สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

คณะทำงานปฏิบัติการฉุกเฉินและอุบัติภัยเทคนิคการแพทย์จัดตั้งโครงการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ

Admin |  2020-12-22 14:55:04 |  459 |  0 |  0 

คณะทำงานปฏิบัติการฉุกเฉินและอุบัติภัยเทคนิคการแพทย์จัดตั้งโครงการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติโดยการมอบเงินช่วยเหลือรายละ 3000 บาทสำหรับผู้ที่ยื่นความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ ไม่เกินปีละ 1 ครั้ง และขอเชิญชวนสมาชิกร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบกองทุนโดยสามารถโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข ชื่อบัญชี "สภาเทคนิคการแพทย์เพื่อผู้ประสบภัย" เลขที่บัญชี 1420275372 สำหรับผู้ที่บริจาคตั้งแต่ 10000 บาท ขึ้นไปจะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อขอบคุณจากทางสภาเทคนิคการแพทย์ รายละเอียดในเอกสารแนบ

รายการไฟล์แนบ :
อนุมัติแล้ว โครงการร้อยกล้อง ส่งรัก.pdf ( Filesize : 45 KB )