สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
ขอเชิญผู้สมัครสอบวัดความรู้เทคนิคการแพทย์รอบที่ 1/2564 ทดสอบระบบสอบออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อม

Jun 23, 2021อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้นการเก็บ nasopharyngeal swab ภาคสนามเพื่อส่งตรวจห้องปฏิบัติการโรค COVID-19

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้นการเก็บ nasopharyngeal swab ภาคสนามเพื่อส่งตรวจห้องปฏิบัติการโรค COVID-19 กรุณาตรวจสอบรายชื่อในไฟล์แนบ

Jun 17, 2021อ่านต่อ
Jun 10, 2021อ่านต่อ
ตรวจ LA Online

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่อง ตรวจประเมินรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ แบบออนไลน์ (Online) ในสถานการณ์การระบาดของ โรค COVID – 19 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดใหม่ของ โรค COVID – 19 เป็นเหตุให้ไม่สามารถตรวจประเมินระบ...

Jun 04, 2021อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้นการเก็บ Nasopharyngeal swab รุ่นที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้นการเก็บ Nasopharyngeal swab รุ่นที่ 4 กรุณาตรวจสอบรายชื่อในเอกสารแนบ

Jun 03, 2021อ่านต่อ