สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
#หน่วยงานโรงพยาบาล / สถาบัน / บริษัทจังหวัดสถานะมาตรฐานวันที่รับรองครบกำหนดกำหนดส่งเอกสาร Suveillance
1ห้องปฏิบัติการบริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเทมส์จำกัดประจำสาขาโรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ ตรังLA2017-01-062020-01-052018-06-06
2งานเทคนิคการแพทย์ บ่อเกลือ น่านLA2017-01-092020-01-082018-06-09
3ห้องปฏิบัติการกลางปิยะเวท กรุงเทพมหานครLA2017-01-152020-01-142018-06-15
4กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พรหมพิราม พิษณุโลกLA2017-01-172020-01-162018-06-17
5กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ คำม่วงกาฬสินธุ์LA2017-01-182020-01-172018-06-18
6กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เชียงคำพะเยาLA2017-01-272020-01-262018-06-27
7กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โนนสังหนองบัวลำภูLA2017-01-302020-01-292018-06-30
8แผนกพยาธิวิทยา ค่ายจักรพงษ์ ปราจีนบุรีLA2017-01-312020-01-302018-07-01
9กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บ้านแท่นชัยภูมิRE-LA 32017-02-022020-02-012018-07-02
10งานเทคนิคการแพทย์ บันนังสตายะลา RE-LA 22017-02-122020-02-112018-07-12
11แผนกห้องปฏิบัติการสายไหมกรุงเทพมหานครLA2017-02-202020-02-192018-07-20
12กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ศรีเทพ เพชรบูรณ์RE-LA 22017-02-222020-02-212018-07-22
13กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เชียงกลางน่านLA2017-02-232020-02-222018-07-23
14แผนกพยาธิวิทยา ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานีRE-LA 22017-03-022020-03-012018-08-02
15กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แม่ทะลำปางRE-LA 22017-03-022020-03-012018-08-02
16กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เถินลำปางLA2017-03-072020-03-062018-08-07
17กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์อุ้มผางตากLA2017-03-212020-03-202018-08-21
18งานเทคนิคการแพทย์เฉลิมพระเกียรติน่านLA2017-03-292020-03-282018-08-29
19ห้องปฏิบัติการพยาธิแพทย์รังสิต ปทุมธานีRE-LA 22017-03-302020-03-292018-08-30
20กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สมเด็จพระยุพราชกระนวนขอนแก่นRE-LA 32017-04-222020-04-212018-09-22
21กลุ่มงานพยาธิวิทยาสงฆ์กรุงเทพมหานครRE-LA 32017-04-242020-04-232018-09-24
22กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พนมสารคาม ฉะเชิงเทราRE-LA 22017-04-242020-04-232018-09-24
23กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์คูเมืองบุรีรัมย์RE-LA 22017-04-242020-04-232018-09-24
24กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พบพระตากLA2017-04-242020-04-232018-09-24
25งานชันสูตรโรคผู้ป่วยยาเสพติด กลุ่มงานพยาธิวิทยาสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ปทุมธานีLA2017-04-262020-04-252018-09-26
26กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์กระสังบุรีรัมย์RE-LA 22017-05-022020-05-012018-10-02
27กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ท่าวังผาน่านRE-LA 22017-05-112020-05-102018-10-11
28งานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และงานธนาคารเลือดธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ปทุมธานีRE-LA 42017-05-112020-05-102018-10-11
29งานชันสูตรโรคคลองหาด สระแก้วRE-LA 22017-05-112020-05-102018-10-11
30ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์วีระพลการแพทย์หนองบัวลำภูLA2017-05-242020-05-232018-10-24
31ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ศรีสวรรค์ นครสวรรค์RE-LA 22017-05-252020-05-242018-10-25
32กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เชียงยืน มหาสารคามLA2017-06-022020-06-012018-11-02
33กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์กมลาไสย กาฬสินธุ์LA2017-06-052020-06-042018-11-05
34แผนกห้องปฏิบัติการประชาพัฒน์กรุงเทพมหานครLA2017-06-122020-06-112018-11-12
35กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ท่าลี่เลยLA2017-06-152020-06-142018-11-15
36กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ หนองบัวลำภูหนองบัวลำภูLA2017-06-152020-06-142018-11-15
37งานเทคนิคการแพทย์ ระโนดสงขลาRE-LA 32017-06-162020-06-152018-11-16
38แผนกห้องปฏิบัติการ จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ สมุทรปราการLA2017-06-202020-06-192018-11-20
39แผนกห้องปฏิบัติการการุญเวชรัตนาธิเบศร์ นนทบุรีLA2017-06-232020-06-222018-11-23
40งานชันสูตรโรค บ้านนานครนายกRE-LA 32017-06-282020-06-272018-11-28
41กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์LA2017-06-292020-06-282018-11-29
42ห้องปฏิบัติการสิโรรสยะลาRE-LA 22017-07-032020-07-022018-12-03
43แผนกห้องปฏิบัติการคามิลเลี่ยน กรุงเทพมหานครRE-LA 22017-07-112020-07-102018-12-11
44กลุ่มงานพยาธิวิทยากระบี่กระบี่RE-LA 32017-07-112020-07-102018-12-11
45กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ หนองคายหนองคายRE-LA 22017-07-142020-07-132018-12-14
46กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์มะการักษ์กาญจนบุรีLA2017-07-172020-07-162018-12-17
47กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ม่วงสามสิบอุบลราชธานีRE-LA 42017-07-172020-07-162018-12-17
48งานเทคนิคการแพทย์และรังสีวิทยา ธัญญารักษ์เชียงใหม่เชียงใหม่RE-LA 22017-07-252020-07-242018-12-25
49แผนกพยาธิวิทยาค่ายวชิราวุธนครศรีธรรมราชLA2017-07-272020-07-262018-12-27
50กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ จุฬาภรณ์นครศรีธรรมราชLA2017-08-022020-08-012019-01-02
51กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ด่านขุนทดนครราชสีมาRE-LA 42017-08-032020-08-022019-01-03
52งานเทคนิคการแพทย์ กรงปีนังยะลาLA2017-08-042020-08-032019-01-04
53กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ หนองสองห้องขอนแก่นRE-LA 32017-08-052020-08-042019-01-05
54แผนกห้องปฏิบัติการศิครินทร์ หาดใหญ่ สงขลาRE-LA 32017-08-072020-08-062019-01-07
55กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สามง่ามพิจิตรRE-LA 22017-08-162020-08-152019-01-16
56กลุ่มงานพยาธิวิทยา มะเร็งอุดรธานี อุดรธานี RE-LA 42017-08-162020-08-152019-01-16
57กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ปักธงชัยนครราชสีมาRE-LA 42017-08-182020-08-172019-01-18
58กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ จะนะสงขลาRE-LA 32017-08-212020-08-202019-01-21
59กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวีสงขลาRE-LA 32017-08-212020-08-202019-01-21
60กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สรรคบุรีชัยนาทLA2017-08-232020-08-222019-01-23
61กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ปรางค์กู่ศรีสะเกษ LA2017-08-242020-08-232019-01-24
62งานเทคนิคการแพทย์ทัพทันอุทัยธานีRE-LA 32017-08-252020-08-242019-01-25
63กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ละงูสตูลRE-LA 32017-08-302020-08-292019-01-30
64ห้องปฏิบัติการงานเทคนิคการแพทย์ไชยวาน อุดรธานี RE-LA 32017-08-302020-08-292019-01-30
65กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ราษีไศล ศรีสะเกษ LA2017-08-282020-08-272019-01-28
66ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เกษมราษฎร์ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา RE-LA 22017-09-042020-09-032019-02-04
67กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พรานกระต่ายกำแพงเพชรRE-LA 22017-09-142020-09-132019-02-14
68กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สะบ้าย้อยสงขลาLA2017-09-152020-09-142019-02-15
69กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หนองหาน อุดรธานีRE-LA 32017-09-152020-09-142019-02-15
70กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สตูลสตูลRE-LA 32017-09-182020-09-172019-02-18
71งานเทคนิคการแพทย์ ท่าแพสตูลLA2017-09-182020-09-172019-02-18
72งานชันสูตรสาธารณสุขศรีเชียงใหม่หนองคายRE-LA 32017-09-192020-09-182019-02-19
73แผนกห้องปฏิบัติการเอกอุดรอุดรธานีRE-LA 22017-09-192020-09-182019-02-19
74กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์LA2017-09-202020-09-192019-02-20
75กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โนนไทยนครราชสีมาRE-LA 22017-09-212020-09-202019-02-21
76กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ทับสะแกประจวบคีรีขันธ์LA2017-09-222020-09-212019-02-22
77งานชันสูตรสาธารณสุขคลองขลุงกำแพงเพชรLA2017-10-052020-10-042019-03-05
78กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พลขอนแก่นRE-LA 22017-10-052020-10-042019-03-05
79แผนกห้องปฏิบัติการมิชชั่นกรุงเทพมหานครRE-LA 22017-10-092020-10-082019-03-09
80งานเทคนิคการแพทย์ ท่าตะโกนครสวรรค์RE-LA 22017-10-092020-10-082019-03-09
81กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สุรินทร์สุรินทร์LA2017-10-152020-10-142019-03-15
82กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พยุหะคีรีนครสวรรค์RE-LA 22017-10-162020-10-152019-03-16
83กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ลืออำนาจอำนาจเจริญRE-LA 22017-10-162020-10-152019-03-16
84ห้องปฏิบัติการภัทร ธนบุรีปทุมธานีLA2017-10-222020-10-212019-03-22
85กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์นามนกาฬสินธุ์RE-LA 32017-10-252020-10-242019-03-25
86กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ปทุมราชวงศาอำนาจเจริญLA2017-10-302020-10-292019-03-30
87งานเทคนิคการแพทย์เขาย้อยเพชรบุรีRE-LA 32017-11-032020-11-022019-04-03
88กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรคสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมานครราชสีมาRE-LA 22017-11-032020-11-022019-04-03
89กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ท่าสองยาง ตากRE-LA 22017-11-072020-11-062019-04-07
90กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โนนคูณศรีสะเกษ LA2017-11-072020-11-062019-04-07
91กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ยางชุมน้อยศรีสะเกษLA2017-11-082020-11-072019-04-08
92กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์กุดข้าวปุ้นอุบลราชธานีLA2017-11-102020-11-092019-04-10
93กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา เทพรัตน์นครราชสีมานครราชสีมาRE-LA 22017-11-182020-11-172019-04-18
94งานเทคนิคการแพทย์กระแสสินธุ์สงขลาLA2017-11-212020-11-202019-04-21
95งานชันสูตรโรคสังขละบุรีกาญจนบุรี LA2017-11-292020-11-282019-04-29
96กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ศรีบรรพตพัทลุงRE-LA 32017-11-302020-11-292019-04-30
97กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ชุมพวงนครราชสีมาRE-LA 22017-12-032020-12-022019-05-03
98กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สุวรรณภูมิร้อยเอ็ดLA2017-12-042020-12-032019-05-04
99กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ป่าบอนพัทลุงRE-LA 32017-12-042020-12-032019-05-04
100งานเทคนิคการแพทย์ทองผาภูมิ กาญจนบุรี LA2017-12-072020-12-062019-05-07
101แผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บจำกัดกรุงเทพมหานครLA2017-12-072020-12-062019-05-07
102ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรีRE-LA 22017-12-072020-12-062019-05-07
103กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกจอมทองเชียงใหม่LA2017-12-072020-12-062019-05-07
104งานเทคนิคการแพทย์รัตภูมิ สงขลาRE-LA 32017-12-082020-12-072019-05-08
105กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) พัทลุงLA2017-12-122020-12-112019-05-12
106กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกอินทร์บุรี สิงห์บุรีRE-LA 42017-12-132020-12-122019-05-13
107กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี RE-LA 32017-12-142020-12-132019-05-14
108งานเทคนิคการแพทย์บ้านโคก อุตรดิตถ์ LA2017-12-142020-12-132019-05-14
109กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ปาดังเบซาร์สงขลาLA2017-12-152020-12-142019-05-15
110กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ยางตลาดกาฬสินธุ์RE-LA 22017-12-192020-12-182019-05-19
111กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บ้านลาด เพชรบุรี RE-LA 32017-12-222020-12-212019-05-22
112กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ชะอำเพชรบุรีRE-LA 32017-12-222020-12-212019-05-22
113กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ลำทับกระบี่RE-LA 32017-12-262020-12-252019-05-26
114กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ไทรโยคกาญจนบุรี LA2017-12-282020-12-272019-05-28
115กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ปากท่อราชบุรีRE-LA 22017-12-292020-12-282019-05-29
116กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์50 พรรษามหาวชิราลงกรณอุบลราชธานี RE-LA 22017-12-292020-12-282019-05-29
117กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ดำเนินสะดวกราชบุรีLA2017-12-282020-12-272019-05-28
118กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ตะกั่วป่าพังงาRE-LA 32017-12-282020-12-282019-05-28
119กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และกลุ่มงานธนาคารเลือดเจริญกรุงประชารักษ์กรุงเทพมหานครRE-LA 325552018-01-042021-01-032019-06-04
120กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ชัยภูมิชัยภูมิLA25552018-01-182021-01-172019-06-18
121กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ท่าปลาอุตรดิถต์LA25552018-02-032021-02-022019-07-03
122กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก ระนองระนองLA25552018-02-132021-02-122019-07-13
123กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์วิเศษชัยชาญ อ่างทองLA25552018-02-162021-02-152019-07-16
124งานเทคนิคการแพทย์คอนสารชัยภูมิRE-LA 325552018-02-282021-02-272019-07-28
125กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สันทรายเชียงใหม่LA25552018-03-202021-03-192019-08-20
126ห้องปฏิบัติการราชธานี โรจนะ พระนครศรีอยุทธยา LA2018-01-032021-01-022019-06-03
127กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แม่จันเชียงรายRE-LA 32018-01-052021-01-042019-06-05
128กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ท่าเรือพระนครศรีอยุธยาRE-LA 32018-01-072021-01-062019-06-07
129กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ดอนพุดสระบุรีLA2018-01-122021-01-112019-06-12
130กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สถาบันโรคผิวหนัง กรุงเทพมหานครRE-LA 22018-01-162021-01-152019-06-16
131กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ศรีเมืองใหม่อุบลราชธานีRE-LA 32018-01-172021-01-172019-06-17
132กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกบุรีรัมย์บุรีรัมย์RE-LA 22018-01-182021-01-172019-06-18
133กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เหล่าเสือโก๊ก อุบลราชธานีLA2018-01-222021-01-212019-06-22
134กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โพธิ์ทองอ่างทองLA2018-01-242021-01-232019-06-24
135กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แสวงหาอ่างทองLA2018-01-252021-01-242019-06-25
136ห้องปฏิบัติการมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล มุกดาหารLA2018-01-252021-01-242019-06-25
137กลุ่มงานพยาธิทยาคลินิกชัยนาทนเรนทรชัยนาทRE-LA 32018-01-312021-01-302019-07-01
138กลุ่มงานพยาธิทยาคลินิกและกายวิภาคพังงาพังงาRE-LA 22018-02-052021-02-042019-07-05
139แผนกห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์นายแพทย์หาญ ยโสธร LA2018-02-092021-02-082019-07-09
140แผนกห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์รวมแพทย์ยโสธร ยโสธร LA2018-02-102021-02-092019-07-10
141ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตาคลีนครสวรรค์RE-LA 32018-02-112021-02-102019-07-11
142กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ชนแดนเพชรบูรณ์LA2018-02-142021-02-132019-07-14
143กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หนองวัวซออุดรธานีRE-LA 52018-02-172021-02-162019-07-17
144กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ลำปลายมาศบุรีรัมย์RE-LA 22018-02-162021-02-152019-07-16
145กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ประโคนชัยบุรีรัมย์LA2018-02-162021-02-152019-07-16
146กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์วังโป่งเพชรบูรณ์LA2018-02-222021-02-212019-07-22
147กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บ้านบึงชลบุรีLA2018-02-222021-02-212019-07-22
148กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โชคชัยนครราชสีมาRE-LA 22018-02-282021-02-272019-07-28
149กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์วานรนิวาสสกลนครRE-LA 22018-02-282021-02-272019-07-28
150กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ชะอวดนครศรีธรรมราชLA2018-03-022021-03-012019-08-02
151กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์นางรองบุรีรัมย์LA2018-03-022021-03-012019-08-02
152ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์วิภารามแหลมฉบังชลบุรีLA2018-03-082021-03-072019-08-08
153กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สมุทรปราการสมุทรปราการLA2018-03-092021-03-082019-08-09
154กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บ้านค่ายระยองLA2018-03-122021-03-112019-08-12
155กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แม่อายเชียงใหม่RE-LA 22018-03-172021-03-162019-08-17
156ห้องปฏิบัติการบริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราทอรี่ จำกัด สาขาชลบุรี ชลบุรีRE-LA 22018-03-202021-03-192019-08-20
157กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ทุ่งฝนอุดรธานีRE-LA 22018-03-222021-03-212019-08-22
158กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พิบูลย์รักษ์อุดรธานีRE-LA 32018-03-222021-03-212019-08-22
159กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกพระนารายณ์มหาราชลพบุรีRE-LA 32018-03-262021-03-252019-08-26
160ห้องปฏิบัติการบริษัทอาร์ไอเอ แลบบอราทอรี่จำกัด สาขาโคราชนครราชสีมาRE-LA 22018-03-302021-03-292019-08-30
161กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แม่ทาลำพูนRE-LA 32018-04-022021-04-012019-09-02
162กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พุทธโสธร ฉะเชิงเทรา LA2018-04-052021-04-042019-09-05
163กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ดงหลวงมุกดาหารRE-LA 22018-04-102021-04-092019-09-10
164กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แม่ฟ้าหลวงเชียงรายLA2018-04-102021-04-092019-09-10
165กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พุทไธสง บุรีรัมย์RE-LA 32018-04-172021-04-162019-09-17
166กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์RE-LA 32018-04-192021-04-182019-09-19
167งานเทคนิคการแพทย์ศรีธาตุ อุดรธานี RE-LA 32018-04-202021-04-192019-09-20
168กลุ่มงานเวชศาสตร์ชันสูตรศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีRE-LA 22018-04-202021-04-192019-09-20
169กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บางปลาม้าสุพรรณบุรีLA2018-04-202021-04-192019-09-20
170งานเทคนิคการแพทย์หนองโดนสระบุรีRE-LA 32018-04-222021-04-212019-09-22
171กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรีLA2018-04-242021-04-232019-09-24
172แผนกห้องปฏิบัติการเมืองสมุทรปากน้ำสมุทรปราการRE-LA 22018-04-252021-04-242019-09-25
173กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรคสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานีอุบลราชธานีRE-LA 32018-04-252021-04-242019-09-25
174ฝ่ายปฏิบัติการพยาธิวิภาวดีกรุงเทพมหานครRE-LA 32018-04-272021-04-262019-09-27
175แผนกห้องปฏิบัติการมหาชัย 3สมุทรสาครRE-LA 22018-04-272021-04-262019-09-27
176แผนกห้องปฏิบัติการเอกชล 2ชลบุรีRE-LA 32018-04-302021-04-292019-09-30
177กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แม่สายเชียงรายLA2018-04-302021-04-292019-09-30
178กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกอุดรธานีอุดรธานี RE-LA 32018-05-032021-05-022019-10-03
179กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยาLA2018-05-032021-05-022019-10-03
180กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ หนองคายRE-LA 32018-05-042021-05-032019-10-04
181ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์หริภุญชัยเมโมเรียลลำพูนRE-LA 22018-05-052021-05-042019-10-05
182กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เชียงแสนเชียงรายLA2018-05-062021-05-052019-10-06
183กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ท่าอุเทนนครพนมLA2018-05-072021-05-062019-10-07
184กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หนองแสงอุดรธานี RE-LA 32018-05-092021-05-082019-10-09
185แผนกเทคนิคการแพทย์ แมคคอร์มิค เชียงใหม่RE-LA 32018-05-122021-05-112019-10-12
186กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เขาวงกาฬสินธ์RE-LA 22018-05-152021-05-142019-10-15
187ห้องปฏิบัติการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัดประจำโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี กรุงเทพมหานครRE-LA 22018-05-252021-05-242019-10-25
188แผนกพยาธิวิทยาค่ายประจักษ์ศิลปาคมอุดรธานีRE-LA 42018-06-022021-06-012019-11-02
189ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์บางปะกอก 1กรุงเทพมหานครRE-LA 32018-06-042021-06-032019-11-04
190งานชันสูตรสาธารณสุขเจ็ดเสมียนราชบุรีRE-LA 22018-06-072021-06-062019-11-07
191กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เก้าเลี้ยวนครสวรรค์RE-LA 22018-06-082021-06-072019-11-08
192งานชันสูตรสาธารณสุขไทรงามกำแพงเพชรLA2018-06-102021-06-092019-11-10
193งานเทคนิคการแพทย์แหลมฉบังชลบุรีLA2018-06-112021-06-102019-11-11
194งานชันสูตรบ้านตากตากRE-LA 22018-06-122021-06-112019-11-12
195งานเทคนิคการแพทย์สามร้อยยอดประจวบคีรีขันธ์RE-LA 22018-06-142021-06-132019-11-14
196ห้องปฏิบัติการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัดประจำโรงพยาบาลพญาไท 3กรุงเทพมหานครRE-LA 62018-06-152021-06-142019-11-15
197งานพยาธิวิทยากุยบุรีประจวบคีรีขันธ์RE-LA 22018-06-182021-06-172019-11-18
198กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บ้านเหลื่อมนครราชสีมาRE-LA 32018-06-192021-06-182019-11-19
199กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โนนสูงนครราชสีมาRE-LA 42018-06-202021-06-192019-11-20
200แผนกพยาธิวิทยาค่ายจิรประวัตินครสวรรค์RE-LA 22018-06-212021-06-202019-11-21
201ห้องปฏิบัติการบี.แคร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์กรุงเทพมหานครLA2018-06-212021-06-202019-11-21
202กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์นาจะหลวยอุบลราชธานีLA2018-06-252021-06-242019-11-25
203ห้องปฏิบัติการ สำนักงาน ธนาคารโลหิต จันทรุเบกษานครปฐมLA2018-06-282021-06-272019-11-28
204กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บึงกาฬบึงกาฬLA2018-06-292021-06-282019-11-29
205กลุ่มงานชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือดราชพิพัฒน์กรุงเทพมหานครRE-LA 42018-07-032021-07-022019-12-03
206กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกหาดใหญ่สงขลาRE-LA 32018-07-062021-07-052019-12-06
207กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โพธิ์ศรีสุวรรณศรีสะเกษ LA2018-07-092021-07-082019-12-09
208กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์กุดจับอุดรธานีRE-LA 22018-07-122021-07-112019-12-12
209ฝ่ายวิเคราะห์โรคธนบุรีกรุงเทพมหานครLA2018-07-122021-07-112019-12-12
210ห้องปฏิบัติการ บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนลกรุงเทพมหานครLA2018-07-132021-07-122019-12-13
211กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เสนาพระนครศรีอยุธยาRE-LA 32018-07-152021-07-142019-12-15
212กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ชานุมานอำนาจเจริญLA2018-07-172021-07-162019-12-17
213กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ขุขันธ์ศรีสะเกษ LA2018-07-172021-07-162019-12-17
214กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์น้ำขุ่นอุบลราชธานีLA2018-07-202021-07-192019-12-20
215กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พนาอำนาจเจริญLA2018-07-202021-07-192019-12-20
216กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ขุนหาญศรีสะเกษ LA2018-07-202021-07-192019-12-20
217กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สีชมพูขอนแก่นRE-LA 32018-07-242021-07-232019-12-24
218กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 กาญจนบุรีRE-LA 32018-07-262021-07-252019-12-26
219กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เบตงยะลาRE-LA 22018-07-272021-07-262019-12-27
220กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ไพศาลีนครสวรรค์RE-LA 22018-07-272021-07-262019-12-27
221ห้องปฏิบัติการ บริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด ประจำสาขาโรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมานครราชสีมาLA2018-08-042021-08-032020-01-04
222คลินิกเทคนิคการแพทย์คลินิกเทคนิคการแพทย์เอ็มพลัสเชียงใหม่LA2018-08-072021-08-062020-01-07
223กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ท่าศาลานครศรีธรรมราชRE-LA 32018-08-072021-08-062020-01-07
224กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สัตหีบ กม.10ชลบุรีLA2018-08-202021-08-192020-01-20
225กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ป่าติ้วยโสธรRE-LA 22018-08-232021-08-222020-01-23
226กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บึงสามัคคีกำแพงเพขรLA2018-08-232021-08-222020-01-23
227กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกสกลนครสกลนครRE-LA 22018-08-272021-08-262020-01-27
228แผนกห้องปฏิบัติการ หัวเฉียว กรุงเทพมหานครRE-LA 42018-08-312021-08-302020-01-31
229กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรคสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรีราชบุรีRE-LA 32018-09-032021-09-022020-02-03
230กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกพระพุทธบาทสระบุรีRE-LA 42018-09-042021-09-032020-02-04
231งานชันสูตร จักราชนครราชสีมาLA2018-09-062021-09-072020-02-06
232กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรคสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรีชลบุรีRE-LA 22018-09-072021-09-062020-02-07
233กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพขรLA2018-09-072021-09-062020-02-07
234ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์กรุงเทพคริสเตียนกรุงเทพมหานครRE-LA 32018-09-102021-09-092020-02-10
235กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตากLA2018-09-112021-09-122020-02-11
236กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หนองกี่บุรีรัมย์LA2018-09-182021-09-172020-02-18
237กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บ้านเขว้าชัยภูมิRE-LA 22018-09-192021-09-182020-02-19
238กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เมืองปานลำปางRE-LA 42018-09-202021-09-192020-02-20
239แผนกชันสูตรราชสีมาฮอสพิทอลนครราชสีมาRE-LA 22018-09-202021-09-192020-02-20
240กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ปากช่องนานานครราชสีมาRE-LA 32018-09-212021-09-202020-02-21
241กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เทพาสงขลาRE-LA 32018-09-212021-09-202020-02-21
242ฝ่ายพยาธิวิทยาคลินิกม.นเรศวรพิษณุโลกRE-LA 32018-09-262021-09-252020-02-26
243งานห้องปฏิบัติการมหาวชิราลงกรณธัญบุรีปทุมธานีRE-LA 32018-09-262021-09-252020-02-26
244กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บำเหน็จณรงค์ชัยภูมิRE-LA 32018-09-272021-09-262020-02-27
245กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์น้ำพองขอนแก่นRE-LA 32018-09-282021-09-272020-02-28
246งานชันสูตรบางบ่อสมุทรปราการLA2018-09-282021-09-272020-02-28
247กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกศรีสังวรสุโขทัยสุโขทัยLA2018-09-282021-09-272020-02-28
248ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตรสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาชลบุรีLA2018-10-032021-10-022020-03-03
249กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ราชวิถีกรุงเทพมหานครRE-LA 62018-10-042021-10-032020-03-04
250กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เกาะยาวชัยพัฒน์พังงาRE-LA 32018-10-052021-10-042020-03-05
251กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ลองแพร่LA2018-10-052021-10-042020-03-05
252กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรคสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ นครสวรรค์RE-LA 22018-10-062021-10-052020-03-06
253แผนกพยาธิวิทยาคลินิกค่ายพ่อขุนผาเมืองเพชรบูรณ์LA2018-10-092021-10-082020-03-09
254งานเทคนิคการแพทย์ปายแม่ฮ่องสอนRE-LA 22018-10-112021-10-102020-03-11
255กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์คำเขื่อนแก้วยโสธรLA2018-10-112021-10-102020-03-11
256สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและกายวิภาค ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน นนทบุรีLA2018-10-122021-10-112020-03-12
257กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พหลพลพยุหเสนากาญจนบุรีRE-LA 32018-10-122021-10-112020-03-12
258งานเทคนิคการแพทย์ปางมะผ้าแม่ฮ่องสอนLA2018-10-122021-10-112020-03-12
259กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์LA2018-10-132021-10-122020-03-13
260กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บึงสามพันเพชรบูรณ์LA2018-10-142021-10-132020-03-14
261กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรคสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่นขอนแก่นRE-LA 32018-10-152021-10-142020-03-15
262กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์วชิระภูเก็ต ภูเก็ต RE-LA 32018-10-192021-10-182020-03-19
263คลินิกเทคนิคการแพทย์ ซิสเตอร์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ ซิสเตอร์ มูลนิธิซิสเตอร์ชลบุรีLA2018-10-192021-10-182020-03-19
264สวิงพัทยา คลินิกเทคนิคการแพทย์ สวิงพัทยา คลินิกเทคนิคการแพทย์ ชลบุรีLA2018-10-192021-10-182020-03-19
265กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บางระกำพิษณุโลกRE-LA 32018-10-192021-10-182020-03-19
266กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ภูสิงห์ศรีสะเกษRE-LA 32018-10-192021-10-182020-03-19
267กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เวียงสาน่านRE-LA 22018-10-192021-10-182020-03-19
268ห้องปฏิบัติการบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สมุทรสาครLA2018-10-202021-10-192020-03-20
269กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดRE-LA 22018-10-202021-10-192020-03-20
270แผนกห้องปฏิบัติการ บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัดกรุงเทพมหานครLA2018-10-202021-10-192020-03-20
271ห้องปฏิบัติการบริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์จำกัด ประจำสาขาโรงพยาบาลกรุงเทพ เพชรบุรีเพชรบุรีLA2018-10-252021-10-242020-03-25
272แผนกห้องปฏิบัติการ จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต สมุทรปราการRE-LA 32018-10-312021-10-302020-03-31
273ห้องปฏิบัติการบริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์จำกัด ประจำสาขาโรงพยาบาลกรุงเทพกรุงเทพมหานครRE-LA 22018-10-312021-10-302020-03-31
274บริษัทโปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัดประจำสาขารพ.ปทุมเวชปทุมธานีRE-LA 52018-11-022021-11-012020-04-02
275กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หนองบัวแดงชัยภูมิRE-LA 22018-11-052021-11-042020-04-05
276กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สวีชุมพรRE-LA 32018-11-052021-11-042020-04-05
277แผนกห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขมกรุงเทพมหานคร RE-LA 32018-11-092021-11-082020-04-09
278กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ทุ่งช้างน่านRE-LA 22018-11-092021-11-082020-04-09
279กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์มาบอำมฤตชุมพรRE-LA 32018-11-102021-11-092020-04-10
280กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ปากน้ำชุมพรชุมพรLA2018-11-132021-11-122020-04-13
281กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์วังหินศรีสะเกษRE-LA 32018-11-152021-11-142020-04-15
282กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ภูเวียงขอนแก่นRE-LA 32018-11-152021-11-142020-04-15
283กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ขุนยวมแม่ฮ่องสอนLA2018-11-162021-11-152020-04-16
284กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เอราวัณเลยLA2018-11-162021-11-152020-04-16
285กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ภูกระดึงเลยLA2018-11-162021-11-152020-04-16
286กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ท่าแซะชุมพรRE-LA 22018-11-182021-11-172020-04-18
287กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ปากน้ำหลังสวน ชุมพรRE-LA 32018-11-182021-11-172020-04-18
288กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บางกล่ำสงขลาRE-LA 22018-11-192021-11-182020-04-19
289กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ชุมพรRE-LA 32018-11-202021-11-192020-04-20
290กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ปะทิวชุมพรRE-LA 22018-11-202021-11-192020-04-20
291กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ละอุ่นระนองLA2018-11-252021-11-242020-04-25
292กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ถลางภูเก็ตRE-LA 32018-11-292021-11-282020-04-29
293กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา RE-LA 32018-12-032021-12-022020-05-03
294คลินิกเทคนิคการแพทย์รามคำแหงคลินิกเทคนิคการแพทย์รามคำแหงกรุงเทพมหานครLA2018-12-032021-12-022020-05-03
295บริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด ประจำสาขาโรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช ราชบุรีLA2018-12-042021-12-032020-05-04
296งานเทคนิคการแพทย์พัฒนานิคมลพบุรีLA2018-12-112021-12-102020-05-11
297กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เกาะจันทร์ชลบุรีLA2018-12-122021-12-112020-05-12
298กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เขาพนมกระบี่RE-LA 32018-12-122021-12-112020-05-12
299แผนกห้องปฏิบัติการ นครพัฒน์นครศรีธรรมราชLA2018-12-142021-12-132020-05-14
300กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เสนางคนิคมอำนาจเจริญLA2018-12-172021-12-162020-05-17
301กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์กันทรารมย์ศรีสะเกษLA2018-12-172021-12-162020-05-17
302กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ดLA2018-12-172021-12-162020-05-17
303กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์นาเยียอุบลราชธานีLA2018-12-172021-12-162020-05-17
304ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์หนองคายวัฒนาหนองคายLA2018-12-202021-12-192020-05-20
305ห้องปฏิบัติการบริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์จำกัด ประจำสาขาคลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมพรชุมพรLA2018-12-212021-12-202020-05-21
306กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หนองบุญมากนครราชสีมาRE-LA 32018-12-242021-12-232020-05-24
307แผนกพยาธิวิทยาค่ายอดิศรสระบุรีLA2018-12-252021-12-242020-05-25
308กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หลังสวนชุมพรRE-LA 22018-12-252021-12-242020-05-25
309ห้องปฏิบัติการบริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์จำกัด ประจำสาขาโรงพยาบาลกรุงเทพปากช่องนครราชสีมาLA2018-12-262021-12-252020-05-26
310กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรคสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราชRE-LA 32018-12-272021-12-262020-05-27
311งานเวชศาสตร์ชันสูตรส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมานครราชสีมาRE-LA 32018-12-272021-12-262020-05-27
312ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรุงเทพมหานครRE-LA 22018-12-272021-12-262020-05-27
313กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ทุ่งศรีอุดมอุบลราชธานีLA2018-12-282021-12-272020-05-28
314กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกปราสาทสุรินทร์ LA2018-12-282021-12-272020-05-28
315แผนกวิเคราะห์โรค นครคริสเตียน นครศรีธรรมราชLA2019-01-032022-01-022020-06-03
316กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกศรีสะเกษศรีสะเกษRE-LA 22019-01-092022-01-082020-06-09
317กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สิเกาตรังRE-LA 32019-01-102022-01-092020-06-10
318ห้องปฏิบัติการเกษมราษฎร์ ประชาชื่นกรุงเทพมหานครRE-LA 42019-01-122022-01-112020-06-12
319กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พรเจริญบึงกาฬRE-LA 32019-01-132022-01-122020-06-13
320กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โพทะเลพิจิตรLA2019-01-142022-01-132020-06-14
321กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี นครราชสีมาRE-LA 22019-01-152022-01-142020-06-15
322กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ลำทะเมนชัยนครราชสีมาRE-LA 32019-01-162022-01-152020-06-16
323คลินิกเทคนิคการแพทย์ (บริษัท บลูเฮล แลป จำกัด) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราชLA2019-01-162022-01-152020-06-16
324กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ไพรบึงศรีสะเกษLA2019-01-172022-01-162020-06-17
325กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ชาติตระการพิษณุโลกLA2019-01-182022-01-172020-06-18
326งานชันสูตร โนนนารายณ์ สุรินทร์ LA2019-01-212022-01-202020-06-21
327กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เขื่องในอุบลราชธานีRE-LA 42019-01-222022-01-212020-06-22
328ห้องปฏิบัติการเวชกรรมชันสูตรคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนากรุงเทพมหานครRE-LA 32019-01-252022-01-242020-06-25
329กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์วังทองพิษณุโลกRE-LA 32019-01-252022-01-242020-06-25
330กลุ่มงานชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือดเวชการุณรัศมิ์กรุงเทพมหานครLA2019-01-252022-01-242020-06-25
331งานเทคนิคการแพทย์เมืองจันทร์ ศรีสะเกษLA2019-01-252022-01-242020-06-25
332ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์พระนั่งเกล้านนทบุรีRE-LA 42019-01-262022-01-262020-06-26
333กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ลำสนธิลพบุรีLA2019-01-282022-01-272020-06-28
334กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ปลายพระยากระบี่ LA2019-01-282022-01-272020-06-28
335กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โพธิ์ประทับช้างพิจิตรLA2019-01-282022-01-272020-06-28
336ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ วิภาราม-ชัยปราการ สมุทรปราการLA2019-01-282022-01-272020-06-28
337ห้องปฏิบัติการบริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์จำกัด ประจำสาขาโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่เชียงใหม่LA2019-01-292022-01-282020-06-29
338แผนกเทคนิคการแพทย์ วัฒนแพทย์ตรัง ตรัง RE-LA 32019-02-012022-01-312020-07-01
339กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สามเงาตากRE-LA 22019-02-052022-02-042020-07-05
340แผนกห้องปฏิบัติการเกษมราษฎร์ สระบุรีสระบุรีRE-LA 22019-02-052022-02-042020-07-05
341คลินิกเทคนิคการแพทย์เมดิกา ลาบอราทอรี่ส์บริษัทเมดิกา ลาบอราทอรี่ส์ จำกัดกรุงเทพมหานครRE-LA 32019-02-072022-02-062020-07-07
342แผนกพยาธิวิทยา ค่ายนวมินทราชินี ชลบุรี LA2019-02-092022-02-082020-07-09
343ห้องปฏิบัติการบริษัทพีซีที ลาบอราตอรี่ เซอร์วิส จำกัด กรุงเทพมหานครRE-LA 42019-02-122022-02-112020-07-12
344งานเทคนิคการแพทย์พระศรีมหาโพธิ์ อุบลราชธานี RE-LA 22019-02-122022-02-112020-07-12
345กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สมเด็จพระญาณสังวรเชียงรายRE-LA 42019-02-142022-02-132020-07-14
346งานเทคนิคการแพทย์มโนรมย์ ชัยนาทRE-LA 22019-02-182022-02-172020-07-18
347ห้องปฏิบัติการพระรามเก้ากรุงเทพมหานครLA2019-02-202022-02-192020-07-20
348กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์กาญจนดิษฐ์สุราษฏร์ธานีLA2019-02-222022-02-212020-07-22
349กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บัวใหญ่นครราชสีมาRE-LA 42019-02-262022-02-252020-07-26
350แผนกพยาธิกรรมจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศนครปฐมLA2019-02-262022-02-252020-07-26
351ห้องปฏิบัติการคลินิกสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่RE-LA 32019-02-262022-02-252020-07-26
352กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรีLA2019-02-272022-02-262020-07-27
353กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์กระทุ่มแบน สมุทรสาคร RE-LA 32019-03-012022-02-282020-08-01
354กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สว่างอารมณ์ อุทัยธานีRE-LA 22019-03-042022-03-032020-08-04
355กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สรรพยา ชัยนาท LA2019-03-052022-03-042020-08-05
356กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โกรกพระ นครสวรรค์ RE-LA 22019-03-052022-03-042020-08-05
357กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สถาบันประสาทวิทยา กรุงเทพมหานครRE-LA 42019-03-102022-03-092020-08-10
358กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ป่าตองภูเก็ตRE-LA 32019-03-112022-03-102020-08-11
359กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ แม่ลาวเชียงรายRE-LA 32019-03-112022-03-102020-08-11
360กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์RE-LA 32019-03-122022-03-112020-08-12
361กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรคสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรีสระบุรีRE-LA 22019-03-132022-03-122020-08-13
362แผนกเวชศาสตร์ชันสูตรส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่12 ยะลายะลาLA2019-03-142022-03-132020-08-14
363กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกศูนย์สระบุรี สระบุรีRE-LA 72019-03-162022-03-152020-08-16
364กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ชุมแสง นครสวรรค์ RE-LA 32019-03-182022-03-172020-08-18
365กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ประทายนครราชสีมาRE-LA 22019-03-182022-03-172020-08-18
366กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษLA2019-03-202022-03-192020-08-20
367คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานครRE-LA 32019-03-212022-03-202020-08-21
368แผนกเทคนิคการแพทย์ อุบลรักษ์ ธนบุรี อุบลราชธานีRE-LA 32019-03-222022-03-212020-08-22
369กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์RE-LA 42019-03-252022-03-242020-08-25
370กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ขลุงจันทบุรีRE-LA 22019-03-252022-03-242020-08-25
371กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โคกศรีสุพรรณสกลนครRE-LA 22019-03-282022-03-272020-08-28
372งานพยาธิวิทยาคลินิก ลำลูกกา ปทุมธานีRE-LA 32019-03-29-288-03-282020-08-29
373แผนกพยาธิวิทยาค่ายขุนเจืองธรรมิกราชพะเยาRE-LA 22019-04-012022-03-312020-09-01
374งานเทคนิคการแพทย์ดอกคำใต้พะเยาLA2019-04-012022-03-312020-09-01
375กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ลานสักอุทัยธานีRE-LA 22019-04-022022-04-012020-09-02
376กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กุมภวาปี อุดรธานีRE-LA 42019-04-062022-04-052020-09-06
377ห้องปฏิบัติการ เกษมราษฎร์ บางแค กรุงเทพมหานครLA2019-04-092022-04-082020-09-09
378กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โพนนาแก้ว สกลนครRE-LA 22019-04-102022-04-092020-09-10
379แผนกห้องปฏิบัติการ มหาชัย สมุทรสาคร RE-LA 22019-04-112022-04-102020-09-11
380งานเทคนิคการแพทย์ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานีLA2019-04-122022-04-112020-09-12
381กลุ่มงานพยาธิวิทยาสถาบันโรคทรวงอก นนทบุรีRE-LA 42019-04-172022-04-162020-09-17
382กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ อรัญประเทศ สระแก้วRE-LA 32019-04-182022-04-172020-09-18
383กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกสมุทรสาครสมุทรสาครRE-LA 22019-04-192022-04-182020-09-19
384กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โนนดินแดงบุรีรัมย์RE-LA 32019-04-202022-04-192020-09-20
385กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์กะพ้อปัตตานีLA2019-04-252022-04-242020-09-25
386กลุ่มงานชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือดลาดกระบัง กรุงเทพมหานครLA2019-04-272022-04-262020-09-27
387แผนกพยาธิวิทยาค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลกRE-LA 32019-04-282022-04-272020-09-28
388กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บางแก้วพัทลุงRE-LA 32019-04-302022-04-292020-09-30
389ห้องปฏิบัติการ บริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด ประจำสาขารพ.พญาไท 1กรุงเทพมหานครRE-LA 62019-04-302022-04-292020-09-30
390กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์อุทัยพระนครศรีอยุธยาRE-LA 32019-05-012022-04-302020-10-01
391กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เขาชัยสนพัทลุงRE-LA 32019-05-032022-05-022020-10-03
392กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์กงหราพัทลุงRE-LA 32019-05-032022-05-022020-10-03
393กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เซกาบึงกาฬLA2019-05-032022-05-022020-10-03
394กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บึงโขงหลงบึงกาฬRE-LA 32019-05-042022-05-032020-10-04
395กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ปากเกร็ดนนทบุรีLA2019-05-042022-05-032020-10-04
396กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์มิตรภาพสามัคคีสงขลาLA2019-05-072022-05-062020-10-07
397กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกอุทัยธานีอุทัยธานีRE-LA 42019-05-132022-05-122020-10-13
398แผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ปากน้ำโพนครสวรรค์RE-LA 32019-05-232022-05-222020-10-23
399กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์กุสุมาลย์ สกลนครRE-LA 22019-05-272022-05-262020-10-27
400กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สิงหนครสงขลาRE-LA 22019-05-282022-05-272020-10-28
401กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พนัสนิคมชลบุรีRE-LA 22019-05-292022-05-282020-10-29
402กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สตึกบุรีรัมย์RE-LA 22019-05-302022-05-092020-10-30
403กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ขอนแก่นRE-LA 22019-05-302022-05-292020-10-30
404กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกเชียงรายประชานุเคราะห์ เชียงรายLA2019-05-312022-05-302020-10-31
405กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์นากลางหนองบัวลำภูRE-LA 32019-05-312022-05-302020-10-31
406กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกนพรัตนราชธานีกรุงเทพมหานครRE-LA 42019-05-312022-05-302020-10-31
407ห้องปฏิบัติการห้างหุ้นส่วนจำกัด ท็อปแล็ปคลินิกเทคนิคการแพทย์ศรีสะเกษRE-LA 22019-06-042022-06-032020-11-04
408กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ LA2019-06-052022-06-042020-11-05
409กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาทางชันสูตรกลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สมุทรปราการLA2019-06-072022-06-062020-11-07
410กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์วาริชภูมิ สกลนครRE-LA 22019-06-082022-06-072020-11-08
411กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ตะกั่วทุ่ง พังงาRE-LA 32019-06-102022-06-092020-11-10
412กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ฮอด เชียงใหม่RE-LA 32019-06-112022-06-102020-11-11
413กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โพนสวรรค์นครพนมRE-LA 22019-06-122022-06-112020-11-12
414กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกนครพนมนครพนมRE-LA 32019-06-122022-06-112020-11-12
415กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ปะคำบุรีรัมย์LA2019-06-122022-06-112020-11-12
416กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บุณฑริกอุบลราชธานีRE-LA 22019-06-132022-06-122020-11-13
417กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ขุนตาลเชียงรายLA2019-06-142022-06-132020-11-14
418กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกพุทธชินราช พิษณุโลกพิษณุโลกLA2019-06-142022-06-132020-11-14
419กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แคนดงบุรีรัมย์RE-LA 22019-06-142022-06-132020-11-14
420กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เสิงสาง นครราชสีมา LA2019-06-142022-06-132020-11-14
421กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรคสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลกพิษณุโลกRE-LA 32019-06-172022-06-162020-11-17
422กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ภูหลวง เลยRE-LA 22019-06-172022-06-162020-11-17
423กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์อากาศอำนวยสกลนครRE-LA 32019-06-202022-06-192020-11-20
424แผนกห้องปฏิบัติการสิโรรสปัตตานีLA2019-06-202022-06-192020-11-20
425กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แก้งสนามนางนครราชสีมา RE-LA 32019-06-212022-06-202020-11-21
426กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์รัษฏาตรังRE-LA 32019-06-212022-06-202020-11-21
427กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โนนแดงนครราชสีมาRE-LA 22019-06-212022-06-202020-11-21
428กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สถาบันมะเร็งแห่งชาติกรุงเทพมหานครRE-LA 42019-06-232022-06-222020-11-23
429กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์นาทมนครพนมRE-LA 22019-06-232022-06-222020-11-23
430กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์นาหม่อม สงขลาRE-LA 22019-06-242022-06-232020-11-24
431แผนกห้องปฏิบัติการวิภารามกรุงเทพมหานครRE-LA 22019-06-262022-06-252020-11-26
432กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกบางละมุงชลบุรีRE-LA 22019-06-262022-06-252020-11-26
433กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โคกสำโรง ลพบุรีLA2019-07-012022-06-302020-12-01
434กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เหนือคลองกระบี่LA2019-07-012022-06-302020-12-01
435กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หัวตะพานอำนาจเจริญLA2019-07-032022-07-022020-12-03
436กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สังคมหนองคายLA2019-07-042022-07-032020-12-04
437กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ดอยสะเก็ด เชียงใหม่RE-LA 22019-07-052022-07-042020-12-05
438แผนกพยาธิวิทยาป.แพทย์นครราชสีมา RE-LA 22019-07-062022-07-052020-12-06
439งานเทคนิคการแพทย์พิสัยเวชหนองคายLA2019-07-082022-07-072020-12-08
440กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เขาสุกิมจันทบุรีLA2019-07-102022-07-092020-12-10
441งานเทคนิคการแพทย์ จิตเวชสงขลาราชนครินทร์สงขลาRE-LA 32019-07-102022-07-092020-12-10
442กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เวียงแหงเชียงใหม่RE-LA 22019-07-102022-07-092020-12-10
443ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เพชรเกษม 2กรุงเทพมหานครRE-LA 22019-07-102022-07-092020-12-10
444ห้องปฏิบัติการกลางวิชัยยุทธ กรุงเทพมหานครRE-LA 52019-07-132022-07-122020-12-13
445กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พระทองคำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา นครราชสีมา RE-LA 32019-07-222022-07-212020-12-22
446ห้องปฏิบัติการบริษัทไบโอ โมลกุลาร์ แลบบอราทอรี่ส์(ประเทศไทย)กรุงเทพมหานครRE-LA 22019-07-242022-07-232020-12-24
447กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บางสะพานประจวบคีรีขันธ์RE-LA 32019-07-262022-07-252020-12-26
448กลุ่มปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และอ้างอิงด้านโรคติดเชื้อ สถาบันบำราศนราดูร นนทบุรีRE-LA 32019-07-302022-07-292020-12-30
449กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พระแสงสุราษฏร์ธานีLA2019-07-302022-07-292020-12-30
450ฝ่ายห้องปฏิบัติการร่มฉัตรนครสวรรค์RE-LA 32019-07-312022-07-302020-12-31
451แผนกห้องปฏิบัติการ บริษัทจีโนมโมเลกุล แลบบอลาตอรี่ จำกัด กรุงเทพมหานคร RE-LA 42019-08-022022-08-012021-01-02
452กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โขงเจียมอุบลราชธานีRE-LA 22019-08-042022-08-032021-01-04
453กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ควนขนุนพัทลุงRE-LA 42019-08-052022-08-042021-01-05
454กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ทองแสนขันอุตรดิถต์RE-LA 32019-08-052022-08-042021-01-05
455กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ท่าโรงช้างสุราษฏร์ธานีRE-LA 32019-08-052022-08-042021-01-05
456กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์กะเปอร์ระนองLA2019-08-052022-08-042021-01-05
457คลินิกเทคนิคการแพทย์ฟ้าสีรุ้ง รามคำแหงคลินิกเทคนิคการแพทย์ฟ้าสีรุ้ง รามคำแหงกรุงเทพมหานครLA2019-08-082022-08-072021-01-08
458กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สทิงพระสงขลาLA2019-08-092022-08-082021-01-09
459กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บ้านนาสารสุราษฏร์ธานีRE-LA 42019-08-102022-08-092021-01-10
460กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เกาะสมุยสุราษฏร์ธานีRE-LA 32019-08-102022-08-092021-01-10
461กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกเลยเลยRE-LA 32019-08-142022-08-132021-01-14
462กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ไชยาสุราษฏร์ธานีRE-LA 32019-08-142022-08-132021-01-14
463กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และกลุ่มงานธนาคารเลือดกลางกรุงเทพมหานครRE-LA 32019-08-142022-08-132021-01-14
464แผนกพยาธิวิทยาค่ายอิงคยุทธบริหารปัตตานีLA2019-08-142022-08-132021-01-14
465งานพยาธิวิทยาคลินิกค่ายบางระจันสิงห์บุรีLA2019-08-192022-08-182021-01-19
466ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ซานคามิลโล บ้านโป่งราชบุรีLA2019-08-202022-08-192021-01-20
467กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ดอนมดแดงอุบลลราธานีRE-LA 22019-08-212022-08-202021-01-21
468กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ค้อวังยโสธรRE-LA 22019-08-212022-08-202021-01-21
469ห้องปฏิบัติการบริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด ประจำสาขา โรงพยาบาลพญาไท 2 กรุงเทพมหานคร RE-LA 62019-08-262022-08-252021-01-26
470กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ลับแลอุตรดิถต์LA2019-08-302022-08-292021-01-30
471กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกอำนาจเจริญอำนาจเจริญRE-LA 22019-08-302022-08-292021-01-30
472กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พิชัยอุตรดิถต์LA2019-09-022022-09-012021-02-02
473แผนกพยาธิวิทยา ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก บุรีรัมย์RE-LA 32019-09-042022-09-032021-02-04
474กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์วังน้ำเขียว นครราชสีมา RE-LA 22019-09-052022-09-042021-02-05
475กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ห้วยยอดตรังLA2019-09-062022-09-052021-02-06
476กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา กาญจนบุรี RE-LA 32019-09-092022-09-082021-02-09
477ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลาRE-LA 22019-09-092022-09-082021-02-09
478กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หนองไผ่เพชรบูรณ์RE-LA 22019-09-092022-09-082021-02-09
479กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และกลุ่มงานธนาคารโลหิตมะเร็งลำปางลำปางRE-LA 22019-09-092022-09-082021-02-09
480กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ท้ายเหมืองชัยพัฒน์พังงาRE-LA 32019-09-102022-09-092021-02-10
481ห้องปฏิบัติการ บริษัทเอเชีย แล็บบอราทอรี่ เซ็นเตอร์ จำกัดบริษัทเอเชีย แล็บบอราทอรี่ เซ็นเตอร์ จำกัดสมุทรปราการRE-LA 22019-09-102022-09-092021-02-10
482แผนกพยาธิวิทยา ค่ายวชิรปราการ ตาก RE-LA 32019-09-122022-09-112021-02-12
483กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แม่สรวยเชียงรายRE-LA 42019-09-132022-09-122021-02-13
484กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เพ็ญอุดรธานีRE-LA 42019-09-132022-09-122021-02-13
485กลุ่มงานพยาธิวิทยาสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรุงเทพมหานคร RE-LA 32019-09-132022-09-122021-02-13
486กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บางสะพานน้อยประจวบคีรขันธ์LA2019-09-172022-09-162021-02-17
487กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ตรอนอุตรดิถต์LA2019-09-182022-09-172021-02-18
488กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกนราธิวาสราชนครินทร์นราธิวาสLA2019-09-202022-09-192021-02-20
489กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พังโคนสกลนครLA2019-09-242022-09-232021-02-24
490กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ชลบุรีชลบุรีRE-LA 42019-09-242022-09-232021-02-24
491ห้องปฏิบัติการเชียงใหม่อาร์ไอเอคลินิกเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่อาร์ไอเอ เชียงใหม่ RE-LA 22019-09-272022-09-262021-02-27
492กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ศูนย์ลำปางลำปางRE-LA 42019-09-302022-09-292021-03-02
493ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ นครธนกรุงเทพมหานครRE-LA 42019-09-302022-09-292021-03-02
494งานเทคนิคการแพทย์บ้านตาขุนสุราษฏร์ธานีRE-LA 32019-10-032022-10-022021-03-03
495กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พนมสุราษฏร์ธานีRE-LA 32019-10-032022-10-022021-03-03
496กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์นาตาลอุบลราธานีLA2019-10-042022-10-032021-03-04
497กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ลาดยาวนครสวรรค์RE-LA 42019-10-052022-10-042021-03-05
498กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์กุดชุมยโสธรRE-LA 32019-10-072022-10-062021-03-07
499กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บ้านโป่งราชบุรีRE-LA 32019-10-082022-10-072021-03-08
500บริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด ประจำสาขา โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ กรุงเทพมหานคร RE-LA 22019-10-102022-10-092021-03-10
501แผนกห้องปฏิบัติการพระราม 2กรุงเทพมหานคร RE-LA 22019-10-112022-10-102021-03-11
502กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์นิคมคำสร้อยมุกดาหารLA2019-10-172022-10-162021-03-17
503กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ท่าช้างสิงห์บุรีLA2019-10-172022-10-162021-03-17
504กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ละหานทรายบุรีรัมย์RE-LA 42019-10-222022-10-212021-03-22
505แผนกห้องปฏิบัติการเอเชีย พระนครศรีอยุธยาLA2019-10-222022-10-212021-03-22
506กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกสุไหงโกลกนราธิวาสLA2019-10-232022-10-222021-03-23
507ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์คุระบุรีชัยพัฒน์พังงาRE-LA 32019-10-232022-10-222021-03-23
508กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกสิงห์บุรีสิงห์บุรีRE-LA 32019-10-242022-10-232021-03-24
509งานเทคนิคการแพทย์เกาะพงันสุราษฏร์ธานีLA2019-10-252022-10-262021-03-25
510กลุ่มงานเทคนิคบริการ ศรีธัญญา นนทบุรี RE-LA 22019-10-262022-10-252021-03-26
511กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ชัยบาดาลลพบุรีLA2019-10-262022-10-252021-03-26
512ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย สมุทรสาครRE-LA 32019-10-282022-10-272021-03-28
513กลุ่มงานพยาธิวิทยาสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร RE-LA 32019-10-292022-10-282021-03-29
514ห้องปฏิบัติการการุญเวช ปทุมธานีปทุมธานีRE-LA 22019-10-292022-10-282021-03-29
515งานเทคนิคการแพทย์สุทธาเวช มหาสารคามLA2019-10-302022-10-292021-03-30
516งานเทคนิคการแพทย์กาบังยะลาLA2019-11-012022-10-312021-04-01
517กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ธารโตยะลาRE-LA 22019-11-022022-11-012021-04-02
518แผนกวิเคราะห์โรคไทยนครินทร์ กรุงเทพมหานคร LA2019-11-052022-11-042021-04-05
519 ห้องปฏิบัติการ บริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด ประจำสาขาคลินิกเทคนิคการแพทย์ แม่สาย เชียงรายLA2019-11-082022-11-072021-04-08
520กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พรหมบุรีสิงห์บุรีLA2019-11-092022-11-082021-04-09
521กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.ชลบุรีRE-LA 42019-11-102022-11-092021-04-10
522กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หางดงเชียงใหม่ LA2019-11-122022-11-112021-04-12
523กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ขามสะแกแสง นครราชสีมา LA2019-11-122022-11-112021-04-12
524งานเทคนิคการแพทย์บางพลีสมุทรปราการLA2019-11-132022-11-122021-04-13
525ห้องปฏิบัติการเอกชัยสมุทรสาครRE-LA 22019-11-132022-11-122021-04-13
526กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ทรายมูล ยโสธรLA2019-11-132022-11-122021-04-13
527กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เวียงป่าเป้าเชียงรายRE-LA 42019-11-142022-11-132021-04-14
528กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หนองใหญ่ชลบุรีLA2019-11-152022-11-142021-04-15
529กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ปากพนังนครศรีธรรมราชRE-LA 22019-11-152022-11-142021-04-15
530กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์มหาชนะชัยยโสธรRE-LA 22019-11-182022-11-172021-04-18
531กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์น้ำหนาวเพชรบูรณ์RE-LA 22019-11-192022-11-182021-04-19
532ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์วิภาราม สมุทรสาคร สมุทรสาครLA2019-11-202022-11-192021-04-20
533กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกสิชลนครศรีธรรมราชRE-LA 42019-11-202022-11-192021-04-20
534กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู RE-LA 32019-11-212022-11-202021-04-21
535งานเทคนิคการแพทย์ กันตังตรังRE-LA 22019-11-222022-11-212021-04-22
536กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ป่าพะยอมพัทลุงRE-LA 42019-11-222022-11-212021-04-22
537แผนกห้องปฏิบัติการเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี RE-LA 42019-11-242022-11-232021-04-24
538ห้องปฏิบัติการเวิลด์เมดิคอล (World Medical Hospital) นนทบุรี LA2019-11-242022-11-232021-04-24
539บริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์จำกัด ประจำสาขาโรงพยาบาลวิรัชศิลป์ชุมพรRE-LA 22019-11-242022-11-232021-04-24
540กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก มุกดาหารมุกดาหารRE-LA 42019-11-252022-11-242021-04-25
541ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ แพทย์ปัญญากรุงเทพมหานครLA2019-11-282022-11-272021-04-28
542กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ตะโหมดพัทลุงRE-LA 42019-11-292022-11-282021-04-29
543งานเทคนิคการแพทย์บางปะอินพระนครศรีอยุธยาRE-LA 32019-12-042022-12-032021-05-04
544แผนกห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ พรชัยสุพรรณบุรีLA2019-12-062022-12-052021-05-06
545กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก ระยองระยองLA2019-12-082022-12-072021-05-08
546กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ชัยบุรีสุราษฏร์ธานีRE-LA 32019-12-092022-12-082021-05-09
547แผนกห้องปฏิบัติการศิครินทร์กรุงเทพมหานครRE-LA 52019-12-122022-12-112021-05-12
548กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แม่สอดตากLA2019-12-162022-12-152021-05-16
549กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยองระยองRE-LA 32019-12-162022-12-152021-05-16
550ห้องปฏิบัติการ บริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัดประจำสาขาโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นขอนแก่นRE-LA 22019-12-172022-12-162021-05-17
551กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หนองแคสระบุรีRE-LA 42019-12-192022-12-182021-05-19
552กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แก่งคอยสระบุรีRE-LA 42019-12-232022-12-222021-05-23
553กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกกบินทร์บุรี ปราจีนบุรีRE-LA 22019-12-202022-12-192021-05-20
554กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ห้วยราชบุรีรัมย์RE-LA 22019-12-202022-12-192021-05-20
555กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์วังจันทร์ ระยองRE-LA 32019-12-202022-12-192021-05-20
556แผนกพยาธิวิทยาค่ายศรีพัชรินทร ขอนแก่นRE-LA 22019-12-232022-12-222021-05-23
557กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์วังม่วงสัทธรรมสระบุรีLA2019-12-232022-12-222021-05-23
558กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หนองหงส์บุรีรัมย์LA2019-12-252022-12-242021-05-25
559กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แก่งหางแมวจันทบุรีLA2019-12-262022-12-252021-05-26
560แผนกพยาธิวิทยานายร้อยพระจุลจอมเกล้า นครนายก LA2019-12-262022-12-252021-05-26
561กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บ้านสร้างปราจีนบุรีLA2019-12-262022-12-252021-05-26
562แผนกพยาธิวิทยา ค่ายเทพสตรีศรีสุนทรนครศรีธรรมราชRE-LA 32019-12-272022-12-262021-05-27
563กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์กันทรวิชัย มหาสารคามLA2019-12-272022-12-262021-05-27
564แอดไลฟ์แลป คลินิกเทคนิคการแพทย์ บริษัท แอดไลฟ์ จำกัด กรุงเทพมหานคร RE-LA 32019-12-302022-12-292021-05-30
565งานเทคนิคการแพทย์โพธิ์ไทร อุบลราชธานี LA2020-01-052023-01-042021-06-05
566กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สอยดาวจันทบุรีRE-LA 22020-01-062023-01-052021-06-06
567ศูนย์ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ มงกุฎวัฒนะ กรุงเทพมหานครRE-LA 22020-01-062023-01-052021-06-06
568คลินิกเทคนิคการแพทย์ฟ้าสีรุ้ง อุบลราชธานี คลินิกเทคนิคการแพทย์ฟ้าสีรุ้ง อุบลราชธานีอุบลราชธานีLA2020-01-082023-01-072021-06-08
569กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ดอนตาลมุกดาหารLA2020-01-092023-01-082021-06-09
570งานพยาธิวิทยา เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) นครปฐมRE-LA 42020-01-132023-01-122021-06-13
571งานเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานเวชศาสตร์ชันสูตรส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ นครสวรรค์ RE-LA 22020-01-132023-01-122021-06-13
572กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หนองมะโมงชัยนาทRE-LA 22020-01-162023-01-152021-06-16
573ห้องปฏิบัติการชันสูตรวัณโรค ที่ 12 จังหวัดยะลาศูนย์วัณโรคที่ 12 จังหวัดยะลายะลาLA2020-01-162023-01-152021-06-16
574กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ทับปุดพังงาRE-LA 32020-01-202023-01-192021-06-20
575แผนกพยาธิวิทยาค่ายสุรสีห์กาญจนบุรีRE-LA 32020-01-232023-01-222021-06-23
576กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ศรีสาคร นราธิวาส LA2020-01-232023-01-222021-06-23
577กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ระแงะ นราธิวาส LA2020-01-242023-01-232021-06-24
578กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์อุตรดิตถ์อุตรดิตถ์RE-LA 42020-01-242023-01-232021-06-24
579กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บางกรวยนนทบุรีLA2020-01-272023-01-262021-06-27
580กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอนRE-LA 22020-01-302023-01-292021-06-30
581กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สุไหงปาดี นราธิวาสLA2020-02-022023-02-012021-07-02
582กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์นาวังเฉลิมพระเกียรติ์๘๐ พรรษา หนองบัวลำภู LA2020-02-032023-02-022021-07-03
583ห้องปฏิบัติการจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์เนชั่นแนล ฉะเชิงเทรา RE-LA 32020-02-032023-02-022021-07-03
584กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์อุบลรัตน์ขอนแก่นRE-LA 32020-02-042023-02-032021-07-04
585แผนกปฏิบัติการการแพทย์ เซนต์หลุยส์กรุงเทพมหานครRE-LA 72020-02-042023-02-032021-07-04
586ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ รวมแพทย์ชัยนาท ชัยนาท RE-LA 22020-02-042023-02-032021-07-04
587กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บางปะหัน พระนครศรีอยุธยาLA2020-02-062023-02-052021-07-06
588กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สระใครหนองคายLA2020-02-062023-02-052021-07-06
589สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานครRE-LA 32020-02-072023-02-062021-07-07
590กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน LA2020-02-082023-02-072021-07-08
591คลินิกเทคนิคการแพทย์คลินิกเทคนิคการแพทย์แคร์แมท เชียงใหม่ เชียงใหม่ LA2020-02-082023-02-072021-07-08
592กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์กระบุรี ระนองRE-LA 32020-02-102023-02-092021-07-10
593คลินิกเทคนิคการแพทย์คลินิกเทคนิคการแพทย์เอ็มพลัสเชียงราย เชียงราย LA2020-02-122023-02-112021-07-12
594กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรคสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่เชียงใหม่RE-LA 32020-02-132023-02-122021-07-13
595กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บางบัวทองนนทบุรีLA2020-02-132023-02-122021-07-13
596ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ซานเปาโล ประจวบคีรีขันธ์ RE-LA 22020-02-142023-02-132021-07-14
597กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เนินสง่า ชัยภูมิRE-LA 22020-02-152023-02-142021-07-15
598กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เจริญศิลป์สกลนครLA2020-02-172023-02-162021-07-17
599กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แม่แตง เชียงใหม่ RE-LA 32020-02-172023-02-162021-07-17
600กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สุขสำราญระนองRE-LA 32020-02-192023-02-182021-07-19
601กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ปทุมธานีปทุมธานีRE-LA 52020-02-192023-02-182021-07-19
602ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ โปรอินเตอร์ แลป จำกัด กรุงเทพมหานคร LA2020-02-192023-02-182021-07-19
603กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หล่มสักเพชรบูรณ์LA2020-02-242023-02-232021-07-24
604กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์กะปงชัยพัฒน์พังงาLA2020-02-252023-02-242021-07-25
605ห้องปฏิบัติการมิตรภาพเมโมเรียล สระบุรี LA2020-02-252023-02-242021-07-25
606กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บ้านกรวดบุรีรัมย์RE-LA 32020-02-252023-02-242021-07-25
607กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บางบัวทอง 2นนทบุรีLA2020-02-252023-02-242021-07-25
608แผนกพยาธิวิทยา ศุภมิตรสุพรรณบุรีLA2020-02-282023-02-272021-07-28
609กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์วิภารามอมตะชลบุรีRE-LA 22020-02-292023-02-282021-07-29
610กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระยองRE-LA 32020-03-012023-02-282021-08-01
611กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์RE-LA 22020-03-022023-03-012021-08-02
612กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ฟากท่าอุตรดิถต์RE-LA 22020-03-042023-03-032021-08-04
613ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ บางมดกรุงเทพมหานคร RE-LA 22020-03-062023-03-052021-08-06
614ห้องปฏิบัติการบริษัทไลฟ์ ได แอ็ก จำกัด กรุงเทพมหานคร RE-LA 22020-03-132023-03-122021-08-13
615ห้องปฏิบัติการราษฎร์ยินดี สงขลาLA2020-03-152023-03-142021-08-15
616งานเวชศาสตร์ชันสูตรส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลกพิษณุโลกRE-LA 32020-03-162023-03-152021-08-16
617แผนกห้องปฏิบัติการ สำโรงการแพทย์ สมุทรปราการ RE-LA 32020-03-182023-03-172021-08-18
618กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิคลินิก สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี RE-LA 42020-03-202023-03-192021-08-20
619กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา LA2020-03-242023-03-232021-08-24
620กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บางมูลนาก พิจิตรRE-LA 32020-03-242023-03-232021-08-24
621กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ไทรน้อยนนทบุรีRE-LA 42020-03-262023-03-252021-08-26
622กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เต่างอย สกลนครLA2020-03-272023-03-262021-08-27
623ห้องปฏิบัติการกลางรามคำแหงกรุงเทพมหานคร RE-LA 32020-03-312023-03-302021-08-31
624กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ย่านตาขาว ตรังRE-LA 32020-03-312023-03-302021-08-31
625ห้องปฏิบัติการบริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด ประจำสาขาโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์นครปฐมRE-LA 22020-04-012023-03-312021-09-01
626กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ รามันยะลาRE-LA 22020-04-012023-03-312021-09-01
627แผนกห้องปฏิบัติการ กล้วยน้ำไท กรุงเทพมหานคร RE-LA 32020-04-072023-04-062021-09-07
628กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ศรีรัตนะศรีสะเกษRE-LA 32020-04-082023-04-072021-09-08
629กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บึงบูรพ์ศรีสะเกษLA2020-04-082023-04-072021-09-08
630กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ดRE-LA 22020-04-092023-04-082021-09-09
631แผนกพยาธิวิทยา ค่ายภาณุรังษี ราชบุรีLA2020-04-122023-04-112021-09-12
632ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ธนบุรี-ชุมพรชุมพรLA2020-04-122023-04-112021-09-12
633บีทีคลินิกเทคนิคการแพทย์ บีทีคลินิกเทคนิคการแพทย์ เชียงใหม่LA2020-04-132023-04-122021-09-13
634กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ขามทะเลสอ นครราชสีมา LA2020-04-132023-04-122021-09-13
635กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกแกลงระยองLA2020-04-132023-04-122021-09-13
636กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เวียงแก่นเชียงรายRE-LA 32020-04-142023-04-132021-09-14
637กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์มวกเหล็ก สระบุรี RE-LA 22020-04-142023-04-132021-09-14
638กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ แก้งคร้อ ชัยภูมิ LA2020-04-162023-04-152021-09-16
639กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์LA2020-04-172023-04-162021-09-17
640กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ อาจสามารถ ร้อยเอ็ดLA2020-04-202023-04-192021-09-20
641กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สถาบันราชประชาสมาสัย สมุทรปราการ LA2020-04-212023-04-202021-09-21
642กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ชัยภูมิ RE-LA 42020-04-252023-04-242021-09-25
643กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ น้ำยืนอุบลราชธานีLA2020-04-302023-04-292021-09-30
644ห้องปฏิบัติการบริษัทโปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ กรุงเทพมหานคร RE-LA 62020-พฤษาคม-042023-พฤษาคม-031971-06-01
645แผนกพยาธิวิทยาค่ายเสนาณรงค์ สงขลา LA2020-พฤษาคม-052023-พฤษาคม-041971-06-01
646แผนกชันสูตร โอเวอร์บรุ๊ค เชียงรายRE-LA 52020-05-072023-05-062021-10-07
647กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บางใหญ่นนททบุรีLA2020-05-072023-05-062021-10-07
648แผนกตรวจวิเคราะห์เกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์เชียงรายRE-LA 42020-05-072023-05-062021-10-07
649กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เลิดสิน กรุงเทพมหานคร RE-LA 32020-05-092023-05-082021-10-09
650กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ปะนาเระ ปัตตานีLA2020-05-092023-05-082021-10-09
651กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ยะรังปัตตานีLA2020-05-092023-05-082021-10-09
652แผนกห้องปฏิบัติการ มิชชั่นภูเก็ตภูเก็ตRE-LA 22020-05-102023-05-092021-10-10
653กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บ้านม่วงสกลนครRE-LA 32020-05-132023-05-122021-10-13
654กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก อ่างทองอ่างทองRE-LA 42020-05-132023-05-122021-10-13
655กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกพิจิตรพิจิตรLA2020-05-152023-05-142021-10-15
656แผนกห้องปฏิบัติการ RIA ชลบุรี ประจำสาขาโรงพยาบาลเมืองพัทยา ชลบุรี LA2020-05-152023-05-142021-10-15
657กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เชียงคานเลยRE-LA 32020-05-162023-05-152021-10-16
658แผนกห้องปฏิบัติการ เพชรเวช กรุงเทพมหานครRE-LA 32020-05-162023-05-152021-10-16
659กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์จัตุรัส ชัยภูมิ RE-LA 42020-05-182023-05-172021-10-18
660กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกกำแพงเพชรกำแพงเพชรRE-LA 42020-05-182023-05-172021-10-18
661กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ฆ้องชัย กาฬสินธุ์LA2020-05-192023-05-182021-10-19
662กลุ่มงานชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือดหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ กรุงเทพมหานครRE-LA 22020-05-222023-05-212021-10-22
663กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ห้วยทับทันศรีสะเกษRE-LA 22020-05-222023-05-212021-10-22
664งานพยาธิวิทยาและคลังโลหิต ทหารผ่านศึก กรุงเทพมหานคร RE-LA 32020-05-232023-05-222021-10-23
665งานเทคนิคการแพทย์บ่อทอง ชลบุรีLA2020-05-252023-05-242021-10-25
666แผนกปฏิบัติการวิจัย บริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์จำกัด ประจำสาขาโรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรีRE-LA 22020-05-262023-05-252021-10-26
667แผนกห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ พริ๊นซ์สุวรรณภูมิ สมุทรปราการ RE-LA 32020-05-272023-05-262021-10-27
668กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ปากพะยูนพัทลุงRE-LA 42020-05-282023-05-272021-10-28
669กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ร่องคำกาฬสินธุ์LA2020-05-282023-05-272021-10-28
670แผนกห้องปฏิบัติการ บริษัทเพอร์เฟคเฮลแคร์แอนเช็คอัพ จำกัด กรุงเทพมหานคร RE-LA 22020-06-012023-05-312021-11-01
671แผนกห้องปฏิบัติการ ราชธานีพระนครศรีอยุธยาRE-LA 32020-06-032023-06-022021-11-03
672งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตรเวชศาสตร์เขตร้อน กรุงเทพมหานครRE-LA 32020-06-042023-06-032021-11-04
673กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บ้านผืออุดรธานีLA2020-06-042023-06-032021-11-04
674กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์น้ำโสมอุดรธานีLA2020-06-042023-06-032021-11-04
675กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์วังสะพุง เลยRE-LA 32020-06-042023-06-032021-11-04
676กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกพัทลุงพัทลุงRE-LA 42020-06-062023-06-052021-11-06
677กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์นาดี ปราจีนบุรีRE-LA 32020-06-082023-06-072021-11-08
678งานพยาธิวิทยาคลินิก มะเร็งลพบุรี ลพบุรีRE-LA 32020-06-102023-06-092021-11-10
679กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรีRE-LA 32020-06-102023-06-092021-11-10
680กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลสงขลาและโรงพยาบาลเมือง สงขลาRE-LA 32020-06-262023-06-252021-11-26
681กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ทุ่งตะโกชุมพรRE-LA 32020-07-012023-06-302021-12-01
682กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ปากชมเลยLA2020-07-032023-07-022021-12-03
683ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ศูนย์สุขภาพอ๊อคซิแคร์ สหคลินิก ชลบุรี ชลบุรี LA2020-07-142023-07-132021-12-14
684ห้องปฏิบัติการสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร LA2020-07-172023-07-162021-12-17
685กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์วัดเพลง ราชบุรีRE-LA 42020-08-182023-08-172022-01-18
686กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ละแม ชุมพรRE-LA 32020-08-222023-08-212022-01-22
687กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และกลุ่มงานธนาคารเลือด สิรินธร กรุงเทพมหานคร RE-LA 22020-08-252023-08-242022-01-25
688แผนกห้องปฏิบัติการ นวมินทร์ 9 กรุงเทพมหานครRE-LA 42020-08-282023-08-272022-01-28
689กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ มหาราช พระนครศรีอยุธยา LA2020-08-282023-08-272022-01-28
690กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก นครนายกนครนายกRE-LA 42020-09-042023-09-032022-02-04
691คลินิกเทคนิคการแพทย์ฟ้าสีรุ้ง เมืองชลบุรีคลินิกเทคนิคการแพทย์ฟ้าสีรุ้ง เมืองชลบุรีชลบุรีLA2020-09-112023-09-102022-02-11
692แผนกห้องปฏิบัติการ ศาลายานครปฐมLA2020-09-112023-09-102022-02-11
693ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ นนทเวชนนทบุรีRE-LA 52020-09-142023-09-132022-02-14
694ห้องปฏิบัติการบริษัท อินโนเทค ลาบอราทอรี่ เซอร์วิส จำกัด กรุงเทพมหานคร RE-LA 22020-09-142023-09-132022-02-14
695กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เนินมะปราง พิษณุโลก LA2020-09-152023-09-142022-02-15
696กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์วัดโบสถ์ พิษณุโลก RE-LA 32020-09-172023-09-162022-02-17
697ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์มเหสักข์กรุงเทพมหานคร RE-LA 22020-09-172023-09-162022-02-17
698งานห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นครนายก RE-LA 42020-09-182023-09-172022-02-18
699ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ นอร์ทอีสเทิร์นวัฒนา อุดรธานี RE-LA 42020-09-212023-09-202022-02-21
700กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พิมายนครราสีมาRE-LA 32020-09-222023-09-212022-02-22
701กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พุนพินสุราษฏร์ธานีRE-LA 42020-09-222023-09-212022-02-22
702กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สะเดาสงขลาRE-LA 32020-09-242023-09-232022-02-24
703กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สำโรงอุบลราชธานีRE-LA 22020-09-282023-09-272022-02-28
704กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก พะเยาพะเยาRE-LA 32020-09-302023-09-292022-03-02
705กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์ มะเร็งอุบลราชธานีอุบลราชธานีRE-LA 42020-10-012023-09-302022-03-01
706แผนกพยาธิวิทยาค่ายวิภาวดีรังสิตสุราษฎร์ธานีRE-LA 32020-10-012023-09-302022-03-01
707กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สองพี่น้องจันทบุรีLA2020-10-012023-09-302022-03-01
708กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี RE-LA 22020-10-042023-10-032022-03-04
709กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ธวัชบุรีร้อยเอ็ดRE-LA 22020-10-082023-10-072022-03-08
710กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เมืองสรวงร้อยเอ็ดLA2020-10-082023-10-072022-03-08
711กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พานทองชลบุรีRE-LA 22020-10-092023-10-082022-03-09
712กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานครRE-LA 22020-10-092023-10-082022-03-09
713คลินิกเทคนิคการแพทย์ฟ้าสีรุ้ง หาดใหญ่คลินิกเทคนิคการแพทย์ฟ้าสีรุ้ง หาดใหญ่สงขลาRE-LA 22020-10-102023-10-092022-03-10
714กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เทพรัตนเวชชานุกุลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เชียงใหม่ LA2020-10-192023-10-182022-03-19
715กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ท่าใหม่ จันทบุรี LA2020-10-192023-10-182022-03-19
716ห้องปฏิบัติการ บริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด ประจำสาขาคลินิกเทคนิคการแพทย์ แม่สอด ตาก LA2020-10-192023-10-182022-03-19
717ฝ่ายห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ วิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาครสมุทรสาครRE-LA 42020-10-202023-10-192022-03-20
718กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สะเมิง เชียงใหม่LA2020-10-202023-10-192022-03-20
719แผนกพยาธิวิทยา ค่ายกฤษณ์สีวะรา สกลนคร RE-LA 22020-10-222023-10-212022-03-22
720แผนกห้องปฏิบัติการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร ประจำสาขา โรงพยาบาลเปาโลรังสิตปทุมธานี RE-LA 22020-10-222023-10-212022-03-22
721กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บรรพตพิสัย นครสวรรค์RE-LA 32020-10-232023-10-242022-03-23
722กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์วารินชำราบ อุบลราชธานี RE-LA 32020-10-262023-10-252022-03-26
723แผนกห้องปฏิบัติการมหาชัย 2 สมุทรสาครRE-LA 42020-10-262023-10-252022-03-26
724กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา LA2020-10-282023-10-272022-03-28
725กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สารภี เชียงใหม่RE-LA 32020-10-292023-10-282022-03-29
726กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานีLA2020-10-302023-10-292022-03-30
727ห้องปฏิบัติการทางชีวโมเลกุล บริษัท ยูทูไบโอ (ไทยแลนด์) จำกัดกรุงเทพมหานครRE-LA 32020-10-302023-10-292022-03-30
728กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา RE-LA 32020-11-022023-11-012022-04-02
729ห้องปฏิบัติการนวมินทร์ กรุงเทพมหานครRE-LA 32020-11-032023-11-022022-04-03
730กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บ่อพลอย กาญจนบุรีRE-LA 42020-11-032023-11-022022-04-03
731งานเทคนิคการแพทย์หนองแซง สระบุรีRE-LA 42020-11-072023-11-062022-04-07
732กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หนองจิกปัตตานีRE-LA 42020-11-112023-11-102022-04-11
733กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แหลมงอบตราดRE-LA 22020-11-112023-11-102022-04-11
734กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สมเด็จ กาฬสินธุ์RE-LA 42020-11-112023-11-102022-04-11
735กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ศรีสัชนาลัย สุโขทัย LA2020-11-112023-11-102022-04-11
736กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สิรินธร อุบลราชธานีRE-LA 42020-11-132023-11-122022-04-13
737กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พิปูนนครศรีธรรมราชRE-LA 32020-11-132023-11-122022-04-13
738ห้องปฏิบัติการบริษัท อินโนเทค ลาบอราทอรี่ เซอร์วิส จำกัด (สาขาอุดรธานี) อุดรธานีLA2020-11-162023-11-152022-04-16
739กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก สุโขทัย สุโขทัย LA2020-11-172023-11-162022-04-17
740แผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ บริษัท กรุงเทพ พยาธิ-แลป จำกัด กรุงเทพมหานคร RE-LA 22020-11-182023-11-172022-04-18
741ฝ่ายวิเคราะห์โรคธนบุรี 2 กรุงเทพมหานครLA2020-11-232023-11-222022-04-23
742กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ทุ่งเสลี่ยมสุโขทัยLA2020-11-302023-11-292022-04-30
743กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกตรังตรังRE-LA 42020-12-022023-12-012022-05-02
744กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ศิลาลาด ศรีสะเกษ LA2020-12-042023-12-032022-05-04
745กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ทุ่งยางแดงปัตตานีRE-LA 32020-12-072023-12-062022-05-07
746กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ หนองบัวระเหว ชัยภูมิRE-LA 42020-12-092023-12-082022-05-09
747กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์RE-LA 22020-12-092023-12-082022-05-09
748กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกราชบุรี ราชบุรีRE-LA 62020-12-092023-12-082022-05-09
749กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกปัตตานีปัตตานีRE-LA 22020-12-092023-12-082022-05-09
750ห้องปฏิบัติการ บริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด ประจำสาขาคลินิกเทคนิคการแพทย์อุบลราชธานีอุบลราชธานีLA2020-12-102023-12-092022-05-10
751กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และกลุ่มงานธนาคารเลือด ตากสิน กรุงเทพมหานครRE-LA 22020-12-142023-12-132022-05-14
752กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ หนองบัว นครสวรรค์ RE-LA 32020-12-142023-12-132022-05-14
753กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์มะขามจันทบุรีRE-LA 22020-12-142023-12-132022-05-14
754กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์คำชะอี มุกดาหารLA2020-12-152023-12-142022-05-15
755แผนกห้องปฏิบัติการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร ประจำสาขา โรงพยาบาลเปาโลเกษตรกรุงเทพมหานครRE-LA 42020-12-172023-12-162022-05-17
756กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา RE-LA 32020-12-182023-12-172022-05-18
757กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ วังวิเศษ ตรังRE-LA 32020-12-212023-12-202022-05-21
758กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ภูเรือ เลย RE-LA 32020-12-212023-12-202022-05-21
759แผนกห้องปฏิบัติการ บางโพ กรุงเทพมหานคร RE-LA 42020-12-222023-12-212022-05-22
760กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หนองสูง มุกดาหาร LA2020-12-222023-12-212022-05-22
761กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ นาโยงตรังRE-LA 42020-12-232023-12-222022-05-23
762ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ เมืองสมุทรปู่เจ้าสมิงพราย สมุทรปราการRE-LA 32020-12-242023-12-232022-05-24
763กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ทุ่งสงนครศรีธรรมราชRE-LA 22020-12-252023-12-242022-05-25
764กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เทพสถิตชัยภูมิRE-LA 42020-12-282023-12-272022-05-28
765กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม RE-LA 42020-12-302023-12-292022-05-30
766งานชันสูตรโรค เดอะโกลเดนเกท นครราชสีมา RE-LA 22021-01-022024-01-012022-06-02
767กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ไม้แก่น ปัตตานีLA2021-01-042024-01-032022-06-04
768กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ยะหริ่งปัตตานีLA2021-01-062024-01-052022-06-06
769กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ตระการพืชผลอุบลราชธานีRE-LA 32021-01-072024-01-062022-06-07
770คลินิกเทคนิคการแพทย์ เม็งรายแล็บ เชียงราย RE-LA 42021-01-072024-01-062022-06-07
771กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกตราดตราดRE-LA 42021-01-082024-01-072022-06-08
772กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ปะเหลียน ตรังRE-LA 32021-01-092024-01-082022-06-09
773งานเทคนิคการแพทย์สวนสราญรมย์ สุราษฎร์ธานี RE-LA 22021-01-092024-01-082022-06-09
774ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์บริษัทเวอร์คแล็บ ปทุมธานี RE-LA 32021-01-102024-01-092022-06-10
775กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บางคล้า ฉะเชิงเทราRE-LA 32021-01-122024-01-112022-06-12
776กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานีLA2021-01-122024-01-112022-06-12
777กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์นาแห้ว เลยLA2021-01-122024-01-112022-06-12
778กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โคกโพธิ์ ปัตตานีRE-LA 42021-01-162024-01-152022-06-16
779กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ คอนสวรรค์ ชัยภูมิRE-LA 32021-01-172024-01-162022-06-17
780ห้องปฏิบัติการบริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด ประจำสาขาโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่สงขลา RE-LA 22021-01-172024-01-162022-06-17
781ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมาRE-LA 22021-01-192024-01-182022-06-19
782กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ดอนสัก สุราษฎร์ธานี LA2021-01-192024-01-182022-06-19
783งานเทคนิคการแพทย์ ครบุรี นครราชสีมาRE-LA 42021-01-202024-01-192022-06-20
784กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์วิหารแดง สระบุรี RE-LA 22021-01-212024-01-222022-06-21
785กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกแพร่แพร่RE-LA 32021-01-232024-01-222022-06-23
786กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บางไทรพระนครศรีอยุธยาRE-LA 32021-01-272024-01-262022-06-27
787แผนกห้องปฏิบัติการซีจีเอชกรุงเทพมหานครRE-LA 32021-01-292024-01-282022-06-29
788กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ป่าแดดเชียงรายRE-LA 42021-01-302024-01-292022-06-30
789กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์พระปกเกล้า จันทบุรี RE-LA 52021-02-032024-02-022022-07-03
790กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์งาว ลำปาง LA2021-02-042024-02-032022-07-04
791แผนกห้องปฏิบัติการเกษมราษฎร์ รามคำแหง กรุงเทพมหานครRE-LA 42021-02-082024-02-072022-07-08
792สำนักงานชันสูตรสาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครRE-LA 22021-02-082024-02-072022-07-08
793แผนกพยาธิวิทยาค่ายกาวิละเชียงใหม่RE-LA 32021-02-092024-02-082022-07-09
794กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พะโต๊ะ ชุมพรRE-LA 42021-02-122024-02-112022-07-12
795กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศรีสะเกษ LA2021-02-132024-02-122022-07-13
796กองพยาธิกรรมและกองบริการโลหิต ภูมิพลอดุลยเดชกรุงเทพมหานครRE-LA 32021-02-142024-02-132022-07-14
797กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์นาคู กาฬสินธุ์ LA2021-02-162024-02-152022-07-16
798งานเทคนิคการแพทย์ คลองหอยโข่ง สงขลาRE-LA 42021-02-162024-02-152022-07-16
799กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สีคิ้วนครราชสีมาRE-LA 52021-02-182024-02-172022-07-18
800กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ตาลสุม อุบลราชธานีRE-LA 32021-02-182024-02-172022-07-18
801แผนกห้องปฏิบัติการเซนต์เมรี่ นครราชสีมาRE-LA 52021-02-202024-02-192022-07-20
802กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สูงเนิน นครราชสีมาRE-LA 52021-02-242024-02-232022-07-24
803กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สวนผึ้ง ราชบุรี RE-LA 32021-02-272024-02-262022-07-27
804กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เขาฉกรรจ์ สระแก้ว RE-LA 22021-02-282024-02-272022-07-28
805กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ จะแนะ นราธิวาสRE-LA 22021-03-022024-03-012022-08-02
806กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ตากใบ นราธิวาสLA2021-03-022024-03-012022-08-02
807กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ แว้งนราธิวาสLA2021-03-022024-03-012022-08-02
808กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์รัตนวาปี หนองคาย LA2021-03-032024-03-022022-08-03
809กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สุคิรินนราธิวาสLA2021-03-042024-03-032022-08-04
810กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พยุห์ ศรีสะเกษRE-LA 22021-03-042024-03-032022-08-04
811กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษRE-LA 22021-03-042024-03-032022-08-04
812ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ บางปะกอก 3 สมุทรปราการRE-LA 32021-03-052024-03-042022-08-05
813กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เขมราฐอุบลราชธานีRE-LA 42021-03-102024-03-092022-08-10
814กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ควนเนียงสงขลาRE-LA 22021-03-122024-03-112022-08-12
815กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บ้านหมอ สระบุรีRE-LA 42021-03-182024-03-172022-08-18
816กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ศรีสงคราม นครพนม RE-LA 22021-03-222024-03-212022-08-22
817กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ชุมแพขอนแก่นRE-LA 42021-03-232024-03-222022-08-23
818กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บางกระทุ่มพิษณุโลกRE-LA 22021-03-232024-03-222022-08-23
819บริษัทโปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัดประจำสาขารพ.กรุงสยามเซนต์คาร์ลอสปทุมธานีRE-LA 22021-04-022024-04-012022-09-02
820กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พนมไพร ร้อยเอ็ดRE-LA 22021-04-082024-04-072022-09-08
821แผนกพยาธิวิทยา ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ชุมพร LA2021-05-092024-05-082022-10-09
822ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กรุงไทยนนทบุรีRE-LA 22021-05-132024-05-122022-10-13
823กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิRE-LA 42021-05-142024-05-132022-10-14
824ห้องปฏิบัติการบริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัดประจําสาขาสหคลินิก เชียงใหม่เชียงใหม่LA2021-05-192024-05-182022-10-19
825ห้องปฏิบัติการบริษัท เอทีทีเอ 2016 จำกัด ประจำสาขาโรงพยาบาลบางนา 1กรุงเทพมหานครRE-LA 52021-05-192024-05-182022-10-19
826ห้องปฏิบัติการบริษัท เอทีทีเอ 2016 จำกัด ประจำสาขาโรงพยาบาลบางนา 2สมุทรปราการRE-LA 52021-05-192024-05-182022-10-19
827ห้องปฏิบัติการบริษัท เอทีทีเอ 2016 จำกัด ประจำสาขาโรงพยาบาลบางนา 5สมุทรปราการRE-LA 42021-05-192024-05-182022-10-19
828กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เรณูนครนครพนมLA2021-05-212024-05-202022-10-21
829งานพยาธิวิทยา ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 6 นนทบุรีLA2021-05-282024-05-272022-10-28
830แผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ วิภารามปากเกร็ด นนทบุรีRE-LA 22021-06-012024-05-312022-11-01
831กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกมหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา RE-LA 52021-06-072024-06-062022-11-07
832กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี RE-LA 42021-06-082024-06-072022-11-08
833 แผนกห้องปฏิบัติการบางปะกอก 8 กรุงเทพมหานครRE-LA 32021-06-112024-06-122022-11-11
834กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เจาะไอร้องนราธิวาสLA2021-06-212024-06-202022-11-21
835กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บาเจาะนราธิวาสLA2021-06-222024-06-212022-11-22
836กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษานราธิวาสLA2021-06-232024-06-222022-11-23
837กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ภักดีชุมพล ชัยภูมิRE-LA 32021-06-242024-06-232022-11-24
838กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ รือเสาะ นราธิวาสLA2021-06-282024-06-272022-11-28
839แผนกห้องปฏิบัติการ ยันฮี กรุงเทพมหานคร RE-LA 52021-07-022024-07-012022-12-02
840แผนกห้องปฏิบัติการ เอกชลชลบุรีRE-LA 32021-07-072024-07-062022-12-07
841แผนกห้องปฏิบัติการศิครินทร์สมุทรปราการ สมุทรปราการ RE-LA 22021-07-082024-07-072022-12-08