 325552016-06-202019-06-192017-11-20
506กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อุดรธานีLA25552016-06-212019-06-202017-11-21
507กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรุงเทพมหานครRE-LA 325552016-06-232019-06-222017-11-23
508ห้องปฏิบัติการเอกชัย สมุทรสาครLA25552016-06-242019-06-232017-11-24
509ห้องปฏิบัติการบริษัท อินโนเทค ลาบอราทอรี่ เซอร์วิส จำกัด สาขากรุงเทพมหานคร บริษัท อินโนเทค ลาบอราทอรี่ เซอร์วิส จำกัด กรุงเทพมหนครLA25552016-06-242019-06-232017-11-24
510กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ภูเรือ เลยRE-LA 225552016-06-242019-06-232017-11-24
511กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หัวไทร นครศรีธรรมราชLA25552016-06-282019-06-272017-11-28
512กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เชียงคานเลยRE-LA 225552016-06-302019-06-292017-11-30
513กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ วัดโบสถ์ พิษณุโลกRE-LA 225552016-07-012019-06-302017-12-01
514กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ดLA25552016-07-072019-07-062017-12-07
515กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สันป่าตองเชียงใหม่RE-LA 225552016-07-102019-07-092017-12-10
516กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกลำปางลำปางRE-LA 325552016-07-142019-07-132017-12-14
517ห้องปฏิบัติการบริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์จำกัด ประจำสาขา โรงพยาบาลกรุงเทพไชน่าทาวน์ กรุงเทพมหานครLA25552016-07-152019-07-142017-12-15
518กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พระทองคำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษานครราชสีมาRE-LA 225552016-07-212019-07-202017-12-21
519กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์วชิรบารมี พิจิตรRE-LA 225552016-07-222019-07-212017-12-22
520กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ฟากท่าอุตรดิตถ์LA25552016-07-222019-07-212017-12-22
521แผนกห้องตรวจวิเคราะห์ เพชรเกษม 2 กรุงเทพมหานครLA25552016-07-222019-07-212017-12-22
522กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พุนพินสุราษฎร์ธานีRE-LA 325552016-07-242019-07-232017-12-24
523ห้องปฏิบัติการบริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร์ แลบบอราทอรี่ส์ (ประเทศไทย) กรุงเทพมหานครLA25552016-07-242019-07-232017-12-24
524กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บรรพตพิสัย นครสวรรค์ RE-LA 225552016-07-252019-07-242017-12-25
525กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ จังหาร ร้อยเอ็ดLA25552016-07-252019-07-242017-12-25
526ชันสูตรจัตุรัสชัยภูมิRE-LA 325552016-07-262019-07-252017-12-26
527กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เนินสง่าชัยภูมิLA25552016-07-272019-07-262017-12-27
528ห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข อุบลรัตน์ ขอนแก่นRE-LA 225552016-07-282019-07-272017-12-28
529กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บ้านม่วงสกลนครRE-LA 225552016-07-292019-07-282017-12-29
530กลุ่มปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และอ้างอิงด้านโรคติดเชื้อ สถาบันบำราศนราดูร นนทบุรีRE-LA 225552016-07-292019-07-282017-12-29
531กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พนัสนิคม ชลบุรีLA25552016-07-302019-07-292017-12-30
532กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หนองบัว นครสวรรค์ RE-LA 225552016-08-012019-07-312018-01-01
533แผนกพยาธิวิทยาค่ายพิชัยดาบหัก อุตรดิตถ์RE-LA 225552016-08-022019-08-012018-01-02
534กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สารภีเชียงใหม่RE-LA 225552016-08-022019-08-012018-01-02
535กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บ้านกรวดบุรีรัมย์RE-LA 225552016-08-042019-08-032018-01-04
536งานชันสูตรตากฟ้า นครสวรรค์RE-LA 225552016-08-052019-08-042018-01-05
537กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ตรังตรังRE-LA 325552016-08-102019-08-092018-01-10
538กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สะเดาสงขลาRE-LA 225552016-08-112019-08-102018-01-11
539ชันสูตรโรคมหาชัยเพชรรัชต์เพชรบุรีLA25552016-08-112016-08-102018-01-11
540กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ รามันยะลาLA25552016-08-132019-08-122018-01-13
541กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ชลบุรีชลบุรีRE-LA 325552016-08-152019-08-142018-01-15
542ห้องปฏิบัติการชันสูตรแก่งกระจานเพชรบุรีRE-LA 225552016-08-172019-08-162018-01-17
543งานพยาธิวิทยาค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกบุรีรัมย์RE-LA 225552016-08-182019-08-172018-01-18
544กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เขาคิชฌกูฏจันทบุรีLA25552016-08-182019-08-172018-01-18
545กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ดLA25552016-08-182019-08-172018-01-18
546กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอนLA25552016-08-192019-08-182018-01-19
547กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เลิดสิน กรุงเทพมหานคร RE-LA 225552016-08-192019-08-182018-01-19
548กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ วังวิเศษตรังRE-LA 225552016-08-242019-08-232018-01-24
549แผนกพยาธิวิทยาคลินิกค่ายศรีพัชรินทรขอนแก่นLA25552016-08-252019-08-242018-01-25
550กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ แม่แตงเชียงใหม่RE-LA 225552016-08-272019-08-262018-01-27
551แผนกตรวจวิเคราะห์ เกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ เชียงรายRE-LA 325552016-08-302019-08-292018-01-30
552 แผนกเวชชันสูตร นครินทร์นครศรีธรรมราชRE-LA 225552016-08-302019-08-302018-01-30
553งานเทคนิคการแพทย์ หนองแซงสระบุรีRE-LA 325552016-09-022019-09-012018-02-02
554งานชันสูตร ธัญญารักษ์สงขลาสงขลาLA25552016-09-072019-09-062018-02-07
555ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลาLA25552016-09-092019-09-082018-02-09
556แผนกห้องปฏิบัติการ กล้วยน้ำไทกรุงเทพมหานครRE-LA 225552016-09-092019-09-082018-02-09
557กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก นครนายกนครนายกRE-LA 325552016-09-102019-09-092018-02-10
558กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บางมูลนากพิจิตรRE-LA 225552016-09-112019-09-102018-02-11
559แอดไลฟ์ แลป คลินิกเทคนิคการแพทย์ แอดไลฟ์ แอนไทเอจจิ้ง เซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานครRE-LA 225552016-09-162019-09-152018-02-16
560ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์วิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อยสมุทรสาครRE-LA 225552016-09-202019-09-192018-02-20
561แผนกห้องปฏิบัติการพระราม 2กรุงเทพมหานครRE-LA 225552016-09-202019-09-192018-02-20
562ห้องปฏิบัติการบริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัดประจำสาขารพ.กรุงเทพขอนแก่น ขอนแก่นLA25552016-09-212019-09-202018-02-21
563กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีระยองRE-LA 225552016-09-212019-09-202018-02-21
564กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สิชลนครศรีธรรมราชRE-LA 325552016-09-232019-09-222018-02-23
565งานเทคนิคการแพทย์ ปะเหลียน ตรังRE-LA 225552016-09-232019-09-222018-02-23
566กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ นายายอาม จันทบุรีLA25552016-09-252019-09-242018-02-25
567ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ซานเปาโล หัวหินประจวบคีรีขันธ์LA25552016-09-252019-09-242018-02-25
568งานชันสูตรสาธารณสุข พนมไพรร้อยเอ็ดLA25552016-09-282019-09-272018-02-28
569แผนกปฏิบัติการการแพทย์เซนต์หลุยส์กรุงเทพมหานครRE-LA 625552016-10-042019-10-032018-03-04
570กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ลาดยาวนครสวรรค์RE-LA 325552016-10-052019-10-042018-03-05
571แผนกห้องปฏิบัติการศิครินทร์กรุงเทพมหานครRE-LA 425552016-10-062019-10-052018-03-06
572แผนกพยาธิวิทยา ค่ายวิภาวดีรังสิตสุราษฎร์ธานี RE-LA 225552016-10-112019-10-102018-03-11
573กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ นาโยงตรังRE-LA 325552016-10-122019-10-112018-03-12
574กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่เชียงใหม่RE-LA 225552016-10-122019-10-112018-03-12
575กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เกาะคาลำปางRE-LA 225552016-10-132019-10-122018-03-13
576แผนกพยาธิวิทยา ค่ายสุรสีห์ กาญจนบุรีRE-LA 225552016-10-142019-10-132018-03-14
577ห้องปฏิบัติการทางชีวโมเลกุล บริษัทยูทูไบโอ(ไทยแลนด์) กรุงเทพมหานครRE-LA 225552016-10-152019-10-142018-03-15
578งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตรเวชศาสตร์เขตร้อนกรุงเทพมหานครRE-LA 225552016-10-172019-10-162018-03-17
579กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ แม่เมาะ ลำปางLA25552016-10-172019-10-162018-03-17
580งานเทคนิคการแพทย์สวนสราญรมย์สุราษฎร์ธานีLA25552016-10-172019-10-162018-03-17
581กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สอยดาว จันทบุรี LA25552016-10-182019-10-172018-03-18
582กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สบปราบลำปางRE-LA 325552016-10-182019-10-172018-03-18
583ห้องปฏิบัติการชันสูตรเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ นนทบุรีRE-LA 225552016-10-202019-10-192018-03-20
584กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ตะโหมด พัทลุงRE-LA 325552016-10-212019-10-202018-03-21
585กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ปากพะยูน พัทลุงRE-LA 325552016-10-212019-10-202018-03-21
586ห้องปฏิบัติการชันสูตรศรีณรงค์สุรินทร์LA25552016-10-262019-10-252018-03-26
587กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พะโต๊ะ ชุมพรRE-LA 325552016-10-272019-10-262018-03-27
588กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ป่าพะยอม พัทลุงRE-LA 325552016-10-282019-10-272018-03-28
589กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เวียงป่าเป้าเชียงรายRE-LA 325552016-10-312019-10-302018-03-31
590กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ภูเขียว ชัยภูมิRE-LA 325552016-10-312019-10-302018-03-31
591กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เวียงแก่นเชียงรายRE-LA 225552016-11-032019-11-022018-04-03
592กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกอ่างทองอ่างทองRE-LA 325552016-11-082019-11-072018-04-08
593งานพยาธิวิทยาเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)นครปฐมRE-LA 325552016-11-142019-11-132018-04-14
594ห้องปฏิบัติการบริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัดประจำโรงพยาบาลวิรัชศิลป์ ชุมพรชุมพรLA25552016-11-242019-11-232018-04-24
595งานเทคนิคการแพทย์สหัสขันธ์กาฬสินธุ์LA25552016-11-272019-11-262018-04-27
596งานเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานเวชศาสตร์ชันสูตรส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลกพิษณุโลกRE-LA 225552016-11-282019-11-272018-04-28
597ห้องปฏิบัติการบริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัดประจำสาขาโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์นครปฐมLA25552016-11-282019-11-272018-04-28
598กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พะเยาพะเยาRE-LA 225552016-11-292019-11-282018-04-29
599กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์จุนพะเยาLA25552016-11-292019-11-282018-04-29
600กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ไทยเจริญยโสธรLA25552016-12-012019-11-302018-05-01
601แผนกห้องปฏิบัติการ สำโรงการแพทย์ สมุทรปราการRE-LA 225552016-12-012019-11-302018-05-01
602งานเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานเวชศาสตร์ชันสูตรส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์นครสวรรค์LA25552016-12-032019-12-022018-05-03
603กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ศรีบุญเรืองหนองบัวลำพูLA25552016-12-042019-12-032018-05-04
604กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ศรีสังวาลย์ แม่ฮ่องสอน LA25552016-12-052019-12-042018-05-05
605กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ขอนแก่นขอนแก่นRE-LA 325552016-12-062019-12-052018-05-06
606คลินิกเทคนิคการแพทย์เมดสตาร์แล็บเชียงใหม่RE-LA 225552016-12-072019-12-062018-05-07
607งานเทคนิคการแพทย์ วังน้อยสระบุรีRE-LA 225552016-12-072019-12-062018-05-07
608กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์วิหารแดง สระบุรีLA25552016-12-072019-12-062018-05-07
609ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์กรุงเทพคริสเตียนนครปฐม นครปฐมLA25552016-12-082019-12-072018-05-08
610ศูนย์ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์มงกุฏวัฒนะกรุงเทพมหานครLA25552016-12-092019-12-082018-05-09
611ห้องปฏิบัติการมิชชั่นภูเก็ต ภูเก็ตLA25552016-12-122019-12-112018-05-12
612ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์บางไทรพระนครศรีอยุธยาRE-LA 225552016-12-132019-12-122018-05-13
613กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เขาฉกรรจ์สระแก้วLA25552016-12-162019-12-152018-05-16
614กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ราชบุรีราชบุรีRE-LA 525552016-12-192019-12-182018-05-19
615แผนกห้องปฏิบัติการ บริษัท ไลฟ์ ไดแอ็ก จำกัด พระนครศรีอยุธยาLA25552016-12-202019-12-192018-05-20
616กลุ่มงานพยาธิวิทยา มะเร็งอุบลราชธานี อุบลราชธานีRE-LA 325552016-12-222019-12-212018-05-22
617กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พิปูน นครศรีธรรมราชRE-LA 225552016-12-232019-12-222018-05-23
618กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ หนองแคสระบุรีRE-LA 325552016-12-232019-12-222018-05-23
619ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์การุญเวชปทุมธานีปทุมธานีLA25552016-12-232019-12-222018-05-23
620แผนกห้องปฏิบัติการ เพชรเวช กรุงเทพมหานครRE-LA 225552016-12-232019-12-222018-05-23
621แผนกพยาธิวิทยาค่ายเทพสตรีศร๊สุนทรนครศรีธรรมราชRE-LA 225552016-12-272019-12-262018-05-27
622ห้องปฏิบัติการชันสูตรศุภมิตรเสนา พระนครศรีอยุธยาRE-LA 225552016-12-272019-12-262018-05-27
623งานชันสูตรสาธารณสุขสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) พระนครศรีอยุธยาLA25552016-12-302019-12-292018-05-30
624กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สองแควน่านLA25552016-12-302019-12-292018-05-30
625แผนกห้องปฏิบัติการ จุฬารัตน์ 11 บางปะกง ฉะเชิงเทราRE-LA 225552016-12-302019-12-292018-05-30
626กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ แก่งคอยสระบุรีRE-LA 325552017-01-042020-01-032018-06-04
627กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สำโรงอุบลราชธานีLA25552017-01-052020-01-042018-06-05
628งานเทคนิคการแพทย์นาดีปราจีนบุรีRE-LA 225552017-01-052020-01-042018-06-05
629ห้องปฏิบัติการบริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเทมส์จำกัดประจำสาขาโรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ ตรังLA25552017-01-062020-01-052018-06-06
630กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ศรีมหาโพธิปราจีนบุรีRE-LA 225552017-01-092020-01-082018-06-09
631งานเทคนิคการแพทย์ บ่อเกลือ น่านLA25552017-01-092020-01-082018-06-09
632กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ วารินชำราบ อุบลราชธานี RE-LA 225552017-01-102020-01-092018-06-10
633กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บางกระทุ่ม พิษณุโลกLA25552017-01-132020-01-122018-06-13
634ห้องปฏิบัติการกลางปิยะเวท กรุงเทพมหานครLA25552017-01-152020-01-142018-06-15
635กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ หนองมะโมง ชัยนาทLA25552017-01-172020-01-162018-06-17
636กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พรหมพิราม พิษณุโลกLA25552017-01-172020-01-162018-06-17
637กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ คำม่วงกาฬสินธุ์LA25552017-01-182020-01-172018-06-18
638กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ศรีสงคราม นครพนมLA25552017-01-182020-01-172018-06-18
639กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกสงขลาสงขลาRE-LA 225552017-01-202020-01-192018-06-20
640กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ มะขามจันทบุรีLA25552017-01-202020-01-192018-06-20
641ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ รวมแพทย์ชัยนาท ชัยนาทLA25552017-01-252020-01-242018-06-25
642กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เชียงคำพะเยาLA25552017-01-272020-01-262018-06-27
643งานห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี นครนายกRE-LA 325552017-01-302020-01-292018-06-30
644กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โนนสังหนองบัวลำภูLA25552017-01-302020-01-292018-06-30
645แผนกพยาธิวิทยา ค่ายจักรพงษ์ ปราจีนบุรีLA25552017-01-312020-01-302018-07-01
646กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิRE-LA 325552017-02-012020-01-312018-07-01
647กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บ้านแท่นชัยภูมิRE-LA 325552017-02-022020-02-012018-07-02
648แผนกห้องปฏิบัติการ เซ็นทรัลเยนเนอรัล กรุงเทพหานคร RE-LA 225552017-02-032020-02-022018-07-03
649กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ห้วยทับทัน ศรีสะเกษLA25552017-02-042020-02-032018-07-04
650ห้องปฏิบัติการ บริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัดประจำโรงพยาบาลสิริเวชจันทบุรีจันทบุรีLA25552017-02-092020-02-082018-07-09
651ห้องปฏิบัติการบริษัทโปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด กรุงเทพมหานคร RE-LA 525552017-02-142020-02-132018-07-14
652กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บ้านหมอสระบุรีRE-LA 325552017-02-112020-02-102018-07-11
653งานเทคนิคการแพทย์ บันนังสตายะลา RE-LA 225552017-02-122020-02-112018-07-12
654กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์คอนสวรรค์ ชัยภูมิRE-LA 225552017-02-152020-02-142018-07-15
655กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ศรีรัตนะศรีสะเกษRE-LA 225552017-02-152020-02-142018-07-15
656กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ภักดีชุมพลชัยภูมิRE-LA 225552017-02-172020-02-162018-07-17
657งานเทคนิคการแพทย์สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานีLA25552017-02-172020-02-162018-07-17
658แผนกห้องปฏิบัติการสายไหมกรุงเทพมหานครLA25552017-02-202020-02-192018-07-20
659กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ศรีเทพ เพชรบูรณ์RE-LA 225552017-02-222020-02-212018-07-22
660งานเทคนิคการแพทย์ครบุรีนครราชสีมาRE-LA 325552017-02-222020-02-212018-07-22
661กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เชียงกลางน่านLA25552017-02-232020-02-222018-07-23
662แผนกห้องปฏิบัติการ การุญเวช สุขาภิบาล 3กรุงเทพมหานครRE-LA 325552017-02-242020-02-232018-07-24
663แผนกห้องปฏิบัติการ นวมินทร์ 9กรุงเทพมหานครRE-LA 325552017-02-272020-02-262018-07-27
664แผนกชันสูตร โอเวอร์บรุ๊ค เชียงรายRE-LA 425552017-03-012020-02-282018-08-01
665ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ วิภารามอมตะนคร ชลบุรีLA25552017-03-012020-02-282018-08-01
666กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี RE-LA 325552017-03-012020-02-282018-08-01
667ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ปิยะมินทร์สมุทรปราการRE-LA 225552017-03-012020-02-292018-08-01
668แผนกพยาธิวิทยา ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานีRE-LA 225552017-03-022020-03-012018-08-02
669กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แม่ทะลำปางRE-LA 225552017-03-022020-03-012018-08-02
670งานพยาธิวิทยาคลินิก มะเร็งลพบุรีลพบุรีRE-LA 225552017-03-052020-03-042018-08-05
671ห้องปฏิบัติการกลางรามคำแหงกรุงเทพมหานครRE-LA 225552017-03-062020-03-052018-08-06
672งานพยาธิวิทยาคลินิก สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานครLA25552017-03-072020-03-062018-08-07
673กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เถินลำปางLA25552017-03-072020-03-062018-08-07
674กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สิรินธรอุบลราชธานีRE-LA 325552017-03-082020-03-072018-08-08
675ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์นนทเวช นนทบุรีRE-LA 425552017-03-102020-03-092018-08-10
676แผนกชันสูตร เดอะโกลเดนเกท นครราชสีมาLA25552017-03-102020-03-092018-08-10
677กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์วังสะพุงเลยRE-LA 225552017-03-102020-03-092018-08-10
678แผนกห้องปฏิบัติการเซนต์แมรี่ นครราชสีมาRE-LA 425552017-03-152020-03-142018-08-15
679กลุ่มงานชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือดสิรินธร กรุงเทพมหานครLA25552017-03-152020-03-142018-08-15
680แผนกพยาธิวิทยา ค่ายกฤษณ์สีวะรา สกลนครLA25552017-03-212020-03-202018-08-21
681กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์อุ้มผางตากLA25552017-03-212020-03-202018-08-21
682กลุ่มงานชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือดหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ กรุงเทพมหานครLA25552017-03-272020-03-262018-08-27
683งานเทคนิคการแพทย์เฉลิมพระเกียรติน่านLA25552017-03-292020-03-282018-08-29
684ห้องปฏิบัติการพยาธิแพทย์รังสิต ปทุมธานีRE-LA 225552017-03-302020-03-292018-08-30
685งานพยาธิและคลังโลหิต ทหารผ่านศึกกรุงเทพมหานครRE-LA 225552017-04-042020-04-032018-09-04
686กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แหลมงอบตราดLA25552017-04-122020-04-112018-09-12
687แผนกห้องปฏิบัติการนวมินทร์กรุงเทพมหานครRE-LA 225552017-04-132020-04-122018-09-13
688กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ป่าแดดเชียงรายRE-LA 325552017-04-182020-04-172018-09-18
689แผนกห้องปฏิบัติการ บริษัท เพอร์เฟคเฮลธแคร์แอนด์เช็คอัพ จำกัด กรุงเทพมหานครLA25552017-04-202020-04-192018-09-20
690กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ชุมแพขอนแก่นRE-LA 325552017-04-212020-04-202018-09-21
691กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สมเด็จพระยุพราชกระนวนขอนแก่นRE-LA 325552017-04-222020-04-212018-09-22
692กลุ่มงานพยาธิวิทยาสงฆ์กรุงเทพมหานครRE-LA 325552017-04-242020-04-232018-09-24
693กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พนมสารคาม ฉะเชิงเทราRE-LA 225552017-04-242020-04-232018-09-24
694กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์คูเมืองบุรีรัมย์RE-LA 225552017-04-242020-04-232018-09-24
695กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พบพระตากLA25552017-04-242020-04-232018-09-24
696งานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคามRE-LA 325552017-04-262020-04-252018-09-26
697งานชันสูตรโรคผู้ป่วยยาเสพติด กลุ่มงานพยาธิวิทยาสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ปทุมธานีLA25552017-04-262020-04-252018-09-26
698กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พิมายนครราชสีมาRE-LA 225552017-04-272020-04-262018-09-27
699กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์กระสังบุรีรัมย์RE-LA 225552017-05-022020-05-012018-10-02
700งานเทคนิคการแพทย์ เขมราฐอุบลราชธานีRE-LA 325552017-05-042020-05-032018-10-04
701สำนักงานชันสูตรสาธารณสุขสำนักอนามัย กรุงเทพมหานครLA25552017-05-092020-05-082018-10-09
702กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ท่าวังผาน่านRE-LA 225552017-05-112020-05-102018-10-11
703กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยาRE-LA 225552017-05-112020-05-102018-10-11
704งานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และงานธนาคารเลือดธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ปทุมธานีRE-LA 425552017-05-112020-05-102018-10-11
705งานชันสูตรโรคคลองหาด สระแก้วRE-LA 225552017-05-112020-05-102018-10-11
706กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ตาลสุมอุบลราชธานีRE-LA 225552017-05-132020-05-122018-10-13
707กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สมเด็จกาฬสินธุ์RE-LA 325552017-05-162020-05-152018-10-16
708ห้องปฏิบัติการราชธานีพระนครศรีอยุธยาRE-LA 225552017-05-212020-05-202018-10-21
709แผนกห้องปฏิบัติการ มเหสักข์กรุงเทพมหานครLA25552017-05-232020-05-222018-10-23
710กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กำแพงเพชรกำแพงเพชรRE-LA 325552017-05-232020-05-222018-10-23
711ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์วีระพลการแพทย์หนองบัวลำภูLA25552017-05-242020-05-232018-10-24
712ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ศรีสวรรค์ นครสวรรค์RE-LA 225552017-05-252020-05-242018-10-25
713กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ทุ่งยางแดง ปัตตานีRE-LA 225552017-05-252020-05-242018-10-25
714กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พานทอง ชลบุรีLA25552017-05-292020-05-282018-10-29
715กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เชียงยืน มหาสารคามLA25552017-06-022020-06-012018-11-02
716กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ตราดตราดRE-LA 325552017-06-022020-06-012018-11-02
717กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์กมลาไสย กาฬสินธุ์LA25552017-06-052020-06-042018-11-05
718กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์จะแนะ นราธิวาสLA25552017-06-062020-06-052018-11-06
719กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ทุ่งสงนครศรีธรรมราชLA25552017-06-062020-06-052018-11-06
720แผนกห้องปฏิบัติการประชาพัฒน์กรุงเทพมหานครLA25552017-06-122020-06-112018-11-12
721กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ท่าลี่เลยLA25552017-06-152020-06-142018-11-15
722กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ หนองบัวลำภูหนองบัวลำภูLA25552017-06-152020-06-142018-11-15
723งานเทคนิคการแพทย์ ระโนดสงขลาRE-LA 325552017-06-162020-06-152018-11-16
724กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บางคล้าฉะเชิงเทราRE-LA 225552017-06-162020-06-152018-11-16
725กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ละแมชุมพรRE-LA 225552017-06-192020-06-182018-11-19
726แผนกห้องปฏิบัติการ จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ สมุทรปราการLA25552017-06-202020-06-192018-11-20
727แผนกห้องปฏิบัติการการุญเวชรัตนาธิเบศร์ นนทบุรีLA25552017-06-232020-06-222018-11-23
728กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ คลองหอยโข่งสงขลาRE-LA 325552017-06-232020-06-222018-11-23
729งานชันสูตรโรค บ้านนานครนายกRE-LA 325552017-06-282020-06-272018-11-28
730ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมาLA25552017-06-282020-06-272018-11-28
731กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ทุ่งตะโกชุมพรRE-LA 225552017-06-292020-06-282018-11-29
732กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์LA25552017-06-292020-06-282018-11-29
733กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พยุห์ ศรีสะเกษLA25552017-06-292020-06-282018-11-29
734ห้องปฏิบัติการสิโรรสยะลาRE-LA 225552017-07-032020-07-022018-12-03
735กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ น้ำเกลี้ยงศรีสะเกษLA25552017-07-042020-07-032018-12-04
736แผนกพยาธิวิทยาค่ายกาวิละเชียงใหม่RE-LA 225552017-07-052020-07-042018-12-05
737กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ควนเนียงสงขลาLA25552017-07-062020-07-052018-12-06
738แผนกห้องปฏิบัติการคามิลเลี่ยน กรุงเทพมหานครRE-LA 225552017-07-112020-07-102018-12-11
739กลุ่มงานพยาธิวิทยากระบี่กระบี่RE-LA 325552017-07-112020-07-102018-12-11
740ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ นอร์ทอิสเทอร์น-วัฒนาอุดรธานีRE-LA 325552017-07-132020-07-122018-12-13
741กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ หนองคายหนองคายRE-LA 225552017-07-142020-07-132018-12-14
742กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์มะการักษ์กาญจนบุรีLA25552017-07-172020-07-162018-12-17
743กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ม่วงสามสิบอุบลราชธานีRE-LA 425552017-07-172020-07-162018-12-17
744งานเทคนิคการแพทย์และรังสีวิทยา ธัญญารักษ์เชียงใหม่เชียงใหม่RE-LA 225552017-07-252020-07-242018-12-25
745แผนกพยาธิวิทยาค่ายวชิราวุธนครศรีธรรมราชLA25552017-07-272020-07-262018-12-27
746กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พิบูลมังสาหารอุบลราชธานีRE-LA 325552017-07-282020-07-272018-12-28
747แผนกห้องปฏิบัติการบริษัท เวอร์คแล็บ จำกัด ปทุมธานีRE-LA 225552017-08-012020-07-312019-01-01
748กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บ่อพลอยกาญจนบุรีRE-LA 225552017-08-012020-07-312019-01-01
749กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ จุฬาภรณ์นครศรีธรรมราชLA25552017-08-022020-08-012019-01-02
750กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ด่านขุนทดนครราชสีมาRE-LA 425552017-08-032020-08-022019-01-03
751งานเทคนิคการแพทย์ กรงปีนังยะลาLA25552017-08-042020-08-032019-01-04
752กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ หนองสองห้องขอนแก่นRE-LA 325552017-08-052020-08-042019-01-05
753ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์วัดเพลงราชบุรีRE-LA 325552017-08-072020-08-062019-01-07
754แผนกห้องปฏิบัติการศิครินทร์ หาดใหญ่ สงขลาRE-LA 325552017-08-072020-08-062019-01-07
755กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สามง่ามพิจิตรRE-LA 225552017-08-162020-08-152019-01-16
756กลุ่มงานพยาธิวิทยา มะเร็งอุดรธานี อุดรธานี RE-LA 425552017-08-162020-08-152019-01-16
757กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สูงเนินนครราชสีมาRE-LA 425552017-08-182020-08-172019-01-18
758กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ปักธงชัยนครราชสีมาRE-LA 425552017-08-182020-08-172019-01-18
759กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ จะนะสงขลาRE-LA 325552017-08-212020-08-202019-01-21
760กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวีสงขลาRE-LA 325552017-08-212020-08-202019-01-21
761กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พระปกเกล้าจันทบุรีRE-LA 425552017-08-222020-08-212019-01-22
762กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สรรคบุรีชัยนาทLA25552017-08-232020-08-222019-01-23
763กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ปรางค์กู่ศรีสะเกษ LA25552017-08-242020-08-232019-01-24
764กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สีคิ้วนครราชสีมาRE-LA 425552017-08-252020-08-242019-01-25
765งานเทคนิคการแพทย์ทัพทันอุทัยธานีRE-LA 325552017-08-252020-08-242019-01-25
766งานเทคนิคการแพทย์เทพสถิต ชัยภูมิRE-LA 325552017-08-282020-08-272019-01-28
767กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ หนองจิกปัตตานีRE-LA 325552017-08-292020-08-282019-01-29
768กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ละงูสตูลRE-LA 325552017-08-302020-08-292019-01-30
769งานพยาธิวิทยาหนองบัวระเหว ชัยภูมิRE-LA 325552017-08-302020-08-292019-01-30
770ห้องปฏิบัติการงานเทคนิคการแพทย์ไชยวาน อุดรธานี RE-LA 325552017-08-302020-08-292019-01-30
771กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ราษีไศล ศรีสะเกษ LA25552017-08-282020-08-272019-01-28
772ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เกษมราษฎร์ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา RE-LA 225552017-09-042020-09-032019-02-04
773กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พรานกระต่ายกำแพงเพชรRE-LA 225552017-09-142020-09-132019-02-14
774กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สะบ้าย้อยสงขลาLA25552017-09-152020-09-142019-02-15
775กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หนองหาน อุดรธานีRE-LA 325552017-09-152020-09-142019-02-15
776กลุ่มงานพยาธิวิทยาปัตตานีปัตตานีLA25552017-09-172020-09-162019-02-17
777กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สตูลสตูลRE-LA 325552017-09-182020-09-172019-02-18
778งานเทคนิคการแพทย์ ท่าแพสตูลLA25552017-09-182020-09-172019-02-18
779งานชันสูตรสาธารณสุขศรีเชียงใหม่หนองคายRE-LA 325552017-09-192020-09-182019-02-19
780แผนกห้องปฏิบัติการเอกอุดรอุดรธานีRE-LA 225552017-09-192020-09-182019-02-19
781กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์LA25552017-09-202020-09-192019-02-20
782กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โนนไทยนครราชสีมาRE-LA 225552017-09-212020-09-202019-02-21
783กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ทับสะแกประจวบคีรีขันธ์LA25552017-09-222020-09-212019-02-22
784กลุ่มงานชันสูตรโรคกลางและกลุ่มงานธนาคารเลือดตากสินกรุงเทพมหานครLA25552017-10-022020-10-012019-03-02
785แผนกปฏิบัติการชันสูตร เปาโลรังสิตปทุมธานีLA25552017-10-042020-10-032019-03-04
786งานชันสูตรสาธารณสุขคลองขลุงกำแพงเพชรLA25552017-10-052020-10-042019-03-05
787กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พลขอนแก่นRE-LA 225552017-10-052020-10-042019-03-05
788คลินิกเทคนิคการแพทย์ฟ้าสีรุ้ง หาดใหญ่ศูนย์สุขภาพฟ้าสีรุ้ง หาดใหญ่ สงขลาLA25552017-10-062020-10-052019-03-06
789แผนกห้องปฏิบัติการมิชชั่นกรุงเทพมหานครRE-LA 225552017-10-092020-10-082019-03-09
790งานเทคนิคการแพทย์ ท่าตะโกนครสวรรค์RE-LA 225552017-10-092020-10-082019-03-09
791กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สุรินทร์สุรินทร์LA25552017-10-152020-10-142019-03-15
792ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ วิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลสมุทรสาครRE-LA 325552017-10-162020-10-152019-03-16
793กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พยุหะคีรีนครสวรรค์RE-LA 225552017-10-162020-10-152019-03-16
794กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ลืออำนาจอำนาจเจริญRE-LA 225552017-10-162020-10-152019-03-16
795แผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ บริษัท กรุงเทพ พยาธิ-แลป จำกัดกรุงเทพมหานครLA25552017-10-202020-10-192019-03-20
796ห้องปฏิบัติการภัทร ธนบุรีปทุมธานีLA25552017-10-222020-10-212019-03-22
797แผนกห้องปฏิบัติการ เปาโลเกษตรกรุงเทพมหานครRE-LA 325552017-10-242020-10-232019-03-24
798กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์นามนกาฬสินธุ์RE-LA 325552017-10-252020-10-242019-03-25
799กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกแพร่แพร่RE-LA 225552017-10-292020-10-282019-03-29
800กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ปทุมราชวงศาอำนาจเจริญLA25552017-10-302020-10-292019-03-30
801งานเทคนิคการแพทย์เขาย้อยเพชรบุรีRE-LA 325552017-11-032020-11-022019-04-03
802กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรคสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมานครราชสีมาRE-LA 225552017-11-032020-11-022019-04-03
803ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์บางปะกอก 3สมุทรปราการRE-LA 225552017-11-062020-11-052019-04-06
804กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ท่าสองยาง ตากRE-LA 225552017-11-072020-11-062019-04-07
805กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โนนคูณศรีสะเกษ LA25552017-11-072020-11-062019-04-07
806กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ยางชุมน้อยศรีสะเกษLA25552017-11-082020-11-072019-04-08
807กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์กุดข้าวปุ้นอุบลราชธานีLA25552017-11-102020-11-092019-04-10
808บริษัทโปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัดประจำสาขารพ.กรุงสยามเซนต์คาร์ลอสปทุมธานีLA25552017-11-112020-11-102019-04-11
809กองพยาธิกรรมและกองบริการโลหิตภูมิพลอดุลยเดช กรุงเทพมหานครRE-LA 225552017-11-132020-11-122019-04-13
810กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา เทพรัตน์นครราชสีมานครราชสีมาRE-LA 225552017-11-182020-11-172019-04-18
811งานเทคนิคการแพทย์กระแสสินธุ์สงขลาLA25552017-11-212020-11-202019-04-21
812งานชันสูตรโรคสังขละบุรีกาญจนบุรี LA25552017-11-292020-11-282019-04-29
813กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ตระการพืชผล อุบลราชธานีRE-LA 225552017-11-292020-11-282019-04-29
814กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ศรีบรรพตพัทลุงRE-LA 325552017-11-302020-11-292019-04-30
815กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ชุมพวงนครราชสีมาRE-LA 225552017-12-032020-12-022019-05-03
816กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สุวรรณภูมิร้อยเอ็ดLA25552017-12-042020-12-032019-05-04
817กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ป่าบอนพัทลุงRE-LA 325552017-12-042020-12-032019-05-04
818งานเทคนิคการแพทย์ทองผาภูมิ กาญจนบุรี LA25552017-12-072020-12-062019-05-07
819แผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บจำกัดกรุงเทพมหานครLA25552017-12-072020-12-062019-05-07
820ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรีRE-LA 225552017-12-072020-12-062019-05-07
821กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกจอมทองเชียงใหม่LA25552017-12-072020-12-062019-05-07
822กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สวนผึ้งราชบุรีRE-LA 225552017-12-082020-12-072019-05-08
823แผนกห้องปฏิบัติการเมืองสมุทรปู่เจ้าสมิงพรายสมุทรปราการRE-LA 225552017-12-082020-12-072019-05-08
824งานเทคนิคการแพทย์รัตภูมิ สงขลาRE-LA 325552017-12-082020-12-072019-05-08
825กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) พัทลุงLA25552017-12-122020-12-112019-05-12
826กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกอินทร์บุรี สิงห์บุรีRE-LA 425552017-12-132020-12-122019-05-13
827กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี RE-LA 325552017-12-142020-12-132019-05-14
828งานเทคนิคการแพทย์บ้านโคก อุตรดิตถ์ LA25552017-12-142020-12-132019-05-14
829กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ปาดังเบซาร์สงขลาLA25552017-12-152020-12-142019-05-15
830กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ยางตลาดกาฬสินธุ์RE-LA 225552017-12-192020-12-182019-05-19
831กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บ้านลาด เพชรบุรี RE-LA 325552017-12-222020-12-212019-05-22
832กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ชะอำเพชรบุรีRE-LA 325552017-12-222020-12-212019-05-22
833กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ลำทับกระบี่RE-LA 325552017-12-262020-12-252019-05-26
834กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ไทรโยคกาญจนบุรี LA25552017-12-282020-12-272019-05-28
835กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ปากท่อราชบุรีRE-LA 225552017-12-292020-12-282019-05-29
836กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์50 พรรษามหาวชิราลงกรณอุบลราชธานี RE-LA 225552017-12-292020-12-282019-05-29
837กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ดำเนินสะดวกราชบุรีLA25552017-12-282020-12-272019-05-28
838กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และกลุ่มงานธนาคารเลือดเจริญกรุงประชารักษ์กรุงเทพมหานครRE-LA 325552018-01-042021-01-032019-06-04
839กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ชัยภูมิชัยภูมิLA25552018-01-182021-01-172019-06-18
840ห้องปฏิบัติการบางปะกอก 8กรุงเทพมหานครRE-LA 225552018-01-062021-01-052019-06-06
841กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โคกโพธิ์ปัตตานีRE-LA 325552018-01-292021-01-282019-06-29
842กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ท่าปลาอุตรดิถต์LA25552018-02-032021-02-022019-07-03
843กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก ระนองระนองLA25552018-02-132021-02-122019-07-13
844กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์วิเศษชัยชาญ อ่างทองLA25552018-02-162021-02-152019-07-16
845งานเทคนิคการแพทย์คอนสารชัยภูมิRE-LA 325552018-02-282021-02-272019-07-28
846กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สันทรายเชียงใหม่LA25552018-03-202021-03-192019-08-20
847ห้องปฏิบัติการมหาชัย 2 สมุทรสาครRE-LA 32017-11-072020-11-062019-04-07
848คลินิคเทคนิคการแพทย์ เม็งรายแล็บ เชียงรายRE-LA 32017-12-162020-12-152019-05-16
849แผนกห้องปฏิบัติการบางโพกรุงเทพมหานครRE-LA 32017-12-222020-12-212019-05-22
850กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ตะกั่วป่าพังงาRE-LA 32017-12-282020-12-282019-05-28
851ห้องปฏิบัติการราชธานี โรจนะ พระนครศรีอยุทธยา LA2018-01-032021-01-022019-06-03
852กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แม่จันเชียงรายRE-LA 32018-01-052021-01-042019-06-05
853กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ท่าเรือพระนครศรีอยุธยาRE-LA 32018-01-072021-01-062019-06-07
854กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์มหาราชนครราชสีมานครราชสีมาRE-LA 42018-01-122021-01-112019-06-12
855กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ดอนพุดสระบุรีLA2018-01-122021-01-112019-06-12
856กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สถาบันโรคผิวหนัง กรุงเทพมหานครRE-LA 22018-01-162021-01-152019-06-16
857กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ศรีเมืองใหม่อุบลราชธานีRE-LA 32018-01-172021-01-172019-06-17
858ห้องปฏิบัติการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัดประจำสาขารพ.กรุงเทพหาดใหญ่ สงขลาLA2018-01-172021-01-172019-06-17
859กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกบุรีรัมย์บุรีรัมย์RE-LA 22018-01-182021-01-172019-06-18
860กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เหล่าเสือโก๊ก อุบลราชธานีLA2018-01-222021-01-212019-06-22
861กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โพธิ์ทองอ่างทองLA2018-01-242021-01-232019-06-24
862กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แสวงหาอ่างทองLA2018-01-252021-01-242019-06-25
863ห้องปฏิบัติการมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล มุกดาหารLA2018-01-252021-01-242019-06-25
864กลุ่มงานพยาธิทยาคลินิกชัยนาทนเรนทรชัยนาทRE-LA 32018-01-312021-01-302019-07-01
865กลุ่มงานพยาธิทยาคลินิกและกายวิภาคพังงาพังงาRE-LA 22018-02-052021-02-042019-07-05
866แผนกห้องปฏิบัติการเอกชลชลบุรีRE-LA 22018-02-082021-02-072019-07-08
867แผนกห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์นายแพทย์หาญ ยโสธร LA2018-02-092021-02-082019-07-09
868แผนกห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์รวมแพทย์ยโสธร ยโสธร LA2018-02-102021-02-092019-07-10
869ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตาคลีนครสวรรค์RE-LA 22018-02-112021-02-102019-07-11
870กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ชนแดนเพชรบูรณ์LA2018-02-142021-02-132019-07-14
871กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หนองวัวซออุดรธานีRE-LA 52018-02-172021-02-162019-07-17
872กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ลำปลายมาศบุรีรัมย์RE-LA 22018-02-162021-02-152019-07-16
873กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ประโคนชัยบุรีรัมย์LA2018-02-162021-02-152019-07-16
874ห้องปฏิบัติการบริษัท เอทีทีเอ 2016 จำกัดประจำสาขารพ.บางนา 5สมุทรปราการRE-LA 32018-02-162021-02-152019-07-16
875ห้องปฏิบัติการบริษัท เอทีทีเอ 2016 จำกัดประจำสาขารพ.บางนา 1 กรุงเทพมหานครRE-LA 42018-02-192021-02-182019-07-19
876ห้องปฏิบัติการบริษัท เอทีทีเอ 2016 จำกัดประจำสาขารพ.บางนา 2สมุทรปราการRE-LA 42018-02-192021-02-182019-07-19
877กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์วังโป่งเพขรบูรณ์LA2018-02-222021-02-212019-07-22
878กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บ้านบึงชลบุรีLA2018-02-222021-02-212019-07-22
879แผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ วิภารามปากเกร็ดนนทบุรีLA2018-02-232021-02-222019-07-23
880กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โชคชัยนครราชสีมาRE-LA 22018-02-282021-02-272019-07-28
881กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์วานรนิวาสสกลนครRE-LA 22018-02-282021-02-272019-07-28
882กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ชะอวดนครศรีธรรมราชLA2018-03-022021-03-012019-08-02
883กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์นางรองบุรีรัมย์LA2018-03-022021-03-012019-08-02
884ห้องปฏิบัติการกรุงไทยนนทบุรีLA2018-03-032021-03-022019-08-03
885ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์วิภารามแหลมฉบังชลบุรีLA2018-03-082021-03-072019-08-08
886กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สมุทรปราการสมุทรปราการLA2018-03-092021-03-082019-08-09
887กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บ้านค่ายระยองLA2018-03-122021-03-112019-08-12
888กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แม่อายเชียงใหม่RE-LA 22018-03-172021-03-162019-08-17
889ห้องปฏิบัติการบริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราทอรี่ จำกัด สาขาชลบุรี ชลบุรีRE-LA 22018-03-202021-03-192019-08-20
890กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ทุ่งฝนอุดรธานีRE-LA 22018-03-222021-03-212019-08-22
891กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พิบูลย์รักษ์อุดรธานีRE-LA 32018-03-222021-03-212019-08-22
892กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกพระนารายณ์มหาราชลพบุรีRE-LA 32018-03-262021-03-252019-08-26
893ห้องปฏิบัติการบริษัทอาร์ไอเอ แลบบอราทอรี่จำกัด สาขาโคราชนครราชสีมาRE-LA 22018-03-302021-03-292019-08-30
894กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แม่ทาลำพูนRE-LA 32018-04-022021-04-012019-09-02
895กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พุทธโสธร ฉะเชิงเทรา LA2018-04-052021-04-042019-09-05
896กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ดงหลวงมุกดาหารRE-LA 22018-04-102021-04-092019-09-10
897กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แม่ฟ้าหลวงเชียงรายLA2018-04-102021-04-092019-09-10
898กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พุทไธสง บุรีรัมย์RE-LA 32018-04-172021-04-162019-09-17
899กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์RE-LA 32018-04-192021-04-182019-09-19
900งานเทคนิคการแพทย์ศรีธาตุ อุดรธานี RE-LA 32018-04-202021-04-192019-09-20
901กลุ่มงานเวชศาสตร์ชันสูตรศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีRE-LA 22018-04-202021-04-192019-09-20
902กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บางปลาม้าสุพรรณบุรีLA2018-04-202021-04-192019-09-20
903งานเทคนิคการแพทย์หนองโดนสระบุรีRE-LA 32018-04-222021-04-212019-09-22
904กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรีLA2018-04-242021-04-232019-09-24
905แผนกห้องปฏิบัติการเมืองสมุทรปากน้ำสมุทรปราการRE-LA 22018-04-252021-04-242019-09-25
906กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรคสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานีอุบลราชธานีRE-LA 32018-04-252021-04-242019-09-25
907ฝ่ายปฏิบัติการพยาธิวิภาวดีกรุงเทพมหานครRE-LA 32018-04-272021-04-262019-09-27
908แผนกห้องปฏิบัติการมหาชัย 3สมุทรสาครRE-LA 22018-04-272021-04-262019-09-27
909แผนกห้องปฏิบัติการเอกชล 2ชลบุรีRE-LA 32018-04-302021-04-292019-09-30
910กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แม่สายเชียงรายLA2018-04-302021-04-292019-09-30
911กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกอุดรธานีอุดรธานี RE-LA 32018-05-032021-05-022019-10-03
912กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยาLA2018-05-032021-05-022019-10-03
913กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ หนองคายRE-LA 32018-05-042021-05-032019-10-04
914แผนกห้องปฏิบัติการ ยันฮีกรุงเทพมหานครRE-LA 42018-05-052021-05-042019-10-05
915ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์หริภุญชัยเมโมเรียลลำพูนRE-LA 22018-05-052021-05-042019-10-05
916กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เชียงแสนเชียงรายLA2018-05-062021-05-052019-10-06
917กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ท่าอุเทนนครพนมLA2018-05-072021-05-062019-10-07
918กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หนองแสงอุดรธานี RE-LA 32018-05-092021-05-082019-10-09
919แผนกเทคนิคการแพทย์ แมคคอร์มิค เชียงใหม่RE-LA 32018-05-122021-05-112019-10-12
920กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เขาวงกาฬสินธ์RE-LA 22018-05-152021-05-142019-10-15
921ห้องปฏิบัติการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัดประจำโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี กรุงเทพมหานครRE-LA 22018-05-252021-05-242019-10-25
922แผนกห้องปฏิบัติการรัทรินทร์ สมุทรปราการLA2018-05-312021-05-302019-10-31
923แผนกพยาธิวิทยาค่ายประจักษ์ศิลปาคมอุดรธานีRE-LA 42018-06-022021-06-012019-11-02
924ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์บางปะกอก 1กรุงเทพมหานครRE-LA 32018-06-042021-06-032019-11-04
925งานชันสูตรสาธารณสุขเจ็ดเสมียนราชบุรีRE-LA 22018-06-072021-06-062019-11-07
926กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เก้าเลี้ยวนครสวรรค์RE-LA 22018-06-082021-06-072019-11-08
927งานชันสูตรสาธารณสุขไทรงามกำแพงเพชรLA2018-06-102021-06-092019-11-10
928งานเทคนิคการแพทย์แหลมฉบังชลบุรีLA2018-06-112021-06-102019-11-11
929งานชันสูตรบ้านตากตากRE-LA 22018-06-122021-06-112019-11-12
930งานเทคนิคการแพทย์สามร้อยยอดประจวบคีรีขันธ์RE-LA 22018-06-142021-06-132019-11-14
931ห้องปฏิบัติการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัดประจำโรงพยาบาลพญาไท 3กรุงเทพมหานครRE-LA 62018-06-152021-06-142019-11-15
932งานพยาธิวิทยากุยบุรีประจวบคีรีขันธ์RE-LA 22018-06-182021-06-172019-11-18
933กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บ้านเหลื่อมนครราชสีมาRE-LA 32018-06-192021-06-182019-11-19
934กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โนนสูงนครราชสีมาRE-LA 42018-06-202021-06-192019-11-20
935แผนกพยาธิวิทยาค่ายจิรประวัตินครสวรรค์RE-LA 22018-06-212021-06-202019-11-21
936ห้องปฏิบัติการบี.แคร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์กรุงเทพมหานครLA2018-06-212021-06-202019-11-21
937กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์นาจะหลวยอุบลราชธานีLA2018-06-252021-06-242019-11-25
938ห้องปฏิบัติการ สำนักงาน ธนาคารโลหิต จันทรุเบกษานครปฐมLA2018-06-282021-06-272019-11-28
939กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บึงกาฬบึงกาฬLA2018-06-292021-06-282019-11-29
940กลุ่มงานชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือดราชพิพัฒน์กรุงเทพมหานครRE-LA 42018-07-032021-07-022019-12-03
941กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกหาดใหญ่สงขลาRE-LA 32018-07-062021-07-052019-12-06
942กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โพธิ์ศรีสุวรรณศรีสะเกษ LA2018-07-092021-07-082019-12-09
943กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์กุดจับอุดรธานีRE-LA 22018-07-122021-07-112019-12-12
944ฝ่ายวิเคราะห์โรคธนบุรีกรุงเทพมหานครLA2018-07-122021-07-112019-12-12
945ห้องปฏิบัติการ บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนลกรุงเทพมหานครLA2018-07-132021-07-122019-12-13
946กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เสนาพระนครศรีอยุธยาRE-LA 32018-07-152021-07-142019-12-15
947กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ชานุมานอำนาจเจริญLA2018-07-172021-07-162019-12-17
948กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ขุขันธ์ศรีสะเกษ LA2018-07-172021-07-162019-12-17
949กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์น้ำขุ่นอุบลราชธานีLA2018-07-202021-07-192019-12-20
950กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พนาอำนาจเจริญLA2018-07-202021-07-192019-12-20
951กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ขุนหาญศรีสะเกษ LA2018-07-202021-07-192019-12-20
952กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สีชมพูขอนแก่นRE-LA 32018-07-242021-07-232019-12-24
953กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 กาญจนบุรีRE-LA 32018-07-262021-07-252019-12-26
954กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เบตงยะลาRE-LA 22018-07-272021-07-262019-12-27
955กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ไพศาลีนครสวรรค์RE-LA 22018-07-272021-07-262019-12-27
956ห้องปฏิบัติการ บริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด ประจำสาขาโรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมานครราชสีมาLA2018-08-042021-08-032020-01-04
957คลินิกเทคนิคการแพทย์คลินิกเทคนิคการแพทย์เอ็มพลัสเชียงใหม่LA2018-08-072021-08-062020-01-07
958กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ท่าศาลานครศรีธรรมราชRE-LA 32018-08-072021-08-062020-01-07
959กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สัตหีบ กม.10ชลบุรีLA2018-08-202021-08-192020-01-20
960กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ป่าติ้วยโสธรRE-LA 22018-08-232021-08-222020-01-23
961กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บึงสามัคคีกำแพงเพขรLA2018-08-232021-08-222020-01-23
962กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกสกลนครสกลนครRE-LA 22018-08-272021-08-262020-01-27
963แผนกห้องปฏิบัติการ หัวเฉียว กรุงเทพมหานครRE-LA 42018-08-312021-08-302020-01-31
964กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรคสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรีราชบุรีRE-LA 32018-09-032021-09-022020-02-03
965กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกพระพุทธบาทสระบุรีRE-LA 42018-09-042021-09-032020-02-04
966งานชันสูตร จักราชนครราชสีมาLA2018-09-062021-09-072020-02-06
967กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรคสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรีชลบุรีRE-LA 22018-09-072021-09-062020-02-07
968กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพขรLA2018-09-072021-09-062020-02-07
969ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์กรุงเทพคริสเตียนกรุงเทพมหานครRE-LA 32018-09-102021-09-092020-02-10
970กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตากLA2018-09-112021-09-122020-02-11
971กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หนองกี่บุรีรัมย์LA2018-09-182021-09-172020-02-18
972กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บ้านเขว้าชัยภูมิRE-LA 22018-09-192021-09-182020-02-19
973กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เมืองปานลำปางRE-LA 42018-09-202021-09-192020-02-20
974แผนกชันสูตรราชสีมาฮอสพิทอลนครราชสีมาRE-LA 22018-09-202021-09-192020-02-20
975กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ปากช่องนานานครราชสีมาRE-LA 32018-09-212021-09-202020-02-21
976กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เทพาสงขลาRE-LA 32018-09-212021-09-202020-02-21
977ฝ่ายพยาธิวิทยาคลินิกม.นเรศวรพิษณุโลกRE-LA 32018-09-262021-09-252020-02-26
978งานห้องปฏิบัติการมหาวชิราลงกรณธัญบุรีปทุมธานีRE-LA 32018-09-262021-09-252020-02-26
979กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บำเหน็จณรงค์ชัยภูมิRE-LA 32018-09-272021-09-262020-02-27
980กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์น้ำพองขอนแก่นRE-LA 32018-09-282021-09-272020-02-28
981งานชันสูตรบางบ่อสมุทรปราการLA2018-09-282021-09-272020-02-28
982กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกศรีสังวรสุโขทัยสุโขทัยLA2018-09-282021-09-272020-02-28
983ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตรสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาชลบุรีLA2018-10-032021-10-022020-03-03
984กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ราชวิถีกรุงเทพมหานครRE-LA 62018-10-042021-10-032020-03-04
985กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เกาะยาวชัยพัฒน์พังงาRE-LA 32018-10-052021-10-042020-03-05
986กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ลองแพร่LA2018-10-052021-10-042020-03-05
987กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรคสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ นครสวรรค์RE-LA 22018-10-062021-10-052020-03-06
988แผนกพยาธิวิทยาคลินิกค่ายพ่อขุนผาเมืองเพชรบูรณ์LA2018-10-092021-10-082020-03-09
989งานเทคนิคการแพทย์ปายแม่ฮ่องสอนRE-LA 22018-10-112021-10-102020-03-11
990กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์คำเขื่อนแก้วยโสธรLA2018-10-112021-10-102020-03-11
991สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและกายวิภาค ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน นนทบุรีLA2018-10-122021-10-112020-03-12
992กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พหลพลพยุหเสนากาญจนบุรีRE-LA 32018-10-122021-10-112020-03-12
993งานเทคนิคการแพทย์ปางมะผ้าแม่ฮ่องสอนLA2018-10-122021-10-112020-03-12
994กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์LA2018-10-132021-10-122020-03-13
995กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บึงสามพันเพชรบูรณ์LA2018-10-142021-10-132020-03-14
996กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรคสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่นขอนแก่นRE-LA 32018-10-152021-10-142020-03-15
997กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์วชิระภูเก็ต ภูเก็ต RE-LA 32018-10-192021-10-182020-03-19
998คลินิกเทคนิคการแพทย์ ซิสเตอร์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ ซิสเตอร์ มูลนิธิซิสเตอร์ชลบุรีLA2018-10-192021-10-182020-03-19
999สวิงพัทยา คลินิกเทคนิคการแพทย์ สวิงพัทยา คลินิกเทคนิคการแพทย์ ชลบุรีLA2018-10-192021-10-182020-03-19
1000กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บางระกำพิษณุโลกRE-LA 32018-10-192021-10-182020-03-19
1001กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ภูสิงห์ศรีสะเกษRE-LA 32018-10-192021-10-182020-03-19
1002กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เวียงสาน่านRE-LA 22018-10-192021-10-182020-03-19
1003ห้องปฏิบัติการบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สมุทรสาครLA2018-10-202021-10-192020-03-20
1004กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดRE-LA 22018-10-202021-10-192020-03-20
1005แผนกห้องปฏิบัติการ บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัดกรุงเทพมหานครLA2018-10-202021-10-192020-03-20
1006ห้องปฏิบัติการบริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์จำกัด ประจำสาขาโรงพยาบาลกรุงเทพ เพชรบุรีเพชรบุรีLA2018-10-252021-10-242020-03-25
1007แผนกห้องปฏิบัติการ จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต สมุทรปราการRE-LA 32018-10-312021-10-302020-03-31
1008ห้องปฏิบัติการบริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์จำกัด ประจำสาขาโรงพยาบาลกรุงเทพกรุงเทพมหานครRE-LA 22018-10-312021-10-302020-03-31
1009บริษัทโปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัดประจำสาขารพ.ปทุมเวชปทุมธานีRE-LA 52018-11-022021-11-012020-04-02
1010กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หนองบัวแดงชัยภูมิRE-LA 22018-11-052021-11-042020-04-05
1011กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สวีชุมพรRE-LA 32018-11-052021-11-042020-04-05
1012แผนกห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขมกรุงเทพมหานคร RE-LA 32018-11-092021-11-082020-04-09
1013กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ทุ่งช้างน่านRE-LA 22018-11-092021-11-082020-04-09
1014กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์มาบอำมฤตชุมพรRE-LA 32018-11-102021-11-092020-04-10
1015กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ปากน้ำชุมพรชุมพรLA2018-11-132021-11-122020-04-13
1016กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์วังหินศรีสะเกษRE-LA 32018-11-152021-11-142020-04-15
1017กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ภูเวียงขอนแก่นRE-LA 32018-11-152021-11-142020-04-15
1018กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ขุนยวมแม่ฮ่องสอนLA2018-11-162021-11-152020-04-16
1019กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เอราวัณเลยLA2018-11-162021-11-152020-04-16
1020กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ภูกระดึงเลยLA2018-11-162021-11-152020-04-16
1021กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ท่าแซะชุมพรRE-LA 22018-11-182021-11-172020-04-18
1022กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ปากน้ำหลังสวน ชุมพรRE-LA 32018-11-182021-11-172020-04-18
1023กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บางกล่ำสงขลาRE-LA 22018-11-192021-11-182020-04-19
1024กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ชุมพรRE-LA 32018-11-202021-11-192020-04-20
1025กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ปะทิวชุมพรRE-LA 22018-11-202021-11-192020-04-20
1026กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา RE-LA 32018-12-032021-12-022020-05-03
1027คลินิกเทคนิคการแพทย์รามคำแหงคลินิกเทคนิคการแพทย์รามคำแหงกรุงเทพมหานครLA2018-12-032021-12-022020-05-03
1028บริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด ประจำสาขาโรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช ราชบุรีLA2018-12-042021-12-032020-05-04
1029กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หลังสวนชุมพรRE-LA 22018-12-252021-12-242020-05-25