สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

คณะทำงานปฏิบัติการฉุกเฉินและอุบัติภัยเทคนิคการแพทย์เปิดรับบริจาคอุปกรณ์เพื่อห้องปฏิบัติการที่ขาดแคลนในสถานการณ์โควิด 19

Admin |  2020-12-22 15:03:37 |  625 |  0 |  0 

คณะทำงานปฏิบัติการฉุกเฉินและอุบัติภัยเทคนิคการแพทย์จัดตั้งโครงการเพื่อรับบริจาคอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เงิน และอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อจัดสรรให้กับห้องปฏิบัติการที่ขาดแคลนในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 และขอเชิญชวนสมาชิกร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบกองทุนโดยสามารถโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข ชื่อบัญชี "สภาเทคนิคการแพทย์เพื่อผู้ประสบภัย" เลขที่บัญชี 1420275372 สำหรับผู้ที่บริจาคตั้งแต่ 10000 บาท ขึ้นไปจะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อขอบคุณจากทางสภาเทคนิคการแพทย์ รายละเอียดในเอกสารแนบ

รายการไฟล์แนบ :
อนุมัติแล้ว โครงการปันรัก สู้โควิด.pdf ( Filesize : 48 KB )