สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศผลสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 3/2563

Admin |  2020-11-18 15:25:14 |  1640 |  0 |  0 

ตามที่คณะอนุกรรมการจัดสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 จำนวนผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 292 คนนั้น บัดนี้คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์มีมติอนุมัติผลการสอบแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านจำนวน 109 ตามรายละเอียดแนบในไฟล์

รายการไฟล์แนบ :
??????????? ความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุ ???????????? ???????????? รแพทย์ ครั้ง 3-2563.pdf ( Filesize : 167 KB )