สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
Active : Update 19 ตุลาคม 2563

Active: Update 9 กันยายน 2563 รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ

Oct 21, 2020อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 3/2563

สภาเทคนิคการแพทย์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 3/2563 ณ สนามสอบโรงพยาบาลราชวิถี และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ในเอกสารแนบ และหากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ คุณเตือนใจ พันชนะ หมายเลขโทรศัพท์ 086-0...

Oct 21, 2020อ่านต่อ
ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงานมหกรรมคุณภาพห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563

อนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และสภาเทคนิคการแพทย์ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงาน งานมหกรรมคุณภาพห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563 (Thailand LA Forum 2020) โดยในปีนี้มีหัวข้องานประชุมคือ "คุณภาพและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิถีใหม...

Oct 11, 2020อ่านต่อ
แจ้งรับความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือสำหรับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่ได้รับผลกระทบ เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือน ทรัพย์สิน จากวาตภัย

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่ได้รับผลกระทบ เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือน ทรัพย์สินสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือจากสภาเทคนิคการแพทย์ผ่านคณะทำงานปฏิบัติการฉุกเฉินและอุบัติภัยเทคนิคการแพทย์ โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 1.กรอกแบบฟอร์มขอรับการช่วยเหลื...

Sep 19, 2020อ่านต่อ
Active : Update 9 กันยายน 2563

Active: Update 9 กันยายน 2563 รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ

Sep 17, 2020อ่านต่อ