สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
Active : Update 17 สิงหาคม 2563

Active: Update 17 สิงหาคม 2563 รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ

Aug 31, 2020อ่านต่อ
เชิญส่งผลงานเข้าประกวดห้องปฏิบัติการวิถีใหม่ ๒๕๖๓

สภาเทคนิคการแพทย์ ขอเชิญชวนนักเทคนิคการแพทย์ส่งผลงานเข้าประกวดห้องปฏิบัติการวิถีใหม่ ๒๕๖๓ โดยส่งผลงานได้ ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครและรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ในเอกสารแนบ

Aug 31, 2020อ่านต่อ
ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์เรื่องผลสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

ตามที่คณะอนุกรรมการจัดสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ได้จัดสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ทั้งมหาวิทยาลัยภาครัฐ...

Aug 17, 2020อ่านต่อ
Active: Update 13 กรกฎาคม 2563 รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ

Active: Update 13 กรกฎาคม 2563 รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ

Jul 22, 2020อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 2/2563 สนามสอบส่วนภูมิภาค

ส่วนภูมิภาค : ม.เชียงใหม่,ม.ขอนแก่น, ม.นเศวร ,ม.วลัยลักษณ์, ม.สงขลานครินทร์, ม.พะเยา และม.บูรพา รายชื่อตามรายละเอียดแนบท้ายของแต่ละสนามสอบ และชื่อจะเรียงตามลําดับตัวอักษร ก - ฮ หากไม่มีรายชื่อ หรือจะสอบถามเพิ่มเติมติดต่อ : นางสาวเตือนใจ พันชนะ มือถือ :...

Jul 01, 2020อ่านต่อ